Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. augusztus 25., hétfő

19.250 - ​Az Előfutár Szövetség (Forerunner Federation) örömmel és nagyrabecsüléssel köszönti a 2014. évi Székely Előfutár Ösztöndíjasokat.


Feladó: ForerunnerFederation 
Dátum: 2014. augusztus 25. 14:57
Tárgy: Székely Előfutár Ösztöndíjasok Köszöntése - 2014

rc-c-tl.gif spacer.gif rc-c-tr.gif
spacer.gif

Székely Előfutár Ösztöndíjasok Köszöntése 2014

Forerunner Foundation Logo Crp 2
​​
​​
Az Előfutár Szövetség (Forerun
ner Federation) örömmel és nagyrabecsüléssel köszönti a 2014. évi Székely Előfutár Ösztöndíjasokat.

A Székely Előfutár Ösztöndíjak célja a Székelyföldről származó, alkotó tehetségek támogatása tudományos munka tanulásában, melyet választott tanácsadó segítségével, egyetemi vagy kutatóintézeti irányítással végeznek. Kizárólag székelyföldi születésű és ott lakóhellyel rendelkező személyek részesülhetnek az ösztöndíjból.

A 2014-es Székely Előfutár Ösztöndíjra, melynek megpályázására április 30-án járt le a határidő, 33 pályázat érkezett be ebben az évben. Az alapítvány Nemzetközi Ösztöndíj Tanácsa a legjobbakat írásos pályamunkák alapján választotta ki a jelentkezők közül. A döntőbe jutott pályázók telefonos illetve skype interjún vettek részt. Az Ösztöndíj Tanács szavazata alapján az alapítvány kuratóriuma kiválasztotta a Székely Előfutár Ösztöndíjasokat.


Idén az elbírálás eredményeként 7 pályázó kapott Székely Előfutár ösztöndíjat, 1000 dollár összegben (ketten megosztva). A nyertesek ösztöndíjukat két részletben kapják meg: az összeg egyharmadát a pályázat elnyerésekor, a kétharmadát pedig a kutatásból származó és közlésre alkalmas eredmény bemutatásakor. Ezen túlmenően, több pályázó dicsérő levelet kap az alapítványtól.


A 2014. évi Székely Előfutár Ösztöndíjasok szakterületük feltüntetésével és szülőhelyük sorrendjében:


Molnár Kinga (Csíkszereda, szerves kémia)


Pályázatának témája az orális fogamzásgátlók használata és a szérumban mért 25(OH)D-vitamin szint közötti kapcsolat Szklerozis Multiplexben(SM). A SM kialakulásában veleszületett és környezeti tényezők szerepe egyaránt valószínűsíthető. A veleszületett faktorok közül a legnagyobb kockázatot a humán leukocita antigénrendszer változatai jelentik. Ebben azonban nem genetikai,hanem hormonális hatások játszanak közre. Környezeti hatások közül valószínűsíthető a fertőzések (Ebstein-Barr vírus), védőoltások, klíma és életrend. Emellett számos kutatás vall a D-vitamin védő és a betegség lefolyásában kedvező hatására. A pályázati munka a D-vitamin szintet szándékozza szérumból meghatározni a Galenus Orvosi Központ Laboratóriumában. Molnár Kinga szakmai felkészültsége és kommunikációs készsége rendkívül megnyerte a bíráló bizottság tetszését.


Dániel Botond (Gyergyószentmiklós, szociológia)


Az életképes helyi közösségek kialakításában és fenntartásában igen fontos szerepe van a szociális gondoskodásnak. Dániel Botond pályamunkájának témája az erdélyi magyar szociális szervezetek adatbázisának elkészítése. Hosszú távú célja, hogy segítse a szociális szervezetek közötti együttműködéseket (a jó gyakorlatok megosztását és a közös problémák megoldására irányuló összefogásokat), a helyi közösségek felé történő kommunikációjukat, illetve a szociális vállalkozások létrejöttét, mindezek által pedig hozzájáruljak az erdélyi magyar szociális háló önfenntartási képességének javításához. „Úgy gondolom, hogy a szociális szervezetek kommunikációs szokásainak vizsgálata, egyrészt hiánypótló téma az erdélyi magyar nonprofit kutatásokban, másrészt olyan eredményeket hoz, amelyek gyorsan és könnyen alkalmazhatóak a szociális szervezetek fejlesztésében" - Dr. Sebestyén István témavezető tanár, Központi Statisztikai Hivatal.


Sipos Lehel (Kovászna, fizika)


Napjainkban sok szó esik az atomenergia hasznosításáról, különösen a paksi atomerőmű tervezett bővítése kapcsán. Sipos Lehel olyan módszer kifejlesztésén dolgozik, amelynek segítségével gyorsan és hatékonyan lehet megtervezni az erőmű reaktoraiba kerülő üzemanyag-kazetták helyzetét, ezzel csökkentve úgy az adott mennyiségű áram megtermeléséhez szükséges üzemanyagra fordított költségeket, mint a keletkező nukleáris hulladék mennyiségét. „Sipos Lehel diplomamunkája keretében a Paksi Atomerő Zrt. Reaktorfizikai Osztályán, az osztály dolgozóinak általános útmutatása alapján, de a konkrét feladat esetében önállóan végez kutatás jellegű fejlesztő tevékenységet" írja konzulense Dr.Nemes Imre osztályvezető, Paksi Atomerőmű Reaktorfizikai Osztály.


Szekeres Ugron Villő (Marosvásárhely, művészettörténet)


Az ELTE művészettörténet és történelem szakos hallgatója a legkorábbi, XVI. századi festett és faragott erdélyi templomberendezéseket, nevezetesen az ádámosi és gogánváraljai kazettás famennyezeteket tanulmányozza. A látottakat veti össze az ezekhez hasonló stílusjegyeket felmutató más, távolabbi erdélyi magyar illetve szász templomokban található művészeti alkotásokkal. Jelen tanulmányát mintegy kiindulópontként tekinti későbbi, nagyobb lélegzetű, társadalmi összefüggéseket is feltáró kutatásaihoz. Az eddig leírt kutatási terv reményei szerint egy hosszabb kutatómunka kezdetét jelentené, mely elsősorban a donátor- és hatalmi reprezentáció kérdésköréhez szolgáltathatna érdekes adalékot Erdélyben.


Fekete Albert Zsombor (Marosvásárhely, informatika)


Fekete Zsombor szakmailag kimagaslóan fejlődött és munkája nagyon hasznosnak minősült úgy a csapatmunkában, mint önálló tevékenység végzése terén. Az általa megvalósított eredeti műszaki fejlesztések (vákuumrendszeren átáramló gázhozamok-és gáznyomás szoftver alapú automatizált szabályozása) igen hatékonyan hozzájárultak a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen folyó vékonyréteg technológiai fejlesztésekhez. A folyamatban lévő újabb fejlesztések a többkomponensű rétegek nanoszerkezetének növekedési mechanizmusát tárjak fel új technológiai folyamatok tervezéséhez komplex tulajdonságú funkcionális anyagok megvalósítása érdekében. Témavezető tanára Dr. Bíró Domonkos.


Nyárádi Zsolt és Nagy Melinda (Székelyudvarhely és Csíkszereda, régészet)


A közös pályamunka témája kőbe vésett életek, 17–19. századi régészeti és levéltári adatok, feldolgozása a bögözi református egyházközségben. Régészeti ásatásokból fontos részleteket tudhatunk meg az emberek hétköznapjairól, életmódjáról és betegségeikről. Az anyakönyvek digitális formában való feldolgozásával adatok pedig figyelemmel követhetik családok történéseit a születések, házasságkötések, és elhalálozások adataival. Összevetve a régészeti és a történeti forrásokat kiszűrhetik a faluban zajló járványokat, gyerekhalandóságot, hány év volt az adott időszakban az átlagéletkor, volt-e éhínség a faluban, népességnövekedési tendenciák, járványok demográfiai következményei. „A két pályázó korábbi kutatásait ismerem. Jelenlegi kutatási tervüket áttanulmányoztam és megfontoltnak, kivitelezhetőnek tartom. Bátorítom a két pályázót a munka elvégzésére." – írja Keszeg Vilmos tanácsadó.


Dicsérő levél további hat 2014-es pályázónak


Az erős verseny, számos, kitűnő pályázó ösztöndíjjal történő támogatását nem tette lehetővé. Ők dicsérő levelet kapnak, amely a munka értékességének elismerését fejez ki, felhívja a figyelmet a következő fordulóban pályázás lehetőségére, és további sok sikert kíván. A dicsérő levélben részesülő pályázók: Both Erika, Fodor Szilvia, Kovács Judit Tünde, Máté István, Simon Ábel és Vass Imola.


A korábbi évek nyertesei közül pályamunkájukat sikeresen befejezték 


A korábbi évek nyertesei közül pályamunkájukat sikeresen befejezték és ezzel az 1000 dolláros ösztöndíjuk második részében részesülnek a következő Székely Előfutár Ösztöndíjasok:

  • Czikó Melinda „Az apatit alapú anyagok kutatási perspektívái" című dolgozatáért

  • Nemes (Feketics) Erika Tímea „A darlaci középkori falképek vizsgálatai" című dolgozatáért
  • Nemes István „A kései jozefinizmus és az erdélyi katolikus egyház" című tanulmányáért, ami a Collegium Talentum tanulmánykötetében jelenik meg
  • Pál Emőke a Játéktér című lap részére készített „A 'költői test', avagy színészképzés Jacques Lecoq nyomán" című cikkéért és a Kereszthegy című dokumentum filmben nyújtott alakításáért
  • Bakk-Miklósi Kinga a „Maros megyei serdülők médiafogyasztói szokásai"cimű dolgozatáért ami a PedActa folyóiratban jelenik meg

Az alapítvány köszönetet mond az elbírálást végző Ösztöndíj Tanács tagjainak: Romhányi Balázs (Budapest, elnök), Laczkó-Szentmiklósi Endre (Gyergyóremete), Romhányiné Balás Emőke (Budapest), Kovács Katalin (Kolozsvár), Mutnéfalvy Margit (München), Nagy József (Gyergyóremete) és Siffel Csaba (Atlanta).


A Székely Előfutár Alapítvány az Előfutár Szövetség (Forerunner Federation) tagja, elkötelezett támogatója a kisebbségi nemzetek versenyképes részvételének az élenjáró tudományok és nagyhatású művészetek területén. A regionális fejlődés támogatásával, az alapítvány fellép a társadalmi nyitottságért és a kulturális sokszínűségért.


Balás András

Forerunner Federation

520 W. 21st Street

Unit G-2, PMB 119

Norfolk, VA 23517, U.S.A.

Phone: 1-757-639-6576

Email: forerunner.federation@gmail.com

http://forerunnerfederation.org/

spacer.gif
rc-c-bl.gif spacer.gif rc-c-br.gif