Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. április 25., csütörtök

16.878 - Gazdatanácsok Szövetsége titkársága: Nyílt levél - részletes válasz az NFA 2013. április 23.-i közleményére

Feladó: Gazdatanácsok Szövetsége

Dátum: 2013. április 25. 1:41

Tárgy: Nyílt levél - részletes válasz az NFA 2013. április 23.-i közleményére
Címzett: Kutasi József Antal


Nyílt levél a Sajtónak
és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek és a Vidékfejlesztési Miniszternek!
Címzett: Sebestyén Róbert NFA elnök és Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
Tárgy: Törvénytelenség jogot nem alapít, félretájékoztatás nem a törvényesség helyreállítása

Alább közöljük az NFA nyilatkozatát és minden mondatának tételes cáfolatát. E nyilatkozatunk egyben a büntető feljelentésünkhöz csatolt egyik mellékletként is szolgál, mint annak ismertetését, hogy miért megalapozott az okirat hamisítás, a hatalommal való visszaélés, az állami vagyon gondatlan kezelésének, a nyilvánosság szándékos félretájékoztatásának és a törvénytelen szerződés kötések és módosítások gyanúja.
Az NFA nyilatkozatát dőlt betűvel szedtük.
NFA 1. bekezdés: A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) minden esetben törvények szerint jár el. Így van a kajászói földek esetén is. Az 1200ha és a 6000AK összeszámítási szabálynak minden nyertes pályázó eleget tett. Így van ez a kápolnásnyéki nyertes esetében is, aki két pályázatot nyert.
Tény, hogy a Nemzeti Földalapkezelő 2012. február 1-én törvénytelen szerződést kötött Kiss Árpáddal két kajászói földterületre (Hrsz: 0124/1 és 0122/1) egyenként 143-144ha, összesen 287ha mértékű, azonba 8194 Aranykorona értékű földterületre, nem másra, azaz arra, amelynek AK értéke meghaladta a törvényi előírást (6000Ak). Ezt ezen nyilatkozatig még sehol nem ismerték el, sőt, 2012. NOVEMBER 12-ÉN, az Őszi szántás után az NFA honlapján is megtalálható felvételen a HÍR TV-ben a mi bejelentésünket látszólag "cáfolva" Sebestyén Róbert arról tájékoztatta a nagy nyilvánosságot, hogy azon a VALAMIVEL TÖBB, MINT 100 HEKTÁR területen (! valójában 143-144ha a 0122/1-es helyrajzi számú terület osztatlanul !), ahol a Kajászói Gazdatanács tagjai szántottak, minden a törvényes előírásoknak megfelelő. Azaz szót sem ejt arról, hogy a 0122/1-es területen Kiss Árpád csak ~80 hektáron gazdálkodnék. Miközben Sebestyén Róbert csak az egyik érintett területről beszélt, ezzel kívánva leplezni az összeszámítási szabály elmulasztását, takargatását, mégis félreérthetetlenül 100 hektárt meghaladó területről nyilatkozik, azaz nem létezett még ötlet szintjén sem a megosztás, amivel a törvénytelenséget jelentő 2194Ak értéknek megfelelő mintegy 64 hektárt erről a 143-144 hektárról leválasztották volna (akkor is szabálytalanul, hiszen a szerződést semmisnek kellett volna nyilvánítani).
NFA 2. bekezdés: A területen az NFA 2012.11.01.-től a törvényesen bejegyzett földhasználó. 
Hogyhogy erről eddig senki sem értesült? Kiss Árpád 2012. február 1. óta (az NFA honlapján szereplő hirdetmény szerint is) az egész terület haszonbérlője 20 évre. Melyik területről nyilatkozott itt az NFA? Amennyiben az önkényesen és titokban a tél folyamán leválasztott területről (2194AK), a mintegy 64 hektárról nyilatkoztak,  akkor ehhez érvényteleníteni kellett volna a Kiss Árpáddal kötött korábbi mindkét szerződést és új pályázatot kiírni, mivel a pályázat alapját, a terület méretét változtatták meg. Avagy egyedi megbízást kötni, de semmiképpen sem az előzőleg törvénytelenül szerződő Kiss Árpáddal. Ő nem lehet pályázati "nyertes", sem egyedi megbízásra szerződő, hiszen 2012. november 12.-ig, az Őszi szántásig eszébe sem jutott, hogy felülbírálja törvénytelenségét, ezzel kizárta magát az ezen területre joggal szerződők közül.
OKIRAT HAMISÍTÁS, VISSZADÁTUMOZOTT SZERZŐDÉS, TÖRVÉNYTELEN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS, AMIVEL A PÁLYÁZAT ALAPJÁT MEGVÁLTOZTATVA A PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉT ÉRVÉNYESNEK TÜNTETIK FEL, ...
NFA 2. bekezdés folytatás: Az őszi munkálatokat saját költségünkön elvégeztettük.
Ez legfeljebb utólagos könyvelési tétel lehet csupán, nem valós szerződési viszonyon alapuló kijelentés, hiszen a Kajászói Gazdatanács "Őszi szántása" utáni napokban a bérlő (ahogy addig, úgy azután is mással műveltetve) minden további nélkül folytatta és be is fejezte a teljes területen a szántást, tehát a hónapokkal később, a tél folyamán kimért és ekkor még semmilyen formában le nem választott területen is. A Kajászói Gazdatanácshoz hasonlóan, Kiss Árpád is birtokvédelmet kért a teljes területre a jegyzőnél. Az NFA (lásd fent!) és a Vidékfejlesztési Miniszter is arról nyilatkozott, hogy a teljes területre vonatkozó eredeti szerződés minden szempontból hatályos, érvényes, törvényes.
NFA 2. bekezdés folytatás: Mint korábban írtuk, minden arra alkalmas földet haszonbérleti pályázat útján hasznosítunk.
MINDEN? Ezt nem egyszer írták már, azonban sem Lepsényben, sem Bábonmegyerben, sem Csornán, sem más, számos helyen nem tették és teszik meg a helybéli gazdák többszöri felszólítására, kérelmére sem, tehát a "minden" kifejezés használata nem tényszerű, hanem politikai szöveg csupán. A tény az csupán, hogy pályázat útján is létesítenek bérleti viszonyt.
NFA 2. bekezdés folytatás: Ezért itt is a termőföldet három birtoktestre osztottuk, amelyen így a jövőben a "földet a gazdának program" keretében nyilvános haszonbérleti pályázati eljárás után, új hazai földművesek gazdálkodhatnak. A pályázati eljárás ideje alatt jó gazda módjára a termőföldet megbízási szerződéssel művelésbe adtuk, mivel föld nem maradhat parlagon.
Most április van és az NFA a mai napon (2012. április 24-én) kötöttek erre a területre szerződést. Minden jel arra mutat, hogy az NFA-nak csak azután lett sürgős, hogy a kajászói gazdák elkezdték a tavaszi munkálatokat. Most adtak először tájékoztatást erről a titkolt megosztásról, holott számos tértivevényes levélben és előre bejelentett időpontban személyesen sem tisztázták a helyzetet? Mikor adta az NFA művelésbe ezt a most kihirdetett, leválasztott területet jó gazda módra? Tegnap még Varga Ferenccel kívántak szerződést kötni. Varga Ferenc azonban jó magyar emberként erre nem volt hajlandó. Most egy ugyancsak nem kajászói, tabajdi gazdát kerestek erre a feladatra, aki ugyan nem pályázott kajászói területre sem most, sem korábban, de csak elvállalta. Szerződtek vele ma, április végén. Arra biztat az NFA egy gazdát, hogy "túrjon" bele más munkájába, vagy hogy arassa le azt, amit más vetett? Ki itt a jó gazda? Az NFA, ahol törvénytelenül módosítgatják a feltételeket és politikai nyilatkozatokat adnak ki ahelyett, hogy szerződnének a helyiekkel, hogy egyszer is szóba állnának a gazdákkal, vagy hogy a helyzetet egyszer is világosan tisztázták volna? Az NFA egyáltalán nem jó gazda! Új hazai földművesekről írnak!? Rettegve várjuk, hogy az új itt vajon mit takarhat. A jó gazdák helyben élnek, laknak és gazdálkodnak és mértéket tartanak!
NFA 2. bekezdés folytatás: Ennek ellenére a napokban kisebb csoportok ezen a területen önkényesen napraforgót vetettek, ezzel kárt okoztak.
Ez aztán már végképpen felháborító. Hogyan képzelik ezt? Hogy merészelnek ilyen lekezelő nyilatkozatot tenni azokról, akik évtizedek óta gazdálkodnak Kajászón?! Az NFA a törvénytelenségek takargatásával már eddig is óriási kárt okozott a helyieknek, az államnak, a társadalomnak. Milyen kár az, ha a kajászói gazdák gondoskodtak arról, hogy a föld tovább már műveletlenül nem maradhat?! Az NFA provokál a hallgatásával, provokál a titkolózásaival, a sunnyogásával és még azt merészeli állítani az eltartóiról, hogy kárt okoznak?! Köszönettel tartoznának éppen a helyi gazdáknak azért, amit eddig tettek és feltártak, azért pedig különösen, hogy az NFA által okozott károkat enyhítették azzal, hogy a végsőkig jogkövető magatartással, mindig "munkás" megoldást kínáltak, mindig és mindenkor a föld megművelésével, hivatásuk gyakorlásával és önfeláldozással tüntettek azért, hogy a törvénytelenségeknek vessenek végre gátat és a föld törvénye, a kormány vidékfejlesztési programja álljon helyre Kajászó határában.
NFA 3. bekezdés: Minden lehetséges jogi eszközzel fellépünk a törvénytelen földfoglalókkal szemben. Az NFA a település jegyzőjénél birtokvédelmet kért és feljelentést tett. Nem hagyjuk, hogy kár érje a magyar államot vagy a nyertes gazdákat. A pályázatokon egységes feltételekkel bárki indulhat, az elbírálás pedig a jogszabályok szerint történik.
Nyertes gazda? Kicsoda? Kiss Árpád, mezőgazdasági gépekkel nem rendelkező, kápolnásnyéki építési vállalkozó? Az, aki törvénytelenül szerződött az NFA-val, nem lehet nyertese semmilyen pályázatnak (az NFA által a gazdák nélkül kiírt pályázati rendszerben sem)? Gúnyolódnak? Nyertes, aki nyájas, holott nincsen állatállománya? Nyertes, akit titokban pályázatnak álcázva kiválasztottak?
NFA 4. bekezdés: A Kajászón történtek egy kis érdekcsoport öncélú feszültségkeltése. Az NFA visszautasítja a nyomásgyakorlásra tett kísérleteket. Elítéljük, ha bárki törvényellenes cselekedetre buzdítja a keményen dolgozó, becsületes gazdákat.
Akkor az NFA saját magát ítéli el, mint öncélú érdekcsoportot, nyilatkozatával, ugyanis az NFA törvénytelen magatartása "buzdítja" engedetlenségre, állampolgári kötelességük gyakorlására a gazdákat! Szüntesse be az NFA a fenyegetéseivel és a gazdák egymás elleni uszításával nyomásgyakorlási kísérleteit! Állítsa le a kajászói "közbirtokosság" elleni hadjáratát azonnal!
NFA 5. bekezdés: Fejér megyében eddig 133 db szerződést kötött az NFA mintegy 5695 ha területre. A területek 77%-át természetesek személyek kapták, összesen mintegy 4385 hektárt. A megyében az eddig megkötött haszonbérleti szerződések átlagos birtokmérete 43 hektár, melynek 70%-a 50 hektár alatti, és csupán 7.5% éri el a 100 hektárt.
Mellé beszéd! Kit érdekel, hogy mekkora a területek átlagmérete és hogy annak hány százaléka ilyen, vagy olyan, ha a tőkés csoportok tagja is természetes személy? Azt miért nem teszik közzé, hogy az eddig elbírált területek 75-80%-át néhány nagygazda illetve tőkés csoport hasznosítja az NFA bennfentesen - gazdák nélkül - kialakított és titkosított pályázati rendszerében osztogatott pontszámokkal? Maga a "pályázati rendszer" eredménye tanúskodik arról, hogy egyetlen helyi családi gazdálkodó sem nyert egy deka földet sem a megye falvainak hosszú egybefüggő soraiban . Az eredmény ezt és nem a hangzatos kirakat szólamokat bizonyítja.

NFA 6. bekezdés: Országosan már 47000 hektárra hirdetett meg haszonbérleti pályázatot a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet. Ez több mint 2700 pályázati felhívást jelent. A területek több mint 75%-át természetes személyek, azaz őstermelők, egyéni mezőgazdasági vállalkozók, családi gazdálkodók és fiatal mezőgazdasági termelők nyerték. Az eddig megkötött haszonbérleti szerződések átlagos birtokmérete 16 hektár. Fejér megyében eddig 180 pályázatot hirdetett meg az NFA, 7300 ha terület nagyságban.
Rendkívül hamis összesítés és különösen erőltetett, hogy ne derüljön ki, hogy valójában tőkés csoportok osztozkodnak még a maradék koncon is, semmit avagy morzsákat hagyva egy-egy magát szerencsésnek érző, mégis kiszolgáltatott gazdának. Lásd: Ángyán József, lemondott államtitkár már 8 megyére terjedő részletes elemzését!
NFA 7. bekezdés: A földhaszonbérleti pályázati rendszer úgy van felépítve, hogy abban spekulálni lehetetlen. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet minden időben a Nemzeti Vidékstratégiában rögzített célkitűzések alapján a kis és közepes vállalkozások földhöz juttatását segíti.
Tény, hogy a "rendszer úgy van felépítve", valóban, hogy szöges ellentétben áll spekuláció nélkül is a Nemzeti Vidékstratégiában rögzített minden célkitűzéssel.

A Gazdatanácsok Szövetsége nem azért alakult, hogy a törvénytelenségekkel szemben fellépni bátor, becsületes helyi gazdákat magára hagyja csak azért, mert az NFA az általa elkövetett törvénytelenségeket a végtelenségig leplezni akarja, s mindent elkövet, hogy a gazdákat megélhetési félelemben tartsa, s már nyilvánvalóan büntetni akarja a törvényesség helyreállításán munkálkodókat!

Kajászó, 2013. április 24.
Tamási Béláné képvise és Dr. Boór Ferenc titkár

Gazdatanácsok Szövetsége titkársága
Itt található: Kutasi József Antal:


ERRE A CÍMRE: <jozsef@kutasi.eu> KÉREM AZ ÜZENETEKET, ÉS AZ ANYAGOKAT A KUTASI JÓZSEF ANTAL - POLITIKAI HÍRFUTÁR - oldalára!