Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. augusztus 30., péntek

17.658 - II. BÉCSI DÖNTÉS 1940. augusztus 30.-án


Feladó: HUNGÁRIA TELEVÍZIÓ

Dátum: 2013. augusztus 30. 9:23
Tárgy:
II. BÉCSI DÖNTÉS 1940. augusztus 30.-án
Címzett:
Kutasi József Antal


NEMZETI ÜNNEPNAP
1940. augusztus 30.-án
született meg az igazságos
 II. BÉCSI DÖNTÉS
a Belvedere palotában
részbeni visszaállítás sikereit mámoros öröm kísérte a  Magyar  Szent Korona Országaiban, az egyre kiteljesedő országban. A „hazatérő”  területek magyarságának maradéktalan boldogságában a hazai közvélemény egy emberként osztozott. A  bécsi  döntések  A  Magyar  Szent Korona Országainak részbeni  visszaállítása,  a  két világháború közötti eredményes magyar külpolitikának és A KEMÉNY politikai megállapodásoknak az eredménye.
1940-ben a II. bécsi döntést a magyar nemzet  az igazságtalan, kényszer hatása alatt aláírattatott trianoni diktátum  igazságos felülvizsgálatának tekintette. A II. bécsi döntés által visszavett, legnagyobbrészt magyarok lakta  Észak-Erdély és Székelyföld  a magyar szempontból igazságtalan diktátum enyhítése volt. Ennek a békés visszavételnek alapját az akkori hatályos nemzetközi jog is képezte. 94 évvel később
is lehetőséget biztosít a
nemzetközi jog minden elszakított területen élő magyaroknak
az önrendelkezésre, az autonómia megvalósítására.
A példa erre hogy Az ENSZ-bíróság szerint jogszerű volt a koszovói függetlenség kikiáltása  amikor az ENSZ hágai Nemzetközi Bírósága kimondta, hogy a koszovói függetlenség 2008-as kikiáltása nem ütközött a nemzetközi jogba. 
A több mint hét évtizeddel ezelőtti döntés de iure tette lehetővé, hogy
1940. szeptember 5-én reggel 7 órakor
 a Magyar Királyi Honvédség http://www.youtube.com/watch?v=3BrGjqWD7zQ  megsemmisítette majd de facto átlépte Csengernél a gyűlölt trianoni határt.
A Magyar Szent Korona Országai, a Magyar Királyság 1941-benA MAGYAR SZENT KORONA ORSZÁGAI           1920. jún. 4. 16 óra 29.        Területe   325.411  km2    Lakossága: 20.886.487 fő
A MAGYAR SZENT KORONA csonka ORSZÁGA   1920. jún. 4. 16 óra 30.        Területe:    92.607 km2     Lakossága:   7.599.246 fő
A MAGYAR SZENT KORONA ORSZÁGAI      1938. nov.2.-1947. febr.10.         Területe   172.200  km2    Lakossága: 14.679.573 fő