Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. április 19., péntek

16.863 - Gazdatanácsok Szövetsége: Döntés a kajászói közbirtokosságba vont területek megműveléséről és szerződésre igénybejelentés


Feladó: Gazdatanácsok Szövetsége
Dátum: 2013. április 19. 10:00
Tárgy: Tájékoztató tavaszi műveletek megkezdéséről a kajászói közbirtokossági területen
Címzett: Kutasi József Antal


Tisztelt Gazdatársunk!
Tisztelt Szerkesztőség!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy tértivevényes levélben történt többszöri bejelentéseinkre és kérelmünkre válasz és intézkedés hiányában a kajászói külterületen korábban közbirtokosságba vont 0122/1 Hrsz. és a 0124/1 Hrsz. alatt nyilvántartott állami tulajdonban lévő földeken a Kajászói Gazdatanács megkezdte tavaszi munkálatait, amelyről ugyancsak tértivevényes levélben tájékoztatjuk az illetékeseket.

Tisztelettel:
Böcsödiné Csányi Zsuzsanna, Kajászói Gazdatanács képviselője
Dr. Boór Ferenc, Gazdatanácsok Szövetsége titkára


Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Dr. Sebestyén Róbert elnök részére
Tárgy:    Döntés a kajászói közbirtokosságba vont területek megműveléséről és szerződésre igénybejelentés

Tisztelt Elnök Úr!
Alulírottak, mint a Kajászói Gazdatanács és a Gazdatanácsok Szövetsége képviselői a Kajászó környéki gazdálkodók nevében az alábbiakról tájékoztatjuk.
Tájékoztatjuk, hogy tértivevényes levélben történt többszöri bejelentéseinkre és kérelmünkre válasz és intézkedés hiányában a kajászói külterületen korábban közbirtokosságba vont 0122/1 Hrsz. és a 0124/1 Hrsz. alatt nyilvántartott állami tulajdonban lévő földeken a Kajászói Gazdatanács megkezdte tavaszi munkálatait, melynek becsült költsége több milliós nagyságrendű.
Egyúttal tájékoztatjuk, hogy tudomásunkra jutott, hogy a terület törvénytelenül szerződött bérlője a törvénytelenségi alapot jelentő (túlnyert) 2194 AK értéknek megfelelő mintegy 70 ha területet önkényesen kimérve, kijelölve nem műveli azt, miközben továbbra is jogtalanul végzett munkálatokat a terület többi részén. Ez utóbbit sem elfogadva, az Önök intézkedésének elmaradása miatt esetlegesen felmerülő összetűzést viszont kerülendő, de azon alaptörvényből kiindulva, hogy földterület megműveletlenül nem maradhat, a Kajászói Gazdatanács úgy döntött, hogy a megműveletlenül maradt területen kezdi meg a már így is megkésett tavaszi munkálatokat. Felszólítjuk, hogy a törvénytelen állapotot azonnal számolják fel és mint birtokon belüli gazdálkodókkal a mezőgazdasági támogatások igénylése érdekében még május végéig kössenek szerződést a Kajászói Gazdatanáccsal vagy tagjaival a közbirtokosságba vont területeken.
A kajászói gazdák nevében ismételten felhívjuk figyelmét, hogy a hatályos törvények értelmében, azaz a 2010. évi LXXXVII. tv. (NFA tv.) szerint a Nemzeti Földalapba tartozó földek – főszabály szerint – nyilvános pályázat útján történő haszonbérbeadással hasznosíthatók. A kajászói állami földrészletekre vonatkozó pályázat(ok)ra a törvénytelenül szerződő Kiss Árpádon kívül több kajászói gazda nyújtott be érvényes, de indoklás nélkül „nem nyert” üzenettel elutasított pályázatot. Tudtunkkal más pályázat e két földterület hasznosítására nem érkezett. Az 1994. évi LV. tv. II. fejezetének 10.§ (1) bekezdése az elővásárlási jog mibenlétét is úgy szabályozza, hogy első helyen a Magyar Állam, második helyen a helyben lakó haszonbérlő, harmadik helyen a helyben lakó szomszéd, negyedik helyen pedig a helyben lakó jogosult előhaszonbérletre.
Korábbi, Önnek is megküldött, október 17.-i tértivevényes levelünkben már kértük Öntől és Fazekas Sándor miniszter úrtól, hogy a 2012. május 17.-én Önök által elbírált magyaralmási esethez (Ügyszám: 901/22012) hasonlóan állapítsák meg a szerződés semmisségét, egyúttal kértük, hogy mivel az NFA tv.18. § (5) bekezdése arra is lehetőséget ad, hogy az érintett földrészletnek az NFA tv. szerinti hasznosításáig, de legfeljebb egy gazdasági évre terjedő időszakra az NFA megbízási szerződést kössön, Kajászó és a föld művelése érdekében tegyék is ezt meg a törvények szerint. Legyenek szívesek e mulasztásukat végre pótolni és a helyi gazdák számára a földterületek rendeltetésszerű megmunkálásának lehetőségét megbízási szerződés formájában biztosítani!
Az Önök által is hirdetett vidékstratégiai és birtokpolitikai irányelvekkel összhangban bízunk kérésünk mihamarabbi teljesítésében.
Kelt: Kajászó, 2013. április 19.
              Böcsödiné Csányi Zsuzsanna sk.                                               Dr. Boór Ferenc sk.
             Kajászói Gazdatanács képviselője                                 Gazdatanácsok Szövetsége titkára
                                                                                                                   gazdatanacs@gmail.com


Itt található: Kutasi József Antal:
www.jozsef-kutasi.de
http://
kutasi.blogspot.com
http://h.kutasi.eu/polhirfut.pdf
https://picasaweb.google.com/daniel.kutasi
https://www.facebook.com/kutasi.jozsef.antal.blog
https://plus.google.com/photos/116669017447106737214/albums
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Ade%3Aofficial&hs=deY&q=Kutasi+J%C3%B3zsef&btnG=Suche&meta=&aq=f&oq=
https://www.google.de/search?q=kutasi+j%C3%B3zsef&hl=en&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=zJufUKynE5P34QSr3IHAAw&ved=0CDsQsAQ&biw=1920&bih=955
ERRE A CÍMRE: <jozsef@kutasi.eu> KÉREM AZ ÜZENETEKET, ÉS AZ ANYAGOKAT A KUTASI JÓZSEF ANTAL - POLITIKAI HÍRFUTÁR - oldalára!