Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. január 28., csütörtök

4.466 - Feladó: Harmathy Ildikó, Káptalantóti, 2010. január 27. > Címzett: Sólyom László, Köztársasági Elnök

Von: Kőműves Géza
Gesendet: csütörtök ,2010. január  28. 09:26
An: antal@jozsef-kutasi.de
Betreff: alkotmány elnök


Feladó: Szennai László <szennai@citromail.hu>
Dátum: 2010. január 28. 1:05
Tárgy: Fwd: alkotmány elnök
Címzett: apor45@t-online.hu

Kedves Kőműves Géza!

Bocsássa meg hogy ismeretlenül írok. Szennai lászló vagyok, tisztelője Önöknek, annak amit képviselnek. Sajnos tevőlegesen nem tudok a segítségükre lenni, nem elsődlegesen a korom miatt, jóllehet nem vagyok már fiatal, hanem a betegségem miatt. Viszont, semmi se gátolhat meg abban, hogy meglássam a jót. Nemrég kaptam egy elektronikus levelet, melyet feltétlenül szeretnék Önökkel is megosztani, - bátorkodom az Önök számára (is) eljuttatni. Az írója, Önökhöz hasonlóan a jó oldalon áll a gondolataival és cselekszik is!

Tisztelettel: Szennai lászló

Íme a levél (melyben két link is szerepel, mindkettő alatt rendkívül figyelemreméltó írás olvasható, de Egely György tanulmányára külön is szeretném felhívni az Önök figyelmét!):

-- Eredeti üzenet --
Feladó: Harmathy Ildikó <harmathyildiko@vazsonykom.hu>
Címzett: KEH <ugyfelkapu@keh.hu>, KEH <ugyfelkapu@keh.hu>
Elküldve: 2010. január 27. 23:33
Tárgy : alkotmány elnök

Köztársasági Elnöki Hivatal

 Sólyom László
 Köztársasági Elnök

Egely György mérnök-feltaláló tanulmánya (Apokalipszis 2012http://www.ambro.hu/?page=dokumentum&amp;lang=hun&amp;id=6) pedig a természet-tudós gondolkodó oldaláról elemzi napjaink szégyenletes történéseit és a várható jövőt.

Önnek Egely György írását alaposan át kell tanulmányozni, azoknak azonban, akik Önnel együtt olvassák a levelemet tömören összefoglalom:

Egely György rámutat arra a nyilvánvaló tényre, amit ma már egy műveltebb óvodás is tud: az emberiség környezeti katasztrófa felé száguld, ha nem változtat sürgősen fogyasztási szokásain. Az olajmaffia érdekében, a politikusok és a média által fenntartott energia-fogyasztási szokások egyrészt egyre elviselhetetlenebb anyagi terheket rónak a föld lakosságára mind az ipari termelés, mind a civil fogyasztás tekintetében, másrészt rohamos tempóban amortizálják a biológiai környezetet. Azaz: nem elég, hogy 5 &#8211; 6 szorosát fizettetik ki a kőolaj és földgáz alapú energiák valóságos bekerülési értékének, melyek aztán rendkívül alacsony hatásfokkal hasznosulnak, hanem ráadásul ezzel az indokolatlanul magas árral saját pusztulásunkat vásároljuk.

Ideírom, hogy minden olvasó tisztában legyen azzal, amit nem szoktak az orrunkra kötni: egy benzin vagy gázolaj üzemanyaggal működő jármű az üzemanyagot 25 &#8211; 33 % hatásfokkal hasznosítja,

azaz a méregdrága pénzen megvett üzemanyag elégetéséből származó energiának 67 &#8211; 75 %-át nem hasznosítja gépkocsink,

azaz minden egyes liter üzemanyag megvásárlásakor az ár nagy részét semmi másra nem fizetjük, mint, hogy szennyezzük vele világunkat pár olajmágnás kedvéért. Ehhez asszisztál a politika és a média.

A civil olvasók számára konkrét számítás: az én Suzukim 5 l benzint fogyaszt 100 km úton. Ennek ára ma 1600,- Ft. Az öt liter benzin égéséből származó energia 25 %-át használja fel az autóm (a gázolajjal működő autók 33 %-ot), azaz 400 Ft-ot fizetek a hasznos energiáért és 1200 Ft-ot pusztán arra adok ki, hogy az autóm menet közben alaposan bemocskolja a környezetét. Ha figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy a benzin ára több száz % hasznot tartalmaz, csupán azt számoljuk ki mennyibe kerülne az autózás egy mondjuk 80 % hatásfokkal működő autó esetében, akkor is oda jutunk, hogy 500 Ft-nyi üzemanyagot kellene megvásárolnom nekem a Suzukihoz 100 km útra.

Egely rámutat arra a nyilvánvaló igazságra, hogy kiutat kizárólag az innováció, a találmányok hasznosítása jelenthet: a jó hatásfokkal működő és a környezetet nem terhelő, ráadásul igen olcsó energiák, mint a vízautók számtalan lehetséges formája vagy a szabályozott fúzió (Papp József).

Egely György tanulmánya párhuzamot von a világtörténelem eddigi nagy katasztrófái és a közelgő krízis már látható jelei között és bizonyítja azt a minden gondolkodó elme számára nyilvánvaló tényt, hogy a katasztrófák elkerülhetők &#8211; amit egyébként a legtöbb, már némi tapasztalattal rendelkező ember a saját életéből is pontosan tud.

Egely tanulmánya többek között a mohácsi vészt veszi górcső alá, kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a katasztrófa elkerülhető lett volna, ha mondjuk ifjú királyunk, II.Lajos jól ismerte volna fel a helyzetet és az ezer felé acsarkodó, kizárólag saját önös érdekeiket szem előtt tartó ostoba nemesek helyett maga kerekedik a helyzet magaslatára és kemény kézzel, valóságos hadi szakértők segítségével irányítja hadseregét.

A tanulmányt mindenkinek ajánlom elolvasásra, nagyon tanulságos írás, a kiút lehetőségének ismertetésével.

A magyar történelemben mindig akkor voltak felfelé irányuló tendenciák, fejlődés, virágzás, amikor az országnak keménykezű uralkodója volt, aki képes volt népét összefogni, hittel, lelkesedéssel és erkölcsi alapokkal ellátni.

Korunk súlyos következményekkel kecsegtető energetikai (és vele együtt társadalmi) válságát pusztán jogi eszközökkel, a jognak azzal a nagyképűségével, ahogy ma minden tudományok fölött állónak kezeli magát, megoldani nem lehet: a jogi paragrafusok nem tudják szabályozni, kit hogyan mérgez és mételyez a gátlástalan harácsolás.

Ahogy az emberiség történelme halad előre mindig más és más emberi értékek voltak a társadalmi megítélés rangsorának élén: a vadászat korában a fizikai erő, az ügyesség volt a társadalom számára a legfontosabb, a mindennapi élelem biztosítéka. A területhódítások idején a vitézségnek járt a legnagyobb társadalmi elismerés. A polgáriasodás igénye szülte a jogrendszer, az igazság szolgáltatásának központosítását, ekkor került a jog tudománya az élre. A történelem során azonban az utolsó 65 gyalázatos évet leszámítva mindig létezett egy, az uralkodó felett is álló szakrális erő, az utolsó mintegy ezer évben a Szent Korona, mely a nemzet egységének jelképe, illetve annak ereje és szimbóluma volt.

A jövő szakrális erejét az ember és természet örök és elválaszthatatlan viszonyának szentsége fogja adni. Az a tudat, hogy természet nélkül nincs élet. A jövő tehát nem a jogilag kikezdhetetlen szerződések kora lesz, hanem olyan társadalom, amely maga őrködik a természet épsége, saját élettere felett. Nem jogi, hanem szakrális erőkkel, ahogyan az igaz vallás tiszteli Istenét, a Szent és Sérthetetlent.

Ez az új világrend a természet ismeretét, törvényeinek tiszteletét követeli.

Ön Sólyom László nem ért a biológiához, nem ért a fizikához és a kémiához, nem ért a környezet-, erdő- vagy vadgazdálkodáshoz, a mezőgazdasághoz és az élelmiszeriparhoz, és semmiképpen sem ért az energetikához. Nem ért az ember lélektanához, de éppen úgy nem ért a háztartás vezetéséhez és a gyerekneveléshez sem. Ha legalább ez utóbbihoz értene egy csöppet is, akkor tudná, hogy a szülőnek, akinek tizenkét gyermeke van mind a tizenkettőt tehetségének megfelelően kell felnevelnie a társadalom, a köz javára.

Azt is tudná, hogy minden egyes ebéd és minden egyes vacsora alkalmával mind a tizenkét gyermeknek jól kell laknia.

Ebben az országbannagyjából tíz millióan élünk, Ön nem nézheti tétlenül, hogy néhány tucat ember érdeke fölébe kerekedjen a tíz millió érdekeinek. Sem természeti kincseinket, sem az emberek tehetségét nem lehet elpocsékolni, hiszen ez a nemzet vagyona:
a föld természeti és ásványi kincseivel,
az ember fizikai és szellemi erejével, köztük a híres magyar elme sok-sok találmányával.

Ezekből ugye azt is látjuk, hogy Ön a vagyongazdálkodáshoz sem ért. Mégis úgy áll a helyzet, hogy Önnek kell rendet teremtenie ebben a hazában, Ön ül a székben, ahonnan békés eszközökkel rendet lehet teremteni. Ne felejtsük azt sem, hogy tartozik nekünk, hiszen abban is jelentős része van, hogy ez a selejtes Alkotmány vezérli életünket. Amely azonban mégis Önre lőcsöli a felelősséget, és a kötelességet.

Ez az Alkotmány, amely soha nem volt a magyar nép alkotmánya a &#8217;szabad mandátum&#8217; elvének életben tartásával mára már olyan állapotokat hozott létre ebben a hazában, amely lehetetlenné teszi a tisztességes politizálást. Olyan vonzerőt gyakorol a mostanra már minden gátlásuktól megszabadult pénz-és hataloméhes harácsolók számára a &#8217;szabad préda&#8217;, a gyakorlatilag kontroll nélkül kifosztható államkassza, hogy mindenkit, aki az útjukba merészel állni könyörtelenül félre tesznek. Megveszik, megzsarolják vagy kicsinálják, ellehetetlenítik.

1948-ban még buszokkal cipelték a komcsik a választókat, hogy jó sok helyen szavazzanak, mostanra már ilyesmire nincs szükség, sokkal kifinomultabbak a módszerek. Már a kopogtató cédulák begyűjtésénél kiselejtezik a nemkívánatos jelöltet.

Ön tudja Sólyom László, hiszen a jog az egyetlen, amihez ért, a többieknek írom, akik a levelemet Önnel együtt olvassák, hogy ma az a rend ebben az országban, hogy ha egy embertől két kopogtató cédula érkezik, akkor mindkettőt meg kell semmisíteni, függetlenül attól, hogy az egyik esetleg igazi, a másik hamis. Mit jelent ez a gyakorlatban?

Egészen egyszerű módszerekkel meg lehet fosztani azon állampolgárt a szavazati jogától, aki arra az eretnekségre mer gondolni, hogy tisztességes embert emelne a hatalomba.

Konkrétan: ha mondjuk én, Harmathy Ildikó arra gondolnék, hogy Veszprém 4. sz. körzetében a ringbe szállnék a voksokért, akkor ugye először 750 db kopogtató cédulát kellene összegyűjtenem. Ha esetleg az aktuális hatalom úgy ítéli, hogy ez a nő veszélyes lehet, hiszen felelősen gondolkodik országról, természetről, még talán el is vinné a mandátumot (az emberek kedveleik, sokat tett értük, bátran ki is áll az érdekeikért, stb.) akkor nem várnák meg, hogy a listára felkerüljön a nevem, hanem már a kopogtató cédulák szintjén kiütnének a csatasorból. Ehhez mindössze annyit kell tenni, hogy ki kell találni, vajon kiktől fogom begyűjteni a kopogtató cédulát és azokra a nevekre ki kell tölteni egy másikat és egyik éjszaka bedobni valamelyik párt postaládájába, mindegy melyikébe.

Azt pedig nem nehéz kitalálni, ki honnan gyűjti majd be a kopogtató cédulákat (kifinomult módszerek állnak rendelkezésre, az aláírás-gyűjtésekre vigyázzunk!). Esetemben igazán nem nehéz kitalálni, nyilván a piacom népétől gyűjteném a kopogtató cédulát.

Szögezzük még azt is le, (ezt sem Önnek írom Sólyom László, mert Ön ezt pontosan tudja) és lássuk már be végre: sem Szekeres Imre, sem Deutsch Tamás, sem Herényi Károly, sem Bokros Lajos, sem Kupa Mihály semmiben nem szenvedett hiányt az elmúlt 20 évben, percre vissza nem esett az életszínvonala attól, hogy esetleg elbukott egy választást.

Ők együtt játszák nekünk a politikai cirkuszt, együtt ülnek a húsosfazék körül, együttesen tartják fenn ezt az elmebeteg állapotot. Amire az Ön segédletével van lehetőségük.

A világot a környezeti katasztrófától Magyarország fogja megmenteni. Innen fognak elindulni azok a változások, amelyek majd egy új világrendet hoznak létre, ahol a tudás lesz a hatalom, a természet a szentség. Az ember művelt lesz és tájékozott, és a művelt és tájékozott ember tehetségét nem arra fogja használni, hogy egymást gyilkolja, hanem arra, hogy együttesen koncentrál a megoldandó feladatokra.

A művelt és kultúrált emberiségvállvetve fog küzdeni a külső ellenség ellen, ami nem fizikai ellenség lesz, hanem szellemi, és egészen pontosan úgy hívják: ostobaság.

Ma Magyarországon sokan tudják, hogy a változás innen fog indulni, a Távol-keleti bölcsek véleménye sem más. Magam logikai úton dolgozom: nincs még egy ország, ahol ennyire kristálytisztán, modell értékkel jelenik meg a fogyasztói társadalom a maga legnyersebb valóságában. Nincs sem értelmiségi, sem vallási, erkölcsi kontroll.

Egy ország, amely maga a Kánaán, bőven elláthatná magát mindennel, amire csak szüksége van: élelemmel, vízzel, energiával és ásványi kincsekkel, ez az ország, ahol a világon a legmagasabb az egy főre jutó Nobel-díjasok és a bejelentett találmányok száma, ez az ország hatvanöt éve gyakorlatilag rabszolga sorban él, totálisan eladósodva és kisemmizve, mert felelőtlen erők idegen érdekek szerint dirigálják.

Innen fog indulni a változás, mert nekünk változásra van szükségünk, helyzetünk tarthatatlan. Fejlett demokráciákban, ahol a polgárok aránylag jól élnek nincs változás-kényszer, az elmaradott országokban pedig jelentős erők késleltetik a világszemléleti, társadalmi változások szükségszerűségét (vallás).

Nálunk egyetlen egyház sem bír olyan jelentős befolyással, hogy rá tudná venni az embereket a nyomor és megaláztatás további viselésére; nincs autógyárunk, amelynek érdekeit sértené, ha vízzel működő autógyárat hoznánk létre (a műszaki megoldás tekintetében Egely György írása utat mutat, több megoldás is lehetséges), a keletkező tripla haszon (a termékértékesítés haszna, az olcsóbb energia és a környezeti károk jelentős enyhítése) pedig országunkon azonnal hatalmasat lódít majd. Az olcsó energia óriási lehetőséget jelent, extra előnyt az iparban és a mezőgazdaságban (ahol előnyünk így is óriási lehetne, ha &#8230;), a gazdasági fellendülés hozza azonnal magával a kultúra és műveltség színvonalának tempós növekedését, korszerű, 21. századi iskolákat, értelmes szabadidőt, sportaktivitást, derűt és békét. A maffia pedig majd elmegy oda, ahol továbbra is szabadon garázdálkodhat, míg végk
 épp ki nem szorítjuk erről a planétáról!

Önre vár a feladat, Sólyom László, mint már írtam.

Nem írhat ki választásokat, míg nincs új Alkotmány;
Az Új Alkotmányt népszavazás kell elfogadja;
Megalkotásának és elfogadásának koordinálására Alkotmány elnököt kell választani;
Önnek ki kell írni a pályázatot.

Pályázhat bárki, aki akar: Orbán Viktor vagy Mesteházy Attila, Vukics őrnagy vagy Vona Gábor. Álljanak ki az ország elé, merjék megmérettetni magukat.

Tisztelt Sólyom László!

Önnel együtt - az internet jóvoltából - több száz ember olvassa most ezt a levelet, majd ugyancsak az internet jóvoltából a jövőben is bárki el fogja tudni olvasni. Az Ön tizenegy unokája is! Nekik tartozik számadással tetteiért! Továbbá az ország majd&#8217; tíz millió becsületes polgárának, akiknek pokollá teszi az életét, feldúlja családját, baráti és emberi kapcsolatait ez a feje tetején álló rendszer.

Tisztelt Sólyom László!

Ön a magyar történelem legnagyobb alakjai közé emelkedhet, ha megoldja a feladatot.

Nem megoldhatatlan a feladat, higgye el! Hív egy TV stábot, odaáll a kamerák elé, és elmondja:

Bocsánat Emberek! Hibáztam. Szeretném jóvá tenni a hibámat. Tartozunk Önöknek egy Alkotmánnyal! Magam nem vagyok alkalmas, de sgítek Önöknek...............
&#8211; le fogja adni minden csatorna, higgye el!

Nyíltan, egyszerűen, őszintén. Semmi mást nem vár ez az ország, ez a nép, mint egy őszinte vezetőt, akinek lehiszi, hogy tanult a múlt hibáiból. Törődést.

A szebb jövő reményében, tisztelettel:

Káptalantóti, 2010. január 27.

Harmathy Ildikó

www.tisztavizet.lapunk.hu