Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. február 24., vasárnap

334 - A MOL válasza: Összességében tehát elmondható, hogy a beruházás befejeztével több zöldfelület lesz a térségben, mint eddig volt, ráadásul az új telepítés ökológiai, erdészeti, tájképi szempontból is ...

Von: Nemzeti Hirhalo [mailto:hirhalo@fw.hu]
Gesendet: vasárnap, 2008. február 24. 13:47
An: Kutasi József
Betreff:
Tájékoztatásul a részletek:

 

A MOL válasza
K 2008.02.19. 12:59
Lakatos Edina [EdLakatos@MOL.hu]

Tisztelt Horváth Ákos!
A Pilist is érintő gázvezetéket a MOL Nyrt. leányvállalata, az FGSZ Földgázszállító Zrt. építteti, Bacsur György kollégám ezért továbbította részemre az Ön levelét. A beruházás hátteréről a csatolt dokumentumból megbízható információkhoz juthat. Amennyiben további kérdései lennének az építkezéssel kapcsolatban, kérem, jelezze.
Üdvözlettel: Lakatos Edina szóvivő
FGSZ Földgázszállító Zrt. 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. I. em. 108.
Tel.: 06-84/505-119 e-mail: edlakatos@mol.hu

Tisztelt Horváth Ákos!

Biztosíthatom, hogy az FGSZ Földgázszállító Zrt. számára a természetvédelemmel kapcsolatos ügyek szigorú és megalapozott elvárásokon alapulnak, ezért feltétlenül fontosnak tartjuk, hogy teljes körű tájékoztatást nyújtsunk a kérdéses projektről. Engedje meg, hogy az alábbi megnyugtató részletekkel tájékoztassam Önt is a beruházás részleteiről.

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. saját beruházásában építi a Pilisvörösvár-Százhalombatta DN 800 PN 63-as földalatti gázszállító távvezetéket, amelynek elkészültével a már évek óta tervezett budapesti körvezeték teljesedhet ki hamarosan.

A földgáz iránti igény az elmúlt évek során világszerte jelentősen megnövekedett. Magyarországon ez különösen a főváros vonzáskörzetében tapasztalható. Az előrejelzések szerint a lakossági és az ipari fogyasztók gázfelhasználása a jövőben is folyamatosan növekedni fog, így a biztonságos gázellátás érdekében szükség van új vezetékek telepítésére. A Pilisvörösvár-Százhalombatta DN 800 PN 63 távvezeték megépítését délnyugat-Budapest és Százhalombatta környékén jelentkező jövőbeni földgázszállítási igények teszik szükségessé. A vezeték amellett, hogy kiszolgálja a térség növekvő mennyiségi és nyomás igényeit, hozzájárul Budapest és környéke gázellátásának biztonságához. Tekintve, hogy a térség az ország egyik legnagyobb fogyasztási körzete, a vezetéknek országos jelentősége lesz. E vezeték megépítése nélkül a főváros és agglomerációjának gázellátása 2010 után nem biztosítható. A fentiek ismeretében a Magyar Energia Hivatal határozatban (363/2006) módosította a Társaság földgázszállít ási működési engedélyét, megerősítve ezzel a vezeték megépítésének szükségességét.

Az ismeretlen szerző interneten terjesztett prezentációja számos nyers fotóval illusztrálja a Pilisben végzett munkálatokat, úgy beállítva vállalatunkat, mintha meggondolatlanul és felelőtlenül végeznénk beruházást az erdő területén. Szükséges elmondani, hogy a kérdéses pilisi projekt előkészítése során a szakmai felügyeletet biztosító FGSZ, mint minden hasonló esetben, most is a lehető legkörültekintőbben járt el, minden törvénybeli kötelezettségnek eleget tett, s ezt alvállalkozóitól is megkövetelte.

Tájékoztatásul a részletek:

  • A nyomvonal kijelölési és tervkészítési fázist követően a kiviteli munka a Budapesti Bányakapitányság 2007. februári határozataival kezdődött meg. Az elfogadott tervek szerint a kivitelezési munkálatokat 2008. december 31-ig kell befejezni. (A Kőolajvezetéképítő Zrt. fővállalkozásában épülő vezeték hossza 55 km)
  • A beruházás tervezési fázisában a jogszabályokban előírt ügyfélkörrel megtörténtek az engedélyeztetések. A 314/2005. (XII.25.) Kormány rendelet szerinti előzetes környezeti vizsgálat kimutatta, hogy a beruházásnak jelentős környezeti hatása nincs. Az előzetes vizsgálatba, a jogszabály alapján, bevonásra kerültek a vezeték nyomvonalán érintett önkormányzatok is. A jogszabály alapján, a vizsgálati anyag és a lezáró határozat is az önkormányzatoknál kifüggesztésre került, így biztosítva a nyilvánosság részvételét az eljárásban. A Budapesti Bányakapitányságnál indított építési engedélyeztetési eljárásban az önkormányzatok és a zöldhatóság is hatóságként érintett volt.
  • A vezeték nyomvonala különböző okok miatt (bánya, vasút, település, és egyéb akadályok) nem kerülhette el az erdős területeket. A tervezéskor azonban a hatóságokkal, és a területet kezelő Pilisi Parkerdő Zrt., valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakértőivel is szorosan együttműködve megkerestük a természeti értékek szempontjából legkevésbé fájdalmas megoldást. A kijelölt nyomvonal így zömmel erdészetileg gyenge minőségű, és ökológiai szempontból is kevésbé értékes tájidegen fenyő, illetve nem őshonos akácerdőkön vezet keresztül. A nyomvonal vezetése minden esetben az önkormányzatok és tulajdonosok megkeresésével került kitűzésre.
  • A 2008. december 31-ig befejeződő 55 km-es szakaszon történő vezetékfektetés munkálatai a Pilis 58000 hektárjából mindössze 13,4 hektárt érintenek.
  • A természeti környezet megóvása érdekében az építés során a törvényi előírásoknál szigorúbb elveket alkalmazunk, az erdős területeken ugyanis a szokásos 30 m helyett 20 m széles munkaterület lett a kiviteli tervben jóváhagyva, s aztán kialakítva. Ez ugyan többlet költségekkel is jár, de éppen a környezetvédelemre való tekintettel a beruházó vállalta a megnövekedett terheket.
  • Az eredeti terveket egy ízben módosítani kellett, mivel a kijelölt nyomvonalon illegális szemétlerakóra bukkantak a kivitelezők, amelyen a környékbeliek elsősorban építési hulladékot halmoztak fel az elmúlt évek során. Az FGSZ mérlegelte, hogy saját költségén számolja fel az illegális lerakót, ám ez a milliárdos költség közel 20 százalékkal drágította volna a beruházást. Ezt a jelentős többletterhet az FGSZ nem kívánta a gázfogyasztók közösségével megfizettetni. Az új nyomvonal nem esik sem helyi, sem pedig úgynevezett Natura 2000 védettség alá, kijelölése nem okozott többletköltséget, s miután cserjés területről van szó, több fát sem kellett kivágni. A nyomvonal módosítás bejelentése az előírásoknak megfelelően megtörtént a Budapesti Bányakapitányság felé.
  • Fontos aláhúzni, hogy a kész nyomvonal egy 10 m széles gyepes terület lesz, amely az erdőterület, illetve zöldfelület jellegét nem veszíti el. Az erdőterület tehát nem csökken a gázpászta területével, hisz más erdőkben is vannak hasonló, gyeppel borított nyiladékok. Környezetvédelmi szempontból fontos hangsúlyozni, hogy az erdészeti hatóság jogszabályi alapon a gázpászta nyiladéka által elfoglalt terület 2,5-szeresének megfelelő nagyságú területen írta elő az építtető, FGSZ Földgázszállító Zrt.-nek csereerdő telepítését a térségben. A pilisvörösvári medencében összesen 13,4 hektárt foglal el jelenleg az új gázvezeték erdőn átvezető építési területe, ami miatt a térségben 34 hektár új erdő telepítése valósul meg.
    A csereerdősítést a Pilisi Parkerdő Zrt. szakemberei végzik, a Pilis érdekeit szem előtt tartó természetvédelmi szempontok maximális figyelembe vételével.Összességében tehát elmondható, hogy a beruházás befejeztével több zöldfelület lesz a térségben, mint eddig volt, ráadásul az új telepítés ökológiai, erdészeti, tájképi szempontból is sokkal értékesebb, őshonos tölgy és csertölgy fafajú erdőket hoz létre.

Bízom benne, hogy a fenti információk segítenek teljesebb képet nyújtani a vezetéképítés hátteréről.

Siófok, 2008. február 19.

Üdvözlettel:

Lakatos Edina szóvivő FGSZ Földgázszállító Zrt.
8600 Siófok, Tanácsház u. 5. I. em. 108.
Tel.: 06-84/505-119 e-mail: edlakatos@mol.hu