Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. július 31., péntek

3.122 - Szemenyei-Kiss Tamás: PISZKOS PÉNZEK A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBAN

Dátum: 2009. július 31., péntek, 09:28:18
Feladó: cyberpress-bp
Címzett:Kutasi József
Tárgy: http://www.prherald.hu/cikk2.php?idc=20090730-220305


Szemenyei-Kiss Tamás:
PISZKOS PÉNZEK A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBAN
 
* Király B. Izabella után Vona Gábor szélsőjobboldali kampányát is az iszlám fundamentalisták segítik?
* Pákh Imre amerikai-magyar kettős állampolgár a Hungarista Mozgalom támogatása után az őssejtkutatást is támogatja?...
* A Jobbik Magyarországért Mozgalom az iráni Forradalmi Gárda ellenőreinek meghívását tervezi...


ÕSSEJT TERJESZT ITT KÓRT

Piszkos pénzek

Végre, húsz esztendõ múltán, a honi demokrácia történetében precedens értékû bírósági ítélet született a Magyar Gárda perben. Az ügyészség megállapításai között szerepel: az egyesületként bejegyzett paramilitáris szervezet a mozgalmon keresztül fejtette ki tevékenységét, ezért azzal, hogy az egyesületet feloszlatták, annak organizációját – a gárda mozgalmat – is megszüntette az ítélet. (Papíron legalábbis igen…) Önmagában sem az egyenruha, sem a vonulás nem jelentett olyan súlyos jogsértést, amely alapján feloszlatható lett volna a Gárda, ám együtt – és a hangoztatott rasszista nyilatkozatok mellett – igen.

A másodfokú jogerõs ítélet, amely a Jobbik Magyarország Mozgalom állításával ellentétben nem halasztó hatályú abban az esetben sem, ha a párt törvényességi óvással él, vagy késõbb a strassbourgi nemzetközi bírósághoz fordul. – Azzal, hogy a független magyar bíróság a tényeknek megfelelõen a Magyar Gárda Mozgalmat a hivatalosan bejegyzett egyesület részeként tüntette fel ítéletében, megakadályozta, hogy a jogi kiskapukat kihasználva újjá alakuljon. Ha ezt a Jobbik Magyarországért Mozgalom mégis megteszi, vagy segítséget nyújt az újjászervezéshez, akkor az EP-képviselettel rendelkezõ párt ellen is büntetõeljárás indítható.
Viszonylag kevesek elõtt ismert, hogy nem (Zazrivecz) Vona Gábor pártja, a Jobbik volt az elsõ a rasszista, revizionista célokat maga elé tûzõ hazai szervezetek között, amely komoly kapcsolatokat épített ki az antiszemita, holokauszttagadó országokkal – elsõdlegesen Irakkal és Iránnal vagy egyéb, Izraellel hadban álló terrorista csoportokkal.

Király B. Izabella országgyûlési képviselõ, a Magyar Érdek Pártja vezetõje már jóval a 2000-ben történt nyilvánosságra kerülés elõtt komoly támogatást kapott Szaddám Huszeintõl, az iraki diktátortól, aki több alkalommal is fogadta a magyarországi szélsõjobboldaliak vezetõjét Bagdadban. Más lapra tartozik, hogy akkor az Orbán-kormány úgy döntött: nem érdemes az üggyel foglalkozni, nincs komoly nemzetbiztonsági kockázata az újhungaristák nemzetközi kapcsolatának… az éppen csak elkezdett vizsgálatot lezárták. A Fidesz MPSZ-nek az sem jelentett különösebb nemzetbiztonsági kockázatot, mikor a kormányzó párt és legfõbb szövetségeseik, a Független Kisgazdapárt illetve a MIÉP egy egész sor politikusáról (dr. Torgyán Józsefrõl, Lányi Zsoltról, Demeter Ervinrõl, Homoki Jánosról, Szabó Jánosról, Hajdú Demeter Dénesrõl) derült ki, hogy vitathatatlan, dokumentálható kapcsolatokkal kötõdtek a neonáci-hungarista szerveztekhez, fõleg az illegálisan tevékenykedõ Hungarista Mozgalomhoz.
Izraellel, a zsidósággal már-már hadiállapotban lévõ holokauszttagadó iráni elnök, az „árja” Ahmadinezsád újraválasztását az elsõk között üdvözölte a szövetséges Hezbollah terrorszervezet és a Jobbik Magyarországért Mozgalom. Vona pártelnök többször találkozott és megbeszélést folytatott az itteni iráni nagykövettel, Ali Reza Irvassal, tudván, hogy a perzsa állam is keresi a hozzá ideológiailag közelálló külföldi partnereket – a Jobbik Izrael-ellenes nézetei pedig igazán szimpatikusnak bizonyultak Teheránban. Jelenleg már ott tart a partneri viszony, hogy a harmadik erõként emlegetett Jobbik Magyarországért Mozgalom vezetõje kijelentette: levélben kéri Ahmadinezsádot – küldjön megfigyelõket a 2010-es magyarországi parlamenti választásokra, és az iráni Forradalmi Gárda ellenõrízze, nehogy elcsalják a jobbikos szavazatokat.

A perzsa állam, ez ismert, igazán bõkezûen támogatja politikai szövetségeseit, barátait – így valószínûleg a Vona, Morvai és Balczó neveivel fémjelzett Jobbikot is. Egyelõre még nem tudható, csupán csak sejthetõ, hogy mibõl futotta a rasszista és revizionista programot felvázolt magyarországi pártnak a nagyszabású EP-kampányra, mibõl épített média- és internetes hálózatot, mibõl fizette a horribilis nyomdaköltségeket, valamint mibõl tartja fenn az országos irodahálózatát? – Ezt ugyan a Nemzetbiztonsági Hivatalnak vagy a Nemzeti Nyomozó Irodának kellene kideríteni – ám mindeddig, hasonlóan az 1998-2002 közötti helyzetre, úgy tûnik, nincs szándék az esetleges iszlám fundamentalista háttér leleplezésére.
Bár a párt hivatalos honlapja Várkonyi Zsoltot tünteti fel a külügyi bizottságuk vezetõjeként, a tényleges külkapcsolatokért felelõs személy a 35 éves Füzessy Zoltán alelnök, aki a Kent grófságban található Gravesend-bõl irányítja a Jobbik nemzetközi kapcsolatait.
2008 novemberében a The Sun angliai bulvárlap „Top Euro Nazi s hate site run from terraced house… in Gravesend” („Az egyik leghírhedtebb náci gyûlöletoldalt egy kertes házból szerkesztik Gravesendben”) címmel jelentetett meg képes beszámolót a hírhedt magyar náciról, a Jobbik kihelyezett munkatársáról. – Idézet a The Sun 2008. november 11-én megjelent cikkébõl:

„A magyar származású Füzessy jelenleg annak a Jobbik elnevezésû pártnak az alelnöke, amelyik a zsidók ellen uszít, és akik ízléstelen vicceket kreálnak a Holokauszttal kapcsolatban. A Magyarország szégyeneként ismert párt félkatonai, Hitler SS alakulatát utánzó szervezettel is rendelkezik, a Magyar Gárda tagjai fekete egyenruhában masíroznak és együttmûködnek a fasiszta Brit Nemzeti Párttal. Nick Griffin a Jobbik egyik legutóbbi uszító gyûlésén is meghívott vendégként szólalt fel…
Tudósítónk, amikor meglátogatta Füzessyt a lakásán, a politikus tagadta, hogy rasszista lenne (de hát errõl ismerszik meg az összes fasiszta féreg!) és kifejtette: ’A pártom radikális, de hazafias és nem nacionalista. Magyarországon milliók támogatnak minket – akik a Jobbikot nácinak minõsítik, azok kommunisták.’

A megkérdezett szélsõjobboldali politikus nem volt hajlandó válaszolni arra a kérdésre, hogy mikor érkezett Angliába és milyen célból… - Szerkesztõségünk mindazonáltal felfedte: Füzessy több alkalommal találkozott az angliai székhelyû szélsõséges vezetõkkel, köztük a British National Party elnökével is. Gravesend polgármestere, Adam Holloway, közölte: vizsgálatot kezdeményeznek az Angliában élõ jobbikos alelnök tevékenysége ügyében…”

A hazai média szinte teljes egésze úgy emlékezik, hogy „az elmúlt években sorra alakultak félkatonai szerveztek” – ezek között is nevesítve a Magyar Gárdát és a Nemzeti Arcvonalat (síc!). A Jobbik párthadserege valóban az „elmúlt években” alakult meg, hasonlóan a Nemzeti Õrsereghez, de a Magyar Nemzeti Arcvonal (ez a pontos megnevezése) már 1994-ben létezett, miután az 1989 és 1993 között fegyveres szolgálatokat felvállalt Magyar Nemzetiszocialista Akciócsoportok – osztrák tiltakozásra – kénytelen volt nevet változtatni.

Gyakorlatilag két évtizede folyik Magyarországon a náci csoportok fegyveres kiképzése, a Magyar Gárda és az MNA közös gyakorlata csak egy volt sok közül…

A Gyõr melletti Bõny község közelében zajló katonai kiképzés mellett hasonló gyakorlatokat folytatnak Szekszárd közelében, Debrecen térségében, Hódmezõvásárhelyen, valamint a Börzsöny és Pilis hegyvidékén. – Ám a felderítésre szakosodott Nemzetbiztonsági Hivatal ennyi év elteltével is csak azon tûnõdik, hogy „az efféle para-militáris csoportok milyen tevékenységet folytatnak, tulajdonképpen mire szervezõdtek, honnan vannak fegyvereik, és milyenek?” – Az NBH a rendõrségre mutogat, azok pedig a nemzetbiztonsági szakszolgálatokra, miközben immár nemzetközi szinten folytatják kiképzéseiket Szálasi, Tiso és Hitler késõi katonái.
Sokatmondó az is, hogy a Magyar Gárda legaktívabb gyõri zászlóalját Wass Albert grófról, a Harmadik Birodalom által kétszer kitüntetett háborús bûnösrõl nevezték el.

Pillanatnyilag politikailag megoldhatatlannak látszik a Jobbik Magyarországért Mozgalom és a Tettrekész Magyar Rendõrség Szakszervezete szövetsége is. A biztonsági szakemberek szerint ez az együttmûködés ugyan államvédelmi kockázatot jelent – de a jelenlegi törvénykezés miatt egy legális párt és egy legális szakszervezet kapcsolatát nem vizsgálhatja a Nemzetbiztonsági Hivatal… Nem vizsgálhatja a Fidesz MPSZ országgyûlési képviselõjének, Wittner Máriának (az egyébként roma származású népképviselõnek) a részvételét, szónoklatai tartalmát sem a Szakszolgálat, mert az egykori ötvenhatos „hõst” ráadásul még a mentelmi joga is védi.

„A terrorizmus marginális jelenség idehaza…” – vélekedtek még a közelmúltban is azok a nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalkozó szakemberek, akik (egyebek mellett) Budaházy György letartóztatásának okairól nyilatkoztak. A „marginális jelenséghez” képest viszont a megtörtént gyilkosságok, terrortámadások, a nyílt rasszista propaganda az internetes hálózaton, a tavasszal lezajlott bolíviai események ellentmondanak a nyilatkozóknak…

Az elmúlt napokban a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) négy személyt vett õrizetbe, akik egy magyar irányítású õssejt-kutató labor és egy magyar tulajdonban lévõ magánklinika szervezésében 2007 óta õssejt-kezelést végeztek – az érintettek bel- és külföldrõl az õssejtek beültetéséért 25 ezer amerikai dollárt vagy 5 millió forintot fizettek azoknak a vállalkozóknak, akiket most tiltott szervkereskedelemmel is gyanúsítanak.

Az amerikai-magyar-argentin érdekeltségû IRM Magyarország Zrt. – amely a már 1992-ben alapított, plasztikai sebészetre szakosodott magánkórházból „fejlõdött” a mai szintjéig – 2007-ben hozta létre azt az õssejt-elõállító és kutató laboratóriumot, melynek igazgatótanácsában van Pákh Imre amerikai állampolgár. Azt a személyt, aki apja: Pákh Sándor és a lengyel-magyar származású Szrebrodolszky Maita társaságában 1994-tõl dollármilliókkal támogatta a Hungarista Mozgalmat, a Magyar Nemzetiszocialista Akciócsoportokat, majd a Magyar Nemzeti Arcvonal elnevezésû gyõri székhelyû szervezetet is.

(A Pákh-család rendkívül szoros kapcsolatot épített ki a Független Kisgazdapárttal és annak elnökével – dr. Torgyán Józseffel –, 1998 és 2002 között több mint száz egységbõl álló cégbirodalmat hoztak létre Magyarországon – vegyipari, mezõgazdasági, élelmiszeripari vonalon, de a fegyverkereskedelemben is ismertek voltak.)

A négy munkatársuk õrizetbe vételét követõen dr. Seffer István igazgató-kutatásvezetõ meglehetõs cinizmussal jelentette ki: „Mi nem az EU-ra, hanem a betegek gyógyítására tettünk hippokratészi esküt…”

A Jobbik Magyarországért Mozgalom – ilyen szövetségesekkel és támogatókkal – nemzetiekre és nemzetietlenekre osztja a társadalmat, hatalomra kerülése esetén rendet és jólétet ígér választóinak. A magyarországi választópolgárok (egyelõre még csak a 340 ezer honfitársunk), úgy tûnik, hisznek a primitív populizmusnak…

Hittek 1944-ben, hittek 1998-ban is.

2010-ben rajtunk, mind a tízmillió gondolkodó magyaron múlik, hogy ezek a politikai kalandorok a jelenlegi káoszból ne tragédiába vezessék az országot.

2009.07.30.

Szemenyei-Kiss Tamás (1945, Budapest – Szeghalom – Düsseldorf – Budapest)

Forrás: PR Herald


________________________________________________________
Elindult a Genertel lakásbiztosítása!
Számítsa ki díját, kösse meg lakásbiztosítását online, néhány perc alatt.
1 év lakás assistance szolgáltatást most ingyen adunk!