Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. április 11., csütörtök

16.843 - Rendkívüli határszemle Bábonymegyeren - 2013. április 14-én (vasárnap) 11 órakor


Tárgy: Rendkívüli határszemle Bábonymegyeren - "Nem tűr további halasztást a törvényesség helyreállítása!"
Dátum: Wed, 10 Apr 2013 11:23:20 +0200
Feladó: Gazdatanácsok Szövetsége <gazdatanacs@gmail.com>
Címzett: Kutasi József Antal


Minthogy az NFA  (Nemzeti Földalapkezelő) egyetlen beadványunkra és nyílt levelünkben megfogalmazott kérdésünkre sem adott érdemi választ - sem a kajászói, sem a bábonymegyeri visszásságok felszámolására - sajtónyilatkozataiban sem,

minthogy a közbirtokosság tisztázása helyett valamiféle "közmunka programról"jékoztat, amelynek keretében mintegy 1000ha-t juttat darabokban szétszórva önkormányzatoknak, de nem tette ezt meg ugyanennyi területtel sem Bábonymegyeren, sem Kajászón a helyi gazdák számára (s e kettő itt a sokaságból csak példa),

minthogy mindenek dacára Bábonymegyer pályázó gazdáit és az érintett jegyzőt sem tájékoztatta arról, hogy a pályázatok elbírálása helyett megmagyarázhatatlan egyedi szerződést kötött egy - nyilatkozataiból ítélve telhetetlenül önző - helyi önkormányzati képviselővel, Ágh Jánossal és családjával és egy 30km-re eső tejfeldolgozó üzemmel,

minthogy talpalatnyi földet sem hagyott a helyi gazdáknak, még azt a 8ha-t sem, amit a Gazdatanács egyik tagja 16 éve művelt (ezzel az érintett gazdát gazdaságának felszámolására juttatva),


s minthogy olyan újabb adatok és nyilatkozatok kerültek napvilágra, amelyek nyilvánosságra hozatala után egy percig sem kérdés, hogy túlérett a helyzet az NFA működésének leállítására és törvényi felülvizsgálatára, amelynek elsődleges illetékese a és a VM (Vidékfejlesztési Minisztérium), a törvényes felügyelet gyakorlója:

a Bábonymegyer-Som Feles Gazdatanács, a Gazdatanácsok Szövetsége és az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület - Fejér Szövetség 

2013. április 14-én (vasárnap) 11 órakor
rendkívüli határszemlével egybekötött sajtótájékoztatót tart
Bábonymegyeren, a daránypusztai vasútállomásnál,

amelyre egyúttal meghívja a Vidékfejlesztési Minisztérium és az NFA illetékeseit is
Megismételjük a Gazdatanácsok Szövetsége világos és egyértelmű állásfoglalását:


A Nemzeti Földalapkezelő eddigi tevékenységével, földbérleti pályázati eredményeivel, sorozatos félretájékoztatásaival, politikai nyilatkozataival egyértelműen bizonyította, hogy NEM JÓ GAZDA

A JÓ GAZDÁK HELYBEN LAKNAK, HELYBEN ÉLNEK ÉS HELYBEN IS MARADNAK,
ÉS TERÜLETI IGÉNYÜKBEN IS MÉRTÉKET TARTANAK!

Ismételten felszólítjuk az NFA illetékeseit, hogy politikai sajtónyilatkozatok helyett helyben, akár a sajtótájékoztató keretében, adjanak a már feltett kérdéseinkre egyértelmű választ!

1. kérdés: Miért nem vette át a helyi Gazdatanács által helyesen címzett és postázott tértivevényes állampolgári bejelentést az NFA megyei
elnöke? Egy jogállamban ez hogyan és miként lehetséges?

2. kérdés: Miért nem tájékoztatták máig az érintetteket
(a kedvezményezettek kivételével), ha döntést már hoztak? A jogállam keretei hogyan adhatnak erre lehetőséget? Egyáltalán, törvényes-e ez a megkülönböztetés a tájékoztatásban?


3. kérdés: A Somogy megyei NFA elnöke személyesen segédkezett Ágh Jánosnak a helyi Gazdatanács által kihelyezett akasztófa, tábla eltávolításában. Miként lehetnek egyoldalú társak egy eredendően éppen az egyenjogúság feltételeit biztosítani hivatott felülvizsgálati, tényfeltárási eljárásban? Ez nem jogtalan?

4. kérdés: Milyen alapon kapott Ágh János különeljárásban tájékoztatást arról, hogy a pályázatok elbírálása helyett egyedi megbízást kap és mikor? Mi a jogalapja az el nem bírált pályázatokra vonatkozó tájékoztatás és a letétbe helyezett pályázati összegek visszatartásának? Mi a jogalapja e különeljárásnak?


5
. kérdés: Mikor lett ezen ideiglenes földbérleti megbízásról szóló döntés kihirdetve, kifüggesztve, hol és hogyan?

6. kérdés: Mióta bérlője valójában Ágh János és a lajoskomáromi tejfeldogozó üzem a majd ezer hektárnak, amelynek évenkénti SAPS támogatása ~60eFt/ha/év
(~60millió Ft egyedi megbízásban)?


7. kérdés: Miért éppen Ágh János és családja és egy 20 km-es körzeten kívülre eső üzem lett a terület kiválasztott bérlője egy évre? Mi volt ennek a kiugróan kivételes és arcátlan döntésnek az erkölcsi és/vagy jogalapja, mikor az országgyűlésnek, mint jogalkotónak, éppen e döntéssel ellentétes volt a szándéka akkor is, mikor a Nemzeti Földalapkezelő szervek működését törvényben szabályozta
?

8. kérdés: Mi volt az akadálya annak, hogy a helyi földekre vonatkozó ideiglenes szerződésről megkérdezzék a helyi gazdákat?

9. kérdés: Miért nem válaszolnak a helyi gazdák, a Gazdatanácsok Szövetsége leveleire, beadványaira? Kikkel tárgyal az NFA, ha nem a helyi gazdákkal, vagy azok képviselőivel?

Állítsuk helyre a törvényességet az NFA ügyekben! Kérjük a kormányt, hogy vonja törvényesen felelősségre a törvénytelenséget elkövetőket. Amennyiben a "földfoglalók" törvénytelenek, akkor a "földfoglalókat". Amennyiben az állami földekkel "gazdálkodók" volnának törvénytelenek, akkor az állami földekkel törvénytelenül gazdálkodókat!
Avagy kezdeményezzenek sürgősen tárgyalásokat Alcsútdoboz, Bábonymegyer, Csorna, Kajászó, Kaskantyú, Lepsény, Nagyatád,  ... túléléséért küzdő gazdákkal és a Gazdatanácsokkal!

Gazdatanácsok Szövetsége Sajtószolgálat
Dr. Boór Ferenc titkár
+36302038648

Az esemény menete:
10.30: Gyülekezés a "hajdan még Daránypusztai Vasútállomás" előtti parkolóban.
11.00: Sajtótájékoztató
  1. Az NFA és/vagy VM illetékeseinek válaszai a feltett kérdéseinkre (amennyiben élnek a lehetőséggel és nyilatkoznak).
  2. Dr. Boór Ferenc, Gazdatanácsok Szövetsége titkára rendkívüli tájékoztatója
  3. Tamási Béláné, Összefogás a Magyar Földért és Vidékér Egyesület elnöke, a Gazdatanácsok Szövetsége képviselőjének nyilatkozata
  4. Bábonymegyer-Somi Gazdatanács döntése a közbirtokosságról és a március 24-én lefoglalt területről
  5. A TÖRVÉNYESSÉG HELYREÁLLÍTÁSÁNAK MEGKEZDÉSE
Mellékletként Ágh János egyik nyilatkozata:
"Ezeket még szaporítani is akarom, hogy még több legyen. Ennyi állatnak szüksége van arra a nyolcszáz hektárra, de talán még többre is, amit én, a feleségem, a lányom és a fiam együttesen kaptunk hasznosításra"
Mióta törvény Ágh János akarata?! Lehet ez egy a falu sorsáért felelős önkormányzati képviselő nyilatkozata?