Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2011. július 29., péntek

10.201 - Miskolci Bölcsész Egyesület XVI. MAGYAR ŐSKUTATÁSI FÓRUMRA > 2011. augusztus 01-05. > Miskolc-Diósgy,r, Vár u. 9.

From: Palos Passio <palospassio@gmail.com>

Date: 2011. július 26.
Subject: XVI. MAGYAR ŐSKUTATÁSI FÓRUMRA
To:  Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>,


Miskolci Bölcsész Egyesület
Akkreditálása:
FAT AL-1959

XVI. Magyar $skutatási Fórum
Miskolc, 2011. augusztus 01-05.
Miskolc-Diósgy,r, Vár u. 9.
II. Rákóczi Ferenc Nagy Fejedelem emlékének

PROGRAM

AUGUSZTUS 01. HÉTF$

08 00 – 09 30 REGISZTRÁLÁS az iskolában
09 30 – 10 30 Ü N N E P I M E G N Y I T Ó a diósgy%ri evangélikus templomban HIMNUSZ, énekli a közösség MOLNÁR JÓZSEF evangélikus lelkész: Ima, áldás, szentbeszéd Kuruc kori emlékek. HAMPÓ JÓZSEF parafrázisát trombitán el%adja N a g y Z o l t á n , zongorán kísér a szerz% A XVI. Fórumot köszönti PETRASKÓ TAMÁS Kisrozvágy polgármestere a Bodrogközi Régi Kultúráért Alapítvány kuratóriumának elnöke A XVI. Fórum kitüntetettje: ZÁHONYI ANDRÁS DR mérnök, tanár, magyarságkutató, akit az I g a z M a g y a r - s á g é r t kitüntetéssel és aranygyDrDvel tisztelünk meg írói munkásságáért és mezopotámiai kutatásaiért. Átadja Pálné Dr. Conty P. Magdolna – Gyárfás Ágnes – Érsekcsanádi István KÉKES ZSUZSA tanárn% és hallgatói mDsora: Lévay József: Mikes Kacsóh Pongrác: Rákóczi megtérése
10 30 – 11 15 IBRAHIM UZUN Rodostó korábbi polgármestere: Egy magyar h%s Rodostón; II. Rákóczi Ferenc. Kérésünkre nem angolul, hanem törökül fogja felolvasni. A vendégek megkapják a magyar fordítást és nyelvileg is végigkísérhetik az el%adást.
11 15 – 11 45 MISÓCZKI LAJOS: II. Rákóczi Ferenc és bujdosótárai újratemetésének 100. évfordulója Kassán.
11 45 – 12 45 SZLNYI MAGDA: A nyelv a lélek tükre
12 45 – 12 55 PITLU JÁNOS bemutatja Czuczor – Fogarasi: A magyar nyelv szótárja 6. kötetét.
12 55 – 14 00 E b é d a Talizmán panzióban

AUGUSZTUS 01. HÉTF$

Délután: Elnök: Dr. Misóczki Lajos f,isk. tanár MBE nagyterem
14 00 – 14 30 EISNER GÁBOR: Volt-e realitása Rákóczi akaratának
14 30 – 15 30 CZEGLÉDI KATALIN: A magyar-török nyelvviszony M a h m u d a l - K a g a r i alapján (1072)
15 30 – 15 45 V i t a
15 45 – 16 15 K á v é s z ü n e t
16 15 – 16 45 KOVÁCS ÁGOTA: A növényi ornamentika szakrális jelképei a rudabányai templomban
16 45 – 17 15 FAZAKAS TAVASZI ILONA: A magyar népviselet eredetér%l
17 15 – 17 45 KECSKÉS ANDRÁS: Az európai török zenér%l
17 45 – 19 00 Elsétálunk a diósgy%ri római katolikus templomhoz. Megtekintjük a közeli Pálos rendház romjai alól megmentett Boldogasszony szobrot a diósgy%ri „Három királyokkal”
19 00 – 20 00 V a c s o r a a Talizmán panzióban
20 00 – 21 00 KECSKÉS EGYÜTTES (A MBE tanári karának tagjai): Régi török zene Európából
(A Talizmánban hallgatjuk meg) Visszamegyünk az iskola nagytermébe
21 00 – 21 30 R o v á s í r á s r ó l . Vezeti SÓLYOM FERENC.

NAGY FERENC: A rovásírás egységesítése. Bölcsészek és mDszakiak szemlélete. Kassa - Rodostói-ház Rákóczi Ferenc szobrával

AUGUSZTUS 02. KEDD

XVI. Magyar Lskutatási Fórum
MBE. Miskolc, 2011. augusztus 01-05.
Délel,tt Elnök: Tóth Sándor PhS MBE nagyterem

08 30 – 09 30 A KECSKÉS EGYÜTTES zenés ébreszt%je: A kuruc kor zenéje. A végén KECSKÉS ANDRÁS ismertet%t mond. (Jó id% esetén az iskolaudvaron)
09 30 – 10 30 CAMELOTTIN ÖZDEMIR: A turáni %snépek egymásra találása a XXI. században.
10 30 – 11 00 K á v é s z ü n e t
11 00 – 11 30 PÉNZES GÉZÁNÉ: Kunok a magyar szabadságharcban
11 30 – 12 00 KOTSIS ÁRPÁD: Sorstalanság, sorsszerDség vagy sors
12 00 – 12 45 ZÁHONYI ANDRÁS: A MBE nagy tanáregyéniségei
12 45 – 13 45 E b é d a Talizmán panzióban

Délután Elnök: Pitlu János PhS MBE nagyterem

13 45 – 14 15 VÁRADINÉ OSVÁTH ILONA: Az igaz ügyet Isten szereti. Az el%adó a nagyteremben kis népmDvészeti kiállítás keretében mondja el beszédét.
14 15 – 15 00 FARKASINSZKY TIBOR: Lsi istenségünk jelképe a Tejút körüli néhány csillagképpel
15 00 – 15 50 SIPOS ERZSÉBET: Titkos társaságok
15 50 – 16 00 V i t a
16 00 – 16 30 K á v é s z ü n e t
16 30 – 17 15 TÓTH SÁNDOR: A magyarok eredete Szekér Joachim Alajos nyomán
17 15 – 18 30 GONDOS BÉLA: a Valle Camonica (Olaszország) sziklarajzai, természeti és épített csodái
18 30 – 19 00 FAZAKAS ÁRPÁD: A fehér arany (só) szerepe Kolozs megye történetében
19 00 – 20 00 V a c s o r a a Talizmán panzióban
20 00 – 20 30 Szóljon a dal! KÉKES ZSUZSA tanárn% és hallgatói népdal és régi nótaestje. (A Talizmánban)
20 35 – 21 35 REJTLZKÖDL VILÁG, filmvetítés. CSÁSZÁR TAMÁS filmje a Felvidék kincseir%l.

Megbeszélés. Vezeti: ZÁHONYI ANDRÁS

AUGUSZTUS 03. SZERDA

XVI. Magyar Lskutatási Fórum

MBE. Miskolc, 2011. augusztus 01-05.
KIRÁNDULÁS
Vezeti Gondos Béla

07 45 Gyülekezés az iskola melletti parkolóban elhelyezkedés az autóbuszban. Kérjük, hogy a férfiak segítsenek a vizes üvegek és az elemózsiás csomagok felpakolásában (Köszönjük, el%re is.)

08 00 Indulás Útirányunkat a Nagy Fejedelem emléke és birtokai szabják meg. A mi %seink valamennyien az L birtokai mentén éltek, ahogy nagyanyáink mondták kertszomszédságban éltek a Rákócziakkal. Ezért a csodálat, tisztelet és bizalom mellett bens%séges szeretet fDzi családjainkat a Rákóczi családhoz és tündökl% fiához a Nagyságos Fejedelemhez. Ezért elmegyünk Kassára, ahol hamvai nyugosznak, Borsiba, ahol született. Megnézzük a kassai Rodostó-házat, melynek eredetijében élete végét töltötte.

Hazafelé három %si templomrom meglátogatása a programunk. Pet%szinye: Árpádkori templom, a közelmúltban restaurált freskókkal Kassa: Rodostó-ház: Kiállítás a fejedelemr%l. Szent Erzsébet szárnyas oltár. Kripta a fejedelem és társai hamvaival. Koszorúzás Abaújszina: Árpádkori templom, különleges faragványokkal Perény-Hím: Gótikus templom

Van a tervben még egy pár látnivaló, ha az id% engedi Hazatérés V a c s o r a a Talizmán panzióban

21 00 Elkésett jelentkez k röviden el adhatják témájukat Pet%szinye restaurált freskó A Rákóczi-kripta a kassai Szent Erzsébet-dómban

AUGUSZTUS 04. CSÜTÖRTÖK

XVI. Magyar Lskutatási Fórum
MBE. Miskolc, 2011. augusztus 01-05.

Délel,tt Elnök: Záhonyi András MBE nagyterem
09 00 – 09 30 FISTER MÁRIA: Cigléd a Pálos szerzetesek régi otthona
09 30 – 10 15 ROSTÁS LÁSZLÓ: A magyar Pálosok etióp kapcsolatai
10 15 – 10 45 K á v é s z ü n e t
10 45 – 12 00 CSÁSZÁR TAMÁS: Az %si magyar rend nyomában
12 00 – 12 30 BAKK ISTVÁN – BAKK ERZSÉBER: A magyar Pálos rend
12 30 – 13 30 E b é d s z ü n e t

Délután Elnök: Farkasinszky Tibor

13 30 – 14 30 GONDOS BÉLA: Középkori freskókkal díszített templomok a Felvidéken Vetített képekkel.
14 30 – 15 00 SCHMIDT IRÉN: A Pálos rend megalakulásának körülményei
15 00 – 15 30 RÓZSA GYÖRGY: A szerves mDveltség mai kutatásának helyzete
15 30 – 16 00 K á v é s z ü n e t
16 00 – 16 40 TIBOLD SZABINA: A lelki tudattartalmak ismeretlen mez%i; a kiteljesed% energia szint
16 40 – 17 30 KÖNYVBEMUTATÓ: BAKK ISTVÁN – BAKK ERZSÉBET – GYÁRFÁS ÁGNES: Pálos Passió Bemutatja: Tircsné dr. Propper Valéria könyvtáros, irodalomtörténész
17 30 – 18 00 NAGY TAMÁS GÁBOR: A magyar nemzet sorsfordító pillanatai és az id%járás
18 00 – 18 40 HERVAY TAMÁS: Az égi er%-dimenzió avagy kapcsolat az agy, az évkör és a Magyar Szent Korona között
18 40 – 19 00 V i t a
19 00 – 20 00 V a c s o r a a Talizmán panzióban.
20 10 – 20 40 TIBOLD SZABINA kamara kiállítása a diósgy%ri evangélikus templomban, melyet MUZSIKA fejez be
20 40 – 21 30 Hagyományos búcsúpohár, beszélgetés

AUGUSZTUS 05. PÉNTEK

Délel,tt Elnök: Dr. Czeglédi Katalin

09 00 – 09 15 NAGY GÉZA karcsai pedagógus poszthumusz elismerése a MBE tiszteletbeli örökös tagjaként
09 20 – 10 10 KOVÁCS SÁNDOR: Régi istenn%k a folyamközben
10 10 – 10 35 BERÉNYI GÁBOR: Köristen Tatárlakán
10 35 – 11 00 K á v é s z ü n e t
11 00 – 11 40 MOLNÁR V. JÓZSEF: A magyar nép lélekképe
11 40 – 12 15 GYÁRFÁS ÁGNES: Sárkányok, kígyók, tollaskígyók a karcsai templom szimbólumai: mélytudati képrendszere. Zárszó

KOVÁCS IMRE ref. lelkipásztor áldása, imája

Szózat, Székely Himnusz, stb.