Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. november 24., szombat

16.010 - Trainex Kft: Hamarosan induló tanfolyamaink!

From: Trainex Kft
Sent: Friday, November 23, 2012 12:22 PM
To: jozsef@kutasi.eu
Subject: Hamarosan induló tanfolyamaink

november 28.
1000 – 1300
Trainex Kft.
Részvételi díj:
17.900 Ft + áfa

VÁLTOZÁSOK A HÁZIPÉNZTÁR-KEZELÉS SZABÁLYOZÁSÁBAN
NAGY KATALIN
könyvvizsgáló

A számviteli törvény pénzeszközökre vonatkozó előírásai • A pénzeszközök fogalma • A pénzeszközök számviteli nyilvántartásokban való kimutatása • A számviteli politika részét képező pénzkezelési szabályzat tartalma • A készpénzállomány számviteli törvényben foglalt korlátozása
• A pénzmozgást kiváltó gazdasági események elszámolása
– adás-vételi, szolgáltatási, kölcsön és egyéb szerződésekből adódóan – pénz átváltása – devizában felmerült tételek pénzügyi rendezése – jogszabályon alapuló kifizetések – bérfizetés – elszámolásra kiadott pénzeszközök, különös tekintettel a kiküldetésekre – egyéb gazdasági események
• A külföldi fizetési eszközök értékelése • Pénzmozgás nélküli fizetési megoldások és pénzhelyettesítő eszközök
A pénzeszközökre vonatkozó egyéb jogszabályi előírások és a készpénzforgalom korlátozása
• Példák

november 30.
1000 – 1600
Trainex Kft.
Részvételi díj:
24.900 Ft + áfa

UTAZÁSI IRODÁK ADÓÜGYI KÉRDÉSEI 2013.
– MINDEN, AMIT AZ UTAZÁSI IRODÁKNAK AZ ADÓSZABÁLYOKRÓL ÉS ADÓVÁLTOZÁSOKRÓL TUDNI ÉRDEMES –
DR. ANTALÓCZY GYÖRGYNÉ adószakértő, könyvvizsgáló

2013. január 1-jétől beiktatandó új tételes áfajelentés és számlázási változások az utazási irodáknál
• Miről szól a bejövő számla és annak mi a következménye? • A kiállított számlák tartalmi formai követelménye, új adatok a számlán 2013-tól • A „Csak"-os (egy elemű, pl. külföldi szállásfoglalás) szolgáltatások áfa adóügyi kezelése • A szabályos számlakiállítás és nyilatkozat titkai • 2013-ig szükséges cégjogi és munkaügyi intézkedések
• Adókedvezmények újak és megszűnőek • Kiket érinthetnek az új kisadók (pl. a KATI)? • Milyen feladatokat kell megoldani a 2012. év zárásához és a 2013. év indításához (a számvitel és adózási változások programátállítási követelményei) • Konzultáció

december 3.
800 - 1130
Trainex Kft.
Részvételi díj:
16.800 Ft

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA (megújítása ötévenként kötelező)

Az alábbi munkakörökben a 45/2011. (XII.7.) BM rendelet előírása szerint csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozó foglalkoztatható.
Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők;
„A" és „B" tűzveszélyességi osztályú anyagok ipari feldolgozását és tárolását végzők…;
Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők
számára az alábbi tűzvédelmi felkészítő tanfolyamot és kötelező szakvizsgát ajánljuk. A szabályok szerint szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek is, aki a fenti tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

december 5.
1000 – 1500
Trainex Kft.
Részvételi díj:
24.900 Ft + áfa

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS A JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK TÜKRÉBEN 2013. JANUÁR 1-TŐL.
LÁSZLÓNÉ SZÉP GYÖRGYI
igazságügyi adó- és könyvszakértő

Szakképzési hozzájárulás 2013.
• A gyakorlati képzés esetén elszámolható költségek; lehetőségek-korlátok • Tanulók gyakorlati képzése • Hallgatók gyakorlati képzése • Szerződések szabályosan • Dokumentálás • Adatszolgáltatási kötelezettség • Az elszámolás aránya, a figyelembe vehető költségek, visszaigénylés • Felkészülés az ellenőrzésre • Konzultáció

 


 

Jelentkezési lap

CG

 

............................................... című rendezvényre

Résztvevő(k) neve, beosztása:
Munkahely neve, számlázási cím:
A cég fő tevékenysége:
Telefon:
Fax:
E-mail:

A jelentkezés egyben a ren¬dezvény díjára vonatkozó fizetési kötelezettséget is jelent. Az esetleges lemon¬dás csak írásban, a rendez¬vényt megelőző 5. munkanapig tehető meg anyagi következ¬mények nélkül. Ezt követő lemondás esetén a teljes részvételi díjat meg kell té¬ríteni, de természetesen személycserére van lehető¬ség. A jelentkező a Trainex további hirdetéseinek kül¬déséhez hozzájárul.

_____________________
cégszerű aláírás

december 10.
1000 – 1600
Trainex Kft.
Részvételi díj:
24.900 Ft + áfa

TB – NYUGDÍJ – JÁRULÉKOK VÁLTOZÁSAI 2013. JANUÁR 1-TŐL
BAKÓ JÓZSEFNÉ
szakmai főtanácsadó, Országos Nyugdíjfolyósító Főigazgatóság
SZAFKÓ ZOLTÁNNÉ főosztályvezető-h., Budapest Főváros Kormányhivatala, Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve
DR. RAJNAI ZOLTÁN tájékoztatási szakreferens, NAV

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról
Az öregségi nyugdíj
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai és a kapcsolódó szabályok
Nyugdíj és egyéb járulék

december 12.
1000 – 1600
Trainex Kft.
Részvételi díj:
24.900 Ft + áfa

INTENZÍV IRATKEZELŐI TANFOLYAM – IRATTÁRKEZELŐ TOVÁBBKÉPZÉS
DR. HARASZTI VIKTOR főigazgató-helyettes, Budapest Főváros Levéltára

A hagyományos iratkezelés szempontjai • A közlevéltárak szerepe és feladatai az iratkezelésben • Az iratkezelés célja, rendeltetése, szabályozása, az iratkezelésre vonatkozó jogszabályok • Az iratkezelés rendszere, az ügyiratok nyilvántartása, érkeztetés és iktatás, a nyilvántartás segédeszközei • Iratkezelés az ügyintézés folyamatában, kiadmányozás és az iratok továbbítása • Iratkezelés az ügyintézés lezárását követően, irattározás, irattári terv, selejtezés • Iratkezelési szabályzat és irattári terv tematikája, készítése • Iratok átmeneti és központi irattárban való tárolása • Iratok selejtezését meghatározó jogszabályok, a selejtezés gyakorlata • A személyes, valamint a különleges adatok, az ezeket tartalmazó ügyiratok, adathordozók kezelése • A központi irattár működtetése, kapcsolattartás a levéltárakkal • A maradandó értékű iratok levéltárba adása
Az elektronikus iratkezelés szempontjai • Az elektronikus iratkezelés elmélete és gyakorlati problémái • Elekt-ronikus másolatkészítés papíralapú adathordozóról • Vegyes ügyiratok az ügyintézésben • Elektronikus iratok levéltárba adása • Elektronikus irattár – elektronikus levéltár: a jövő útja • Konzultáció

december 14.
1000 – 1500
Trainex Kft.
Részvételi díj:
24.900 Ft + áfa

MINDEN, AMIT TUDNI KELL A 2013. ÉVBEN KIHASZNÁLHATÓ LEHETŐSÉGEKRŐL
DR. ANTALÓCZY GYÖRGYNÉ
adószakértő, könyvvizsgáló

• Jövedelemadó, járulékok. Mennyi az annyi? Mit, kinek, mikor, hogyan kell, lehet, érdemes tenni? • Mit lehet 2013-ban kihasználni a dolgozók érdekében? Adóelőnyök. Költségtérítések • Mit lehet tenni a munkáltatók bérköltségének kímélése érdekében? Cafeteria, életbiztosítás • Kisadózók tételes adózása (kata) és a kisvállalkozások új adóneme (kiva). Kinek érdemes választani? Előnyök és hátrányok. Hogyan számoljuk ki a várható hatást? Mikor és mi alapján célszerű dönteni? Döntést követő feladatok. Bejelentkezési, bevallási, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek. Az új szabályokhoz való adatszolgáltatási kötelezettségek. Az új szabályokhoz való alkalmazkodás. A lehetőség kihasználásának módja. Mi történik, ha a feltételeket nem teljesítjük? Ha a határokat átlépjük? • Fogyasztási adók. Adminisztrációs változások. Áfamentesség, fordított adózás • Adókötelezettség változása (bevallás, számlázás stb.). Mit kell előkészíteni a 2013. január 1-től életbe lépő szabályok betartása érdekében? • Egyéb macerák a gyakorlatban. Telefonadó, tranzakciós adó. Adóelkerülő utak. A kiskereskedelmi szektort sújtó különadó, a hipa változása, az energiaszektor társasági adóterhelése. Várható infláció és árfolyambecslés. Mire számíthatunk, ha 2013. évre számításokat végzünk?
• Konzultáció

 


 

Jelentkezési lap

CG

 

............................................... című rendezvényre

Résztvevő(k) neve, beosztása:
Munkahely neve, számlázási cím:
A cég fő tevékenysége:
Telefon:
Fax:
E-mail:

A jelentkezés egyben a ren¬dezvény díjára vonatkozó fizetési kötelezettséget is jelent. Az esetleges lemon¬dás csak írásban, a rendez¬vényt megelőző 5. munkanapig tehető meg anyagi következ¬mények nélkül. Ezt követő lemondás esetén a teljes részvételi díjat meg kell té¬ríteni, de természetesen személycserére van lehető¬ség. A jelentkező a Trainex további hirdetéseinek kül¬déséhez hozzájárul.

_____________________
cégszerű aláírás