Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. augusztus 20., kedd

17.588 - Százezernyi magyar a térben a Magyarok Országos Gyűlésén 2013. augusztus 18-án Apaj pusztán, az alábbiakról döntött:


KÖZLEMÉNY 


Százezernyi magyar a térben a Magyarok Országos Gyűlésén 2013. augusztus 18-án Apaj pusztán, az alábbiakról döntött:
 
1. A 2011. április 25-től hatályosnak mondott Alaptörvényt megkifogásolja, melynek érvényessége ezen döntés értelmében ott helyben, megszűnt a továbbiakban létezni. 
Ezen okból kifolyólag visszatértünk az 1989. október 23-án délben kikiáltott Alkotmányhoz, amely kimondja, hogy alkotmányozni csak népszavazás útján lehetséges. 
2. A Magyar Nemzet jelen lévő képviselői - sportszerűen - vállalják a megmérettetést, hogy népszavazás döntse el, valódi népakarat formájában, hogy a jelenlegi pártokrácia diktatúrája, vagy Történelmi Alkotmányunk igazságos keretei között képzeli-e el az Ország jövőbeni létét. 
A népszavazás általi megmérettetés felvállalása az alábbi feltételek teljesítése mellett érvényes: 
a./ Az Országgyűlés 2013 őszi ülésének első munkanapján, 2013. szeptember 9-én, egyértelműen, visszavonhatatlanul döntsön az alkotmányozással kapcsolatos népszavazás kiírásáról. 
b./ A Magyar Televízió 1-es csatornája, a DUNA Televízió, valamint a Kossuth Rádió irányítását adja át a nemzeti oldalnak, egyben biztosítsa az említett két televíziós csatorna valamint a Rádió működtetésének anyagi feltételeit. 
c./ Az Országgyűlés rendelkezzék továbbá arról, hogy az Országban minden(!) hirdetési felület 50 százaléka a nemzeti oldalt illesse, annak anyagi feltételeinek biztosítása mellett. 
A Televíziók és a Rádió kuratóriumainak szellemi összetételéről a nemzeti oldal gondoskodik, melynek érvényessége a Magyar Nemzeti Hadsereg (2011.szeptember 1-én a Magyar Nemzet érdekében életre hívott)- nem keverendő össze a Magyar Honvédséggel - ügyeletes Parancsnokságának jóváhagyásának függvénye. 
3./ Amennyiben az Országgyűlés az első őszi ülésnapján (2013. szeptember 9.) déli 12 óráig nem teljesíti a 2. pontban foglaltakat, úgy a Magyar Nemzet nem ismeri el az 1989. október 23-án kihirdetett Alkotmányt sem, mivel az, az 1947. évben bizonyítottan választási csalás (kék cédulás), valamint idegen, szovjet fegyveres erők általi megszállás alatt megalkotott jogi folyománya. Törvénytelenség pedig jogot nem alapít. 

Ezzel visszatértünk az 1944. március 19-éhez, a német II. Világháborús erők bevonulását megelőző közjogi állapothoz, ami nem más, mint: 

a MAGYAR KIRÁLYSÁG

2013. szeptember 9-én déli 12 órakor, ha és amennyiben az Országgyűlés nem hoz végérvényes döntést a megadott feltételek mellett a népszavazás kiírásáról, ettől a pillanattól kezdve az ország államformája ISMÉT automatikusan: 

MAGYAR KIRÁLYSÁG

4./ Történelmi Alkotmányunk többek között az 1222-ben megalkotott Aranybulla, soha el nem évülő megállapítására épül, miszerint a Nemzetnek nemcsak, hogy joga, hanem kötelessége az ellenállás, ha törvényes jogaiban az éppen uralkodó hatalom korlátozza. 
Ebből fakadó - soha el nem évülő - jogunknál fogva 2013. szeptember 9-étől általános munkabeszüntetést hirdetünk, országos félpályás útlezárásokkal, melyet az élet minden területére kiterjedő teljes blokáddá alakítunk, amennyiben fenti nap déli 12 óráig az Országgyűlés nem hoz határozatot a népszavazás kiírásáról a megadott feltételek teljesítése mellett. 
Az útzárakat, a munkabeszüntetéseket, a jelenlegi hatalom működési rendszerének teljes bojkottját, a Magyar Nemzet önrendelkezési jogának megvalósításáig fent tartjuk! 
5./ Sem a Magyar Királyságnak sem annak teljes lakosságának nincs semmilyen felvett hitele, ezért sem az Országnak, sem az egyéneknek nincs adóságból fakadó, bármiféle fizetési kötelezettsége. 
Magyar Nemzet jelen lévő, és ezen határozatról akaratukat egységben kinyilvánító tagjai úgy döntöttek, hogy az összes pénzüket kiveszik a magyarországi pénzintézetekből. 
Több adót ennek a rendszernek nem fizetnek, és meghatározatlan ideig megtagadják a közüzemi számlák rendezését is. A határozatban résztvevők a fentiek haladéktalan megtételére szólítják fel minden Magyar Testvérüket. 
6./ A jelenlévők felszólítják az összes magyar rendvédelmi, fegyveres testület, és a katasztrófa elhárítás tagjait, hogy szigorúan esküjükhöz híven cselekedjenek, nem feledvén, hogy a Magyar Nemzet és nem pedig idegen hatalmi érdekek és azok kiszolgálóinak védelmére tettek fogadalmat. 
7./ A jelenleg parlamenti demokrácia megbukott. Többszörösen elárulták Hazánkat a parlamenti képviselők - néhány üde kivételtől eltekintve -, bebizonyítván nemzetidegeneket feltétel nélkül kiszolgáló készségüket. 
A Magyar Nemzet kiáll a végsőkig azon döntése mellett, hogy a jelenlegi hatalommal nem alkudozik, nem tárgyal, csak és kizárólagosan a hatalom átadásának békés formájáról. Amennyiben erre a hatalom jelen birtokosai nem hajlandóak, Isten színe előtt felelnek minden nem kívánatos esemény esetleges bekövetkeztéért. 

Kihirdetve: 

Apaj pusztán, 2013. augusztus 18-án, déli 12 órát követően a Szent Korona tiszteletében.