Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2011. június 22., szerda

9.971 - Újonnan választott Magyarok Világszövetsége - Budapest - tisztségviselők!

From: MVSZ Sajtószolgálat
Date: 2011. június 21.
Subject: Újonnan választott MVSZ tisztségviselők
To: Kutasi József Antal


Megüresedett, illetve betöltetlen tisztségekbe egy elnökségi tagot – Tokay Rozália (Erdély) – és öt póttagot –  Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna (Magyarország), Dr. Bajnóczi Pál (Magyarország), Dr. Bencze Mihály (Erdély), Bottyán Zoltán (Magyarország), Dr. Kovács Lehel (Erdély) – választott a Magyarok Világszövetségének Küldöttgyűlése. A küldöttek két új Kárpát-medencei alelnököt is választottak Alakszainé Dr. Oláh Annamária mellé, Fuksz Sándor (Felvidék) és v. Hompoth Zoltán (Magyarország) személyében. Alább, udvariassági és névsor szerinti rendben mutatjuk be őket.

                                                         

ÓvárinéDrBalajtiZsuzsa - 2011.06.18..JPGÓváriné Dr. Balajti Zsuzsanna az MVSZ Elnökségének póttagja matematikus, egyetemi docens Miskolc

Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának Ábrázoló Geometriai Tanszékén egyetemi docensként dolgozik. Családjukban két gyermeket nevelnek. A Magyarok Világszövetségének 2004 óta tagja. Abban az évben lett a Borsod Abaúj Zemplén és Gömör megyei elnökség tagja és 2008-tól a Kárpát-medece Térség pótküldötte is.

2009-től az MVSZ Oktatási Bizottságának elnöke.

 

TokayRozália - 2011.06.18..JPGTokay Rozália az MVSZ Elnökségének tagja képzőművész Kolozsvár

Tokay Rozália a Kolozsvári Magyar Mozgássérültek Társulatának alapító elnöke, a társulat által felépített Szent Kamill Otthon megálmodója és vezetője.1996 óta az MVSZ erdélyi küldötte. 2008 óta az MVSZ Elnökségének póttagja.

 


 

 

DrBajnócziPál - 2011.06.18..jpgDr. Bajnóczi Pál

az MVSZ Elnökségének póttagja állatorvos Mohács, Pécs, Brüsszel

 "Jómagam majdnem negyven éves, öt gyermekes, keresztény, magyar családapa vagyok. Állatorvosi végzettséggel az élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi igazgatás területén kormánytisztviselőként dolgozom. Erősen bízom abban, hogy a Magyarok Világszövetségében – új tisztségemben – végzett munkámmal is hozzájárulhatok a Magyarság értékteremtő és értékmegőrző tevékenységéhez, és ahhoz, hogy a Magyarok Világszövetsége továbbra is a Magyarság lelki és szellemi síkon is fontos problémáira összpontosítson."

 2008 óta az MVSZ Baranya megyei küldötte. Két évig Brüsszelben, az Európai Bizottságban dolgozott, hivatalos, szakmai kiküldetésben.

 

DrBenczeMihály - 2011.06.18..jpgDr. Bencze Mihály az MVSZ Elnökségének póttagja matematikus, középiskolai tanár Négyfalu, Brassó´2009 óta az MVSZ Oktatási Bizottságának alelnöke.

Életútjáról így vall: „apa, matematikus, helytörténész, tanár, költő, az Octogon Mathematical Magazine szerkesztője, az Erdélyi es a Nemzetközi Magyar Matematika Versenyek rendezője.”

Feladatáról: „A MVSZ megteremtői nem a hősi halált óhajtották, hanem a mindennapok hősi életét. Csak így működhet az erő, az egység. Politikától függetlenül, a szeretet magasságában. Itt mindennek van értelme, így mindennek van jövője. Vagyok aki voltam, s leszek aki vagyok.”

 

 

BottyánZoltán - 2011.06.18..jpgBottyán Zoltán az MVSZ Elnökségének póttagja nyugdíjas, tanár Pásztó, Nógrád megye

2003 óta nyugdíjas vagyok. Francia - magyar szakos egyetemi tanulmányaim 5 évfolyamát Kolozsváron végeztem. Magyar - francia szakos tanári diplomámat a következő évben, 1966-ban a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szereztem. 20 évig Derecskén, majd Debrecenben, 1992 óta Pásztón gyakoroltam szakmámat. A pásztói gimnáziumnak igazgatója, utóbb a francia-magyar kéttannyelvű képzésért felelős igazgatóhelyettese voltam.

1997-ben alapító elnöke lettem a Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete csoportjának, mely az elmúlt másfél évtizedben végzett tevékenységével elismerést vívott ki városunkban.

Úgy gondolom, a Világszövetség rendeltetése a nevébe foglalt szövetség nemzeti szintű, Mohács utáni habsburgi-trianoni-párizsi-moszkovita felszabadulásainknak köszönhető szétszórtságunk miatt szükségszerűen világléptékű kiterjesztése, megvalósítása. Megvalósulásának egyetlen elégséges feltétele a magyarság azonosságtudatának újjászületése. A magyar azonosságtudat a Szent Koronában megnyilvánuló szakrális és halandó szövetség felismerését és következményeinek tudatos vállalását jelenti. Nemcsak magunk, hanem az egész emberiség javára. Újjászületése bennünk magunkban kezdődik, és közvetlen életterünkben, személyes és környezeti kapcsolataink építésében folytatódik. Más nemzetekkel való kapcsolatainkban is. Ennek élesztő keretéül hívták életre 1938-ban, és újították meg 1992-ben a Magyarok Világszövetségét. Küldetéséhez a 2004. december 5-i népszavazás keresztülvitelével vált méltóvá. Ez a Párizs utáni nemzeti újjászületés  történelmi korszakhatárát jelölő hiteles dátum. Minden ilyen irányú elmozdulás – bárki bárhogyan igyekezzen is elhomályosítani vagy kisajátítani – ma is ennek a dátumnak az erőterében történik.  Ehhez fogható lépés csak nemzeti-állami alkotmányos jogfolytonosságunk helyreállítása lehet.

FukszSándor - 2011.06.18..jpgFuksz Sándor az MVSZ Kárpát-medence Térségének alelnöke villamosmérnök, vállalkozó Nagytárkány, Nagykapos, Eger 2008. óta az MVSZ Elnökségének tagja, az MVSZ Felvidéki Országos Tanácsának 2007 óta elnöke. A Magyar Nemzet Önrendelkezési Nyilatkozatának kezdeményezője (2008).
Magáról: „Kenyeremet vállalkozóként keresem. Három gyerekem és négy unokám van.
Hiszem és vallom, hogy nemzetünk megmentése, felemelkedése csak őszinte, áldozatos munka árán lehetséges. Az MVSZ - BEN EZÉRT DOLGOZOM.”

 

HompothZoltán - 2011.06.19..jpg - portré.jpgv. Hompoth Zoltán az MVSZ Kárpát-medence Térségének alelnöke nyugdíjas, vállalkozó Vecsés Az MVSZ Elnökségének 2008 óta tagja, korábban póttagja. Az MVSZ Magyarországi Ügyvivő Testületének elnöke. A vecsési Erdélyi Orbán Balázs Kör vezetője.

 

 

DrKovacsLehel - 2011.06.18..jpgDr. Kovács Lehel István az MVSZ Elnökségének póttagja informatikus, egyetemi adjunktus

Négyfalú, Brassó, Marosvásárhely 1998 óta az MVSZ erdélyi küldötte, 2009 óta az MVSZ Oktatási Bizottságának alelnöke. A kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem magyar nyelvű oktatásának élharcosa volt, amiért küzdőtársával, Hantz Péterrel együtt kirúgták állásából.

 Így vall magáról: „A Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi karának oktatója vagyok, informatikus, egyetemi adjunktus. Szakterületem mellett mindig fontosnak tartottam magyar nemzeti közösségünk céljaiért is tevékenykedni. A hétfalusi csángók művelődési és oktatási életét igyekszem szervezni, a Hétfalu című havilapnak vagyok szerkesztője. 1998 óta erdélyi küldöttként tevékenykedek a Világszövetségben, próbálom szűkebb szülőföldemet bekapcsolni a magyar nemzet vérkeringésébe.”

 

 


MVSZ Sajtószolgálat 7217/110621