Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. február 26., kedd

349 - Engem meglepett, hogy az új egészségbiztosítási törvénnyel kapcsolatosan eddig csak egy kifogás érkezett az Alkotmánybírósághoz,

Von: Gőbl György [mailto:goblgy@gmail.com]
Gesendet: kedd, 2008. február 26. 08:34
An: Kutasi József
Betreff: Egészségbiztosítási törvény Alkotmánybíróság előtti megtámadása

 

Tisztelt  Civilek!

Engem meglepett, hogy  az új egészségbiztosítási törvénnyel kapcsolatosan eddig csak egy kifogás érkezett az Alkotmánybírósághoz, hiszen számtalan szervezet ígérte , hogy  hozzá fordul. Eddig egy civil beadvány érkezett, mellyel nem kell  hogy soron kivűl foglalkozzon az Alkotmánybíróság. Úgy érzem ezt is magunknak kell megtenni, szerintem forduljunk tömegesen  a "taláros" testülethez. Ma megírtam a  magam levelét, azért adom közre, hogy aki nem  akar vele mélyebben foglalkozni az is felhasználhassa. Természetesen aki járatosabb a jogban és jobb kifogásokat talál tegye meg, én ma ezt a kicsit  "amatőr" kifogást postázom. Tegyétek ti is. A cím: Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 1535 Budapest Pf. 773.

Tisztelettel Sztankó Éva

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága

Budapest

 

Tisztelt  Alkotmánybíróság !

 

Dr. Sztankó Éva  Nyíregyháza Szalonka  u 12 alatti lakos  / szül. :Nyíregyháza 1955.01.07.an:Mata Margit/ a parlament által 2007.dec.17.-én és  2008.febr.11 .-én  elfogadott EBP szóló törvény utólagos normakontrollját kérem.

 

Már  a törvény megszavazásának körülményei is  sértik az alkotmányt :

 

20§ (2)  Az országgyűlési képviselők tevékenységüket a köz érdekében végzik

20§ (4)  Az országgyűlési képviselőt  függetlenségét biztosító tiszteletdíj….

Ez a függetlenség  a pártfegyelem betartatása, lehetséges szankciók, pénzbüntetés  kiszabása  által sérült.

 

26§(6) A népszavazásra bocsátott törvényt  a köztársasági elnök csak akkor  írja alá…

Az egészségbiztosítással kapcsolatosan jelenleg népszavazási kezdeményezés van folyamatban.

 

35§ (1) g  A Kormány meghatározza  a szociális és egészségügyi ellátás állami rendszerét és biztosítja az ezzel magvalósulásához szükséges feltételeket.

Ez a paragrafus már korábban is / az ágyszám csökkentéssel, mentőszállítás , kórházbezárás/ sérült , a jelenlegi  törvény  éppen  az ellátás állami rendszerét  kívánja megszüntetni.

 

36§ Feladatának  ellátása során a Kormány együttműködik az érdekelt társadalmi szervezetekkel.

Sem  a törvény  megalkotása előtt, sem közben , sem azóta  nem volt ilyen jellegű együttműködési  törekvés.

 

70/D§ (1) A Magyar Köztársaság  területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.

Szintén a korábbi döntések során már sérült , mert  a lehető legmagasabb szintű ellátásból visszalépés történt , az üzleti alapon  működő biztosítók tovább rontják  ezt  a jogi lehetőséget.

 

70/E§ (1) A Magyar Köztársaság  állampolgárainak  joguk van a szociális  biztonsághoz…

          (2) A Magyar Köztársaság  az ellátáshoz való  jogot a társadalombiztosítás  útján  és a szociális intézmények rendszerével valósítja meg.

Ha megszűnik  a társadalombiztosítás , helyette 22 EBP lesz magántőke bevonással ez az alapvető jog sérül  a leginkább.

 

Mivel a törvény  szó szerinti  szövege elsősorban  a  pénztár alapítással , az üzleti  működés szabályozásával foglalkozik,  a betegellátás módjáról , az ellátás köréről  stb. csak rendeletek útján kíván később rendelkezni , így a kifogásolható  részletek nem sorolhatók fel.  Véleményem szerint ez a törvény szó szerint nem mondja ki , csak sugallja  azt amitől minden  magyar állampolgár tart , hogy üzleti alapú , profitorientált lesz és nem  a  biztosítottak érdekeit fogja elsősorban szem előtt tartani.

 

Ugyanakkor felmerül az a kérdés is  , van e  joga  az  járulékfizetőknek  beleszólni a jelenlegi OEP vagyon  szétosztásába , felmondhatja e a Kormány ezt az évtizedes szerződést mely a befizetések alapján egészségügyi ellátásra és nyugdíjellátásra jogosította a biztosítottakat és szolidaritási alapon  a rászorulókat? Másik kérdés : milyen választási  lehetősége  van  akkor amikor  kötelező a biztosítás, ugyanakkor nem szólhat bele  melyik „pénztárral” pénzintézettel  köthet szerződést ?

 

Tisztelettel kérem az Alkotmánybíróságot , hogy ezeket  a kérdéseket bírálja  felül. Ugyanakkor  kérem vegye figyelembe , hogy  a jogban járatlan vagyok  és szeretnék nem csak szó szerinti  megfogalmazásokra , hanem elsősorban tartalmi értelemben választ kapni arra , hogy a jelenleg  elfogadott EBP szóló törvény  alkotmányos -e , figyelembe véve az állampolgárok  további egészségére ,  morbiditására és mortalitására  a népesedés alakulására  kifejtett hatását is.

 

Tisztelettel                                                                                                             

 

Dr. Sztankó  Éva

Szalonka u 12                                                          

Nyíregyháza

 

Nyíregyháza,2008.február.25.