Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. április 30., vasárnap

22.118 - ​Bogár J. Gyula​: Dr.​ Gorka Sebestyén lett Donald Trump elnök biztonságpolitikai tanácsadója.


Feladó:
​​
Bogár J. Gyula
Dátum: 2017. április 27. 1:18
Tárgy: 
​Új magyar csillag a láthatáron​

Címzett: 

​​
Új magyar csillag a láthatáron

ISTEN HOZOTTAL köszöntjük vitéz Dr. Gorka Sebestyént, Deputy Assistant to the President of the United States, Donald Trump. Voltak már magyar származású emberek az US kormányban, de ilyen magas pozícióban nem jutottak el. Köszöntjük, és Isten áldását kérjük további életére az Ontariói Egyház nevében, ahol négy vitéz és három országgyűlési képviselő alapította és vezette az egyházat. (Sajnos, napjainkban kommunista megszállás alatt van a törvénytelen pap által.) Istennek tervei vannak az emberekkel, nem véletlen, hogy v.

​​
Gorka Sebestyén lett Donald Trump elnök biztonságpolitikai tanácsadója. Remélhető, hogy tanácsai egy jobb jövőt eredményez az egész világon.

Gorka Sebestyén 1956-os magyar menekült szülők gyermeke, Angliában született. Apja Gorka Pál 9 éves korban élte át a ruszki horda borzalmait. Nem tudta tétlenül elviselni az istentelen kommunizmus terrorját. Egyetemi társaival híreket közöltek a szabad világgal a szovjetek terrorjáról, abban a reményben, hogy az ENSZ kivizsgálja a történteket. Sajnos elárulták és az Andrási út 60-ban kínozták, majd 22 évi börtönbüntetésre ítélték. 1956-ban a felkelők szabadították ki, majd Angliába menekült. Gorka Pál építészmér-nök 1993-ban családjával hazatelepült, abban a reményben, hogy a szovjet csapatok kivonulása és a kommunizmus bukása után egy jobb ország építésé-ben vehet részt. Könyvet írt, BUDAPEST ELÁRÚLVA címen, személyes élményei alapján írta meg az 1945-48-as politikai korszak és annak szereplőit egyetemlegesen elmarasztaló véleményét. Sajnos, Gorka Pál úgy, mint sok becsületes magyar csalódott a rendszerváltásban. 2003-ban úgy nyilatkozott, hogy "Ezért maradtam optimista a mai helyzet ellenére is, pedig ma ugyan, nincs Recsk, nincsenek internálások, nincsenek letartóztatások, nincsenek működő bitófák, de az ország ma sincs sokkal jobb helyzetben, mint volt az ötvenes években. Nem kellene kettős mércének alkalmazni a bűnösök megítélésében"

2008-ban Gorka Sebestyén, Magyarországon megismert amerikai feleségével az Egyesült Államokba távozott, ahol közösen indították el a Knowledge Group elnevezésű „think-tank"-ot. Gorka emellett tanított a washingtoni National Defense Universityn és részt vett a hadseregen és a titkosszolgálatokon belüli képzési tevékenységben. Semináriumon oktatta az FBI tagjait. Nemzetbiztonsági szerkesztőként, rovatvezetőként bekapcsolódott a Breitbart szélsőjobboldali internetes újság munkájába. A portál az „alternatív jobboldal" szócsövéből az elnökválasztási kampány idején Trump egyik vezető orgánumává alakult át. Gorka nem csak itt, hanem az amerikai média más intézményeiben, tv-csatornákon is aktívan részt vett a kampányban Trump oldalán. Ennek során is bírálta az Orbán-kormány politikáját „a NATO és Moszkva közötti lavírozás" miatt. Gorka az új elnök beiktatásának napján bocskai viseletben, vitézi jelvénnyel jelent meg és nyilatkozott az amerikai jobb-oldali Fox News tv-csatornának.

Gorka Sebestyén a londoni egyetem filozófiai és teológiai karán szerzett diplomát. Egyetemista korában a brit hadsereg terrorelhárító részlegének tartalékos tagja volt. Majd Németországban a George Marshall Központban és a College of Inter-national Affair oktatott, ahol a NATO tagállamai katona tisztjeit tanították. Szülei magyarnak tanították és egy jobb ország építése érdekében 1992-ben ment Magyarországra. Ott azonnal bekerült főelőadóként az Antall-kormány Honvédelmi Minisztériumába. Később a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiához tartozó Stratégiai Védelmi Kutató Intézetben volt tudo-mányos munkatárs. Ezután a Budapesti Corvinus Egyetemen védte meg PhD szakdolgozatát a terrorizmus témakörében. Gorka Sebestyén Lánczi Andrással és Navracsics Tiborral együtt tagja volt az 1996-ban alapított Magyar Politikai Intézetnek. Számos róla szóló újságcikk szerint a Fidesz szakértője volt. 1999-ben tanulmányait a Harvard Egyetem államigazgatási karán folytatta. 2000-ben felvették a Pentagon háttérintézményei kutatóintézetébe, közreműködött a Washington által fedezett és a magyar kormány által kezdeményezett haderő reformkutatási programban. Az első Orbán-kormányban a miniszterelnök tanácsadója volt. 2002-ben a Medgyessy Péter miniszterelnök állambiztonsági múltját vizsgáló bizottság meghívta szakértőnek.

Kiderült, hogy Medgyessy a hírhedt III/II-es, D-209-es kódszámú szigorúan titkos ügynök volt, a Szovjetunió számára adott jelentéseket. (nem véletlen tehát, hogy elvtársai miniszterelnöknek választották, s megalakult a kommunista-demokrácia Magyaror-szágon). Medgyessy hazudott, tagadta ügynökségét, voltak elvtársai, akik védték, de a bizonyítékok igazolták titkos ügynöki munkáját s leváltották. Helyébe Gyurcsány Ferenc elvtársat tették.(Nehogy egy becsületes nem kommunista magyar legyen a miniszterelnök. Ekkor megtörtént a rendszerváltás, csöbörből vödörbe, vagyis vakulj magyar, ne láss tót). A kommunizmus folytatódott Szovjet megszállás nélkül a volt KISZ a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség és az ÁVH-val. Mint látható ők a 1919-es vörös forradalom és az 1957 Kádári vérbosszú dátumát tűzték fel a zászlójukra. KISZ volt legfőbb részlege a kommunista pártnak, 1980-ban több mint 800 ezer tagja volt. 1989-ben DEMISZ-.re változtatta meg a nevét és Gyurcsány elvtárs letett az elnökük. Közben megalakult a Fidesz, természetesen a kommunisták fiaiból. Soros György dollárjaival s eltervezték, hogy átveszik az uralmat, természetesen nem akartak elszámoltatást, maradnak a titkos ügynökök, vér bírok, ÁVH-sok, kommunista pártfunkcionáriusok. Szabad volt az ország és elkezdődött a szabadrablás. A Capgemini gazdaságkutató 2013 augusztus 8 jelentése szerint közel tízezer dollár-milliomos él Magyarországon. (Rákosi és Kádár idejében nem volt egy se. Tehát mégis van változás.) A Nemzeti Hírháló foglalkozott azzal, hogy hová lett a hatalmas KISZ-vagyon? 1989-ben a DEMISZ a KISZ-től egymilliárd forint készpénzt vett át. Az ellopott rendszerváltásnak ez a következmény nélküliség az egyik rákfenéje, és a melegágya a napjainkban is intenzíven tomboló korrupciónak (2010 óta a világ korrupciós listáján hat helyezést javítottunk, és hat százalékkal nőtt az államadósság). A KISZ-ből DEMISZ lett, az MSZMP-ből MSZP, és odalett a sok év alatt felhalmozott vagyon. De odalett a szakszervezeti vagyon is, például az üdülők nagy része is. Választási ígéret volt 2010-ben az elszámoltatás és felelősségre vonás. Jól járt a kommunista haveri ökörkör. Voltak, akik maffia rendszernek nevezték a magyarországi kommunista-demokrácia rendszert.

Gorka Sebestyént nem ilyen magyarnak nevelték a szülei. Miért volt a véráldozat, a küzdelem a kommunizmus ellen, miért volt a forradalom 1956-ban, ha a népet elnyomó kommunisták, ÁVH-sok uralkodnak az országban. Nem volt rendszer-váltás. Kár, hogy nem jelentették, hogy hány szerezte becsületes módon a milliókat. Gorka Sebestyénnek nem tetszett a magyar kormány rablógazdálkodása. Részt vett az 56-os forradalom 50-ik év-fordulóján, látta a szégyenletes előre eltervezett rendőri brutalitást, mikor az ünneplőket lőtték gumilövedékekkel, könnygázgránátokkal, vízágyúval. Még a Fidesz nagygyűlésén résztvevőket is, ahonnan Orbán Viktor szó nélkül elszökött. Már 2003-ban már erőteljesen bírálta a Fidesz Amerika-ellenes-ségét a Fidesz 2006-os választási veresége után a hvg.hu-ra írt cikkében élesen bírálta Orbán Viktor politikáját a párton belüli demokrácia hiánya, Amerika-ellenessége és oroszbarátsága miatt, és távozásra szólította fel. Gorka Új Demokratikus Koalíció néven pártot is alapított, Molnár Tamás, Bégány Attila, Szent-Iványi Ágnes és mások közreműködésével, de a kezdeményezés érdeklődés hiányában hamarosan abbahagyták. (Magarországon a kormányvezetést, úgy mint mint a stafétabotot a kommunisták adják át elvtársaiknak. Kikell várni amíg az elvtársak kihalnak és akkor lehet újra építeni az országot, ha lesz miből.)

Gorka Sebestyén 2007-ben nyilatkozott a Kapu című lapnak: ": A demokrácia fogalma mára kiüresedett. Európa-szerte a mostani politikai elitek nem rendelkeznek stabil jövőképpel, ami ma népszerű és szavazatszerző, aszerint kreálják a politikát. A politika egyenértékű lett például a mosópor eladásával. A közvélemény-kutatások eredménye mindenhatóvá vált. Korábban az igazi államférfiak (és asszonyok), mint például Churchill, Adenauer, Thatcher, vagy De Gaulle rendelkeztek stabil jövőképpel, és vállalták a népszerűtlen döntéseket is. Ma a politikusoknak ez a fajtája gyakorlatilag kihalt.

Kapu: Keményen kritizálja az állítólag messzemenően legnépszerűbb Fideszt is.

Gorka: A Fidesz, mint párt nem működik. Nem is működhet, ha belegondolunk, hogy valójában húsz-harminc érdekcsoportnak az elegye a „polgári szövetség". Bedaráltak, akit csak lehetett az MDF nemzeti szárnyától a KDNP-ig, és meggyőződésem, hogy a Jobbikot is be fogják kebelezni. Rengeteg nemzetközileg is elismert szakértő akart nekik segíteni az évek folyamán, egyikükből sem kértek az egykor a kollégiumban összeállt társaság tagjai, a vezetők.

Kapu: Pártja, az ÚDK mintha kívülről támadná az egész rendszert.

Gorka: Meggyőződésünk, hogy csak így lehet változtatni. Erre való kísérlet volt egyébként 2006 ősze is, a Kossuth téri tömeg-demonstrációk. Mert a Fidesz az ellenzékiség követelményeinek a minimumát sem tudta felmutatni az események ideje alatt.

Alig száradt meg a tinta a megbízáson máris elkezdődött a támadás Horthy Miklós és Matthew Rozsa néven az USA-ban és Lili Bayer néven Budapestről. Náci, náci, vitézi jelvénnyel, írták az agyalágyúltak. A Vitézi Rendet Horthy alapította, mikor még Naci nem létezett. Az igazságtalan Trianoni szerződés váltotta ki a Német Munkás Párt szervezkedését és a névhez hozzá tették a Nemzeti Szocialista szót, hogy a nemzet az első. Ez szerint mindenki náci, aki a saját nemzetének akar jólétet. Az angolok nevezték a National Socialist German Workwer's Party-t NAZI-nak. Bár a kommunisták sokkal több kárt okoztak az emberiségnek, de azért is a nácik felelősek. Gorka Sebestyén a vitézi címet a nagyapjától örökölte, aki az első világhá-borúban a hazáért életét kockáztatta hősi tettével. Sebestyén apja követte apja példáját, ellenállt a szovjet és a kommunista terrorral. Lehetett volna ő is besúgó ügynök, mint Medgyessy Péter és Bőlcskei Gusztáv, akik segítették a kommunistákat a nép elnyomásában, de ő inkább a börtönt választotta. Sebestyén követte nagyapja, apja magyarságért való küzdelmét, Magyarországra ment, hogy segítse a nép jobb jövőjét. Tudásával túltett volna minden KISZ MDF és kommunista párt tagjain, ha beállt volna a reform- elvtársak közé. Látta, hogy a volt KISZ-esek, hogyan csalnak, hazudnak, kisajátítják az ország javait, ők is milliomosok lettek, akkor, amikor a nép nélkülöz, a Szovjet kivonulás óta. Horthy 1927-bem arany pengőt adott ki és a nagy recesszió idején, Magyarországon jobb volt az élet, mint Amerikában. A II.. Világháború után az 5 éves terv látható fejlődést jelentett. Úgy látszik, addig nem lesz fejlődés, amíg nem Gorka Sebestyénhez hasonlók vezetik az országot.

Isten megmentett minden bajtól, és elvezérelt Hawaiba, ahol nyugodtan élhetek.

Isten védje Magyarországot.

A kiadvány hiteléül,

​​
Bogár J. Gyula