Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2011. július 22., péntek

10.169 - Mit tett a „RENDSZERVÁLTÁS” 20 év alatt? > Mit tett a HORTHY korszak 20 év alatt?

From: Csonka László

Date: 2011/7/21
Subject: Mit tett a „RENDSZERVÁLTÁS” 20 év alatt?

To: Kutasi József Antal


Mit tett a „RENDSZERVÁLTÁS” 20 év alatt?


- Az elmúlt 20 évben megszűnt 1,5 millió munkahely, s a „demokrácia” révén eltűnt a „közvagyon”!

- A társadalom szociálisan kettészakadt, s kb. 3 millió ember a létminimumra került.

- A lakosság 80%-ának a jövedelme ma az 1989-hez mérve is csökkent, vagy stagnál.

-  Kb. 6 millió magyar nagyon szerényen él, a multik emelik a közüzemi díjakat, kiviszik a profitot!

- Az „értékteremtő” tömegnek már, semmilyen termelői tőketulajdona, de már tartaléka nincs,

- s közülük kb.1 millió fő jelentősen eladósodott, anyagilag kimerült, sőt adósságcsapdába esett.

- Ez születésszám visszaeséséhez vezet, ami népességfogyást okoz, miből fizetik majd a nyugdíjakat?

- A fogyást fokozza a fiatal, képzett munkaerő gyorsuló elcsábítása a „nagybeteg” EU által!

- Ez azért lehetséges, mert a magyar bérszint a teljesítményhez (GDP-hez) mérve kb. 30%-kal elmarad

 az uniós átlagtól, sőt 25%-kal alacsonyabb a kisebb GDP/fő értéket előállító lengyelek bérénél is!

- A gyárak, termelés, értékesítés a multik kezében, iskolákat zárnak be, s a szolidaritás mélyponton.

 - Családonként mára kb. 6-10 millió Ft bérelmaradása keletkezett, s az államunk nem véd minket!

Ezekre milyen választ szeretne adni a MAGYAROK SZÖVETSÉGE?

- Ne külföldi tőkével, hanem hazai magán és közösségi tőkével teremtsünk munkahelyeket!

- Szabályozza az állam a jövedelem elosztást, vezesse be a progresszív 9 sávos jövedelemadót!

- A lakossági jövedelmeket – szigorúan a teljesítményhez mérten -, de növelni kell!

- Állítsuk meg a pénzügyi manipulációt, közpénzrendszer kell, s nem külső monetáris diktatúra!

- A bérelmaradást annak az államnak kell pótolnia, amely nem védte meg polgárait ettől!

- Gondoskodni kell a születések számának emelkedéséről munkahelyekkel, adókedvezménnyel!

- Minden eszközt be kell vetni, hogy ne lehessen se képzett, se képzetlen munkaerő elszívás!

- Az élelmiszer feldolgozóipart vissza kell fejleszteni, nemzeti oktatás kell, színvonalas módon.

- A magyar érdek legyen az elsődleges, ne az EU érdeke, s főleg ne a multik érdeke!

- Vegyünk példát a lengyel bérekről, s térjünk vissza a saját alkotmányos jogrendünkhöz!

         (A New Deal az USA-ban: 5 év alatt 2,4-szeresen növelte az életszínvonalat)

 

Mit tett a HORTHY korszak 20 év alatt?


- Akkor vállalta az önvédő harcot és a hatalom átvételét, amikor mélyponton állt az ország!

- 1919 július 27-én Szegeden, megalakította a Nemzeti Hadsereget, s legyőzte a káoszt.

- a 133 napos vörös-terror hiénái 93 helységben, állati kegyetlenséggel 590 embert gyilkoltak le!

- A vörös-terror nélkül soha nem lett volna „elszámoltatás”, melynek 300 bűnöző esett „áldozatul”!

- Horthy gyorsan felszámolta önbíráskodását, s példamutató közbiztonságot, törvényességet hozott!

- Viszonylag rövid idő alatt, konszolidálta az anarchiába és csődbe jutott ország helyzetét

-Trianon és a jóvátétel ellenére, megkezdtük a felzárkózást a nyugati államok gazdasági szintjéhez!

- 1926-tól működő pengő Európa egyik legerősebb valutája lett, stabil értékállósággal!

- Világhírű hírű gyárak tömegei nőtték ki magukat az országban (Ganz, Láng, Chinoin, stb.)

- Megnyílt a kontinens első földalatti vasútvonala, a világ első telefonhírmondó (rádió) központja.

- Klinikák, egyetemek, 5000 tanyasi iskola épült, bevezették a Gyest, a társadalombiztosítást, stb.

- A lélekszám alakulása: 1920-ban 7,6 millió; 1940-ben (az utolsó békeévben) ~9,5 millió.

- A gazdaság fejlődése - átlagban - évi 0,8÷1,2%-os növekedést mutatott, a válság ellenére is!

- A külkereskedelem egyenlege 1930-tól kezdve mindig pozitív volt, s mindenki dolgozhatott! 

- A  Horthy korszakban 40 fillér volt egy kiló kenyér ára, de erről tudatosan nem beszélnek?

- Nem volt se fasizmus, se nácizmus, de a parlamentáris többpártrendszer tisztább volt a mainál!

- Fellépett a bűnözés, korrupció, a szélső baloldali, de a jobboldali renitenskedőkkel szemben is!

 - A kormányzót hazaszerető életvitele és életműve emeli a legnagyobb magyarok soraiba!

- Hazánk sorsának tragikus alakulása miatt nem hibáztatható, azt tette, amit akkor lehetett!

- Horthy Miklós emberfeletti lelkierővel reagálta le a családját, nemzetét sújtó tragédiákat!

- Ellenfeleivel és ellenségeivel (is) gentleman módon viselkedett, sőt talán túlzásba is vitte!

- Birtoka egyetlen centivel sem nőtt a kormányzósága idején, s a faluja népe máig is szereti!

(Tudunk-e egyetlen hasonlóan tisztességes politikust megemlíteni az elmúlt 20 évből?)

- Horthy Hamvait 1993. szept. 4-én, hazahozták, de hazugul mocskolják azok, akiket mentett!