Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2011. július 20., szerda

10.131 - Nyilatkozat a nemzetnek, s közindítvány az Alkotmánybíróságnak!

** www.nemzetihirhalo.hu *************
Nyilatkozat a nemzetnek, s közindítvány az Alkotmánybíróságnak!

2011.07.20, 01:14
NY I L A T K O Z A T
AZ ALAPTÖRVÉNY NORMASZÖVEGÉNEK MEGSEMMISÍTÉSÉRŐL

- Mivel az áprilisban megszavazott Alaptörvény Nemzeti Hitvallás című előszava az alkotmányos jogfolytonosság és a történelmi alkotmányhoz való visszatérés iránti igyekezetben új helyzetet teremtett, továbbá,

- Mivel az előszó elismeri, hogy érvénytelen az 1949-es "alkotmánynak" titulált hatalmi szabályzat, amire az Alaptörvény jogalapként hivatkozik, továbbá,

- Mivel az 1949-es alkotmány érvénytelenségének elismerése után az egyetlen lehetséges jogalap visszamenni az 1920 évi - jogfolytonosságot visszaállító - precedenshez, ami eddig még nem történt meg, továbbá,

- Mivel érvényes és elfogadható jogalap hiányában az Alaptörvény érvénytelen, továbbá,

- Mivel valószinűleg az Alkotmánybíróság az egyedüli (de facto) törvényes intézmény Magyarországon, amely alkotmányos kérdésekben lépéseket tehet, megvédheti a társadalom alapvető jogait, valamint,

- Mivel az Alaptörvény Nemzeti Hitvallás című előszava és a törvény számozott részei között lényegbeli ellentmondás van, úgy tűnik, hogy a kormányzó párt megosztott azok közt, akik vissza akarják állítani a jogfolytonosságot, és azon reakciós elemek közt, akik folytatni akarják, apró változtatásokkal az 1949 óta uralmon lévő, a sztálini és rákosista alkotmányon alapuló zsarnokrendszert,

- Mivel az EU alapító okmánya szerint egy ország alkotmánya a nemzet önazonosságára épül, a fentről diktált Alaptörvény nem felel meg az EU elvárásoknak,

EZÉRT alulírottak 2011. július 18-án

indítvánnyal fordultunk az Alkotmánybírósághoz, hogy történelmi hivatása tudatában, hagyja jóvá az Előszót (Nemzeti hitvallást!), mint a jogfolytonosságot visszaállítani akaró törvényt, de semmisítse meg a reakciós törvény többi részét, mivel annak nincs legitim alapja. A beadvány teljes szövege mellékelve.

Dr. Balogh Sándor
professzor, emeritus USA
Dr. Bene Gábor
közjogász és független újságíró, Szeged
Dr. Gyarmati Péter
professzor, emeritus, Szentendre
A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága részére

1535 Budapest, Pf. 773

Tisztelt Alkotmánybíróság!

Magyar állampolgárokként indítványt nyújtunk be az új Alaptörvény kapcsán, mivel az alább dokumentált álláspontunk szerint az Országgyűlés által megszavazott Magyarország Alaptörvénye nem rendelkezik megfelelő legitim alappal, tehát zsarnokságot vezet be és így sérti állampolgári jogainkat.