Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2011. július 22., péntek

10.165 - Osztrák papok lázadása

Feladó: Illés György

Dátum: 2011. július 22. 16:49
Tárgy: Osztrák papok lázadása
Címzett: Kutasi József Antal

 
Osztrák papok lázadása

Helmut Schüller egykori bécsi generálvikárius és Caritas-igazgató, probstdorfi plébános az egyházreformerek élére állt, s az Engedetlenségre való felhívás című kiáltvány nyilvánosságra hozásával indította útjára az újabb katolikus papi kezdeményezést. Ebben különböző vatikáni tilalmak figyelmen kívül hagyására, s azonnali, önálló cselekvésre szólít fel. A csoport álláspontja szerint Róma régóta bojkottálja a létfontosságú egyházreformok bevezetését, az Osztrák Püspöki Kar pedig tétlenségbe süpped.
 
A reformerek hét pontban foglalták össze céljaikat, melyeket tárgyalások nélkül is készek azonnal tettekre váltani:
 
1. Ezentúl minden szentmisén könyörgést olvasunk fel az egyházi reformok megvalósulásáért. „Aki kér, meghallgattatik” – mondja az Ige. Isten szólásszabadságot adott az embernek.
2. Jó akaratú hívek számára ezentúl nem fogjuk megtagadni az Eucharisztia kiszolgáltatását (áldoztatást). Ez elsősorban az elváltakra, az újraházasodottakra, a más keresztény egyházhoz tartozókra, esetenként az egyházból kilépettekre vonatkozik.
3. Lehetőség szerint kerülni fogjuk vasárnap és ünnepnapokon a többszöri misézést, vagy átutazó vendégpapok bevetését. Jobb egy hívek által megtartott igeliturgia, mint egy liturgikus „vendégszereplés”.
4. Az áldoztatással egybekötött igeliturgiát (tehát az átváltoztatás hiányzik, illetve az korábban történt!) ezentúl pap nélküli misének fogjuk tartani és nevezni. A vasárnapi misekötelezettség csak így oldható meg egy „papszegény” korban.
5. Ezentúl nem fogjuk figyelembe venni a képzett laikusokra és hitoktatókra is vonatkozó prédikációs tilalmat. Épp az ily nehéz időkben különösen fontos Isten szavának hirdetése!
6. Azért fogunk küzdeni, hogy minden plébániának saját elöljárója legyen. Férfi vagy nő, házas, vagy egyedülálló, fő- vagy mellékállásban. A megoldás nem a plébániák összevonása, hanem egy új lelkész-eszménykép kialakítása.
7. Mostantól a nyilvánosság minden eszközét fel fogjuk használni a nők és házasok pappá szentelésének propagálására. Szívesen látott kollegináinkként és kollégáinkként várjuk őket a lelkészi szolgálatba!
 
Christoph Schönborn osztrák kardinális mindezekre magából kikelve nyilatkozta: „Akinek lelkiismerete azt mondja, hogy Róma tévúton van, az durván szembekerül Isten akaratával, és végső esetben le kell vonnia a konzekvenciát, hogy útját tovább ne a római katolikus egyházban járja.”
Schüller epés reakciója: „E nyilatkozat híven tükrözi az egyház belső helyzetét. Most már itt tartunk: vagy követi az ember a pápát, vagy kilép.”
A reformpapi kezdeményezésnek 320 tagja van, de Schüllerék szerint támogatja őket a 4000 fős osztrák papság kétharmada. „Eskünkhöz híven elsietve, meggondolatlanul engedelmeskedhetnénk, de nem tesszük. Beszélnünk kell a valóságról: paphiány, üres plébániák, sok egyéb fejlemény; a hívek hangjára ezzel szemben nem figyelünk eléggé”. (Valószínű, hogy az „egyéb fejlemények” kifejezéssel Schüller a közelmúltban nyilvánosságra került, botrányos papi pedofil ügyekre utal - a fordító megjegyzése.) „Az engedelmességi fogalomhoz véleményem szerint az is hozzátartozik, hogy az elöljáró odafigyel az általa vezetettekre, és meghallgatja őket. Korábban még az ifjú Ratzinger (XVI. Benedek pápa) is felvetette írásaiban a házasok pappá szentelésének, vagy az elváltak áldoztatásának lehetőségét. Úgy tűnik tehát, visszafejlődünk.”
Schüller szerint az Osztrák Püspöki Kar és Schönborn Kardinális nagyon is tisztában vannak az egyházreformok sürgető szükségességével, de félnek Rómával szembefordulni, ezért maradnak inkább az engedelmes semmittevés mellett.
(Tarnóczy Szabolcs - a NEWS aktuális számának cikke alapján)