Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. április 24., hétfő

22.097 - ​​Bartha Szabó József: ”Mindössze” arról van szó, hogy be kell vallani a külföldről származó bizonyos összeg fölötti adományaikat.


Feladó: mandinka.bt
Dátum: 2017. április 23. 8:58
Tárgy: Le az álarcokkal, vége az álarcosbálnak!
Címzett: A törvényjavaslat nem bélyegzi meg és főképp nem lehetetleníti el a civil szervezetek működését, továbbra is szabadon működhetnek, továbbra is elfogadhatnak adományokat. 
​​
"Mindössze" arról van szó, hogy be kell vallani a külföldről származó bizonyos összeg fölötti adományaikat. 
Az igazság soha nem lehet sértő, soha nem lehet megbélyegző. 
Van azonban egy olyan köztapasztalat, amely szerint aki fizet, az muzsikáltat! 
Le az álarcokkal, vége az álarcosbálnak! 
Legyen az világos, hogy ki kinek a megbízásából beszél!

Indoklás: a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról

Az elmúlt évtizedekben megjelent, – elsősorban a transznacionális pénzügyi folyamatok rohamos bővüléséhez, kiterjedéséhez kapcsolódó –, és nemzetközi fórumok által is reálisnak ítélt veszély, hogy a civil társadalom szerveződéseit külföldi érdekcsoportok felhasználni törekszenek. Ennek gyakori eszközei a különböző jogcímeken juttatott támogatások, amely közvetlenül vagy áttételesen alkalmasak lehetnek a civil szervezet működésének befolyásolására, akár oly mértékben is, hogy az a civil szervezet alapvető céljait is érdemben átalakítja. Az ilyen juttatások célja, hogy az abban részesülő civil szervezetek társadalmi befolyásán keresztül a támogató érdekcsoportok saját érdekeiket érvényesítsék Magyarország politikai és társadalmi életében. Ez a befolyás irányulhat valamely konkrét politikai, gazdasági döntés meghozatalára, egyes szakpolitikák irányainak meghatározására, vagy legtágabb értelemben akár a demokratikus állami intézményrendszer működésére is. Ezek a folyamatok fokozottan veszélyeztethetik Magyarország nemzetbiztonságát és szuverenitását. Figyelemmel kell lenni továbbá azokra a kihívásokra is, amelyeket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásával összefüggésben az átláthatatlan eredetű pénzmozgások jelentenek. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az ebből fakadó veszély nem csak a profitorientált szektort fenyegeti, hanem a civil szférában is megjelenhet.

A törvényjavaslat  kifejezetten csak az egyesületként vagy alapítványként nyilvántartott civil szervezetre terjed ki, amely olyan külföldről származó támogatásban részesül, amely egy adóévre számolva egyenként vagy összesítve eléri a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott összeg kétszeresét, azaz 7 200 000 forintot.A törvény meghatározza a támogatott szervezetté válásból fakadó kötelezettségeket; az egyesület vagy alapítvány 15 napon belül köteles bejelenteni külföldről támogatott szervezetté válását, amint a tárgyévi támogatás összege eléri a 7 200 000 forintot.

Jogcímétől függetlenül minden olyan juttatást bele kell számítani a támogatás összegének meghatározásába, amely akár közvetlenül, akár közvetett módon kerül az adott egyesület vagy alapítvány birtokába, ide értve minden pénzbeli vagy egyéb vagyoni jellegű juttatást. Nem kell viszont beszámítani a támogatás összegébe mindazt a támogatást, amelyet az egyesület vagy alapítvány külön jogszabály szerint az Európai Uniótól származó forrásként költségvetési szerven keresztül kap, hiszen az – bekerülve az állami elosztó mechanizmusba – már fogalmilag nem minősülhet külföldinek.

A törvényjavaslat tisztázza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásával összefüggő ellenőrzési mechanizmusokat, biztosítja a külföldi finanszírozás átláthatóságát a civil társadalom szervezeteivel kapcsolatban, és így hozzájárul e szervezetek vonatkozásában is a közbizalom fenntartásához. Célja, látni és láttatni azt, hogy mely szervezetek tekinthetők külföldről támogatott szervezetnek. Megfelelő egyensúlyt teremt az egyesületek és alapítványok szabad működése és a társadalmi elvárás között. A törvényben foglalt bejelentési és beszámoló-készítési mechanizmus  erre teljes mértékben alkalmas. A bírósági nyilvántartás és a Civil Információs Portál meglévő rendszereivel összekapcsolódó szabályozás megteremti a külföldi finanszírozással kapcsolatos adattartalom hatékony társadalmi kontrollját. A törvény az egyesülési jog gyakorlásában nem idéz elő korlátozást, de megteremti annak lehetőségét, hogy a nyilvánosság számára egyértelmű legyen, milyen szervezetek, milyen érdekek mentén kívánnak hatni a magyar állam és egyes polgárai véleményére, magatartására. (Uniós napirendi pont! Előterjesztők: Gulyás Gergely, Kósa Lajos, Németh Szilárd István, Dr. Vitányi István, - Fidesz.  Szövege: PDF.)

***

A KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka a másként gondolkozó ellenzéki beszólásoktól a fölöttébb hangos, a több órán át tartó vitában fejtette ki pártja álláspontját. Hangzavarokat, bekiabálásokat  "csak" udvariasan jelezve idézzük.

HOLLIK ISTVÁN, (KDNP):- Képviselőtársaim! (Legény Zsolt: Ez érdekes lesz!) Az elmúlt 15-20 évben egyre inkább láthatóvá vált egy jelenség, azt gondolom, nemcsak Európában, nemcsak Kelet-Közép-Európában, hanem Amerikában is. Ezt a jelenséget csak az nem veszi észre, aki nem akarja, vagy pártpolitikai érdekei azt kívánják, hogy úgy beszéljen róla, mintha ez nem is létezne. Látható, hogy az MSZP úgy tesz, a baloldal úgy tesz, mintha ez a jelenség nem létezne!

- Ez a jelenség arról szól, hogy vannak olyan emberek, akik szeretnék, ha politikai véleményük valósággá válna. Szeretnék, ha a világ történéseibe beleszólásuk lenne. Mindezt viszont nem legitim választáson, a választók bizalma alapján szeretnék tenni, hanem azt megkerülve, mindenféle, akár a demokrácia játékszabályait kikerülő mechanizmusokon keresztül. Igen, ezt teszi Soros György is többek között, hosszú évtizedek óta Európában és Amerikában egyaránt. (Lukács Zoltán: Sőt, Ázsiában!.) Egy nagyon találó idézet arról, hogy hogyan érd el politikai célodat, hogyan szerezz befolyást! Íme a "sorosi recept": „Bontsd le a határokat, hogy azok ne akadályozzák mozgásodat. Bontsd le a nemzeti szuverenitást, hogy az ott lakók, vagyis a helyiek érdekei ne hátráltassanak. Vedd meg a szakértőket pénzzel, ösztöndíjjal, díjjal, hírnévvel, elismeréssel, hype-olással, kit mivel kell és lehet. Nevezd őket szakértőnek, függetlennek, demokratának és nyitottaknak. Akadályozd meg, hogy beszédhelyzetük kiderüljön, hogy szakmai alkalmatlanságuk napfényre kerüljön, ahogy ez az általános felmelegedésre vonatkozó adatok másodszori nyilvánvaló és szervezett meghamisításának kipattanásakor történt. Vedd meg tehát a helyi médiát, tévét, rádiót, valamint az interneteseket, nevezd őket is függetlennek, és fizesd meg őket azért, hogy az általad meghatározott célokért dolgozzanak."

- A Soros-féle, civilnek nevezett szervezetek, amiket szintén úri módon eltart, ugyancsak mind függetlenek, és persze a szakértelem egyedüli letéteményesei. Előszeretettel hivatkoznak magukra, illetve egymásra objektívként is. Lelkesen és zokszó nélkül viszont csatasorba állíthatók minden olyan alkalommal, minden olyan célért, amit a Soros-birodalom számukra kijelöl. (Harangozó Gábor István tapsol. Díjazd és sztárold őket is!  Folyamatos zaj, közbeszólások az ellenzéki oldalon. Közbeszólás a kormánypárti oldalról: Demokráciában meghallgatják egymást!)

- Mit kell tudnunk, illetve mit látunk ezekről az NGO-król? Először azt látjuk, hogy nincs semmilyen társadalmi beágyazottságuk, nincs tulajdonképpeni tagságuk, alig van belföldi támogatásuk. Egy konkrét példát engedjenek meg: Gulyás Márton szervezete, a Krétakör Alapítvány, míg 2014-ben majdnem 25 millió forintot kapott külföldi támogatásként. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Honnan tudod?) Őkmaguk jelentették be. Ezeknek a szervezeteknek nincs társadalmi beágyazottságuk, nincs tagságuk. (Kunhalmi Ágnes: Akkor kit támadtok? - Bárándy Gergely: Akkor miért rettegtek tőlük?) Nincsenek olyan elkötelezett embereik, akik belföldről támogatják őket. Céljaik nem civil célok, hanem politikai jellegűek. - Ezek a szervezetek a médiában igencsak felülreprezentáltak, és azt is láthatjuk, nyilvánvalóan ezért a hangoskodás baloldalról, hogy a baloldal és közöttük mindig is van együttműködés, mindig is van véleményegyezőség. Talán nem véletlen, hogy azok a szervezetek, amelyekről beszélünk, 2006-ban például nem álltak rögtön oda a civil tüntetések mögé, ahogy ezt egyébként tették 2013-ban a Hallgatói Hálózat tüntetésekor, tették ezt a Soros-egyetem, illetve a tanszabadság megszüntetésének hamis vádja elhangzásakor és az ezzel kapcsolatos tüntetésekkor. Tehát ezek a szervezetek 2006-ban, amikor emberek szemét lőtték ki, valahogy nem aggódtak olyan intenzitással az emberi jogokért, ahogy teszik ezt most. (Zaj, bekiabálások. Az elnök csenget.)

- Azt láthatjuk, hogy a baloldal és ezen civil szervezetek között mindig van egyezőség. Azt láthatjuk, hogy ezek a szervezetek bizonyos média által felkapott ügyekre fölülnek, és ezekben az ügyekben tüntetéseket szerveznek. Emlékezzünk a Hallgatói Hálózatra: kiderült hogy Soros által finanszírozott NGO-k álltak mögöttük. (Harangozó Gábor István: Tudod, hogy mit csinálsz, ember? Nem szégyelled magad? - Az elnök csenget.) De emlékezzünk az egészségügy helyzetével kapcsolatos tüntetésekre, vagy emlékezzünk az egy-két héttel ezelőtti tüntetésekre! Ezeknél azt lehet látni, hogy azok az embereket, illetve azokat a szervezeteket, akik és amelyek egyik pillanatról a másikra a tüntetések mögé odaálltak, csak eszközként használták. A valódi céljuk az volt, hogy nyomást gyakoroljanak a kormányra, és megpróbálják a kormányt támadni. A másik példa, ami még egyértelműbb: a migráció. Azt láthatjuk, hogy Soros Györgynek félreérthetetlen véleménye van a migrációval kapcsolatban. Többször el is mondta: szerinte migránsokkal lehet orvosolni azt az európai munkaerőhiányt, ami egyre inkább kezd kialakulni. És mit látunk? Azt láthatjuk, hogy például 2016-ban, amikor másfél millió ember a balkáni útvonalon jött Európába, akkor mindenféle prospektusokat találtak a migránsoknál, és az is kiderült, hogy ezeket a prospektusokat olyan NGO-k készítették, amelyeket egytől egyig Soros György finanszírozott. (Zaj, bekiabálások. Az elnök csenget.)

- Az a kérdés, hogy ezt csak mi látjuk-e így? Hiszen a baloldali képviselők azt mondják, hogy ez csak a mi fantazmagóriánk. Engedjék meg, hogy fölolvassak két idézetet. Egyet jobboldalról, egyet baloldalról. Azt mondta Sebastian Kunz osztrák külügyminiszter két héttel ezelőtt: "Véget kell vetni ennek az NGO-őrültségnek!" Ezekkel a szavakkal mondta. Látható, hogy a migrációban azok az NGO-k, amelyek egyébként a migránsokat segítik, tulajdonképpen az embercsempészekkel játszanak össze. Ez egy idézet jobboldalról. (Folyamatos közbeszólások az MSZP soraiból.) De mondok egyet baloldalról is. Azt mondja az önök erős szövetségese, Victor Ponta, hogy Soros György és az általa fizetett szervezetek évek óta befolyásolják-befolyásolták a román és a kelet-európai politikát. Tehát úgy látszik, hogy ezt nem csak mi látjuk így! Az is nyilvánvaló, hogy Soros György azért akar befolyást gyakorolni, hogy az ő világlátása, politikai véleménye nyilvánuljon meg, az váljon valóra. (Zaj, bekiabálások. Az elnök újra csenget.)

- Állíthatjuk: politikai véleménykülönbség van Soros György és az általa finanszírozott szervezetek, illetve köztünk. Ők multi-kulturalizmusban hisznek! Ők a nemzeti identitásra XX. századi poros ideológiaként tekintenek, ami egyébként a XX. században csak gondot okozott. Ezért egyébként nem is nemzeti identitásnak, hanem nacionalizmusnak, káros nacionalizmusnak hívják általában. Ők egy föderális Európában gondolkodnak, ahol a nemzeti parlamenteknek már semmi szerepük nincs! Ők egy migránsokkal teli Európát szeretnének! Ezzel szemben mi úgy gondoljuk, hogy Isten a világot azért teremtette, hogy valahol otthon legyünk benne! (Kunhalmi Ágnes: Ellopjátok azt is!)

- Tehát a nemzeti identitásunkat, a magyarságunkat soha semmilyen körülmények között nem fogjuk és nem is akarjuk levetkőzni! (Kunhalmi Ágnes: Magyaroktól loptok! Kiloptátok az országot!) Azt gondoljuk, hogy a családi értékekre lehet csak alapozni Magyarország, illetve Európa jövőjét. Azt gondoljuk, hogy ha migránsokat engedünk be Európába, akkor azt a keresztény Európát szüntetjük meg, ami az elmúlt 60 évben biztonságot és gazdasági prosperitást tudott adni a tagállamoknak! Tehát ebben a tekintetben teljesen nyilvánvaló, hogy véleménykülönbség van közöttünk. A kérdés az, hogy az ilyen típusú nyomásgyakorlásra, amelyet az elmúlt percekben körülírtam, egy jogállamban hogyan lehet reagálni. (Bárándy Gergely: Beszéld ezt meg Ferenc pápával!) Egyrészt tudunk úgy reagálni, hogy politikai vitába bocsátkozunk ezekkel a szervezetekkel, másrészt tudunk úgy reagálni, hogy átláthatóságot teremtünk. (Mesterházy Attila: Betiltjuk őket! - Kunhalmi Ágnes: Eltakarítjátok őket!) Ez a civiltörvény átláthatóságról szól! (Kunhalmi Ágnes: A ti zsebeteket kellene átlátni! A zsebed mutasd meg, mi van benne!) Ez ellen a jelenség ellen egy jogállamban, egy demokráciában legjobban átláthatósággal lehet küzdeni. A törvény tehát erről szól! Visszautasítjuk azokat a vádakat, amelyek Oroszországgal hasonlítják össze! (Bárándy Gergely: Attól még igazak!)Önök is jól tudják, hogy Oroszországban a külföldről finanszírozott szervezeteket nemkívánatos szervezetekként regisztrálják. (Gőgös Zoltán: Neked mi viszket, öreg? Használj Antivakarint inkább!) A mi törvényjavaslatunkban nincs ilyen! A magyar törvényjavaslat, ami előttünk van, semmilyen módon nem minősíti ezeket a szervezeteket. Egy dolga van a külföldről pénzt kapott szervezeteknek, az, hogy regisztrálják magukat! Önmagában a törvény semmilyen módon nem minősíti a külföldi támogatást, se pozitív, se negatív értelemben! (Szél Bernadett: A törvény titeket minősít! - Kunhalmi Ágnes: Majd a 888 leírja a támogatók névsorát!)

- Képviselőtársaim! Önök által is ismert, hogy az európai uniós támogatásoknál maga az Európai Unió írja elő, hogy a támogatott intézmény tüntesse fel, hogy az adott beruházás az Európai Unió támogatásával valósult meg. Teszi mindezt azért, mert az embereknek joga van tudni, hogy egy-egy beruházást hazai forrásból vagy európai uniós forrásból valósítottunk meg. Mi is ugyanilyen átláthatóságot szeretnénk! Szeretnénk, hogy azokról a civil szervezetekről, amelyek a médiában felülreprezentáltak és politikai véleményeket fogalmaznak meg, minden magyar ember tudja, hogy ők honnan kapják a pénzüket! Ez nem minősítés, ez egyszerűen átláthatóság! (Kunhalmi Ágnes: A CÖF honnan kapja a pénzt, képviselőtársam? Hogyan mossátok át rajta a lopott pénzt? - Józsa István: Szégyen! - Szél Bernadett közbeszól.)

- Mi éppen ezért arra buzdítjuk a parlamenti pártokat, hogy támogassák ezt a törvényt. Természetesen, ha értelmes módosító javaslataik vannak, azokat meg fogjuk fontolni. Még egyszer arra kérem önöket: támogassák ezt a jogszabályt! A Kereszténydemokrata Néppárt támogatni fogja. (Taps a kormánypártok soraiban. - Közbeszólások az MSZP oldalról, köztük: Nagyon jó! - Lukács Zoltán: Pista! Ez óriási volt!)

​​
Bartha Szabó József