Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. január 19., szombat

115 - Dr. Papp Lajos szívsebész :AZ ÉN MIATYÁNKOM

 

Von: Dankó László [mailto:danko@krk-gyarfas.sulinet.hu]
Gesendet: Péntek, 2008. január 18. 23:26
An: Kutasi József
Betreff:
AZ ÉN MIATYÁNKOM

 

 Dr. Papp Lajos szívsebész:
 ÉN AZ MIATYÁNKOM

 Mikor a szíved már csordultig tele,
Mikor nem csönget rád, soha senki se,
Mikor sötét felh
ő borul életedre,
Mikor kiket szeretsz, nem jutsz eszükbe.
Ó, "Lélek", ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba, -reményteljesen,
S fohászkodj: Miatyánk, Ki vagy a mennyekben!

 Mikor a magányod ijesztően rádszakad,
Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,
Mikor körülvesz a durva szók özöne,
Átkozódik a "Rossz",- erre van Istene!
Ó, "Lélek", ne csüggedj! Ne roppanj bele!
Nézz fel a magasba, -és hittel rebegd,
Uram! Szenteltessék meg a Te neved!

Mikor mindenfel
ől forrong a "nagyvilág",
Mikor elnyomásban szenved az igazság,
Mikor szabadul a Pokol a Földre,
Népek homlokára Káin bélyege van sütve,
Ó, "Lélek",ne csüggedj! Ne törjél bele!
Nézz fel a magasba, -hol örök fény ragyog,
S kérd: Uram! Jöjjön el a Te országod!

Mikor belédsajdul a rideg valóság,
Mikor életednek nem látod a hasznát,
Mikor magad kínlódsz, láztól meggyötörve,
Hisz bajban nincs barát, ki veled tör
ődne...!
Ó, "Lélek", ne csüggedj! ne keseredj bele!
Nézz fel a magasba, -Hajtsd meg homlokod,
S mond: Uram, legyen meg a Te akaratod!

Mikor a "kisember" fillérekben számol,
Mikor a drágaság az idegekben táncol,
Mikor a "gazdagság" milliót költ, hogy éljen,
S millió szegény a "nincst
ől" hal éhen,
Ó, "Lélek", ne csüggedj! Ne roskadj bele!
Nézz fel a magasba, -tedd össze két kezedet,
S kérd: Uram! -Add meg a napi kenyerünket!

Mikor életedbe lassan belefáradsz,
Mikor hited gyöngül,- s
őt - ellen támadsz,
Mikor, hogy imádkozz, nincs kedved, sem er
őd,
Minden lázad benned, hogy - tagadd meg "
Őt"!...
Ó, "Lélek", ne csüggedj! Ne egyezz bele!
Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet!
Uram!- Segíts! -S bocsásd meg vétkeimet!

Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek,
Munkád elismerik, lakást is szereznek,
Mikor verítékig hajszoltad magad,
Kés
őbb rádöbbentél, hogy csak kihasználtak,...!
Ó, "Lélek", ne csüggedj! Ne ess kétségbe!
Nézz fel a magasba, sírd el Teremt
ődnek:
Uram!- Megbocsátok az ellenem vét
őknek...

Mikor a "nagyhatalmak", a békét tárgyalják,
Mikor a BÉKE sehol!- Csak egymást gyilkolják!...
Mikor a népeket a vesztükbe hajtják,
S kérded: Miért t
űröd ezt?
 Istenem MIATYÁNK!
Ó, "Lélek", ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba,- s könyörögve szólj!
Lelkünket kikérte a "Rossz", támad, tombol!
Uram! Ments meg a kísértést
ől!
Ments meg a gonosztól!!!
AMEN

UTÓHANG
S akkor szólt a Mester, kemény szelíden,
Távozz Sátán, SZ
ŰNJ vihar! Béke, csend legyen!
Miért féltek ti, kicsinyhit
űek?...
Bízzatok! Hiszen én megígértem nektek,
Pokoli hatalmak rajtatok er
őt nem vesznek!...
H
űséges kis nyájam, én pásztorod vagyok, S
a végs
ő időkig, - veletek maradok!!!
AMEN