Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. február 21., csütörtök

310 - dr. Halász József, a Szent Korona és a magyar alkotmány c. konferencia szervezője

Von: "Halász József dr." [mailto:hjozsef@pannoniatv.hu]
Gesendet:csütörtök, 2008. február 21. 14:56
An: Kutasi József
Betreff: Magyarok VII. Világkongresszusa –

A Szent Korona és a magyar alkotmánycímű konferencia

 

Magyarok VII. Világkongresszusa

2008. augusztus 16 - 20.
A Szent Korona és a magyar alkotmány című konferencia
Tervezett napok: 2008. augusztus 18-19.

1949 óta Magyarországon a bolsevik Moszkvából importált diktátumot nevezik alkotmánynak. Toldozással-foltozással ez a törvényszöveg tuszkolta be Magyarországot az Európai Unióba, s juttatta el a lisszaboni szerződés megerősítésén át a "szenvedhetetlen iga" állapotába, jóllehet Magyarország legkésőbb 1222, az Aranybulla óta Európának a szabadság eszméjére épülő első számú jogállama volt. Középpontjában a Szent Korona, annak értékrendje és eszmeisége.

A konferencia célja annak a vizsgálata, hogy milyen út vezetheti vissza az egyetemes magyarságot a lisszaboni szerződés küszöbéről egy, évezredek vérhullatásával megszentelt, jogfolytonos és magyar alkotmányhoz.

A konferencia előadói kifejtik, hogy a Szent Korona egyedisége, szakralitása hogyan határozza meg a Szent Korona tagjainak mindennapi életét, a Szent Korona értékrendje miként segít mindannyiunkat ahhoz, hogy az értelem és az érzelem egységében minőségi változás következzék be, és ezáltal minden nemzet - ezen keresztül az emberiség - szerves egységként és ne egymás ellenségeként élje életét.
A konferencia előadásai ezért rendhagyóak: az eszmei megalapozottságot nyújtó alapkutatók mellett olyan szakemberek fejtik ki gondolataikat, akik rendszerbe foglalva, gyakorlatban igyekeznek alkalmazni azt a hatalmas lelki és szellemi kincset, amelyet a Szent Korona jelent.

Annak a paradigmaváltásnak az előkészítését is teljesíti ez a konferencia, amely visszaállítja azt a természetes állapotot, ahol a Szent Koronával a Lélek Fénye uralja és alakítja az anyagot.

A gondolkodási mód-váltásnak hatással kell lennie a társadalmi együttélést szabályozó jogrendszerre is. Az előadások azt is bemutatják, hogy a szentkoronai alkotmány, az alaptörvény és a törvénykönyvek természetes hierarchiájában hogyan hat át mindent a Szent Korona örök és változtathatatlan alapértékrendje, hogyan épül erre az - egy történelmi időszakra vonatkozó - irányelvek alaptörvényi rendszere, és végül az ezeken alapuló törvénykönyvek miért adnak természetes módon követhető útmutatást a mindennapi életre.
A konferencia eszmei alapról építi a gyakorlati megvalósítást, amelyben az érdekérvényesítő képviseleti rendszer a Szent Korona területének és tagjainak érdek-összehangolását jelenti, természetes módon, a pártrendszer megosztottságát megszűntetve.

A Szent Korona alkotmányiságának követése azt jelenti, hogy nemzetünkért, családunkért, emberiségért és önmagunkért teljesítjük azt a Szolgálatot, amit azzal kaptunk Isteni Kegyelemként, hogy a Szent Korona tagjai lehetünk.

dr. Halász József
A Szent Korona és a magyar alkotmány c. konferencia szervezője
(A "Honlevél" most megjelent számából)