Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. április 24., szerda

16.873 - NyuMaEgy > Bogár Gyula > Nyílt Levél a Magyar Távirati Irodához


Feladó: NyuMaEgy
Dátum: 2013. április 24. 3:12
Tárgy: Nyílt levél
Címzett: Kutasi József Antal

Nyílt Levél a Magyar Távirati Irodához 
 
            Tisztelt Szerkesztőség! 
Több helyről értesültünk, hogy önök az alábbi hírt közölték az olvasókkal:
 
            Wass Albert fia magyar állampolgár lett. Letette a magyar állampolgársági esküt Wass Miklós, Wass Albert erdélyi magyar író fia szerdán Las Vegasban, Kálmán László Los Angeles-i magyar főkonzul előtt.
                A visszahonosítási aktusról a főkonzul nyilatkozatban értesítette az MTI-t. Az ünnepélyes eskütételen Kövér László házel-nök üdvözletét Potápi Árpád János, az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának elnöke tolmácsolta. Beszédében kiemelte az esemény szimbolikus jelentőségét, amellyel nemcsak a Wass Albert emléke, hanem az évtizedeken át méltánytalanul hazaáruló-nak tekintett nyugati magyarság előtt is tisztelegnek. "Magyarország a diaszpóra magyarságára felnéz, fontos szövetségesének tekinti" - mondta a parlamenti bizottsági elnök.
                Az ünnepségen a helyi magyarság képviselői mellett részt vett Szabó Sándor, az Amerikai Magyar Református Egyház püspöke is. Az eskütételen, amely egyben kihelyezett konzuli nap is volt, Wass Miklós magyar útlevelet igényelt.     
 MTI
                E sorok írója ismerte Wass Albertet, nagyra becsülte, mint magyar embert, aki életét kockáztatta azért, hogy a magyar nép szabadon éljen a szülőföldjén. Majd, mikor minden elveszett, könyveket írt s irányt mutatott a magyar népnek. Eljött Ontarióba is, új erőt adott a magyarság jobb jövője érdekében folytatott küzdelmünkhöz. Segítettük az Amerikai Magyar Szépmíves Céhet a könyvei kiadásában. Kevés olyan magyar ember volt, mint Wass Albert, akiről meg kell írni az igazságot, amely a fenti hír alkalmából esedékes lett volna. Ő nemcsak a múlt hibáit tárta fel, hanem utat mutatott a szebb, igazságosabb magyar jövő megteremtéséhez. Négy fiát magyarnak nevelte, abban a hitben, hogy ők jobb amerikai nagykövetté válhatnak a Szovjet által leigázott magyar nép érdekében. Biztos, hogy bármelyik jobb lenne, mint Eleni Tsakopoulos Kounalakis asszony. Huba fia az amerikai hadsereg fő dandártábornoka, a NATO központban a legfelsőbb szövetségesi parancsnok tanácsadója lett.
            A kommunizmus kiölte az emberekből a magyar érzést, az elkorcsosult elvtársak Sztálinnak adtak díszpolgárságot s nem is akartak tudomást venni Wass Albertról. Állítólag valamikor volt rendszerváltás. Wass Albert írta: Jóvátétel nélkül nincs igazság, és igazság nélkül minden „rendszer”nem egyéb, mint álcá-zott hazugság.” Nemcsak Wass Albert fiainak, de az unokáinak is ezüst tálcán kellett volna átadni a magyar állampolgárságot a Parlamentben vagy a Bazilikában.
            Sajnos erre nem tellett az államnak, Las Vegasban történt meg a visszahonosítási aktus. Ez még elfogadható lenne, de mit keresett ott Szabó Sándor zabipap, aki kijátszotta az USA Bevándorlási törvényt, a California Corporation Code-t és a Református Egyház törvényeit hazug, csaló, bérgyilkosságra felbujtó, palást alá bújt bűnöző. Zabipap nem lehet püspök, tehát Szabó Sándor nem lehet rendes püspök. A szabad sajtónak kötelessége megírni az igazságot, tájékoztatni az olvasókat, hogy vigyázzanak a csalóktól a palást alá bújt sátán szolgáitól. Az embereknek joga van ismerni az igazságot ennek érdekében, tájékoztatom önöket a bíróságon és az Ontarioi rendőrségen található dokumentumok és a leírt adatok alapján s csatolom Szabó Sándor eskü alatt tett vallomása egy részét, természetes kérésükre bővebb dokumentációval szolgálhatok. Ismerjék meg az emberek az igazságot s akadályozzák meg, hogy hitvány, szélhámosok lopjanak, csaljanak, terrorizálják az embereket.
            Szabó Sándor vallotta: Asztalos inas volt, de nehéz volt a munka. Tények szerint a Debreceni Teológiába járt, rossz tanuló volt, másodszorra elégségessel vizsgázott. Osztálytársai szerint megjátszotta a párttitkárt. Forró Sándor Am. Magyar Ref. Egyház püspöke vallomása: A Református Teológiai Akadémia elvégzése után megkaptam a lelkészképesítő bizonyítványt 1955-ben. Utána a kötelező segédlelkész szolgálatot a salgó-tarjáni református egyháznál végeztem. A megfelelő vizsga letétele után 1957 szeptemberében, megkaptam a Református Lelkészi Oklevelet. Ez Szabó Sándor esetében nem történt meg. Vallomása szerint 1980-ban végezte el a teológiát és ugyanakkor Ragály községbe, mint „egyedüli” pásztor kapott állást 7 évig, azután Cigándra helyezték, onnan 4 év után elszökött Hollandiába.
            (Megjegyzés) Idáig a tények: Szabó Sándor nem végzett kötelező segédlelkész szolgálatot, nem tett le megfelelő vizsgát, nem kapott Református Lelkészi oklevelet, tehát nem pap, hanem hazug szélhámos. Hamis módon hagyta el Magyarországot, mely tilos határátlépés s büntetendő cselekmény. Hasonló cselekedetért embereket lelőtték, börtönbe tették, akinek sikerült elmenekülni megfosztották állampolgárságától.
            Hollandiában egy éves várakozás következett, vallotta Szabó Sándor. Ontarióból hivatalos meghívót kaptunk, nagybátyám pedig vállalta az anyagi hátteret. (Megjegyzés lásd Szabó vallomása 2-ik oldal.) Szabó hazudott, a presbiterek azt sem tudták, hogy ő létezik. Nagybátya nem akart részese lenni a csalásnak elhatárolódott tőle, nem vállalt semmiféle anyagi hátteret. Szabót az egyház segítette majd hazug módon állami segélyt kapott. Szabó Sándort a bíróságon egy Bukarestben született ügyvéd képviselt, aki elismerte, hogy tagja volt a Kommunista Pártnak azt adta be a bíróságnak, hogy Szabó Sándor Special Vísa-val jött az USA-ba. Ez hazugság, mert az a UCSC-1-9 és az UCSC-R-1 Employment Visa alapján történik melyet Szabó tölt ki s csatolja a bizonylatokat, Azokat a presbitérium ellenőrzi, s mind két fél bűntető jogi felelősség tudatában írja alá. A kérdésre „Do you know what the employment visa is:” Szabó Sándor azt válaszolta, hogy „nem tudja” E sorok írója presbiter volt és mindenkor büntetőjogi felelősségem tudatában bizonyítani tudom, hogy az előbb említett bizonylatok soha sem lettek kitöltve. Tehát Szabó Sándor hamis módon jött az USA-ba és vállalt munkát Ontarióba. Ezért Négyessy Bertalan megbüntetendő, Szabó Sándor pedig deportálandó. Szabó Sándornak eskü alatt kellett fogadni, hogy betartja az US Constitution és törvényeit. Azokban nincs az, hogy hazudhat, csalhat, landlordnak nevezi magát, kilakoltathat embereket, egyház pénzét magáncéljaira használja, hamis adóbevallást tegyen és bérgyilkosságra béreljen fel embereket, amiket bizonyítottan Szabó Sándor elkövetett.
            Szabó Sándor Négyessyvel jogtalanul írták ki készpénzre az egyház csekkjeit, majd Visatel kártyán több ezer dollárt vettek ki az egyház pénztárából. Majd a még hiányzó összeget, ami az állásáért kért Négyessy, Péter Ilona és Goldsmith Béla csempészte Viss-re Négyessynek. Szabó Sándor és ügyvéd elvtársa terrort teremtett az egyház kb. 52-56 lakosú lakótelepén. A lakóknak nyilatkozatot kellett aláírni, hogy Szabó Sándor és törvényszegéseiről nem beszélnek, ellenkező esetben kilakoltatják. A 268 egyháztagságát lecsökkentették 46-ra. Névre szóló meghívókkal lehetett a templomba menni, akikkel csináltak egy törvénytelen papválasztást. Az hivatalos egyház vezetői felmondtak a hamisan választott lelkészi oklevéllel nem rendelkező Szabó Sándornak mely alapján a rendőrök eltávolították a hamis papot és ügyvédjét az egyház területéről. A kommunista ügyvéd hazugsággal szerzett egy bírósági határozatot, melynek alapján a rendőrök visszaengedték hamis papot. Másnap kiderült a csalás és a rendőrök mondták, hogy a gondnok menjen vissza, cserélje ki a zárakat és ne engedjék Szabó Sándort az egyház területére. Ez után valaki felhívta a gondnok feleségét és azt mondta, hogy ha a férje visszamegy a telepre, felgyújtják a házát. Akkor már ismeretes volt a magyar maffia Los Angelesben, akik magyar orvos és ügyvéd segítségével a főutakon kitervezett karambolt csináltak és így millió dollárokat szereztek a biztosítóktól. Ugyanakkor a rendőri jelentésben szerepel a magyar church mafia Ontarióban, mely miatt a magyarok kerülték az egyházat. Szabó Sándor maga köré gyűjtötte jellemtelen, pénzsóvár embereket, azokból igazoltan hármat felbérelt, hogy öljék meg az új templom tervezőjét, aki az öregek védelmére állt és 24-en beperelték a hamis papot.
            Az egyház vagyonát akkor 5 millió dollárra értékelték. Szabó Sándor 150 dolláros órabért fizetett ügyvéd elvtársának, ami időfolyamán több mint 200 ezer lett. Szabó Sándort Fenyvesné kilakoltatása miatt megbüntette a bíró 35 ezer dollárra és a lakás visszaadására, s megmondta neki, hogy ő egy alkalmazott s nem egyháztulajdonos. Szabó Sándor hamis módon $135 ezer kölcsönt vett fel az egyház terhére, hogy a hamis dokumentumokat gyártó ügyvédjét kifizesse. De van az egyháznak pénze mivel a magyarok otthagyták, ez jól jött a hamis papnak, mert bérbe adta a két templomot és a kultúrteremben a mexikóiak mulatoznak. A 31 lakás bérével közel egynegyed millió a bevétel, amivel a hamis pap rendelkezik. Van egy örökös pénztáros a büntetett előéletű Péter Pali felesége, aki üres csekkeket ad Szabó Sándornak, aki a hírek szerint az egyház csekkével fizette ki II. felesége Las Vegas-i szálloda költségeit Jóska barátjával. Köztudott, hogy az egyház azért adómentes, mert a bevételt jótékonysági célokra kell költeni. Zsóka asszony balatoni flörtje és a Szabó Sándor utazásai, hogy ő képviseli az amerikai magyarságot, nem számíthatók jótékonyságnak.
            Az Amerikai Magyar Református Egyház törvénye elő írja, hogy lelkész csak az lehet, aki a Synod Vizsgáztató Bizottsága előtt az előírt vizsgát letette. Ez követi az USA törvényét, amely nem ismeri el más országokban szerzett diplomáját, orvosnak, ügyvédnek, de még vízvezeték szerelőnek is az USA-ban  szerzett diploma nélkül nem dolgozhat a szakmájában. Szabó Sándor soha sem tett le kötelező vizsgát, nem kapott lelkészi oklevele nincs, tehát nem lehet pap. Amit Szabó Sándor művel az a református vallás megcsúfolása, amiért Isten és emberek előtt felelni kell.
            Önöknek, mint a szabad sajtó vezetőinek kötelessége, ismertetni a néppel az igazságot, hogy ne alakuljanak szekták, ne legyenek álpróféták, akik félrevezetik, becsapják az embereket. Mi jelentettük a Zsinatnak, Bölcskei püspöknek Szabó Sándor csalásait, törvényszegéseit, ő nem tettek semmit ellene. Amit Szabó Sándor művelt szégyen nemcsak a reformátusságra, hanem az egész magyarságra. Az igazság előbb utóbb nyilvánosságra jön. Ne várják, önök,hogy angolból keljen lefordítani a történteket. Ne adjunk alkalmat az USA-nak és az EU-nak, hogy a magyar népet jobban elítélje. Közöljék le az igazságot, hogy abból tanulva az emberek felismerjék a hazugokat, a csalókat, s ugyanakkor elmenjen a kedvük azoknak, akik bármily módon becsapják, megkárosítják a hiszékeny embereket, s szégyent hoznak a magyar népnek.
 
            Isten segítse önöket az igazság feltárásában, legyen az jó, vagy rossz és abból tanulva egy szebb, jobb életet kezdhet a sokat szenvedett, félrevezetett magyar nép.
 
                                                                                                                A kiadvány hiteléül: Bogár Gyula