Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2011. július 5., kedd

10.107 - Morvai Krisztina: Kedves Kurucok, Kedves Olvasók!

From: Péteri Attila Árpád

Date: 2011. julius 4.
Subject: Morvai K. - Kedves Kurucok, Kedves Olvasók!
To: Kutasi József Antal


Kedves Kurucok, Kedves Olvasók!

A kuruc.info-n velem kapcsolatban a napokban megjelent hírre szeretnék reagálni.  Mindenekelőtt szeretnék mindenkit megnyugtatni: sem én, sem a Jobbik másik két európai parlamenti képviselője (Szegedi Csanád és Kovács Béla) nem léptünk be egyik európai parlamenti párt-frakcióba sem, továbbra is független, azaz frakción kívüli európai parlamenti képviselők vagyunk mindhárman.  Ez azt jelenti, hogy szavazásokkor, felszólalásainkban, s minden egyéb képviselői tevékenységünk ellátása során kizárólag saját lelkiismeretünknek, politikai és szakmai meggyőződésünknek, választóink feltehető akaratának és nemzetünk érdekeinek vagyunk alárendelve.  Nem fedi tehát a valóságot, hogy beléptem volna valamelyik EP frakcióba, illetve, hogy valamiféle pártpolitikai alapú szövetséget kötöttem volna az Osztrák Szabadságpárttal.  Ugyanúgy kizárólag a magyar érdek, a nemzeti radikális gondolkodás és a Jobbik európai parlamenti választási programja, valamint a Radikális Változás című programja jelenti az iránytűt képviselői munkámban, mint eddig. Bízom benne, hogy felszólalásaimmal és egyéb képviselői megnyilvánulásaimmal választóim elégedettek, s mivel semmiféle irányváltást nem tervezek, ezután is elégedettek lesznek. (Ezúton is kérem, hogy munkámat kövessék www.morvaikrisztina.hu honlapomon, ahol minden felszólalásom és egyéb lényeges tevékenységem megismerhető, ellenőrizhető.)

A megjelent hír a következőkkel lehet összefüggésben. Közel egy évvel ezelőtt az Európai Parlamentben megkértek, hogy vegyek részt az Európai Szövetség a Szabadságért nevű újonnan alakuló euroszkeptikus, EU kritikus  szervezet munkájában. Tájékoztattak róla  –s a Szövetség alapító okirata is ezt tükrözte-, hogy a szervezet célja az egyre erősebb integrációval szemben a nemzetek önrendelkezési jogának „újra-kivívása”, az Európai Egyesült Államok helyett a Nemzetek Európájának megteremtése.  A Szövetség (amelynek munkájában pártok és magánszemélyek egyaránt részt vehetnek) e célok érdekében tervezi az EU csatlakozás káros következményeivel kapcsolatos tudományos jellegű kutatások folytatását és publikálását, felvilágosító kampányokat az újonnan csatlakozni szándékozó országokban a belépés rejtett hátrányos következményeiről, Európa szerte konferenciák, találkozók szervezését az euroszkeptikus, EU-ellenes, „EU realista” irányzatok megismertetése érdekében.  A másik fő célként a szabadságjogok (szólásszabadság, vélemény-nyilvánítási szabadság, gyülekezési és egyesülési jog stb.) erősítését jelölték/jelölik meg, különös tekintettel azon joghátrányok felszámolására, amelyek a nemzeti önrendelkezést hirdető személyeket illetve csoportokat érik (szervezetek betiltása, „gyűlöletbeszéd” törvényekkel történő elnémítása stb).   Mindkét célt fontosnak és igen időszerűnek találtam, s rokonszenves volt számomra, hogy egy laza szövetségről van szó, ahol semmiféle más politikai vagy egyéb kérdésben nem szükséges sem egyetérteni, sem együttműködni.  Noha nem vagyok tagja a Jobbiknak, kikértem Vona Gábor pártelnök véleményét, aki nem ellenezte, hogy részt vegyek a szervezet munkájában. Egyetértettünk Gáborral abban, hogy egy ilyen nemzetközi csoportban való részvételem a Jobbik sokszínűségét erősíti.   A Szövetség az első megbeszélését az elmúlt héten tartotta. Ehhez kapcsolódik a kuruc.info-n  (s néhány más sajtó orgánumban) megjelent hír. Eszerint Strache úr, az Osztrák Szabadságpárt vezetője kijelentette, hogy pártja a Jobbikkal, mint párttal nem kíván együttműködni, az ellen viszont nincs kifogása, hogy az Európai Szövetség a Szabadságért szervezetben – nyilvánvalóan a Szövetség fentebb leírt céljainak keretei között , azaz a nemzeti önrendelkezés és a szabadságjogok előmozdítása érdekében – velem, mint a Jobbik EP képviselőjével az FPÖ tagjai  együttműködjenek, együtt dolgozzanak.

Engedjék meg, hogy megismételjem: az EU integráció erősítésének visszaszorításán, a nemzeti önrendelkezés visszaállításán, és a szabadságjogoknak a nemzeti érzelműek vonatkozásában történő teljes körű alkalmazásának kivívásán kívül nincs más „legkisebb közös többszörös” a Szövetségben megjelenő (nemzeti) pártok, magánszemélyek között. Ilyen körülmények, ilyen háttér mellett nem tartom árulásnak a Szövetségben való részvételt. (Hadd osszam meg az olvasókkal azt is, hogy nagyon szeretnék megszervezni egy komoly sajtóvisszhangra, nagy nyilvánosságra lehetőséget adó „euroszkeptikus” konferenciát Magyarországon, amelyre igen nagy szükség lenne a magyar EU elnökség „egyszólamú” integráció erősítő megnyilvánulásai után.  Erre, s ehhez hasonló „tabudöntögetésekre” szeretném felhasználni a Szövetségben való részvételemet, ezen túlmenően semmiféle célom nincs e körben.)

Abban az esetben, ha úgy látom a későbbiekben, hogy a szervezet eltér az eredetileg megjelölt céloktól, netán más kérdésekben is valamiféle „hűséget” várnának el tőlem, vagy az együttműködés bármilyen egyéb okból vállalhatatlanná válik, akkor természetesen meg fogom szakítani a kapcsolatot a Szövetséggel.

Bízom benne, hogy sikerült megnyugtatnom a kétkedőket, csalódottakat.

Szívből kívánok a Szerkesztőség minden munkatársának és minden Olvasónak, minden hazafinak szép nyarat és minden jót.

Szabadságot Budaházy-nak, Szabadságot a politikai foglyoknak!

Szeretettel:

Morvai Krisztina