Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. április 28., vasárnap

16.901 - Lázár beteg lázálma! - avagy: A Magyar Justitia Bizottság nyílt levele a Miniszterelnöki Hivatal vezetőjéhez! (NIF kommentárral)


Lázár beteg lázálma! - avagy: A Magyar Justitia Bizottság nyílt levele a Miniszterelnöki Hivatal vezetőjéhez! (NIF kommentárral) 
2013/04/27 Nemzeti InternetFigyelő 

"Lázár János: törvényerőre emeljük az emlékezés parancsát, a felejtés tilalmát. A szembenézés és a bocsánatkérés esztendejének kell lennie 2014-nek, a holokauszt emlékévének - mondta a Miniszterelnökséget vezető államtitkár csütörtökön az MTI-nek, miután megtartotta alakuló ülését a Magyar Holokauszt-2014 Emlékbizottság. Lázár János szerint a szembenézés az emlékezés parancsának és a felejtés tilalmának törvényerőre emelését jelenti, a bocsánatkérést pedig a nemzeti identitás részévé kell tenni." 

Nyílt levél 
Lázár János Államtitkár Úrnak 
A Miniszterelnöki Hivatal Vezetőjének
 
Budapest 

Tisztelt Államtitkár Úr! 

A Magyar Justitia Bizottság, valamint számos választópolgár nevében (saját személyemet is beleértve) - rendhagyó módon - fordulok Önhöz, a holokauszt tárgykörében kifejtett állásfoglalásának átgondolását és módosítását kérve, mert véleményünk szerint az Ön ominózus nyilatkozata részben hamis történelmi alapokra épül, részben pedig ellent mond a jog és az igazság nemzetközileg is elfogadott kritériumainak... 

El kell utasítanunk az Ön által hangoztatott tételt, miszerint a magyarok a bocsánatkérést tekintve, adósai a magyar zsidóságnak. Igazolható, hogy semmilyen adósságunk nincsen, az egykori szélsőséges bűnözök elítélése maradéktalanul megtörtént, a többieknek pedig pontosan annyi köze volt a nácik által beindított és erőltetett deportálásokhoz, mint az ország zsidó származású magyar állampolgárainak. Többek között azoknak, akiket a hazánkat "felszabadító" Vörös Hadsereg kiengedett a gettóból, és akik hálásak lehetnek Horthynak a gettóba zárásukért, mert a németek által megszállt európai államok zsidósága nem részesülhetett hasonló "kegyben", mivel elsöprő százalékukat likvidálták Hitler, Himmler és Eichmann pribékjei. Nem elfelejtkezve Sztálin kitelepítési és likvidálási akcióiról. 
A kollektív bűnösségnek elvi, valamint gyakorlati mesterei a nácik és a bolsevikok voltak (bár Benes Eduard is prófétájuk lehetne), és sajnálatos hogy Lázár úr is (közvetlen vagy közvetett módon) ennek az elvnek a híve, sőt törvényerőre kívánja emeltetni. 

Tisztelt Lázár Úr! 2014 nem lehet a holokauszt emlékéve, legfeljebb papíron és szólamokban, mint ahogyan nem lehet (és értelmetlen) az Ön által említett felejtés tilalmát törvényerőre emelni, valamint a bocsánatkérést a nemzeti identitás részévé tenni, mert ha az identitás a kulturális értékek azonossága, (támaszkodva a közös nyelvre és történelemre) akkor a bocsánatkérés csak úgy lehet ennek a része, mint a parlamentnek a vidámpark. 
Ami pedig a szembenézés és felejtés tilalmát illeti, az nem más, mint egy időben, tartalmában és aktualitásában is olyan ellenőrizhetetlen, végrehajthatatlan, valamint illékony törvény lenne, amely csak az ostoba és használhatatlan törvények számát szaporítaná. 
Feldmájer úr is fatális tévedésben van, amikor a nemzeti szembenézésről értekezik, mivel kis országunk többet tett a zsidóságért, mint bármelyik európai állam, vagy más kontinensek államai. Talán a deportáltak közül ide jöttek vissza legtöbben a második világháború után, itt találták meg a számításukat, itt részesültek a legtöbb jóvátételben és egyetlenegy sem került a hajléktalanok táborába! 

A MAZSIHISZ ügyesen elhallgatja azokat a személyeket, akik életük kockázatásával segítették a gettóban lévőket, és azokról sem emlékeznek meg, akik fegyverrel léptek fel a németek és a nyilaskeresztes legények ellen. Még csak válaszra sem méltatták a hasonló tárgyban készült leveleimet. Arról már nem is beszélve, hogy zsidó honfitársaink egy szóval sem ítélték el a magyar állampolgárok "málenkij robotra" történt deportálását vagy a Tito által levezényelt magyar ajkú polgárok tömeges, mintegy 40 ezer fő kivégzését. (Annak ellenére, hogy sokukat összedrótozva, élve égették el a felgyújtott szalmakazlak lángtengerében, amely a németek által alkalmazott gázosítási módszerhez viszonyítva a holokauszt legborzalmasabb változatának minősült!) 
Mi ezt sem felejtjük el,- ezért az Ön vagy a MAZSIHISZ által tervbe vett 2014-es holokauszt emlékévvé való nyilvánítását - a tartalma miatt -, kifejezetten a diszkrimináció és az elfogultság tipikus példájának tartjuk! Ez vonatkozik a bocsánatkérésre is, mert egy nemzet nem kérhet bocsánatot, mivel az a kollektív bűnösség elismerését és alkalmazását jelentené. Az egykori kivégzett bűnösök eleve nem is kérhetnek bocsánatot, a többieknek pedig nincs miért! Ugyanakkor azt sem felejtettük el, hogy Kun Béla, Rákosi, Kádár bandája sem kért bocsánatot pedig az ő számlájukat is kivégzettek, megkínzottak és kitaszítottak sokasága terheli. Biszku elvtárs például még büszke is a tettére, szép nyugdíjjal éli a világát, de nem hallani arról, hogy a MAZSIHISZ szorgalmazná a felelősségre vonását vagy a bocsánatkérését, többek között a zsidó honfitársaink kivégzése miatt. 

Mi kategorikusan elutasítjuk Lázár úr és a MAZSIHISZ tervezett lépését, kikérjük magunknak, hogy a magyar nemzetet ismét megbélyegezzék és megalázzák, ezzel is továbbszítva az ellentéteket a történelmet nem ismerők, valamint az igazságot képviselők között. Meggyőződésünk, hogy minden magyar állampolgár (faji vagy nemzetiségi hovatartozásától függetlenül) önérzetét sértenék ezek a semmire sem vezető, semmilyen pozitív előjelű eredményt nem hozó, egyes elfogult személyek által kiizzadt elképzelések valóra váltása. 
Befejezésként: mi nem differenciáljuk a történelmi tényeket, az áldozatok és a hóhérok hovatartozását. Minden ártatlan áldozat megérdemli, hogy emlékét megőrizzék, és minden hóhér, hogy elnyerje méltó büntetését! Ennek szellemében ellenezzük a Lázár úr nyilatkozatában foglaltak realizálását, és nyomatékosan kérjük, hogy ezt a kérdéscsomagot ugyanúgy felejtsék el, mint a kommunista bűnösök felelősségre vonására vonatkozó választási ígéretüket. 

Tisztelettel, az MJB nevében: 
Prof. Dr. Bokor Imre 

P.S. 
Vajon kitől kért bocsánatot Zoltai Gusztáv úr, egykori munkásőr, MDP és MSZMP tag, Landeszmann egyik támogató munkatársa, a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatója, a Zsidó Világkongresszus magyarországi elnöke, a MAZSÖK (Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány) társelnöke, a Magyar Köztársasági Érdemrend csillagokkal ékesített középkereszt, valamint a Pro Fidelia érdemrend tulajdonosa és Budapest díszpolgára, vagyis a bocsánatkérésre felszólítandó magyarság (kiemelten) oszlopos tagja? Önmagától? A MAZSIHISZ-től? A magyaroktól? Senkitől? 

NIF kommentár: 
Nem igazán tudjuk eldönteni, hogy Lázár János megőrült vagy csupán provokálja (netán utasításra) a társadalmat? Minden esetre olyan határokat feszeget, amik könnyen kirobbanthatják a népharagot! Elképesztő kijelentése a legvadabb kommunista cezaromániás elképzeléseket is felül múlja! Ki az a beteges elme, aki kötelezővé karja tenni az emlékezést és tiltani a felejtést? A totális és dühöngő kommunista diktatúra szörnyű emlékét vetíti elénk ez a törvénytervezet. A kötelező április 4-ék, május 1-ék, november 7-ék erőszakkal kikövetelt ünneplését. 
Milyen alapon vár tőlünk a zsidóság efféle tiszteletet? Mi közünk nekünk, és a többi, a II. Vh. után születettnek a holokauszthoz? Miféle egyoldalú és terrorisztikus eljárás ez, amikor a másik fél a mi áldozatainkra és fájdalmunkra egyáltalán nincs tekintettel? 
Tökéletesen egyetértünk a MJB nyílt levelében foglaltakkal, s figyelmeztetjük Lázár államtitkárt, ne provokálja a magyar népet, mert veszélyes terepre tévedt! Ha pedig az a célja, hogy valami nyílt ellenállást robbantson ki, akkor elő a farbával, álljon ki, és mondja a szemünkbe, verekedésre akar kihívni bennünket! Ezért kellett ideszállítani a 4600 izraeli katonát? Ezért mer ilyeneket mondani? 

Valljon színt Lázár úr, és mielőbb mondjon le, amíg nem lesz nagyobb baj! (NIF) 

Kapcsollódó: 
   A Fidesz kemény keze