Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. február 20., szerda

295 - : 5-/-Az 1956-os Magyar Szabadságharcban való fegyveres résztvételem alatt! 1956 / GYOR-MOSONMAGYARÓVÁR-BUDAPEST./

Von: Dr Alex Sandor Kolozsy C.D.V.A [mailto:askolozsy@kolozsy.com.au]
Gesendet: szerda, 2008. február 20. 09:32
An: Kutasi József

Betreff: 5-/-Az 1956-os Magyar Szabadságharcban való fegyveres résztvételem alatt! 1956 / GYOR-MOSONMAGYARÓVÁR-BUDAPEST./

      AHOGY AZT ÉN LÁTTAM ! AMIN ÉN VÉGIGMENTEM ! ÉS AHOGY ARRA ÉN VISSZAEMLÉKSZEM !

Az 1956-os Magyar Szabadságharcban való fegyveres résztvételem alatt!

1956-2004

 

 

Dr. kolozsi-KOLOZSY SÁNDOR. szobrászművész, Leigazolt Szabadságharcos ,

 visszaemlékezései az 1956-os Magyar Szabadságharcra.

Ez a felvétel amit most rakom fel cserében, 2004.junius.10-én lett készitve, fennt északon Queenslandban a 3-méter magas bronz szobrom, vagyis alapzattal az 5-méter magas emlékmű alkotásom leleplezése alkalmával.

Ez írásom kérésre évekkel ezelőtt történt, valamikor 1992-év elején és  az internetre tettük fel 3-évvel ezelőtt, a  45-éves évforduló alkalmából.

---------------------------------------------------

 

GYŐR-MOSONMAGYARÓVÁR-BUDAPEST.

==================================

BEVEZETÉS!

 

Kolozsvári születésű létemre gyermekkoromban, 1944. november.4.-én menekültként anyámmal és mostoha apámmal a Dunántúlra, Ménfőcsanakra kerültem, Győrben jártam felsőbb iskoláim. (Ma Győrménfőcsanak a neve)

 

GYŐRI ESEMÉNYEK  1956-ban.

=========================

Szavakkal nem tudom kifejezni azt a nagy meglepetést, amikor 1956.Oktober.24.-én szerda hajnal a munkába menetelem előtt a reggelizés közben, szokas szerint a radiót bekapcsoltuk, és hirtelen a lövöldözések, ordítozások közepette bemondták, hogy Pesten előző délután kitört a forradalom!

Én is izgatottan egyből az utca, majd a falunépével kirohantam a ménfői állomásra, majd valahogy a már zsúfolásig megtelt vonatra felkapaszkodtam. Igy aztán kora reggeli órákban különböző munkahelyeken, iskolákban, irodákban, a tömeg izgatottan tárgyalta a pesti eseményeket. Még kora délelőtti órákban a győri Nép, feltétlenul általanos Sztrájkot szavazott, a pesti forradalmista srácok támogatására!

 

OKTOBER.25.-én, AZ OROSZ KOMMUNISTA EMLEKMŰ LEROMBOLÁSA!

===========================================================

Már korán hajnalban barátaimmal, iskolatársaimmal, Győrbe indultunk.A  győri munkásság feltétlenül elkészült egy déli tüntető felvonulásra!  Én barátaimmal a GYŐR-GYÁRVÁROS előtti gyülekező helyen csatlakoztam a tüntetőkhöz. De már mire a győri-VAGONGYÁR közelébe értünk, már egy óriási tüntető tömeg csatlakozott hozzánk.Mig az ÁRPÁD uton végig haladva a város közepe felé, a hatalmas tömegű NÉP, menetelve kiabáltuk, hogy

" LE A RODHADT KOMMUNISTÁKKAL, KI A BÜDÖS MUSZKÁKKAL, VESSZEN A NYAVALYÁS KOMMUNIZMUS! "

A tüntető tömeg feloszlatására a kirendelt rendőrség, katonaság, kiskatonák nemcsak, hogy nem fordultak ellenünk, hanem egy nagy reszük még a tüntetők mellé is állt! Úgy, hogy mire elértük a BISINGER SÉTÁNY szélét a győri Filmszínház előtti téren álló  VÖRÖS CSILLAGOS OROSZ EMLEKMŰVET, a BAROS HID lábánál, akkorra már a haragos óriási tengernyi tomegű NÉP, már dühében gyűlölettel megrohanta az emlékművet !

Még jóformán az emlékmű tövéhez sem értünk, amikor valaki jelszóként elordította magát, s melyet a felbőszült NÉP követve üvöltötte, " LE EZZEL A RODHADT OROSZ KOMMUNISTA EMLÉKMŰVEL !".. "KI AZ OROSZOKKAL AZ ORSZÁGBÓL !"..." PUSZTULJON EL EZ A HÓHÉR  RÓTH MÓR-RÁKOSI,- KOMMUNISTA BANDA !"

Az elkeseredett, elcsigázott felbőszült tömeg, gyűlöletéből szabályosan a tiz körmével akarta szétzúzni, szétszedni az OROSZ-emlékművet! Hirtelen egyből egypár Vagongyári teherautó került elő, majd néhány munkás drótkötéllel, melynek a végét, a teherautók végére kötötték..

A masikat meg egy fiú a SZABÓ BÉLA nyakába véve elkezdett csuszni felfele a magas háromszögű obeliszk oszlop tetejére! De sajnos ez nem így történt. Mert mire Ő oda ért volna, akkorra csak egyszerre az egyik környékbeli emeletes ház valamelyik ablakából egy puskalöves durrant el, es Ő egyből véresen, holtan, zuhant alá az alatta alló tömegre! A sikoltozó-felhörrenő, de a meglepetestől pillanatig megtorpanó tömegből hirtelen egy vékony 18-eves fiú lépett elő,  és Ő is a drótkötélt a nyakába véve, majd nagyon de nagyon félve elkezdett kuszni felfele a magas oszlop tetejére, .

EZ A FIÚ, ÉN KOLOZSY SÁNDOR, 18-ÉVES FIATAL VOLTAM !!

Mire végre az oszlop tetejére felérve a kötél végét a Nagy-méretű Vörös Csillag alapzatára rákötöttem, akkorra már jóformán le sem tudtam csuszni idejében az emlékműről, mert a tömeg a drótkötelet megragadva, és a teherautók segítségével elkezdte levontatni, lehuzatni az emlekművet melyel majnem  egyidőben zuhantam le a dűlő emlékművel a mélybe!

Mily érdekes az élet, mert a hosszú évek után itt Ausztráliában, Melbourne-i látogatásom alatt egy ménfőcsanaki lánnyal,  MAROSSY MARGITTAL, vagyis már mint VARGÁNÉVAL futottam össze, aki férjével meg is hivott vendégségbe, és beszélgetésünk közben elárulta, hogy Ő  1956-ban mint diák-lány pont az oszlop tövéből nézett felfele, és látta az egészet amikor én zuhantam rájuk a mélybe.)

 

BÖRTÖN BEVÉTELE, MAJD A POLITIKAI FOGLYOK KIENGEDÉSE!

=====================================================

Egyszerre csak egy nagy csend. És a tömeg nem akart hinni a szemeinek! Majd vigyázz állásba állva könnyes szemekkel, diadalos arcokkal elkezdte énekelni a MAGYAR HIMNUSZT, és vasrudakkal kalapácsokkal, téglákkal, és mindennel el kezdte csépelni, kalapálni a ledöntött OROSZ-emlékművet. Ezután a tömeg a győri vasútállomáson túlra vette a fejét, és én is az ÁRPÁSI ZOLIVAL, meg a HALÁSZ ÖDÖNNEL, a ménfőcsanaki barátokkal elkezdtünk az állomással szembeni börtönhöz futó tömeggel valahogy lépést tartani!

Előbb csak gyorsan menetelő, de majd kesőbb felgyorsuló, rohanó tömeg közepén mint egy megvadult marhanyáj, mely, ha valaki nem tud együtemben lépést tartani, vagy véletlenül elesik, akkor a tömeg szabályosan összetaposta volna rohanás közben. Ami sajnos egyesekkel meg is történt. Hirtelen egyszer csak valaki elüvöltötte magát, hogy " SZABADITSUK KI A FOGLYOKAT! " E jelszavakat kiabálva, és már újból egy hatalmas tömeggé válva értük el a Győri Állomást és a vele szemben levő börtön közötti teret. A már felbőszült, dühös tömeg elkezdte a börtön vaskapuit rázni, majd követelte, hogy " ERESSZÉTEK KI A POLITIKAI FOGLYOKAT TI PISZKOS ÁVÓSOK ! " BÜDÖS KOMMUNISTÁK!"

Nagy dörömbölés és kiabálás közepette hirtelen hátulról a BAROS-HID felől, egyszercsak  egy ÁVÓS-teherautó törtetett elő a tömegben. És aki nem tért ki előle, azt egyszerűen elgázolták! Ezért a megriadt tömeg kétségbe esetten megpróbált félreállni, kitérni, a már lövöldöző ÁVÓSOK útjából. A tömeg egy részével és a barátaimmal együtt én is a győri Állomás ujjáépitéséhez összerakott téglarakások mögé ugrottam, kétségbe esetten védelmül. A börtönnel szemben. A felbőszült tömeg erre elkeseredetten téglazáport zuditott a lövöldöző ÁVÓSOKRA. Akik aztán fejtvesztve ugráltak le a teherautóról, és rohantak be a börtön udvarába, s végülis az epületbe. Erre a tömeg megrohanta a fegyverrel, gránátokkal, lőszerrel megrakott teherautót, es közben egy 14-15-eves diáklány ugrott fel a teherautó tetejere és elkezdte ledobálni a fegyvereket. De sajnos, hogy nemsokáig, mert hirtelen a börtön valamelyik emeleti ablakából a szerencsétlen lányt, egy AVÓSnő géppisztoly sorozattal szétlőtte őtet!! A vértől elázott spriccelő fiatal lány teste, egy géppuskát szorongatva kezében, holtan zuhant le a teherauto tetejéről a földre! Erre a tömeg elszántan semmi veszélytől nem félve, dacossan megrohanta a teherautót, es dühében felboritotta majd a lezuhano fegyvereket felkapkodva mindenki azt kapkodott fel magának amit csak tudott. Közben közelemben egy száraz, csontos kinézetű öregember, talán még az első világháború katonája felkapott egy kétlábu géppuskát, és a halott lany MÁTÉ MÁRIA holtteste melett a börtönnel szemben lévő földhalom tetejére elhelyezte, egy egyenruhás ipari-tanuló lefeküdt melléje, és hosszú szallagon adogatta neki a géppuska golyót. Amig Ő sorozat alá vette a börtön ablakaiból ránk lövő ÁVÓsokat!

Abban a nagy zűrzavarban én is hirtelen felkaptam egy féltucat gránátot, meg egy öreg orosz géppuskát és felugorva megrohantuk a börtön vasrácsos keritését. Át akartunk mászni rajta az ostromlókkal-barátaimmal együtt. De mire felkapaszkodtunk, és ez megtörtént volna , ekkorra az előttem lévő gyermekkori baratom, volt osztalytarsam HALÁSZ ÖDÖN, már a kerítés tetejére hágott, de mire átkelt volna rajta, sajnos a szerencsétlenségére a fegyház valamelyik ablakából az ÁVÓsok géppisztollyal szétlőtték őtet! Lelőtt, vértől ázott teste ott logott a börtön vasrácsos kerítése tetején. Mi hirtelen abban a pillanatban elvágódva beestünk a kerítés beton alapzata lábánál, mely menedékül szolgált a ránk lövő ÁVÓSOK golyói elől. Sajnos csakis később jöttünk rá, hogy az udvarba, és az ablakokon át bedobált gránátaink csakis gyakorlatozó, riasztó gránátok voltak, melyek csakis nagy ricsajt-és port csinaltak de más semmit. De mégis egy bizonyos ideig tartó csete-paté után, szerencsére a börtön feladta magát, és elfoglaltuk az epületet! Kinyitottuk a cellákat, és a kinzószobákat. És kiengedtük a foglyokat. Ezután a NÉP az ÁVÓSOKAT összefogdosta, és jól agyonverte őket!

 

A GYŐRI ÁVÓS LAKTANYA BEVÉTELE.

================================

 

Ezután a felbőszült, tajtékozó NÉP a győri Állomás jobb oldalán levő ÁVÓS LAKTANYA irányába vette az utat. Oly zsúfolásig volt a BAROS HID, az átrohanó tömeggel ellepve, hogy egyesek attól féltek, hogy a súlytól túlterhelt HID leszakad.  Végre elértük NÁDORVÁROSban az állomás jobboldalán levő SZABADHEGY oldalán levő ÁVÓS LAKTANYA  falait, mely magas beton keritését és ezt az epületet is azonnal ostrom alá vettük. De egy bizonyos idő után, lövöldözések, kiabálások közben a megrohamló tömeg mégicsak le tudta dönteni a beton kerités egy kis részét és igy hamarossan be tudtunk hatolni az ÁVÓSOK udvarába, majd végül is az épületükbe.  Szavakkal nem tudom kifejezni azt a siralmas látványt, amikor behatoltunk a laktanyába, mert a megriadt, elbujt ÁVÓSOK hirtelen patkány módra ugráltak ki az ablakokon keresztül a laktanya udvarára, majd onnan is a beton kerités tetején át az utcára. Sokan ingujjban egyenruha kabát nélkül ugráltak át a kerítésen, hogy a környékbeli tömegek között könnyen tudjanak elkeveredni.

Abban a nagy khaozban nekem egyszercsak egy ismerős menekulő ÁVÓS arc ragadta meg a figyelmemet, amikor félkarján letépett parolin, magasrangu ruhás ÁVÓS maszott át a beton kerités tetején. Abban a pillanatban tekintetünk találkozott egymással! A nagy meglepetésemben egyből felismertem  hisz ez a megriadt vadállat a hirhedt ménfőcsanaki SULE GYUSZI magasrangu ÁVÓS volt! Neki csak az mentette meg az eletét, hogy a nagy meglepetésemben mire én felemeltem géppisztolyom csövét irányába, és meghuztam volna ravaszát,  Ő abban a pillanatban vetette magát át a beton kerités túloldalára, majd kint az utcán hamarosan eltünt a nagy tömegben!

Később a tömeg egy csomó ÁVÓST összeszedett és nyakukban kötéllel lépcsőkön levonszolva az udvarba agyba főbe verte őket.  Kesőbb felnyitottuk a cellákat, kinzószobákat, és néhány falhoz láncolt sovány, agyonkinzott foglyot szabadon engedtük. Tudomasom szerint GYŐR-ben az 1956-os Magyar Szabadságharcnak, a sok sebesült mellett három Mártir-halott volt, SZABÓ BÉLA, MÁTÉ MÁRIA, és HALÁSZ ÖDÖN iskola társam. Egy SIPOS LÁSZLÓ sebesültre is emlékszem.                           

                                                                                          MOSONMAGYARÓVÁRI ÁVÓ BEVÉTELE!

=================================

A győri ÁVÓS LAKTANYA bevétele utan, valaki elkialtotta magát, hogy önkéntesekre van szükség mert  MOSONMAGYARÓVÁRON az ÁVOSOK belelőtek a tüntető felvonuló iskolából hazamenő diakok tomegébe, és a tőbbszáz sebesült mellett halott is lett. Így én is hamarossan felkapaszkodtam egy teherautora és a 18-teherautos oszlop megindult MOSONMAGYARÓVÁR fele. Már késő alkonyat volt amikor odaértunk. S már messziről lehetett hallani, az anyák sirását halott gyermekeik hullai felett. Közben  lövések durranások, geppisztolyok sorozatát. Az ottani ÁVÓS épulet betonnal megerősitett erőditmény volt. Sűrű akácfákkal korülvéve. Mi egyből elfoglaltuk állásainkat es egesz éjjel lövöldöztünk. Néha valaki a mi, vagy a túloldalon elkiáltotta magát amikor eltalálta egy golyo, Majd hajnalra vegül is nagy csend lett. Csak később jöttünk rá, hogy az ÁVOSOK elillantak az épületből éjnek idején. Hátul az épület kivezető alagutján keresztül. Masnap még ott maradtunk a temetésen. Tudomásom szerint 86-halott, es 127-sebesültje volt a városnak.

Mire már fáradtan éhessen késő délutánra Győrbe visszaérkesztünk akkora már a győri Városházan kikiáltották a DUNÁNTULI NEMZETI TANÁCS megalakitását.

 

FELMENNI BUDAPESTRE A PESTI SRÁCOKAT SEGITTENI !

=================================================

 

Oktober,27.-én szombati délelőtti megbeszélésünk alapján a győri Városháza előtt újból gyülekeztünk. Ezuttal abban a határozatban döntöttünk, hogy igen is felmegyünk Pestre, a Srácoknak segitteni!

Ezután végre 28-Vagongyári teherautó gyűlt össze, mindegyik megrakva önkéntesekkel, felfegyverezve elindultunk Pest felé. Soha elnem felejtem azt a nagy lázt, amikor a Város közepéről elindult teherautó oszlop, a szivünk majdnem meghasadt attól a látványosságtól, amikor a Bécsi-Budapesti országúton lassan megkezdte a teherautó karaván és az ut mindkét oldalán a város lakói a Himnuszt énekelve sirtak értünk, hogy aztán gyermekeink gyertek vissza mindnyájan életben, épségben! Mi meg büszként különböző kuruc dalok éneklése közben lassan elhagytuk a várost. Aztán faluról-falura menve, gyűjtöttük össze az élelmiszert a pestiek részére, a vidéki falvakból-parasztoktól Pest fele vezetú úton. El kell, hogy ismerjem mert le a kalappal ez alkalommal a Magyar Parasztok előtt, mert sok esetben kihajtották a pajtábol állataikat és ott előttünk vágták le, és tették fel velunk a teherautó tetejére, hogy vigyétek inkább föl Pestre az éhező gyerekeknek enni mint hogy az a nyavalyás MUSZKA  ugyis előbb utóbb elvinné tőllünk!

Ezekkel a kijelentésekkel aztán megraktak minden teherautót lisztes és krumplis, hagymás, zsákokkal. Kukoricával,levágott baromfival, sonkával tojásokkal , zöldségekkel és minden fajta élelmiszerrel ami csak a kezükbe akadt. Mi kiskabátba összebújva-fagyoskodva ültünk a megrakott teherautok tetején. Közben egyszer csak megeredt a hó, és nemsokára egy arasznyi vastagságu hóval vállunkon közeledtünk ESZTERGOM felé. Ahogy közeledtünk a város felé, úgy nőtek a hozzánk csatlakozó teherautók számai is. Utközben időnként láttunk egy-egy VÖRÖSKERESZTES jelzésű autót, rohantak ellenkező irányba a határ felé. De ha valaki meg akarta állittani őket, leigazolás céljául, Ők csak egyszerűen belelőttek a leigazoló Nemzetőrökbe, és rohantak ki az Osztrák határ felé. Csak később tudtuk meg, hogy Ők fehér kabátban beöltözött kivedlett nyavalyás ÁVÓ-sok voltak! Sőt mi-több, ha valaki le akarta igazolni őket, Ők csak egyszerűen lelőtték a Nemzetőröket és utánna száguldoztak ki Bécsbe. (Ők voltak az első menekültek nyugatra.)

A hosszú teherautó oszlop aztán lassan, lassan közeledve egyszer csak elérte Esztergom külváros részét, ahol minden teherautót megállitva leigazoltak bennünket a nemzeti-szinű szallagos Nemzetőrök.

 

Itt a negyedik fényképen látható, amikor a mi teherautónk is le lett igazolva a nemzetőrök által. (Különben a bekarikazott fej a Vagongyári teherautó végén, az ÉN KOLOZSY SANDOR, 18-éves fiatal, géppisztollyal kezemben!

Ez egy angol iró konyveben a David Pryce-Jones által irt " THE HUNGARIAN REVOLUTION " könyve 99.-oldalán megtalálható.)

 

BUDAPESTI SZABADSÁGHARCBAN VALÓ RÉSZVÉTELEM, MEGSEBESÜLÉSEM!

================================================================

 

Ahogy végre össze fagyva megérkeztünk vasárnapi késő délután, korai esti órákban a MARGIT HID-on át BUDAPEST-re be a TISZA KÁLMÁN téri utcák  sarkain elkezdtük szétosztani az élelmiszert a teherautót megrohanó éhes tömegnek. Lassan-lassan elkezdtünk a mellék utcákon lefel-lefel autózni és közben néha már egészen közelünkben hangzottak el a lövések. A lerombolt falak, romok között valahol az utca végén, egy nagy fehér dóm tetejű  épület meg visszaverte a lemenő napot, amikor egyszer csak a házból-házra lövések egészen közelünkben történtek meg. Igy már sőt mi több ránk is az élelmiszert kiosztó teherautókra is lőttek! Igy nem volt más megoldás, hogy védelemből mi is viszonyoztuk a lövéseket. Egész éjjel a teherautók tetején nemsokat aludtunk.Végre lassan kezdett kihajnalodni, és ujból elkezdtük az élelmiszer utólsó része szétosztását. Reggelre aztán kiosztottunk mindent. Mire lassan újból visszakerültünk a TISZA KÁLMÁN térre. Nagy kiabálások, itt ott lövöldözések között végre elértük azt a helyet, ahol nagytömegű csoport FÚRÓ-gépekkel fúrták az alagutat, mert azt mondták, hogy oda bújtak el az ÁVÓ-sok. Ott a közeli fákon láttuk az elfogott ÁVÓ-sok holttesteit lábuknál fogva a fára felakasztva és testük kék-zöldre verve. Majd papir pénzzel szájuk teletömve és késsel a RÁKOSI MÁTYÁS képe felerősitve!!

De mi is nagyon rossz bőrben nézhettünk ki a hosszú teherautózási hideg utunk után, mert ott a téren egy ember elkezdett közöttünk párunknak sátorlapból készitett hosszú nagykabátokat szétosztani. Talán ha jól emlékszem olyan útkaparó kabátok voltak. Igy már egy kicsit melegebb körülmények között , megkezdődött az utcáról-utcára való barangolás. Egyszer csak egy nemzeti szinű karszallagos Nemzetőr fiú figyelmeztetett bennünket, hogy vigyázzunk, mert állitólag az OROSZ-ok elrekesztették a MARGIT HID túloldalát..

Egy kis tanakodás után a teherautó sofőrök elhatározták,  hogy talán Pestszentlőrincen keresztül tudnánk visszafele kerülő úttal jönni. Én örültem neki, mert Nagybátyámék éltek ott. De sajnos számittásunk nem történt meg, mert az ÜLLŐI UT romokkal és felborított villamosokkal, kiégetett autókkal,  katonai teherautókkal el volt rekesztve. A kattogó-géppisztolyok hangja egyre, és egyre közelebb mire a Magyar zászlos kidiszitett teherautónkra is rálőttek. Persze ezt misem hagytuk válasz nélkül és igy mi is belekeveredtünk az utcai-csetepatéba. Igy megkezdődött a kahosz és a különző fele rohangált teherautók kiakartak jönni erről a térről. De akár merre fordultak, minden irányban csakis vagy lövöldöző oroszokba, ávósokba,  vagy eltorlasztott  akadályokaba  ütköztünk meg. Igy csakis azon az uton johettünk ki amerre bementünk. Visszafordulásunk után, egy helyen az Országháza közelében meg is álltunk, és én is felkapaszkodtam egy elfogott orosz tankra a többi szabadságharcos sráccal. (lásd az 5.-ik felvételen kozépen a tank tetején bekeritett svajci sapkával való fiatalt akinek képe ki lett nagyitva." ENCHANTMENT OF THE WORLD;-HUNGARY" angol nyelvű-kiadasú könyv. 51.-oldalán. Végül is nincs más kiút végül is abban döntöttünk, hogy ujból fogunk találkozni a MARGIT HID Pesti oldalán és egymást támogatva forduljunk vissza Győrbe.  Úgy is történt. Csoportosulás után szépen libasorban megindultunk a MARGIT HID Budai oldala felé, mire a HID masik oldalára kerültünk volna, akkorára, az OROSZOK egy óriási sortűzzel vártak bennünket!!

Hirtelen a nagy kahosz közepette, mi is lövöldöztük őket és a harc megkezdődött a két fél között! Sortűzek, Gránát robbanások, nagy lövöldözések, kiabálások, káromködások között a megrémült teherautó sofőrök, a nagy kahoz közepette  között visszaszoritottak bennünket a HID Pesti oldalára. Nem tudom milyen , vagy mennyi kárt tettünk mi közöttük, mert nem az első teherautón voltam, de bizony közölünk is sokan megsebesültek!  MAGAM GRÁNÁT-SZILÁNKKAL A FEJEMBEN, BOKALÖVÉST A JOBB BOKÁMBAN SZENVEDTEM! És igy én is bekerültem az ORVOSTUDOMANY EGYETEM, alagsorában a többi sebesülttel együtt! Ahol már nagyon sok sebesült fiatal Szabadságharcos gyerek, szalmazsákokon feküdve nyögtek jajgattak a fajdalomtól. Talan 10-napos ott létem után egyik nap a Szabadságharchoz álló kiskatonák lejöttek hozzánk és egy csomó fiatalt feldobáltak  a teherautókra.   Habár már az Orosz tankok a szántásokon messziről követve bennünket követtek egészen ki az OSZTRÁK HATÁR-ig.

A két hetes Osztrákoknál való tartózkodásom után, menekültként HOLLANDIÁ-ba kerültem, HELMOND-EINDEHOVEN- városaiban tartózkodásom után 1959-ben végül is AUSZTRÁLIÁBAN emigráltam.

 

Dr.kolozsi-Kolozsy Sandor. C.D.V.A.

szobraszművész.

www.kolozsy.com.au

Leigazolt Szabadságharcos.

(1992-ben a Bocskay József. elnök Úr által, Budapest)

Tagja.

FÜGGETLEN MAGYAR SZABADSÁGHARCOS SZÖVETSÉG-

SYDNEY AUSTRALIA.

Erdélyi Világszövetség Tars-Sydneyi Csoport elnöke és a néhai Dr. Wass Albert, Zolcsák István, EVSZ-Társelnök hosszú évtizedes Nemzetközi munkatársa, a több mint 3-milliónyi erdélyi-rumániai Magyar-leszármazottak érdekében.( 1980-tól a Társelnök haláláig.

 

1/-kép. Kolozsy Sándor. menekült Helmond, Hollandiában, 1958-nyarán.

2/-kep. Kolozsy Sandor. 18-eves fiatal fegyveressen a győri Vagongyári teherautón

PEST felé Esztergomnál.

3/-kép Pesten az elfogott Orosz tanknak a tetején.

 

Kolozsy Sandor bekarikazott kepe a Helmond futbal csapataban

Hollandia 1958-nyaran.

 

 

 

 

Kolozsy Sandor. fegyveressen az ESZTERGOMNÁL leigazoltatott győri VAGONGYÁRI teherautón PEST fele élelmiszer szállitásnál. A teherautó végén bekarikázott és kinagyitott képen látható géppisztollyal a kezemben!

Ezt a felvételt a következő angolul irt könyvben a 90-oldalon találtam meg a 80-as évek körül.

Pryce-Jones, D (1969) " THE HUNGARIAN REVOLUTION " Ernest Benn Limited, London.

Original Source : Radio Times Hulton Picture Library.

v.Bányay László. elnök úr szerkesztésében " EMLEKKÖNYV " A Szabadságharc 45. évfordulójára.

A FÜGGETLEN MAGYAR SZABADSÁGHARCOS SZÖVETSÉG KIADÁSA. 163.oldalán is leközölt kép megtalalható.

Sydney, Ausztralia 2001.okt.23-ra.

 

 

Itt ugyancsak  Kolozsy Sándor, 18-éves Szabadságharcos fiatal látható az elfogott Orosz tank tetején Pesten.

Ezt a képet két különböző könyvben találtam meg. Ezt a következő könyv 51.oldalán.

Hintz, M (1988) Enchantment Of The World :" HUNGARY " Childrens Press, Chicago.

Original source : AP/Wide World Photos Inc.

 

" A Place in the Sun" Bodolia Zoltan, es Csapo Endre.1981.

 Es a  Magyar Szabadsagharcunk 50-eves megemlekezesere masodik kiadas 1956-2006.

Sydney-Ausztralia.

A teharauto ajtonal, atnezo, es a jobb oldalon kinagyitott bekarikazott 18-eves fiatal Kolozsy Sandor.A gyori vagongyari teherautokon pesten, a Margit  Hid pesti oldalan, a tovenel, majd Tisza Kalman Ter, Ulloi ut sarkan, majd a VIII-kerulet kozeleben, es vegulis a Kossuth ternel, harcolt a tobbi fiatal szabadsaghaorcossal a Kommunistak es az Oroszok ellen!

 

 

       

 

Kep.1. Kolozsy Sandor. 1957-ev elejen, Helmond Hollandiaban.

Kep. 2. Falvay Jozsef, Kolozsy Sandor, Kranitcz Jozsef, fiatal Szabadsagharcos menekultek a Helmondi utcan

Vasarbap delelotti orakban templom menes elott.

Kep. 3. 19-eveben levo fiatal Szabadsagharcos Kolozsy Sandor, gondolatban de mar az idegenben vissza ter a honapokkal elotti Gyori-Mosonmagyarovari-Budapesti borzalmas esemenyekre.

 

Ezeket a kepeket a Sydneyi Egyetem, es a Blacktowni Rendorseg szakertok javaslatara egyeztetes jeleul tettem fel ide azoknak az egyeneknek, akik az elozo kepeken megakarjak kapni a hasonlatossagokat.

 

---000---

 

A fenti kep az orszaghaz elotti elfogott tank a

JOZSEF CARDINAL MINDSZENTY, Memoirs. a 227-oldalon. is lathato.

MacMillan Publishing Co. INC.

866.Third Ave. New York. NY.10022.

============================================================================