Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. január 28., csütörtök

4.465 - Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája > Levél Vukics Ferencnek

Von: Czeglédi N. József
Gesendet:  csütörtök, 2010. január 28. 09:56
An: Kutasi József

Betreff: FW: Levél Vukics Ferencnek


From: Halász József

Sent: Wednesday, January 27, 2010 4:44 PM
To:
Czeglédi N. József

Subject: Levél Vukics Ferencnek

 

Tisztelt Vukics Úr!

 „Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona" c. jogszabály-tervezet gyűjteményem, valamint a népakarat tiszta érvényesítését jelentő, minőségi képviselőjelölés előkészítő anyaga ismertté és elfogadottá vált a Magyarok Szövetsége tagjai között.

Ennek eredményeként a Magyarok Szövetségének számos budapesti és vidéki tagja máris közösséget vállal a Szent Korona Értékrend gyakorlattá tételében. Az ő kérésükre keresem meg Önt levelemmel.

A pártprogramok tanúsága szerint nem vitatható, hogy a parlamenti pártok, a Jobbik és a „Torgyán Kisgazda Koalíció" tovább akarják éltetni a neoliberalizmust, ami a Szent Korona Értékrenddel semmilyen formában nem egyeztethető össze.

Ebből eredően, egyetemes magyar érdek a pártrendszer megosztottságán felülemelkedve a Szent Korona Értékrend egységteremtő erejével választási lehetőséget adni az embereknek.

Ezért kérem, hogy a nemzetmentő munkában, egymás mellett állva vállaljon, együttműködést a Magyarok Szövetsége a Szent Korona tagok PAJZS Szövetségével.

Az első lépés az országgyűlési választáson az országos listaállítás, amellyel a jelenlegi törvények szerint lehetőséget kapunk arra, hogy a közszolgálati médiában nyilvánosság előtt ismertessük meg a Szent Korona Értékrend alapját, vagyis azt, hogy

-   ez közszabadság, és nem feudalizmus, de a – kötelezettségek és jogok összhangján alapuló egy és ugyanazon szabadság elve miatt - a demokráciánál is emberközpontúbb,

- az egyetemes magyarság örök és elidegeníthetetlen tulajdonlásának biztosítéka a piacgazdaság helyére léptetett igény-lehetőség összhang, ami

-   a teljes önellátáson (autarkián), valamint

-   a Szent Korona tagok Szent Korona vagyona fölötti kizárólagos birtoklási jogán

keresztül érvényesül, továbbá

-   a kettős egységben megvalósuló hatalomgyakorlásban csak a Szent Korona tagjai vehetnek részt, a vendégek (idegenek) csak vendégjoggal élhetnek Magyarország területén.

Annak tudatosítása is szükséges ezzel a hatalomtól kikényszerített eszközzel, hogy a jelenlegi válság okait azok a föderatív államszövetségek közvetítik, amelyeknek – a választók megtévesztésével - Magyarország tagja (EU, NATO).

Ezek az államszövetségek elvették Hazánk függetlenségét, és Európa, valamint a világ számos országának szabadságtól való megfosztásán alapulnak. Ezért tehát nemcsak Hazánk, hanem az egész világ számára a gondolkodási mód (paradigma) váltást egyedül az államszövetségek konföderatívvá átalakulása jelenti. Ebben kell nekünk mintát adni, amit számunkra az tesz lehetővé, hogy kilépünk a föderatív államszövetségekből és minden államnak felajánljuk a szabadságot megőrző, önkéntességen, kölcsönös előnyökön és a célzott területeken történő együttműködést a Szent Korona Értékrend alapján, aminek szerződéstervezetét máris be tudjuk mutatni (ez is szerepel a jogszabálygyűjteményben).

Ezért tehát a parlamentbe kerülés most csak esetleges hozadék és nem cél. Az országgyűlési választásokon történő indulásnak az a célja, hogy a magyaridegen hatalom évezredes agymosását ellensúlyozzuk, megmutatva a búvópatakból felszínre emelkedett Szent Korona tisztaforrásához vezető utat (Bálint Sándor hasonlata).

A választások támogatásának feltételeként a Magyarok Szövetsége „Társadalmi Szerződés" kötését határozta meg.

Ez a név Rousseau filozófiájára utal, ami meghúzza a törvényes politikai hatalom határvonalait, a globális gazdasági érdek érvényesülése szolgálatában. Ez a neoliberalizmus alapja, amiben a piacgazdaságot az állam csak – a nemzetközi pénzhatalom érdekeinek tiszteletben tartásával - korlátozottan felügyeli. Ez vezetett a jelenlegi általános (erkölcsi, gazdasági és társadalmi) világválsághoz, aminek a végét azok az emberek is látják, akik ennek jelenkori alkalmazói és haszonélvezői.

Megjegyzem, hogy a - Szent Korona Értékrend alulról történő kiválasztási rendszerének eltorzításával keletkezett – „Választási Szerződés" gondolatát 1989. után először Síklaky István vetette fel „Becsületszerződés" név alatt, még akkor, amikor a Gesell és Douglas elvei szerinti „szociális piacgazdaság" gondolkodási módját követte (Síklaky István később vált a Szent Korona eszme hirdetőjévé). Ennek a gondolkodási módnak követője a 2010-es választásokon a „Torgyán Kisgazda Koalíció" színeiben képviselőjelöltséget vállalt Drábik János.

Az ideológiai mellett van egy jelentős gyakorlati érv is, aminek szíves átgondolására kérem Önt, a Magyarok Szövetsége vezetőit és minden tagját.

A „Társadalmi Szerződéssel" az azt aláíró párt-képviselőjelölt vállalja a Magyarok Szövetsége 21 pontjának képviseletet. A szerződést a képviselő jelölt és a Magyarok Szövetsége köti, ezzel a szerződés elveszíti közvetlen népakarat-kifejező jellegét.

Az a képviselő-jelölt, aki ezt a szerződést aláírja, valakit becsap. Vagy az őt állító pártot, vagy a Magyarok Szövetségét, ugyanis az összes párt a neoliberalizmus támogatására köt megállapodást zsoldosaival, a Magyarok Szövetségével kötött szerződés pedig a neoliberalizmus megszűntetésének támogatásáról szól (nem az „Alaptörvény-tervezet", hanem a 21 pont szerint).

Szeretettel kérem, olvassa el a Szent Korona Értékrend szerint, alulról történő kiválasztódási rendszeren alapuló „Nyilatkozatot" és a hozzá kapcsolódó anyagokat. (Az egyéni – alsóházi - jelölésre vonatkozó általános anyagot csatolom. A 16 területre vonatkozó felsőházi (nemzetiségek, vallások, korcsoportok és szakmák) jelölésére vonatkozó anyagok a http://szksz.com (közvetlenül: http://szkszhu.szksz.com/valasztas2010.html) címről letölthetőek. Szeretném, ha elfogadná és a Magyarok Szövetségének vezetői és tagjai egyaránt elfogadnák atyai eleinknek ezt a hagyományát.

Ezek jellemzője:

1.  Pontosan meghatározott vállalások, alátámasztva a részterület jelenlegi és a Szent Korona Értékrend szerinti helyzetének összehasonlításával.

2.  A „Nyilatkozat" alapján név szerinti „Jogérvényesítő szerződést" köt a jelölt a választókkal, ami közvetlenül érvényesíthető ellenőrzést (ha kell, visszahívhatóság érvényesítését) jelenti.

3.  A képviselő jelölés mellett a teljes államhatalmi elöljáróság közvetlen kiválasztását teszi lehetővé a „Nyilatkozat" - államelnök (kündü), miniszterelnök (gyula), Nemzeti Tanács (Szent István intelmeiben szereplő „Vének Tanácsa") tagja -, amely (a jelenlegi hatalomgyakorlás-választás szerint) a listaállítást teszi a közvetlen népakarat kifejezőjévé.

     A kiválasztás pontos szabályozását, valamint az államhatalom gyakorlásának szentkoronai módját – a kettőben egység elve szerint (benne az elöljárók feladatvégzésével kapcsolatos szabályozását) - a jogszabálygyűjtemény tartalmazza.

A javasolt együttműködés az alulról történt kiválasztás elvét önként gyakorolt (és nem irányított) közszabadság-joggá teszi.


A hatalomváltás második lépése
az agymosás ellensúlyozására alapozva az őszi önkormányzati választásokon történő részvétel.

Ennek a célja a Szent Korona Értékrend szerinti Alaptörvény irányelvei alapján elkészített települési törvényeken keresztül a Szent Korona Értékrend önszervező hatásának érvényesítése, aminek hozadéka

-   a települések természetes összhangjának kialakítása (Szent Korona szigetek),

-   a jogrendszer mindennapi társadalmi együttélést szabályzó harmadik részének alulról történő előkészítése, amely a járás és a megye törvényeinek összehangolása után jön létre.


A hatalomátvétel harmadik lépése
az Alkotmányozó Nemzetgyűlés megtartása a Szent Korona Értékrend szabályozása szerint. Ennek előkészítését jelenti a 2010-es országgyűlési és önkormányzati választás, ahol a közvetlen elöljáró-, képviselő-, és nemzetgyűlési tagok kiválasztása megtörténik.

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés akkor válik szükségessé, amikor a Wolt Klinz által jelzett társadalmi válság a polgárháború veszélyével közvetlenül fenyeget. A jelenlegi helyzet egyenes következményeként ez legkésőbb 2011 végéig bekövetkezik.

Tisztelt Vukics Úr!

Azt, hogy ismét megkeresem, vegye Nemzetem és a Szent Korona iránti alázatnak, ami minden tevékenységemet vezérli.

Kelt Szegeden, 2010. január 27-én.

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

„Elvesztettük az erkölcsi tartásunkat (eredeti: „irányunkat, iránytűnket"). A most következő kényszerű összeomlás, katasztrófa vége egy történelmi ciklus lezárása, melynek a végén a mai nagy birodalom a sírba száll!"

„Amint megkezdődik a gazdaság teljes széthullása, ezzel egy időben megkezdődik a nyugati társadalmak egyes szegmenseinek teljes elszegényedése, a globális háborúk és a teljes katasztrófa." (B. Farell amerikai közgazdász)[i]

„A válság máris jelentős károkat okozott a reálgazdaságban, és számos országot recesszióba döntött, de az igazi kihívások csak az elkövetkező hónapokban válnak majd láthatóvá – jelentette ki Wolf Klinz, az Európai Parlament krízis hatásaival foglalkozó bizottságának az elnöke. „Küszöbön áll a társadalmi válság" – tette hozzá."[ii]

[i] Elemzők: az amerikai kapitalizmus össze fog omlani - jovonk.info 2009, november 18 - 17:20 - http://jovonk.info/2009/11/18/elemzok-az-amerikai-kapitalizmus-ossze-fog-omlani

[ii] Még csak most jön a feketeleves - 2009. november 19. 05:00|Utolsó módosítás: 2009. 11. 19. 05:00| - http://www.vg.hu/kozelet/tarsadalom/meg-csak-most-jon-a-feketeleves-296831