Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. április 21., péntek

22.086 - ​Ravasz Ákos: A Müncheni Hírnök második számát ajánljuk szeretettel olvasóinknak


Feladó: Ravasz Akos
​ 
muenchenihirnok@gmail.com
Dátum: 2017. április 20. 12:45
Tárgy: Müncheni Hírnök áprilisi szám
Címzett:


Kedves Címzettünk,

nagy szeretettel küldjük A MÜNCHENI HÍRNÖK ONLINE KIADVÁNY MÁSODIK SZÁMÁT. Ezúton is köszönjük a sok bátorítást, amit a márciusi megjelenésünk után kaptunk. Néhány statisztikai érdekességről beszámolunk a mostani számunk elején. Igyekeztünk figyelembe venni a javaslatokat, ötleteket, így bővítettünk, és több hasznos információval szolgálunk, ami reméljük segíti a mindennapokat. Új rovatot is indítottunk, bízunk benne, elnyeri tetszésed.


Mellékletünkben egy szerkesztőségi levelet is találsz, amelyben távolabbi céljainkról bővebben tájékozódhatsz.

Közösségi kiadványunk szerkesztése, szépítése során továbbra is számít a véleményed. Ha javaslatod van kiadványunkkal kapcsolatban, vagy van olyan téma, amiről legközelebb olvasni szeretnél, akkor írd meg nekünk. 


A márciusi számhoz hasonlóan, nagy igyekezettel készült a folytatás, olvasd szeretettel.

A Müncheni Hírnök áprilisi száma ITT érhető el.

Aki még nem olvasta első lapunkat ITT megtekintheti.

Kellemes lapozgatást, szép hétvégét és áldott húsvéti ünnepeket kívánunk.

Patai Borbála Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas, Ravasz Ákos mentor és Szádeczky-Kardoss Csilla társszerkesztő.

 

Szerkesztőségi levél

​​
A Müncheni Hírnök második számát ajánljuk szeretettel olvasóinknak. Az elsővel kapcsolatban sok pozitív visszajelzést és bátorítást kaptunk. Kambodzsában is olvasták! Sikeres indulás? A müncheni konténerváros magyar lakóit, munkavállalóit nem sikerült elérni. Ők lennének az egyik fő célcsoport, a Kárpát-medencéből érkezett magyar munkavállalók, értük, főleg számukra tervezzük a digitális és internetes civil Rádió München projektet, amelynek első állomása a MH, hang és képanyaggal szerkesztve. Sok százezer vendégmunkás dolgozik Németországban - legtöbbjük Bajorországban - és a német nyelvterületen. Nem könnyűek munkás hétköznapjaik és hétvégéik, nem könnyű német munkaszerződéseket megérteni és aláírni, gyakori méltánytalanságokkal szembesülni. Hová forduljanak, kitől kérjenek tanácsot, ha problémák merülnek fel? Milyen legyen a műsor, melyek az igények? Tájékoztatás, jogi, pénzügyi, adó és lelki
tanácsadás?  München és környékén, egész Németországban számos egyesület, gyülekezet, hétvégi iskola, cserkészcsapat, tánccsoport, asszony- és gyermekkör, kulturális egyesület működik. A diaszpóra régebben itt élő tagjai szívesen segítenék az újonnan érkezetteket. Rádiófrekvencia és önkéntes munkatársak lennének, pénz és érdeklődés hiányzik. München és környéke facebook-csoportoknak 60-70 000 tagja van. Felvettük velük a kapcsolatot, felméréseket végeztünk. Így jutottunk el a MH-ig, mint egy rendszeres rádióprogram előfutáráig, amely egyfajta telefonhírmondó. Ehhez volt, van erőnk, kapacitásunk.

Írd meg saját történeted - egy jó sorozat lenne. Keressük, ami összeköt. Ami elválaszt, az a bizalmatlanság, az érdektelenség, előítéletek és a nehéz élet- és lakókörülmények. Hogyan lehet ezen segíteni? Az MH jó lehetőség a tájékoztatásra, kapcsolatfelvételre, a párbeszéd megkezdésére. A következő számban például szólunk a több ezer München-reptéri munkavállalóról. Várjuk a témajavaslatokat. Elkezdtük, és amíg erőnkből telik, folytatjuk. Milyen alapon? Annyi náció és többségi nemzet vesz körül bennünket, hogy nem is olyan nehéz önmagunkat definiálni. Bárhol is éljünk mi magyarok szerte a világon, gyökerünk közös. Láncszemek vagyunk, akiket a történelem, a kultúra és az anyanyelv összeköt. Van egy láthatatlan szál köztünk, amely összekapcsol bennünket. Ez lehet egy népdal, ha eléneklem, Te is fújni fogod. Neked is van kokárdád, és már  gyermekkorodban megtanultad, ki volt Petőfi Sándor. Pontosan tudod, hogy mi az a Balaton, hogy lovas nemzet vagyunk, vagy mit szimbolizál a lyukas zászló. Hosszasan sorolhatnánk, mi az, amit csak lelkünk mélyén érzünk, mert egy nemzet vagyunk. Az internet és a technika számos lehetőséget kínál, hogy ne csak lélekben léphessünk kapcsolatba. Ezt a célt szolgálja a Müncheni Hírnök. Nem vagyunk egyedül, több hasonló Hírnök, Hírlevél, Rádió létezik, amelyek segítségével távolabbra is „láthatunk", így pl. Kanada: Független Magyar Rádió, Toronto KLIKK. Észak-Amerika: Bocskai Rádió – A Clevelandi Magyarok Hangja KLIKK. Európa: Írország, Dublini Magyarok Közösségi Rádiója KLIKK. Németország, Ulmi Magyar Rádió KLIKK. Erdély FM KLIKK. Ausztrália: Magyar Rádió Mozaik Sydney KLIKK. 4EB Magyar Rádióadás, Brisbane KLIKK. Új-Zéland: Wellingtoni Magyar Hírmondó (havilap) KLIKK. Ők híreink főszereplői, a magyar diaszpóra, amely inkább kis szigetekből áll, amelyek külön kicsiny világokat alkotnak. Szeretnénk őket egymásnak bemutatni, egymással összekötni, a diaszpórára jellemző széttagoltságot összekötöttebb egységgé tenni. Kapcsolódjunk?

A digitális technológia, az internet, a szociális média drámai változásokat hozott az emberek és a társadalom életében. Az online világpiac viharos átváltozásai sürgős fellépést igényelnek a civil társadalom részéről, mert ez kreatív gazdagságával és függetlenségével hozzájárulhat a környezet konfliktusainak mérsékléséhez.

A ma embere a politikában, a szociális médiában, hálózatokban és sok küszködésben él. A hálózatok, világhálók nem a véletlen művei. A hálózatok idejét éljük, egyre többen építenek új hálózatokat. Most, digitális hírlevelünk második számánál kezd kirajzolódni, hogy talán elérkezett az idő egy magyar diaszpóra hírnökhálózat létrehozására. Létezik a Körösi Csoma Honlap és a Nemzeti Regiszter, amelyek mint óriásplakátok, nagy hirdetőtáblák, tele vannak érdekes beszámolókkal. Informatívak, de egyfajta értelemben némák, nem interaktívak, ami viszont a modern kommunikációs hálózatok jellemzője.


Hálózatot ma mindenki tud építeni, de nem mindegy, hogy milyet, és az sem, hogy mi milyenben veszünk részt. Személyes kapcsolati hálónk alakítja egyéni és nemzeti sorsunkat, az interaktív média meghatározó szerepe nemcsak egyéni, hanem társadalmi méretekben is jelentős. Egyre több a véleményformáló hálózat, amelyet nem ritkán manipulációs eszközként nagy anyagi eszközökkel működtetnek. Próbáljuk meg, és építsünk mi is egy hatékony nemzetközi hírhálót! Közös cselekvést, kooperációt valósítana meg a Diaszpóra Hírnökháló. A következőkben ehhez néhány gondolat annak reményében, hogy a felvetések nem maradnak válasz és visszhang nélkül.

A kapcsolatok építéséhez energia, idő és pénz kell. A kapcsolatokat a pozitív tartalmak mentén érdemes építeni. Szükség van kulcsemberekre, a moderátorokra, a fontos emberekre, akik a közösség által birtokolt ismeretek hordozói, akik a hangadók. A bizalom és nyitottság alapigény. Érdeklődő, újdonságra nyitott embereket keresünk partnernek, akik új közösségekhez vezethetnek bennünket. Diaszpóra hálózatunk összefügg a nemzet hálózatával, amely nem valamilyen politikai akarat műve, a nemzet hálózatát a mi saját hálózataink alkotják.  Ezekkel nemcsak mi gazdagodunk, hanem az egész ország is innovatívabbá válik. 

A hálózat akár gyógyít is, erősít, megtart. Közösséget ad, lenullázza a felénk áramló előítéletet, megbélyegzést, megvigasztal, s megmutatja, hogy nem vagyunk másodrendűek. A hálózat dialógust, párbeszédet jelent.  Azokkal ismerkedünk meg leginkább, akik hozzánk hasonlítanak. Így van esély arra, hogy a barátom barátja nekem is a barátom lesz. A hasonló emberek szeretik egymást. A Hírnökháló közössége erősíti biztonságérzetünket az elidegenedett világban.

A Hírnökháló minőségét a hely és közösség meghatározza. Kell hozzá a belső elhivatottság, és kell a köréjük szerveződő, általuk meghívott kör, közösség egyetértése. E hálózatépítés számos közvetlen és közvetett haszonnal jár, megsokszorozhatja tudásunkat, erőnket, lelkesedésünket.  A kapcsolatépítés mellett a kapcsolatmélyítés is fontos. Ha elérjük a kapcsolattartási képességünk határát, akkor azokra koncentrálunk, akikkel a mélyítés lehetséges, és azokra, akik új utakat mutatnak. A Hírnökháló titka a kölcsönhatásaiban rejlik, amelyeket még fel kell mérni. Kapcsolódásuk a diaszpóra társadalomhoz nagy tudás- és aktivitás-növekedést eredményez.

Miért lenne fontos a Hírnökháló működtetése a diaszpórában? Az elmúlt két évtizedben a magyar diaszpóra is fragmentálódott. Ma gyakran nem önállóan gondolkodó egyéniségek alkotnak véleményt, hanem egy izolált egyedekből álló, megvezethető közösség hömpölyög. Az értékrend és kapcsolatrendszer nélküli közösség sodródik és hamar a végletekbe kileng. Az elismert értékeket őrző értékkör egy ilyen szeszélyes környezetben a diaszpórát stabilizáló erővé válik. A magyar diaszpóra erősödésének és stabilitásának megőrzése érdekében fontos lenne egy értékhordozó Hírnökhálózat megalakulását segítenünk. 

Az értékkör tagjai a saját környezetünkben fellelhetők. Az az ember az értékkör része, aki nem látszani akar, hanem van. Aki nem vesz részt a mára kialakult látvány társadalom látszatvalóságának építésében, hanem emberséget és szeretetet terjeszt maga körül. A nem látszatemberek megszólítása fontos feladat. A most megfiatalodó, de kevesebb tudással rendelkező diaszpórában fontos a közösségi értékek mentén szerveződni. Közös cselekvést, kooperációt valósítana meg a Diaszpóra Hírnökháló. A hálózatokban a moderátorok a csomópontok, ők stabilizálják a hálózatokat, ők a kulcsemberek a Hírnökháló felépítésében.

A hálózatok egymásban élnek, mint egy hagymafej, amelyről minden egyes szintet lefejtve egy újabb szint tűnik elő. A Hírnökháló megteremtése egy közösségi játéknak is felfogható, mint a rejtvényfejtés, mint a Rubik kocka tekerése. E kognitív játéklehetőség nélkül a feladat talán unalmas is lenne. Tájékoztatást kötünk össze segítőkészséggel.

Minél több Hírnökháló kapcsolatunk van, annál jobban el tudjuk képzelni a többiek helyzetét, motivációját, elvárásait és jövőbeli tetteit. Minél több nézőponttal rendelkezünk, annál jobban megértjük a velünk kapcsolatban lévő embereket és lesz meg a képességünk a kapcsolaterősség szükség szerinti változtatásához is.

Az elmúlt két évtizedben az internet térhódítása a társadalmi szerveződés teljesen új példáinak nyújtott teret: netcsoportok, fórumok, chatszobák, weblogok. A személyes kapcsolatrendszer jelentős része lecserélhetővé vált. Semmi nem maradandó. Minden lehetséges. Minden változik. A viselkedés és értékek szétmosásának, kapcsolatcsere iránti vágyak és éhségek gyors kielégítésének százada ez, de az így szerzett kapcsolatok többségükben gyengék, átmenetiek, megbízhatatlanok. Az értékek mentén szerveződő, egyéniséget elismerő közösségekben a sajátos értékek kibomlanak és hasznot hoznak. Számunkra kulcsember, aki saját értékeit felismeri, és abban bízik, vele építenénk a változó, de mégis állandó Hírnökhálót.

A Hírnökháló megmutatja, mennyire képes hatni néhány maroknyi ember, aki a diaszpórában hitellel és integritással bír, és nem csak saját sikerével törődik, hanem közösségben is gondolkodik. A diaszpórában talán azért nagyobb az anyaországgal szemben elkötelezett hiteles, önzetlen emberek százalékos aránya, mint az anyaországban, mert ők jobban megtanulták, hogy becsüljék a haza értékét. E csoport tagjait a többiektől nem a születésük, nem a neveltetésük, nem a múltjuk, hanem a viselkedésük, a közösségük iránti elkötelezettségük különbözteti meg. Ez a csoport aktív és jelentős önszerveződő képességgel rendelkezik. Nevezzük őket egy kommunikációs közösségi értékkörnek, akik szükségét érzik, hogy megtalálják a többieket. Egyre kevesebben vagyunk ilyenek, egyre messzebb kell keresni a hasonló másikat. A széles kapcsolatrendszerrel rendelkező kulcsemberek információtovábbítási és véleményformáló potenciállal rendelkeznek, ők lehetnek a Diaszpóra Hírnökháló működtetői.  

Májusi számunkban folytatjuk, a témával kapcsolatos véleményeket és javaslatokat szívesen fogadjuk, várjuk.  


​​
Ravasz Ákos

München, 2017. 04.07.