Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. augusztus 29., péntek

19.270 - ​Bene Gábor: ​Összejöttünk, mert a közös célt meghatározva kell a szervezett nemzeti erőt ismét létrehozni, megszervezni!

Feladó: Bene Gabor
Dátum: 2014. augusztus 29. 1:09
Tárgy: 

​ ​Összejöttünk, mert a közös célt meghatározva kell a szervezett nemzeti erőt ismét létrehozni, megszervezni!​
Címzett: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>


Lélekben, minden magyar velünk volt a vérszerződés napján!

Mindenképpen sikeresnek ítélem a Magyar Szert, mert megmutatta azt, amit az Édesapámtól tanultam: nincs lehetetlen, csak tehetetlen!
Sikeres volt, mert pár hét alatt megszerveztünk - igaz nem tökéletesen - de a gigantomániától mentesen és ismét magyarságélményt, művészi színvonalat, magyar árukat és ételeket biztosító, igaz-történelmet feltáró Magyar Szert hoztunk össze úgy, hogy sem magunk, sem a vendégeink nem alkalmaztak öncenzúrát. Tehát mindenki szabadon elmondhatta saját gondolatait, s erről még az ellenségeink sem mondhatnak a hazugság bélyege nélkül semmi rosszat!
Sikerült bebizonyítanunk a kétkedőknek, hogy dolgozunk és civilek vagyunk. Azaz alulról szerveződő önkéntes munkára is hajlandó közösség vagyunk, amely kizárólag a saját erőforrásokra épít, s nem külső pénzpóráznak, hanem sajátos, nemzeti (közösségi) érdekeinek a függvénye!

Sikeres volt a Szer, mert valóban a nemzetről szólt és nem a pártpolitikai szájkosár, vagy a hamis polkorrekt beszéd jellemezte, hanem az építő kritika, a kiútkeresés vágya és az ősi hagyomány tisztelete!
E hagyománnyal azonban nem szállítottunk újabb hivatkozási lehetőséget az utódállamok szélsőséges nacionalistáinak sem  "bozgorozásra", sem arra, hogy visszaküldjenek minket Ázsiába. Hiszen kifejezetten tudományos érvekkel és a krónikáink alapján végre a mozgalmi szinten is leszögeztük, hogy a Kárpát-medence a magyarság őshazája!
Sikeres volt, mert ahogy elterveztük: péntek valóban a lélek napja volt, szombat a szellemé, vasárnap a testé!
A Magyarok Szövetségének gyűlésén megható jeleneteket élhettünk át a vérszerződés felelevenítésével! Ez valójában az ősi szerződés megújítása volt! Az óriáskehely kortynyi vörösbora ugyanis valóban vérré vált bennünk, s a kehely megérintésével tettünk fogadalmat az alkotmányos igazság uralmára, a nemzet megmentésére. 
983-ban épp a Boldogasszony másnapján ejtették szerét őseink a szerződésnek! Épp 1121 esztendeje jött létre a 7 törzsből, a szkíta, hun, avar, stb. népekből a magyar nemzet, a Turul nemzetség vezetésével. Ebből kell nekünk is újra és újra erőt meríteni a jövőhöz!

​​
Összejöttünk, mert a közös célt meghatározva kell a szervezett nemzeti erőt ismét létrehozni, megszervezni!
A nép nemzetté emelésének sok akadályát kell még legyőzni a tömeges bizalom elnyerésével, a fogyasztói társadalomtól idegen magyar életmód bemutatásával és a leromlott erkölcseink, életminőségünk feljavításával. Ez a Nemzeti Együttműködés Testületének célja is, ami a reális alapról, indulva az ellenség eszközeinek semlegesítésével győzhet csupán, csak közösen léphetünk előre.
De azért is sikeres volt a Szer, mert a kivezető út kapcsán igen sok komoly és kiérlelt gondolat és gyakorlati lehetőség elhangzott, amely előre viszi a nemzetépítés ügyét, s amelyre eddig egy MOGY sem vállalkozott ilyen szinten.
Sőt mind a 19  megyéből eljöttek a Magyar Szerre, s a határon túli magyarság is küldött képviselőket, minden elcsatolt területről, hogy véleményt mondjanak.
 Sikeres volt, mert Dobó István egri várkapitány szavai szerint: "inkább kevés oroszlán, mint sok  nyúl", s így csak a nyulak és azok maradtak távol, akik nem szereztek tudomást időben a Szerről. (Vagy idő, illetve pénzhiány miatt már nem tudták megszervezni, hogy ott legyenek!) (Bár lélekben ott voltak!)
Sikeres volt, mert jövőre augusztus hó 14, 15, 16-án ismét meg kívánjuk rendezni, s reméljük, hogy mindenki, akinek küldetése van, s így ott kell lennie, tudomást is szerez róla, sőt tovább is adja a hírt minden jó magyarnak!
Ez tehát a rövid véleményem a Szerről:
Bene Gábor
Utóirat: Nem szeretném ha elfogultnak látszódnék!
Amiben nem voltunk eléggé sikeresek, az inkább az évközi munkája volt a sok szempontból korlátozott nemzetépítő népmozgalmunknak!
Szerintem ugyanis, éppen azt a tudást nem tudtuk átadni az embereknek évközben, ami nemzetté emelné őket!
Aki szeretné, hogy világos legyen számára mire is gondolok a nemzet alkotmányos jogtudata alatt, az kattintson erre az alábbi linkre!
http://youtu.be/BDbBuFvruYY < Ide kattintani
Szerintem ugyanis Németh László 1943-as szavai igazak: "a bennszülötterkölcs megromlása és a szervezetlenségünk" az alapproblémája a magyarságnak!
Ehhez szoktam még hozzátenni, hogy hiányzik még a hit az Istenben, de még egymásban és önmagunkban is!
Az erkölcs, a szervezettség és a hit, pedig csak a tudás alapján fog bennünket ismét nemzetté emelni!
A nemzet pedig eddig mindig tudta, hogy az ellenállás nem jog: hanem kötelesség!
A profi nemzetépítés - vagy szervezés - nélkül soha nem tudunk felállni. S csak elpazarolt idő, erő és tönkretett egzisztenciák jelzik az eddigi útját azoknak, akik felelőtlenül hisznek abban, hogy egy erős, tudatos és szervezett nemzeti erő nélkül is bele lehet vágni a küzdelembe!
Honféltő szeretettel és az ügy iránti alázattal: Bene Gábor