Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2011. július 22., péntek

10.162 - Egyháztörvény!

Egyháztörvény
KDNP Képviselőcsoport
Budapest

Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak!


A FIDESZ-KDNP szövetségben a két párt bázisát eltérően szokták definiálni. Az a hír járja, hogy a FIDESZ gyűjtőpárt - azaz a polgári-nemzeti érzületűeknek még elfogadható diverzitású elvi háttérrel bírnak. Ezzel szemben a KDNP deklaráltan a kereszténység elvi alapjait vallja magáénak. Azt mondják, a két párt között szövetség van. Igazi jó házasságban élnek, egyetértés esetén a feleségnek van igaza, ha a véleményük más, a férjnek. Egyszer ennek, egyszer amannak. Az arány fifty-fifty, igazán méltányos és demokratikus. Ez a házasság nemrég már próbára tétetett: a KDNP-re bízott köz- és felsőoktatási törvény előkészítésekor. A FIDESZ liberális oktatáspolitikusa, Pokorni László mindent megtett, hogy szövetségesének munkáját ellehetetlenítse. Megtehette, minden érdemi ellenvetés nélkül, a FIDESZ frakció teljes támogatásával. Valami szépségflastrom ugyan előkerekedett, de érdemi változást nem hozott.


Ami azonban az egyháztörvény esetén történt, már példátlan. A FIDESZ nyilvánvalóvá tette, hogy más elképzelés, mint a sajátja nem fogadható el. A KDNP által előkészített törvényjavaslatot az utolsó pillanatban hátba támadták, több érdemi ponton gyökeresen átírták. Az évezredes gyökerű keresztény egyházakkal egyenrangúvá minősítettek egy amerikai életérzést terjesztő, testidegen, csápoló látványszektát, melynek vezetője korábban nyíltan a szoclib oldal támogatását propagálta. Nyilvánvaló politikai érdekből pártérdekeltségű parlamenti döntésektől tették függővé az egyházi címre (és anyagi támogatásra) pályázó, vallásinak mondott közösségek egyházzá minősítését.


Az oktatási törvény előkészítésének története megismétlődött. Akkor bebizonyosodott, hogy a FIDESZ bármit tehet, érdemi ellenvetés nem lesz. Most sem volt más, csak a KDNP frakcióvezetőjének és a pártelnökének szánalmas magyarázkodása és meséje a "kodifikációs remekmű"ről.


Ami pedig a legszomorúbb, a 37 tagú frakcióból egy sem akadt, aki azt mondta volna:

"Kedves szövetségesünk, tán elfelejtettétek, hogy egy kétharmados törvénynél a KDNP kilenc képviselőjének ellenszavazata is elegendő a sokszor hangoztatott 2/3-os többség lenullázásához? De készek vagyunk kölcsönösen előnyös kompromisszumot kötni. Például ha fel hagytok az oktatási törvénytervezet szüntelen fúrásával. Aztán legyetek erősek, még jön majd más is."
De ilyen nem akadt. Egy sem.


Tisztelettel

Sajgó Mihály Professor Emeritus