Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. január 26., kedd

4.437 - Bene Gábor S.: Mi közül választhatunk?

Mi közül választhatunk?
2010.01.25, 11:02 Nemzeti Hírháló
A hazugságban az is vétkes, aki nem ismeri fel.
Bene Gábor S.: Mi közül választhatunk?

Közeleg a választások - már kijelölt - dátuma. Sokan gondolják úgy, hogy a baloldal, vagy a liberálisok, vagy a konzervatívok között lehet választani. Én most azoknak is írok, akik csak a politikai színház el
őadásait figyelik. Ezen áprilisi előadás ugyanis a hamisság színházának újabb darabja lesz. Ha viszont a színfalak mögé lesünk, akkor kitárulhat előttünk a valóság. A színfalak mögötti sarokba van kivetve a magyar történelem mindenestül. Nem csak az elhazudott őstörténetünk, a joghelyreállító szabadságharcaink, a magyar véren megőrzött európai kultúra és az igazi kereszténység tiszta erkölcsisége, hanem a legféltettebb kincsünk a magyar közjogi gondolkodás egyedülálló terméke a Szent Korona és annak alkotmányossága is.

A Szent Korona nemcsak tárgy, hanem személy is. Jogi személy, mert az
őseink által létrehozott érdekvédő magyar állam jelképe. De nemcsak jelkép, hanem a benne megtestesült törvényhozó és végrehajtó hatalom által, Ő maga az állam! Ezen időtálló és igazságot teremtő gondolkodás és eszme, nem függött sem más személytől, sem éppen erős vagy gyenge politikai csoportosulásoktól. A jogi személy igen korai megjelenése - a magyar közgondolkodásban és közjogban - nem a gátlástalan tőketulajdonosok arcainak eltakarását és nem a személytelenné tett kizsákmányolás rútságának elkendőzését célozta, hanem a kor legélhetőbb államrendszerét volt hívatott felmutatni. A Szentkoronának (személyként így egybe írva) nem voltak alattvalói, mert közmegegyezés hozta létre, s tagjainak emberi tartást, (méltóságot) jólétet és jogokat biztosított. A magyarságra jellemző lelkiség és a sajátos, kreatív gondolkodás hozta létre. Alapja a közös szellemiség vagy spiritualitás, amely a keleti gyökereinkből fakad. A Szentkorona akarata tehát a közakarat, amely az itt élőket tereli azonos célok felé. Ez a cél az igazságos rend, amely a Szentkorona elv lényege, s egyben a Szkíta mintájú állam - Kárpát-medencei - továbbfejlesztésének oka is. A magyar lélek ugyanis csak igazságos rend keretein belül tud nyugodtan élni, más viszonyok között csak senyved és önmaga sem tudja, hogy mi a baja. Ezt felismerni persze nem egyszerű a mai agymosással fogyasztóvá züllesztett világban. Mindezt átlátni is csak az képes, akiben vagy fennmaradt, vagy megszerzi az ősi tudás alapjait, aki megérti a magyar küldetést, a Szent Korona üzenetét.

A világ számára ugyanis csak Káin és Ábel mintakövetése van felkínálva, de nekünk itt van Hunor és Magyar mintája is. Mi választhatunk!

Lehet a bizonyítottan élhet
ő magyar modellt választani, amit sok generáció áldozatos közjogi küzdelme alakított ki. Ha ezt választjuk, akkor újabb és újabb kihívásoknak kell megfelelni nekünk és az utánunk jövő magyar generációknak.

De lehet választani az egyre élhetetlenebb és tudatmódosított világot is! Ott a Szentkoronát, mint eszmét és a Szent Koronát, mint tárgyat lesvájcisapkázók adják a mintát és teszik egyre sivárabbá a gondolkodást, egyre igénytelenebbé az életet, miközben a felemelkedés hamis látszatával kecsegtetik a tömegeket

"Eza kérdés, válasszatok!"

Szeged, 2010.01.25.