Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2011. június 24., péntek

10.008 - Magyarok Világszövetsége: Vihart kavaró igazság!

From: MVSZ Sajtószolgálat

Date: 2011. június 24.
Subject: Vihart kavaró igazság
To: Kutasi József Antal


Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke június 22-én hivatalában fogadta az MSZ kéttagú szakértői küldöttségét (Dr. Bene Gábor és Rajkai Zsolt), akik a Magyarok Világszövetsége szakértőivel a két szervezet Magyarország eljövendő alkotmányával kapcsolatos elgondolásairól folytatnak tárgyalásokat.

A megbeszélésen értékelték a tárgyalások menetét, és szó esett az MVSZ Sajtószolgálatának közleményéről, amely az MVSZ és az MSZ vezetői között május közepén lezajlott találkozót ismertette, és amely az MSZ vezetői sorában vihart kavart.

 

Az MVSZ elnöke megerősítette, hogy az MSZ vezetőivel, Benis Miklós elnökkel és Molnár V. József tiszteletbeli elnökkel május 16-án folytatott tárgyalásáról kiadott MVSZ sajtószolgálati közlemény ( http://mvsz.hu/sajtoszolgalat/20110619_msz.html) hűen közvetíti a tárgyalás során elhangzottakat. Az MVSZ elnöke azon a tárgyaláson pontosan kifejtette véleményét a Magyarok Szövetségének sok választópolgárt megtévesztő politizálásáról, a FIDESZ 2/3-os győzelméhez való aktív hozzájárulásáról, valamint Vukics Ferencnek, a Magyarok Szövetsége alapítójának a szervezet éléről való, dezertálással felérő távozásáról. Vukics Ferenc így írt 2011. április 29-én kelt lemondó levelében: Mivel személyes meglátásom szerint a Magyarok Szövetsége mozgalom  és egyesület jelenleg egy céljaiban, létszámában beszűkülő, új feladatokat kereső, számomra újszerű arculatot felmutató közösséggé formálódott (amihez egyébként joga van), ezennel kijelentem, hogy január óta nem tartom magam a Magyarok Szövetsége mozgalom és a Magyarok Szövetsége egyesület tagjának.

Patrubány Miklós megismételte: a Magyarok Világszövetsége továbbra is súlyosan sérelmezi a Magyarok Szövetsége korábbi vezetőinek az MVSZ-szel szemben 2008 ősze és 2011 tavasza közötti időszakban viselt dolgait, és elvárja a megkövetést és jóvátétel szolgáltatását, de tekintettel a magyarság súlyos helyzetére, fenntartásait félretéve, utat nyitott az MSZ-szel Magyarország alkotmányáról folytatandó szakértői tárgyalásoknak. Az MSZ tárgyalóküldöttségének és általa az MSZ ügyvivő testületének figyelmébe ajánlotta, hogy az igazság nem lehet sem „elfogadhatatlan”, sem „vihart kavaró”. Ha az MSZ új vezetői jövőt kívánnak biztosítani szervezetüknek, úgy szembesülniük kell annak múltjával, és fel kell dolgozniuk azt.

Dr. Bene Gábor tudatta, hogy a Magyarok Szövetsége már nem tekinti tárgyalási alapnak azt az alaptörvény-szöveget, amelyet a Vukics Ferenc és Herpai Sándor vezette  Magyarok Szövetsége 2009. október 25-én 700 fős küldöttséggel adott át az akkori köztársasági elnök hivatalának. (A Magyarok Szövetsége honlapján továbbra is a 2009. október 25-i „alaptörvény” szerepel.)

Az MVSZ elnöke visszásnak nevezte, hogy az MSZ honlapjának hivatalos adatai szerint továbbra is Vukics Ferenc az elnök (http://magyarokszovetsege.hu/content/magyarok-szoevetsege-egyesuelet-hivatalos-adatai ), miként azt is, hogy egy 10-15 fős társaság (Magyarok Szövetsége Egyesület) előírhatja, hogy a több ezer – netán tízezres – tagú Magyarok Szövetsége Mozgalomban ki választhat és kiválasztható meg. Lásd a Magyarok Szövetsége honlapjának vonatkozó, nyitó oldali közleményét: http://magyarokszovetsege.hu/content/magyarok-szoevetsege-tagsag

A megbeszélésen, melyen jelen voltak a Magyarok Világszövetségének tárgyaló szakértői is  – Bottyán Zoltán és Dr. Boór Ferenc –, Patrubány Miklós kérte, hogy az MSZ tárgyaló szakértői a tárgyalások jövő heti folytatásán mutassák be megbízólevelüket.

Sajtószolgálatunk alább közzéteszi Vukics Ferenc őrnagy lemondó levelét a Magyarok Szövetsége és a Magyarok Szövetsége Egyesület elnöki tisztéről, valamint a Magyarok Szövetsége honlapja fenti két hivatkozásának a mai napon olvasható tartalmát.

MVSZ Sajtószolgálat

7218/110624

 

Mellékletek:

  1. Vukics Ferenc lemondó levele

From: Ferenc VUKICS <vukics.ferenc@gmail.com>
Date: 2011/4/29
Subject: nyilatkozat
To: Ferenc VUKICS <vukics.ferenc@gmail.com>

Nyilatkozat

2009. augusztus 23-án a Bösztörpusztán összegyűlt Magyarok Szövetsége küldötteinek kívánságára egy évre elvállaltam a mozgalom vezetését. 2010. augusztus 23.-án lejárt a megbízatásom ill. a küldötteknek tett ígéretem. A nyár elején jeleztem a vezető testületek tagjainak, illetve a közösségek vezetőinek, hogy a megbízatás lejártával nem kívánok semmilyen tisztséget betölteni a mozgalomban. Ennek elsődleges oka fizikai. Két éven keresztül a munkahelyi feladataim mellett vettem részt a szövetség építésében. Sokszor hónapokon keresztül nem sikerült a napi egy óra alvásidőt biztosítanom magamnak, naponta több száz kilométert utaztam, családtagjaimmal hetekig nem találkoztam. Sajnos a feladatokat nem sikerült a megfelelő módon szétosztani. A túlvállalt feladatok következtében felemésztődött a három évtized sportmunkájával fölépített fizikai állóképességem, lelki erőm és testi egészségem.  Az új vezetők választásának rendje nehezen alakul ki, amelynek következtében 2010. októberéig a folyamatban lévő ügyeket vinnem kellett. 2010 októbere óta a mozgalomban történt eseményekre nincs befolyásom. Miután 2010 januárja óta semmilyen módon nem tudtam az Aranykorona Szövetkezet működésére befolyással lenni, így azt követő tevékenységüktől elzárkózom. 2010 májusában a Korona Vagyonkezelő (korábban Korona-Hitel Szövetkezetként hírdetett) Szövetkezet igazgatótanácsi tagságáról lemondtam, mivel a KVSZ és a KoronaNet vezetésének összetételével és az újonnan megfogalmazott gazdasági stratégiájával nem tudtam azonosulni. 2010 szeptembere óta a Magyarok Szövetsége honlapon megjelenő, valamint a MSZ levelezésen érkező hírekre és anyagokra nincs befolyásom. 2011 januárjában jeleztem a Magyarok Szövetsége Egyesület felé, hogy nem kívánok a továbbiakban az egyesületnek sem elnöke, sem pedig tagja lenni. A mozgalom vezetői felé jeleztem, hogy a honlapon megjelenő örökös alapító elnöki címet nem kívánom elfogadni, mivel azt senki sem szavazta meg és én sem vállaltam el. Egyetértve a mozgalom új vezetésével abban, hogy az egyesület és a mozgalom vezetésének egységét helyre kell állítani, átadtam a Magyarok Szövetsége Egyesület vezetését a mozgalom vezetőinek. A 60 napos hivatali ügyintézés visszásságai miatt a lemondást követően az új vezetést segítettem abba, hogy jogi mozgástere az ügyintézési időszakban ne szenvedjen csorbát. Mivel személyes meglátásom szerint a Magyarok Szövetsége mozgalom  és egyesület jelenleg egy céljaiban, létszámában beszűkülő, új feladatokat kereső, számomra újszerű arculatot felmutató közösséggé formálódott (amihez egyébként joga van), ezennel kijelentem, hogy január óta nem tartom magam a Magyarok Szövetsége mozgalom és a Magyarok Szövetsége egyesület tagjának. Sem az egyesület, sem pedig a mozgalom körül lezajló vitákban nem kívánok részt venni. Ennek az új közösségnek önmagának kell megoldania a problémáit. A természetesen szerveződő, nemzetet testben, lélekben, szellemben egyesíteni szándékozó, a magyar társadalom felnőtté válásán fáradozó, nyílt közösségeket formáló, a pártoktól függetlenül működő,  a teremteni szándékozó embereket gyűjtő Magyarok Szövetségét soha el nem hagyom.  Azok a szövetségesek, települési közösségek, akik, illetve amelyek elfogadják barátságomat, segítségemet, testi, szellemi és fizikai munkámra egyaránt számíthatnak. A Magyarok Szövetsége Egyesület és mozgalom vezetőinek és tagjainak, az Aranykorona Szövetkezetnek, a Korona Vagyonkezelő Szövetkezetnek további sok sikert, eredményes munkát kívánok. Minden olyan tevékenységüket támogatni fogom, amellyel maradéktalanul egyet tudok érteni és önmagam előtt el tudok számolni. A baranta közösségek döntése következtében 600 barantással és kb. 18 000 munkaórával támogatjuk a Magyarok Országos Gyűlése megrendezését. A közösségek véleménye szerint a MOGY-ot elsősorban a magyar gyermekekért kell és érdemes megrendezni. Találkozunk Bösztörpusztán. A Teremtőnek hála, a puszta egy olyan hely ahol mindenkinek az elvégzett munkával kell elszámolnia...

Vukics Ferenc

 

  1. A  Magyarok Szövetsége Egyesület hivatalos adatai

Székhely: 2000 Szentendre, Kossuth Lajos u 32.
Képviseli: Vukics Ferenc elnök
Nyilvántartási száma: 13. PK.60.022/2009
Adószáma: 18724927-1-13
Bankszámlaszáma: 64700076-30100385-00000000 Dunakanyar Takarékszövetkezet

http://magyarokszovetsege.hu/content/magyarok-szoevetsege-egyesuelet-hivatalos-adatai

 

  1. Magyarok Szövetsége tagság

SzLenke, 2011, április 21 - 08:24

2011. április 10-én taggyűlést tartott a Magyarok Szövetsége Egyesület, ahol a tagság az alábbi határozatot fogadta el:

A Magyarok Szövetsége Mozgalomban tisztségre választhatók és választásra jogosultak:
A Magyarok Szövetsége Egyesület tagjai, a Magyarok Szövetsége Egyesület által kiadott Megbízólevéllel rendelkező Települési Megbízottak, és az általuk nyilvántartott helyi közösségek tagjai.

Magyarok Szövetsége Egyesület

Elnök: Benis Miklós Mihály
Alelnök: Herpai Sándor
Alelnök: Szabados Péter

Pénzügyi Felügyelő Bizottság:
- Gallai Magdolna
- Géringer Gyula
- Rajkai Zsolt

Benis Miklós Mihály, Herpai Sándor, Szabados Péter, Bődi Szabolcs, Molnár V. József, Molnár Ervin, Nagy László, Németh Zoltán

http://magyarokszovetsege.hu/content/magyarok-szoevetsege-tagsag