Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. január 28., csütörtök

4.454 - Dr. Lehmann György: Ezekkel nem lehet másként beszélni

Von: Dr. Lehmann György
Gesendet: szerda, 2010. január 27. 19:43
An: Dr. Lehmann György
Betreff: Ezekkel nem lehet másként beszélni

 

-------------------------------------

Az alábbi, és mai napon készült feljelentési iratom is alátámasztja Márainak alábbi véleményét:

 

"A kommunistától még nehéz lesz megszabadulni, mert senki sem olyan veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője,aki már nem az eszmét védi, hanem a zsákmányt."

Nyugtassanak meg arról, hogy ugye a FIDESZ részéről nincsenek a Márai féle minősítés szerinti haszonélvezők? Vagy arról, hogy vannak, de mivel ezeknek már eszméjük sincs, így Márai üzenete rájuk nem alkalmazható.

 

Dr. Léhmann György 8600 Siófok Szűcs u. l. /tel: 84-313-176 és 20-4939851/ irata

=====================================================================

Somogy Megyei Főügyészség

K a p o s v á r

Tisztelt Somogy Megyei Főügyészség!

 

2010. évben tartandó országgyűlési képviselői választás során a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak képviselőjelöltje vagyok Somogy Megye 3. sz. választási körzetében.

Ebbe a választási körzetbe tartozik Szántód község is. Ezért egy héttel ezelőtt szóban kértem Szántód Polgármesterét arra, hogy kampányidőszakban részemre, mint országgyűlési képviselőjelöltje számára jelölje meg azt az időpontot és helyet, hol lakossági fórumot Szántód lakossága számára tarthatok.

Mai – 2010. január 27-i – napon Szántód Polgármestere – Dolgos János – telefonon közölte azt, hogy Szántód Képviselőtestületi tagjai úgy döntöttek, hogy számomra lakossági fórum megtartása céljából nem biztosítanak lakossági fórum megtartása céljából helyet.

 

Ezt megelőzően tudomásomra jutott az is, hogy a Szántódi Önkormányzat részére a jogi képviseletet az un. Tocsik ügyben elhíresült II. r. vádlott testvére biztosítja. Arról pedig nincs tudomásom, hogy a fenti polgármesteri telefonközlésről a jogi képviselő tudomással bír-e.

--------------------------

A Btk. 211. § szerinti „Aki a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó választás, népszavazás vagy népi kezdeményezés során

 

e./ arra jogosultat a választásban, illetőleg a népszavazásban akadályoz, vagy erőszakkal, vagy fenyegetéssel, megtévesztéssel, illetőleg anyagi juttatással befolyásolni törekszik."

 

törvényi rendelkezés szerint fenti telefonnyilatkozata alapján Szántód Polgármestere és többi Képviselőtestületi tag is alaposan gyanúsítható a most idézett törvényi tényállásnak megfelelő bűncselekmény alapos gyanújával.

Ugyanis az 1997. évi C. tv. 43. § 1. bek-e szerint „A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb szükséges berendezést."       törvényszöveg olvasható, valamint a törvény 3. § szerint az alapelvek között olvasható az

esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között."                   alapelv is.

 

Szántód Önkormányzatának Képviselőtestületi tagjai között Dolgos János nevén kívül képviselőtestületi tagként Bor Ferenc, ifj. Vári Ferenc, Kárpáti József, Kovács Zsolt, Kurdiné Éberhardt Edit, Szabó Gyula, Szárnyasi Lajos neve is olvasható, így amennyiben Dolgos János a telefonban igazat mondott, úgy nevezettek akarategységben követték el a gyanú alapján a fenti bűncselekményt.

 

Fenti tényállás alapján                                     k é r e m

 

azt, hogy Btk. 211. §-ban irt bűncselekmény alapos gyanúja miatt rendelje el a nyomozati eljárás lefolytatását.

Siófokon 2010. január 27. napján.

                                                                                                                        Tisztelettel:

                                                                        Dr. Léhmann György Siófok Szűcs u. 1. sz. a. lakos          

                                                Jobbik Magyarországért Mozgalom Somogy megye 3. sz. körzet

                                                                                    Országgyűlési képviselőjelöltje