Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. január 29., kedd

181 - Lengyel Károly: FELHÍVÁS A MAGYAR VÁLASZTÓPOLGÁROKHOZ - 2008: MÁRCIUS 9 Népszavazás!

Von: tornado-hirek@googlegroups.

Gesendet: hétfő, 2008. január 28. 15:09
An: Kutasi József
Betreff: 2008. március 9 NÉPSZAVAZÁ

 

NYÍLT SISAKKAL!

FELHIVÁS A MAGYAR VÁLASZTÓPOLGÁROKHOZ

2008. március 9-én népünk életét alapvető módon befolyásoló kérdésekről lesz népszavazás. Több dologról szükséges ismeretet terjeszteni ennek kapcsán. Mindenkinek a puszta fizikai léte lesz a tét az egészségüggyel kapcsolatos kérdésekben, illetve az oktatásról szólván a jövő nemzedékeinek a tudáshoz való hozzáférési lehető Erőt, szervezettséget, ellentmondást nem tűrő önvédelmi döntésképességet felmutatva, a kereszt jegyében nyílt sisakkal kell tenni a dolgunkat!

1. Tudvalévő, hogy a jelenlegi kormányzati hatalmasok kivétel nélkül hajlamosak szervezett választási csalásokat végrehajtani. A tények makacs dolgok. Megtörtént. Ezért minden választópolgárt arra hívok fel, akik már eldöntötték magukban, hogy ezen a népszavazáson három igennel fognak szavazni, hogy jelentkezzenek a lakóhelyükön a jelenlegi ellenzék irodáiban választóköri ellenőrnek. Ezek a delegáltak a biztosítékai annak, hogy a legkevesebbre lehessen szorítani a tevőlegesen megvalósított választási csalást. Ne felejtsék el, hogy a szavazókör elhagyása előtt az elnöktől megköveteljék a hiteles jegyzőkönyvi másolatokat, melyeket azok hivatalból kötelesek biztosítani! Ameddig a helyi önkormányzat jegyzője le nem jelenti véglegesnek a helyi eredményt az OVI-nak, addig legalább két ellenzéki delegált el ne hagyja a szobát, egy percre se hagyják magára a szavazólapokat! Ne bízzanak senkiben, akármilyen szépszóval kérik. Joguk van jelen lenni a jogi aktusnál, és ezt követeljék is meg! Éreztessék mindenhol, hogy ez a népszavazás a kormány jövőjéről is szól, akárhogy tagadják.

2. Mindenkit arra hívok fel, hogy kék tintával töltött golyóstollal menjen el szavazni, használják a saját íróeszközt. 2006-ban erről született OVI által határozat, miszerint mindenki jogosult saját íróeszközt használni a választókörben a szavazócédula kitöltésére. Használják ugyanezt a golyóstollat a választási névjegyzék aláírásakor is.

3. Utasítsák vissza a boríték használatát. Nem felel meg a valóságnak, hogy ezt kötelező alkalmazni. Helyezzék az urnába a szavazócédulákat boríték nélkül. Másrészről ezzel a borítékok felbontási idejét megtakarítva hamarabb születik meg egy-egy szavazókörben a szavazást lezáró jegyzőkönyv.

4. A választásról szóló törvény nem azt mondja, hogy kötelezően titkos a szavazás. Nem kötelező tehát a függöny mögé menni, és ott eldönteni a szavazati keresztek helyét.
Nyílt sisak! Ismerjük fel egymást tehát arról, hogy nem megyünk be a függöny mögé, hanem nyíltan tesszük a keresztet mindhárom igen mellé.
Ennek is jelentősége van! Kérem, tessék megfontolni, ez egy apró jel. Hívő emberek nem nézhetik tétlenül Magyarország végső felszámolását kezdeményező politikát.
Legyen a kereszt a mi jelünk! Hogy is szólt a régi mondás? Alkalmazzuk ezt a mai időkre:
 „E jelben győzni fogunk!" Igen, e jelben győzni fogunk! Ám mielőtt megjelölnénk kereszttel a három igent, nyilvánosan tegyünk bizonyságot a megváltó Krisztus mellett! Vessünk tehát keresztet a szavazócédula kitöltése előtt, függetlenül attól, ki melyik keresztény vagy keresztyén felekezethez tartozónak vallja önmagát!Ne feledjék: „E jelben győzni fogunk!".

5. Szervezzék meg a szavazókörök környékbeli szórakozóhelyeinek állandó, váltott figyelését. Sokszor ott dőlt el, ki az aki szavazatát eladja egy tál lencséért. Nos, abból a tál lencsét kínáló kézből kell jelképesen kiütni a lehetőséget, azonnal hatósági segítséget kérve. A kampánycsend idejét is figyelni kell, mert akkor az úgymond nem politikai rendezvények nem tiltottak. Fel kell figyelni rá, hogy a kampánycsend első napja a Nemzetközi Nőnap, március nyolcadika lesz. A hazug kormányzati erőket támogatók ilyen lehetőséget nem szalasztanak el. Figyelni kell őket, s ha a legkisebb dokumentált jel utal arra, hogy bármilyen szavazat befolyásolási eszközt próbálnak alkalmazni, azonnal meg kell tenni a bejelentést a Helyi Választási Irodában.


Mindez nem tréfa! Totális szellemi és politikai hidegháborút folytat a kormányzat és annak pártjai saját szavazóik ellen is. Idegen érdekektől vezetve ássák alá jelenünket, és tennék tönkre jövőnket. Soha, egyetlen szemhunyásnyi nyugalmat nem érdemelnek, bármilyen nyájasan viszonyulnak környezetükhöz! Kérem, senki ne felejtse el egy percre sem, ezek mind az úgynevezett pártfegyelem hadviselési fortélyai! Majd a vitatott helyzetek tisztázása után a jogerős választási végeredménynek a Magyar Közlönyben kihirdetett végső változata hozhat némi megnyugvást ebben az ügyben. Végezetül kérem mindazokat, akikhez eljut ez a felhívás, terjesszék, adják tovább ismerőseiknek, barátaiknak, a helyi ellenzéki politikai erő irodáinak saját nevükben is, ezzel mindenáron kikényszerítve a félelem legcsekélyebb maradékának feladását részükről. Tegyenek róla, hogy megfelelő létszámmal sorakozzunk fel olyan ügy mellett úgy szavazóként, mint szavazóköri ellenőrként, ami hosszú időre szólóan az elkövetkező évtizedek politikai magatartásforma-rendszerét fogja majd a leghatározottabban, döntő mértékben befolyásolni mint közjogi esemény. Noha azt állítják a kormányzati körök és pártjaik, ez a szavazás nem jelent számukra kötelező döntéskényszert mégis olyan erkölcsi leckét kaphatnak, ami felér egy bunkósbottal.

Kérem a politikai szervezeteket arra, hogy mindenhol az országban a helyi önkormányzatok épülete elé szervezzenek a szavazás végeredményét váró gyűlést a megyeszékhelyeken, de legfőképpen Budapesten. Azután kíváncsian várjuk együtt a hiteles végeredményt.

Budapest, 2008. január 28.

Lengyel Károly
egy magyar választópolgár