Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. augusztus 16., szombat

19.222 - ​NYÍLT LEVÉL ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÚRNAK


Feladó: NyuMaEgy 
Dátum: 2014. augusztus 16. 8:50
Tárgy:
NYÍLT LEVÉL ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÚRNAK
Címzett: 
​Kutasi József Antal​


NYUGATI  MAGYAR  EGYHÁZ =================================================================================================
Kiadja az: Magyar Református Egyház építői Ontario, Kalifornia.    Email: NyuMaEgy@yahoo.com                                  2014. augusztus hó.
=================================================================================================
(Mivel a Washingtoni Magyar Nagykövetség nem válaszol a levélre kénytelen vagyok Nyílt Levelet írni)
 
​​
NYÍLT LEVÉL ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÚRNAK
 
TISZTELT MINISZTERELNÖK ÚR!
 
Áldás, békességgel köszönve, Istennek hála, köszönet Dezső Istvánnak, Kiss Károlynak és Bánki Istvánnak, akik nem teljesítették Szabó Sándor kérését, hogy öljenek, vagy ölesesnek meg, hogy e levelet megírhatom. Értesültem, hogy ön októberben Kaliforniában az Ontarioi Egyházat meglátogatja. Köteles-ségemnek tartom, hogy ezzel kapcsolatban felhívom figyelmét, mert a kommunista-maffia klikk ön által akarja visszaszereztetni Szabó Sándor becsületét, amit elvesztett hazugságai, csalásai, törvény-szegései és bérgyilkosságra felbérlései miatt. Szabó Sándor a Református Egyház történelmében egyedülálló szélhámos, Isten és emberek törvényeit megszegő bűnöző. Szabó Sándor csalással, hazugsággal került az Ontarioi Egyházhoz s azt egy vidéki kultúrház nívójára süllyesztette, ahol felesége elénekelheti, hogy "többet ér az imánál a tánc."  E levél megértése végett röviden ismertetem a következő tényeket:             
              
A dokumentumok szerint Szabó Sándor a 2 éves segédlelkész szolgálatot Cigándon végezte, onnan szó nélkül megszökött és Hollandiába disszidált. Ott 1 évig várt, amíg a kétes beutazását intézték. Ő eskü alatt azt vallotta, hogy a presbitérium küldött neki levelet, mely alapján kapott engedélyt a beutazásra. Az ügyvéd kérte a levelet, azt válaszolta, hogy a levelet az USA Bevándorlási Hivatalba küldték, hogy őt engedjék be az USA-ba. A presbitérium nem is tudta, hogy Szabó Sándor létezik. Tehát hazudott, hamis módon jött az USA-ba. Az egyház tagsága segítette főleg a felesége miatt, aki leukémiában szenvedett, de azt Szabó letagadta, hogy ne legyen hátrány a bevándorlásnál. Rövid idő alatt több mint $20,000.00 gyűlt össze a korházi költségekre, de az orvos meg mondta, hogy mivel el volt hanyagolva a gyógykezelés már nem lehet megmenteni s rövidesen meghalt. Szabó Sándor az adományokból új autót vett, mely ellen többen tiltakoztak, hogy ők a pénzt gyógykezelésre adták. Ezután kezdődtek a problémák.
              
Szabó Sándort segítették az ide menekült kommunisták, többek között egy ügyvéd, akinek az anyja azzal dicsekedett, hogy Rákosi közelében volt titkárnő. Ezek az ateisták Szabót csalással segéd, majd rendes papnak tették, megkerülve az egyház törvényét és a Californiai Corporation Code-ot.  Szabó Sándor, de senki sem lehet  az USA-ban pap, amíg a Püspöki Tanács Vizsgáztató Bizottsága előtt le nem vizsgázik és attól lelkészi oklevelet kap. Szabó Sándor nem vizsgázott le és nincs lelkészi oklevele, tehát nem tölthet be lelkészi állást. Az egyház vezetősége felmondott Szabónak, de az ügyvédje tanácsára, Szabó nem fogadta el. Az egyház vezetősége és 22 tagsága feljelentették Szabó Sándort a bíróságon csalása, hazugsága és törvényszegései miatt. Az Egyháznál van 32 lakás ahol nyugdíjasok laktak. A v. kommunista ügyvéd ingyen vállalta Szabó védését, az anyját a lakótelepre költöztette, terror alatt tartották a lakókat. Hűségnyilatkozatot írattak alá a lakókkal, hogy nem beszélnek Szabó ellen, ellenkező esetben ki kell költözni a lakótelepről. A 264 egyháztagságát lecsökkentették 46-ra, a telepről 18 személyt kitelepítettek, többek között a 83 éves Fenyves Józsefnét, akinek a telepen kifizetett öröklakása volt. Fenyvesné külön feljelentette Szabót a bíróságon. Szabó eskü alatt azt vallotta, hogy Fenyvesné megverte és megátkozta. Fenyvesné azt mondta, hogy Szabóból dőlt az alkohol mikor a lakásához jött, ellökte magától, nem átkozta, hanem imádkozta, hogy az Isten verje meg Szabó Sándort, de még azt is, aki őt támogatja. A bíró az ügyvédi, bírósági költségek megfizetésére, és 35 ezer dollár pénzbüntetésre ítélte Szabó Sándort.
              
Az USA-ban nincs joga a bíróságnak egyházi ügyekbe beavatkozni. Az tagság pere csalás, lopás és más törvényszegések miatt volt. Ezek bizonyosítása után a bíró elítélte Szabót, a rendőrök 10 percet adtak neki, hogy a személyes dolgait elvigye s megmondták neki, hogy ha az egyház területére lép letartóztatják. Ekkor  az ingyen ügyvédi munkáért Szabó már több mint 120 ezer dollárt fizetett ki jogtalanul az egyház pénztárából. Szabó és ügyvédje nem bírta elviselni, hogy megszűnik a könnyű pénzszerzés. Szabót nem fogadták volna vissza Cigándon, de ezek után sehol sem kapott volna állást. Az ügyvédnek sem volt más ügye, elkezdték tehát a bizonylatok hamisítását. A telepen lakók hamisított aláírásával 32 nyilatkozatot és egy hamis okiratot adtak be a bíróságra melyben az volt, hogy Szabót a püspök nevezte ki az Ontariói Egyházhoz és őt csak a püspök távolíthatja el. A bíró kijelentette, hogy nincs joga a püspök kinevezést megváltoztatni, visszavonta az előző döntését. Az egyház vezetősége fellebbezte a bíró döntését, mivel nem vizsgálta meg a nyilatkozatok valósságát, és hogy a püspök nem nevezhet ki papot, azt a tagság 2/3-da titkos szavazattal választja több jelölt közül. Harsányi püspök eskü alatt vallotta, hogy csak 3 év múlva tudta meg, hogy Szabó Ontarióban van. A bírót leváltották és az új bíró az előző döntést helyezte érvénybe. A bírósági határozat a rendőrségre került, s mondták, hogy Néző János gondnok menjen a templomhoz cserélje le a zárakat, ha probléma van, hívják őket. Közben a maffia dolgozott, akiknek ingyen lakást, munkát vagy dollárokat adtak. Nézőt megfenyegették, hogy felgyújtsák a házát, ha a templomhoz megy, egy hétig a tűzoltók őrizték a házát. Szabó felbérelt embereket, hogy engem öljenek, vagy ölesesnek meg, mert én segítem e felpereseket. Ezek mind jelentve lettek a rendőrségen, akik maffia church-nek nevezték az egyházat. A nyomozás után detektív Cormican le akarta tartóztatni Szabót, de én nem írtam alá a riportot, mondtam, hogy nem akarom, hogy Szabó 5 éves fia apa nélkül maradjon, mert meghalt az édesanyja.
              
Közben Szabó verekedést szított a templomban és kívül. Szabó testőrét Sándor Lászlót a rendőrök húzták le Horváth Jánosról. Csicskását, Varga Sándort és Péter Ilonát ellenem uszította s ő a szószékről fényképezte a történteket. Vargát a korházba, majd a bíróságra vitte. A bíró megnézte a fényképeket és meghallgatta a betanított 6 hamis tanúkat, s az én javamra döntött. Ezután a Szabó hívői is, elhagyták a templomot. Szabó kijelentette, hogy nem baj ha nem mennek a templomba ő a fizetését megkapja.  Felesége Las Vegasba, a Balatonon kapott vigasztalást. Szabó  landlord-nak adta ki magát idegeneknek adta bérbe a templomot, a kultúrtermet a mexikóiaknak. Aki tehette elköltözött a telepről, megszűnt a magyar sziget Ontarióban. Szabó kezelte a pénzt, Sági Tivadar bizonyítása szerin egy évben a kultúrterem bére 9 ezer dollár nem volt beírva a pénztárkönyvbe. Számozatlan elismervényeket adtak a mexikóiaknak. Folytatódott a csalás, Szabó több mint 200 ezer dollárt vett fel az egyház terhére. A 100 ezer dolláros kölcsönt Varga Sándorral íratta alá, mint pásztor, holott ő janitor volt.
              
A több mint 10 évig tartott  a per. Az elnöklő bírót sürgettük, hogy fejezzék be a tárgyalást. Az hozott egy határozatot, hogy "nonsuit" nincs per. a bíróságnak nincs joga meghatározni, hogy ki a pap, a tagságnak van joga eltávolítani a papot. Akkor már nem volt tagság, csak egy pár bűntárs Szabónak és egy eladósodott egyház. Szabó évek óta hamis adóbevallást csinál, megszegi a Californiai Corporation Code-ot. Ezt még nem jelentettük, szégyelltük, hogy ez van egy magyar egyháznál. Ezekért a református egyház történelmében egyedülálló csalások, törvényszegésekért Gyurcsán Ferenc, v. miniszterelnök a Magyar Köztársaság Érdem-endjét adományozta a törvénytelen papnak, Szabó Sándornak. A hírek szerint Szabó ellopta a fekete márványtáblát melyen az Isten dicsőségére épült templom építői és adakozok, Ravasz László, Béky Zoltán püspökök és Mindszenty hercegprímás neve volt bevésve, s annak helyére szándékozik elhelyezni a Gyurcsántól kapott felnagyított érdemrendet, hogy ön tegye rá a koszorút. Ezek után ne csodálkozzunk, hogy cigány népnek nevezik a magyarokat.
              
Hihetetlen, hogy a Református Zsinat, Bölcskei püspök, a Washingtoni Nagykövetség, Magyari-Köpe Gábor, konzul/egyházi bíró, akiknek többször, részletesen dokumentáltuk a hamis pap bűnös dolgait, nem figyelmeztették önt, hogy egy miniszterelnök ne járassa le magát egy Isten és emberek törvényeit megszegő bűnözővel. Ha elmegy, Ontarióba menjen be a félig elkészült Magyar Történelmi Templomba, remélhető, hogy nem lesz bent nagy hőség, mert a hűtés/fűtés ára a v. pap Vissen épített házába került. A 20 ólomüveg ablakok helyett, melyek a magyar történelem egy egy évszázadát ábrázolta volna, raktárokon használt üvegek vannak. A szentély feletti égboltozat helyett, ahonnan vártuk Isten segítségét a magyaroknak, szögletes gipsz lapok vannak. A korinthusi oszlopfejeket elfuserált préseltfa borítja. Mikor a templomot terveztem összefogott a magyarság, az volt a terv, hogy de. református du. katolikus istentisztelet lesz a templomban. Az itteni magyarság nem gondolta, hogy a kommunizmusban nevelt jellemtelen személy Isten és emberek törvényét kijátszva csalással az egyházhoz jön és a Református Zsinat tudtával tönkre tegye, maffia banda nívójára lesüllyesztése az egyházat. Az egyháztagok meghagyták, hogy Szabó Sándor nem temetheti el őket, még a koporsójához se engedjék. Legutóbb kierőszakolta, hogy ő temeti el H.F. ezért a felesége nem ment el a temetésre. Mind ezzel Szabó Sándor nem törődik, itt is a pénz beszél és az egyház-pénzét ő kezeli s elszámol magának és feleségének több mint $100,000-t, ami kb. 2,340,000 Ft. Elkövet tehát mindent, hogy a húsos fazekat megtarthassa. Nem is kímélt fáradságot, az egyház dollárjait elment a Markó utcai Bíróságra, hogy becsületcsorbítását kiegyenesítsék. Erről a következő levélben beszámolok.
              
Tisztelt Miniszterelnök Úr! Ha már elhatározta, jöjjön Ontarióba. Nézzen körül, beszéljen a rendes gondnokkal, Dani Jánossal és feleségével, a v. könyvelővel Elöed Lászlóval, aki megmondta Szabónak, hogy már eleget loptál tűnj el az egyháztól. Ismerje meg az igazságot és intézkedjen, hogy az törvények szigorú betartásával tisztuljon meg az egyház, és a bűnösök  nyerjék el méltó büntetésüket. Isten adja úgy legyen.
 
Isten segítségét  kérve további munkájára , kiváló tisztelettel az Ontariói Egyház élő és holt építői nevében: Julius Bogar