Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. augusztus 28., szerda

17.645 - Magyarok Világszövetsége: Az első nagy magyar kivándorlás története a kor állami dokumentumai tükrében


Feladó: MVSZ Sajtószolgálat
Dátum: 2013. augusztus 28. 15:14
Tárgy: Az első nagy magyar kivándorlás története a kor állami dokumentumai tükrében
Címzett:

Kutasi József Antal


Az alapításának 75. évéhez érkezett
Magyarok Világszövetsége egy híján félszáz korabeli dokumentum közzétételével emlékezett meg az első nagy magyar kivándorlás történetéről, amely a Trianont megelőző két évtizedben tetőzött, és amelyet József Attila Hazám c. versében ekképp összegzett: "...s kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk... ". Az Európai Uniós csatlakozást követő újabb hullám sok eleme közös az egy évszázaddal korábban lezajlott nagy vérveszteséggel. A Magyarok Világszövetsége ezért különös nyomatékkal ajánlja e dokumentumokat mindazok figyelmébe, akik a magyar nemzet sorsáért felelősséggel tartoznak, illetve felelősséget vállalnak.


MVSZ-75. - Kivándorlás... - 1.rész- "... s kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk..."

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 2. rész - 1875. május 1. - Moson vármegyéből szokatlanul nagy számban...

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 3. rész - 1875. december 20. - "...a legújabb időben számos magyar- és osztrák alattvaló - különösen iparos - vándorolt ki Észak-Amerikába."

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 4. rész - 1876. március 7. - Amerikai ügynökök már évek óta magyar iparosokat és kézműveseket csábítanak Amerikába

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 5. rész - 1881. május 21.- Törvényt alkotott a Magyar Országgyűlés a kivándorlásra csábító ügynökök tevékenységéről

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 6. rész - 1886. március 19.- "...a tiszai járásban is sokan készülődnek Amerikába."

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 7. rész - 1895. január 9.- "Az anyaországnak kötelessége gondoskodni arról, hogy a kivándoroltak gyermekei megtanulják és megőrizzék anyanyelvüket."

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 8. rész - 1896. október hó- "... a kikötő hangárjában a megalázott magyar emberek nyomorúsága, tehetetlensége, drámai küzdelme bontakozott ki előttünk."

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 9. rész - 1897. május 1.- Az ügynökök által becsapott Dél-Amerikába kivándorolt magyarok a legnagyobb nyomorban vannak.

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 10. rész - 1899. április 26.- Felhívás a törvényhatósághoz a Brazíliába való kivándorlás megakadályozására.

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 11. rész - 1899. dec. 14.- "Vármegyénk közép-és felső-járásaiban ragadós betegségként lépett fel a kivándorlás."

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 12. rész - 1900. július 5.- Tömegesen vándorol ki az országból Magyarország egyes vidékeinek lakossága

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 13. rész - 1901. május 15.- "...a felvidéki kivándorlás nagy aránya megdöbbentő hatású..."

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 14. rész - 1901. november 26.- A kivándorolt magyarokkal való kapcsolat tartására az Országgyűlés költségvetési támogatást szavazott meg.

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 15. rész - 1901. december 4.- "... az idegen nyelvet nem bíró magyar kivándorló valóságos áldozata a külföldi pénzbeváltó- és hajójegyárusítónak: mire hajóra száll, mindenből ki van fosztva..."

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 16. rész - 1901. december 27.- Miniszteri rendelet a kivándorlási mozgalom okainak feltárására

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 17. rész - 1902. április 10.- Figyelmeztetés az útiköltség nélküli kivándorlók számára

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 18. rész - 1902. május 11.- A Németországba kivándorolni szándékozó magyar állampolgárok figyelmeztetése

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 19. rész - 1902. június 29.- Szervezetté kell tenni a külföldön élő magyarság érdekeinek védelmét, számukra magyar iskolát kell felállítani és a kivándorlás ügyét törvényesen kell szabályozni

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 20. rész - 1902. december 17. - A kivándorlás fő oka a folytonos szegényedés, a kereseti alkalmak hiánya, és a közigazgatási tisztviselők helytelen bánásmódja a néppel szemben..."

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 21. rész - 1902. december 18. - A kivándorló magyarok Amerikában is ki vannak szolgáltatva a lelkiismeretlen ügynököknek

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 22. rész - 1902. december 24. - A kivándorolt magyarok ügyeinek kormányzati intézése

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 23. rész - 1903. január 12-15. - Az állam fontos érdeke, hogy az Amerikában élő magyar gyermekeket megmentse a nemzet számára.

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 24. rész - 1903. február 28. - A magyar király tájékoztatása a kivándorlás főbb kérdéseiről, különös tekintettel a magyar ajkú lakosság kivándorlására

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 25. rész - 1903. március 11. - Az első magyarországi törvény a kivándorlás korlátozásáról

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 26. rész - 1903. március 25. - Az Amerikában működő magyar egyesületek megfigyelése a külképviseletek által

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 27. rész - 1904. február 7. - "...magyar ajkú népesség nagyobb arányú kivándorlása is kezdetét vette."

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 28. rész - 1904. március 31. - A magyar ajkú népesség nagyobb arányú kivándorlásának előidézői Szabolcs vármegyében

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 29. rész - 1904. április 25. - Kormányzati ügyköri megállapodás a kivándorlási ügyek intézésében és a kivándorolt magyarok nemzeti gondozásában a Miniszterelnökség és a Belügyminisz
....
t

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 30. rész - 1904. július 1. - Az anyaország határain kívül élő magyarság nemzeti gondozásának költségvetési támogatása

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 31. rész - 1904. szeptember 20. - A miniszterelnök gróf Klebelsberg Kunót, a Miniszterelnökség fogalmazóját delegálta a megalakuló Kivándorlási Tanácsba

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 32. rész - 1905. február 6.- Az óhazai társadalmi szervezetek és az amerikai magyarok egyesületei között rendszeres kapcsolat létesítése

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 33. rész - 1905. március 22.- "A kivándorlási hajlam az utóbbi években Veszprém vármegyében is növekedett."

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 34. rész - 1905. április 17.- "... az Észak-Amerikai Egyesült Államok területén immár több magyar honos lakik, mint az összes külföldi államokban együttvéve. "

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 35. rész - 1908. november 9.- december 20. - A kivándoroltak gyermekei beszélnek ugyan magyarul, de érzületben már amerikaiak lettek

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 36. rész - 1909. július 10.- "...A vagyont szerzett kivándorlónak időközben elpárolog a hazatérési vágya, viszont sok ezren térnek haza testben-lélekben megtörve olyanok,
...

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 37. rész - 1909. november 16.- "...félő, hogy a második generáció elvész Magyarország számára."

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 38. rész - 1910. január 11.- "Az amerikai magyar református iskolaügy rendszertelen és ötletszerű."

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 39. rész - 1910. március 1.- Anyaországi tanító kiküldetése a pittsburghi református hétvégi magyar iskolához.

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 40. rész - 1910. április 9.- Az Amerikában működő magyar református gyülekezetek által fenntartott hétvégi- és szünidei iskolákat magyar nyelvű tankönyvekkel, iskolakönyvtárakkal kell ellátni.

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 41. rész - 1910. június 11.- "...itthon létesíttessék egy olyan szervezet, amely az amerikai magyarság ügyét tervszerűen figyelje és ügyével céltudatosan foglalkozzék."

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 42. rész - 1911. január 2.- "...Amerikában a fősúlyt az első generáció megtartására kell fordítani..."

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 43. rész - 1911. január 4.- A statisztikai kimutatások a külföldön élő magyarság anyanyelvi oktatásának évről-évre növekvő eredményét tanúsítják

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 44. rész - 1911. január 27.- Csökkent a bukovinai magyar iskolák tanulóinak száma

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 45. rész - 1913. december 2.- Sok kivándorlónak nem hoz szerencsét Amerika, több ezren "testben, lélekben megtörve és tönkretéve jutnak vissza hazájukba..."

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 46. rész - 1914. február 3.- A külföldön élő magyarok gyermekei évről-évre növekvő számban látogatják a magyar iskolákat

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 47. rész - 1916. július 6.- Az amerikai magyarok adományai az óhazai magyarság és a hadifogságban lévő magyar katonák megsegítésére

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 48. rész - 1917. február 17.- „...E veszélyes időben ne tüntessünk saját külön hazafiságunkkal, hanem viselkedjünk csendesen...”

MVSZ-75. - Kivándorlás... - 49. rész - VÉGE - Bridgeport, 1918. március 10. - A bridgeporti magyar szervezetek hűségnyilatkozata az Egyesült Államok iránt


MVSZ Sajtószolgálat