Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. február 22., péntek

325 - Tökés László: Kiváltképpen aggasztó, hogy a kisebbségi elnyomás és jogfosztás eme kirívó eseteiben ezeknek a nemzeti ...

 

INDÍTVÁNY
az Európai Kisebbségvédelmi Intergroup
2008. február 21-i üléséreAz EP-Kisebbségvédelmi Intergroup 2008. januári ülésén a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának tízéves évfordulójáról emlékezett meg. A tanácskozás résztvevői "Európa szégyeneként" könyvelték el, hogy a Chartát több tagország még mindig vonakodik aláírni, más országok viszont elfogadják ugyan, de nem ültetik gyakorlatba a dokumentumot. Ez utóbbi eset érvényes - például - Szlovákiára. A Balkán egyes országai viszont nemhogy az anyanyelvi jogokat nem ismerik el, de még a területükön élő egyes kisebbségek puszta létét is tagadják. Ez a helyzet áll fenn - például - a görögországi és a bulgáriai makedónok, a romániai csángómagyarok, valamint a szerbiai románok esetében.

Kiváltképpen aggasztó, hogy a kisebbségi elnyomás és jogfosztás eme kirívó eseteiben ezeknek a nemzeti közösségeknek az egyházai sem kelnek híveik védelmére. Szlovákiában egészen új fejlemény: nemhogy teljesítenék az ott élő, félmilliónyi magyar nemzetiségű katolikus hívő magyar püspök kinevezésére irányuló, több évtizedes igényét, hanem ezzel szemben a most bevezetett új egyházmegyei felosztás - szalámitaktikával - négy egyházmegyébe szórta szét az előzőleg két egyházmegyébe tartozó magyar katolikusokat.

Ráadásul - amint Tabajdi Csaba bizottsági elnök megállapította -: Európa is hallgat ezekben a kérdésekben.

Mindezeket szem előtt tartva, tisztelettel indítványozom a következőket:
1. Az EP-Kisebbségvédelmi Intergroup nem hallgathat a nemzeti és vallási kisebbségek eme kirívó sérelmeinek ügyében. Éppen ezért: (a) Határozottan ítélje el a vértelen etnikai genocídium minden formáját és esetét; (b) Kezdeményezze európai parlamenti tényfeltáró bizottságok kiküldését a felsorolt országokba, illetve a veszélyeztetett közösségekhez; (c) Érje el ezeknek a kisebbségi ügyeknek és eseteknek az Európai Parlament napirendjére tűzését.

2. Az EP-Kisebbségvédelmi Intergroup közvetlen úton lépjen kapcsolatba a felsorolt veszélyeztetett nemzeti és vallási közösségek ügyében illetékes egyházakkal, és a vallási sokszínűség, a tolerancia, a krisztusi emberszeretet, valamint az ökuménia szellemében kérje együttműködésüket kisebbségi híveik, illetve közösségük védelmében.

A Kárpát-medencei kisebbségi magyar közösségek - a felvidéki magyar katolikusok és a moldovai csángómagyarok - védelmében külön is keresse meg és kérje a Magyarországi Püspökkari Konferencia támogatását.

Strasbourg, 2008. február 21.
Tőkés László
EP-képviselő