Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2011. július 20., szerda

10.142 - Osztrák politikusok: Az önrendelkezési jog birtokosa nem az állam, hanem kizárólag a nép,/...

From: MVSZ Sajtószolgálat

Date: 2011. július 19.
Subject: Osztrák politikusok az önrendelkezési jog(unk) mellett
To: Kutasi József Antal


Ausztria volt igazságügyi minisztere, három dél-tiroli parlamenti képviselő, két fontos osztrák intézmény vezetője és egy bécsi nemzetközi jogász közös nyilatkozatban ítélte el Magyarország bukaresti nagykövetének, Füzes Oszkárnak a trianoni béke felülvizsgálatában bízó magyar embereket idióták-ként megbélyegző nyilatkozatát. A népek önrendelkezési joga oszthatatlan és nélkülözhetetlen című, 2011 júliusában keltezett nyilatkozatukban leszögezik, hogy a magyar diplomata kijelentései nem csak az általa megbélyegzett magyarokat sértik, hanem sértik mindazokat, akiknek a népek önrendelkezési joga fontos. Az önrendelkezési jog, amint Koszovó példája is bizonyítja, magába foglalja a jogot az elszakadáshoz is – szögezi le az osztrák politikusok nyilatkozata.

 

A nyilatkozat emlékeztet, hogy a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Eqyezségokmánya és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Eqyezségokmánya első cikkelyeiben rögzített, népek önrendelkezési joga a két okmány hatályba lépése óta (1976) elismert, kötelező nemzetközi norma (ius cogens). Ez a jog kimondja, hogy „a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket es szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket." Felhívja továbbá a figyelmet, hogy a Nemzetközi Bíróság, Koszovó ügyében készült szakvéleményében elismeri, hogy az önrendelkezési jog egy népcsoport szecessziós jogát is magába foglalja.

 

Az osztrák politikusok az ENSZ szerepére utalva kijelentik: az Egyesült Nemzetek Szervezetének nagy és a politikai jövőbe mutató világbéke-koncepciója nem engedi meg, hogy az emberi önrendelkezés megbonthatatlan hármasát – emberi jogok, demokrácia, népek önrendelkezése – teljes népcsoportoktól megtagadják, a régi idegen-uralmi felfogás jegyében.

 

Az önrendelkezési jog birtokosa nem az állam, hanem kizárólag a nép, amelynek ki kell nyilvánítania igényét az önrendelkezésre – emlékeztet az osztrák politikusok nyilatkozata, és folytatva felhívja a figyelmet arra, hogy az államhatalmi szerveknek nincs joguk arra, hogy a népakaratot megtörjék, vagy olyan nyilatkozatokat tegyenek, amelyek azzal nincsenek összhangban.

 

Záró gondolatként a nyilatkozat visszautal az Európát húsz két évtizeddel ezelőtt átalakító folyamatokra, emlékeztetve, hogy Európa megosztottságát nem az államkancelláriákban haladták meg, hanem azok a bátor emberek, akik az önrendelkezési jogot követelték, azt minden politikai hatalommal szemben kiharcolták, és ezzel Európa újrarendezését elindították. Ezért, érvel a nyilatkozat, az önrendelkezési jogból egyetlen népet sem szabad kizárni. Az önrendelkezés joga az egykori Osztrák-Magyar Monarchia népeire is vonatkozik, akiknek ugyan ezt a jogot az I. világháború háborús célkitűzéseként megígérték, de az ígéretet nem tartották be – zárul a Bécs-Innsbruck-Salzburg-Bozen keltezésű nyilatkozat.

 

A jelentős állásfoglalás aláírói:

Univ-Prof. Dr. Hans R. Klecatsky, volt igazságügyi miniszter, Bécs-Innsbruck; Univ-Prof. Dr. Michael Geistlinger, a Nemzetközi Jog és Nemzetközi Szervezetek Intézete (Institut für Völkerrecht und Internationale Organisationen – Salzburg); Dr. Eva Klotz képviselő, Dél-Tiroli Parlament, Dél-Tiroli Szabadság párt (Sudtiroler Freiheit) – Bozen; Pius Leitner képviselő, Dél-Tiroli Parlament, a Szabadság párt elöljárója (Die Freiheitlichen) – Bozen; Sven Knoll frakcióvezető, Dél-Tiroli Parlament, Dél-Tiroli Szabadság párt (Sudtiroler Freiheit) – Bozen; Reinhard Bimashofer, Osztrák Médiaház, Az Alkalmazott Politikai Gazdaság Intézete – Bécs; Dr. Eva Maria Barki ügyvéd, Közép-Európa Fórum – Bécs (Forum Mitteleuropa)

 

Sajtószolgálatunk alább és csatoltan közzé teszi a nyilatkozat eredeti, német nyelvű szövegét is.

 MVSZ Sajtószolgálat 7236/110719