Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. augusztus 3., hétfő

3.153 - Szemenyei-Kiss Tamás: Pákh Imre amerikai milliárdos - úgy tűnik - lovat váltott: legutóbb, az "őssejtkutatók" letartóztatása előtt, dr. Baja Ferenccel, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkárával pezsgőzött...

Von: cyberpress-bp
Gesendet: vasárnap, 2009. augusztus  2. 12:50
An: antal@jozsef-kutasi.de
Cc: online@nepszabadsag.hu; vorostk@nepszabadsag.hu; rabl@nepszabadsag.hu
Betreff: Figyelemfelhívás, PR Herald

 

Szemenyei-Kiss Tamás:

PÁKH IMRE ÉS BAJA FERENC...

A magyar belpolitikai élet botrányfotója

 

Pákh Imre amerikai milliárdos - úgy tűnik - lovat váltott: legutóbb, az "őssejtkutatók" letartóztatása előtt, dr. Baja Ferenccel, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkárával pezsgőzött...

Az FKGP után az MSZP következik? Mikor és hová viszi nyaralni a Pákh-klán az államtitkárt?...

 

PÁKH IMRE ÉS BAJA FERENC

Átlátszó, mint egy plexilap

Pákh Imre a milliárdos amerikai üzletember társaságában nem a hazája érdekeit is áruba bocsátó dr. Torgyán József ex-miniszter látható, hanem dr. Baja Ferenc, az MSZP országgyûlési képviselõje, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára, a társadalmi kapcsolatokért és az információs kommunikációért felelõs kormánybiztos… Cikkünk szerzõjének birtokába került, mellékelten látható fotódokumentum akár a világ egyik üzleti központjában Manhattan-ben (az 52. utca 53. emeletén lévõ luxus toronyházban) is készülhetett volna. Az üzleti partnerek azonban 2009 tavaszán Budapesten pezsgõztek. New York egyik jelentõs befektetõje és a magyarországi „királycsináló".

 

http://www.prherald.hu/kepek/cikk20090802-113205.jpg

2000. december 11-én, a Magyar Parlament ülésén dr. Torgyán József, a Független Kisgazdapárt elnöke, vidék- és területfejlesztési miniszter napirend elõtti felszólalásában „elfogadhatatlannak" nevezte, hogy egyes szocialista illetve szabaddemokrata ellenzéki képviselõk azt a látszatot igyekeznek kelteni, mintha a polgári kormánynak bármilyen korrupcióhoz köze lenne, és nem következetesen hajtaná végre a „tiszta kezek politikáját"…

A tiltakozásra szükség is volt, hiszen nem sokkal korábban értesülhetett a nyilvánosság dr. Torgyán József és Pákh Imre üzleti kapcsolatairól s ezzel egyidejûleg a Hungarista Mozgalmat is támogató amerikai üzletemberek szerepérõl a magyarországi belpolitikában.

„Dr. Torgyán különleges kapcsolatai" címmel a Népszabadság december 12.-i száma így kommentálta a parlamentben elhangzottakat:
„Mint az a 24. Óra címû hungarista lap Montrealban élõ fõszerkesztõjének – Tóth Juditnak – a Hungarista Mozgalom Hírszolgálata vezetõjéhez írott és lapunkhoz is eljutott levelébõl kiderül: a Pákh családnak – amely a nyilasok által alapított hungarista mozgalom és a 24. Óra támogatója is – nagyobb, ukrán-orosz viszonylatokkal bíró üzleti vállalkozásai vannak Magyarországon s nem mindegy nekik, hogy kik vezetik a kormányt. Úgy gondolják, hogy a következõ választásokat Torgyánnak kell megnyernie ahhoz, hogy vállalkozásaik ne menjenek tönkre. A Pákh-család két tagja (Pákh Sándor és Pákh Imre) régi támogatója a kisgazdapártnak, és kapcsolatot ápol a párt elnökével. Pákh Imre évente nyaralni viszi januárban Torgyánt… A kisgazdapárt vezetõ politikusainak amerikai üzletemberekkel fenntartott kapcsolata januárban került reflektorfénybe, amikor Lányi Zsolt alelnök, az Országgyûlés honvédelmi bizottságának elnöke (tiszteletbeli csendõr, a Hungarista Mozgalom és az FKGP összekötõje – a Szerk.) Bánkuty E. Géza, a Szittyakürt szélsõjobboldali újság kiadójának vendége volt Floridában. Lányi akkor úgy vélekedett, hogy szerinte „Bánkuty nemzetben gondolkodó jobboldali ember". – Juhász Ferenc, az MSZP alelnöke dr. Torgyán és az FKGP különleges kapcsolataira reagálva azt mondta: pártja, a Magyar Szocialista Párt vezetõi megfontolandónak tartják, hogy ebben az ügyben a Legfõbb Ügyészséghez forduljanak."

Dr. Torgyán – az Orbán-kormány második embere – a Magyar Hírlap december 21-én megjelent számában azt is közölte, hogy az elõzõ ciklusban, a Horn-kormány idején, tett hivatalos amerikai látogatásai alkalmával minden esetben írásban jelentette be Nikolits István titkosszolgálati miniszternek azt, hogy õ és felesége, dr. Torgyán Józsefné Cseh Mária, találkozik Pákh Imrével, akit barátjának tekint. „Ha bármiféle nemzetbiztonsági kockázata van (ti. a látogatásnak), akkor kérem azt velem közölni" – állt az írásos jelentésben – mondotta Torgyán József, aki szerint akkor, 1994-1998 között, semmi ilyesmit nem közöltek vele.

Nikolits István titkosszolgálati miniszter a Magyar Hírlap kérdésére határozottan cáfolta a kisgazdaminiszter kijelentését, mondván: „Én ilyen iratot nem láttam. Amennyiben létezik ilyen, az a nemzetbiztonsági kabinet irattárában biztosan fellelhetõ".

Pákh Imre meglehetõsen késõn, a Népszabadság 2001. augusztus 3.-án megjelent számában reagált a személyét érintõ kínos kérdésekre:
„Egy régi ismerõsömön keresztül ismerkedtem meg Szemenyei-Kiss Tamással. Néhány alkalommal ismerõseim javaslatára, akikkel már hosszabb ideje látunk el közösen bizonyos jószolgálati, adományozói feladatokat, õt is megkértem, hogy adjon át nevünkben kisebb adományokat a rászorulóknak. Elõfordult ugyanis, hogy egy idõben hat helyen kellett volna adományozni, ami fizikai lehetetlenség lett volna. Csak késõbb tudtam meg, hogy Szemenyei-Kiss a hazai szélsõjobb egyik figurája… Mi karitatív célokat támogatunk és nem valamilyen hungarista kiadványt vagy a hungarista mozgalmat."

A Long Island-en élõ Pákh család szóvivõje igen kényelmetlen helyzetbe került, hiszen a Független Kisgazdapártnak és a Hungarista Mozgalom Hírszolgálatának (HMH) szállított nyomdákat, fénymásolókat, továbbá a dokumentált, havonta folyósított „adományokat" – ti. fizetéseket – a Torgyán házaspár, Lányi Zsolt, Simon László, a HM hírfõnöke amerikai útjainak finanszírozását csak fenntartásokkal lehetett a rászorulóknak nyujtott kisebb adományoknak minõsíteni. (Fõleg nem annak tükrében, hogy az amerikai Szabadság Párt – a szélsõjobboldali erõket tömörítõ Liberty Party – 1997-ben Pákh Imre és Bánkuty E. Géza közbenjárására 20 millió dollárt adományozott a Független Kisgazdapártnak.)

A kétségbevonhatatlan bizonyítékok, azok nyilvánosságra kerülése, jelentõsen hozzájárult a polgári kormány 2002-es bukásához…
Most, kilenc esztendõ múltán, a mûgyûjtõvé átlényegült Pákh Imre, emlékezve a kilencvenes évekre, az új barát, dr. Baja Ferenc esetében a „rászorultsági adományokat" bizonyára már mellõzi magyarázatai sorából.

MÛGYÛJTÕ? KALANDOR? ZSENIÁLIS POLITIKUS?
Long Island-en, Pákh Imre családi birtokának helyszínén mindig is a leggazdagabb amerikaiak éltek. Korábban Rockefeller és a Vanderbilt család, napjainkban már Jennyfer Lopez és számos milliárdos mondhatja szomszédjának az egykori koporsókészítõ klán új családfõjét.

A mi csöppnyi kis országunkban az õssejt-kutatás fellendítésére vállalkozott ifjabb Pákh, ahogyan azt több személyes találkozásunk alkalmával elmondta, „nagyorosz" felmenõkkel rendelkezik: dédnagyapja Ivan Vlagyimirovics Talmazov cári tábornok volt. Nagyszülei, a Talmazov lány és Pjotr Szolovkin cári vezérkari ezredes házasságából született Natalia Szolovkint vette feleségül Pákh Sándor, a munkácsi sírkõ- és koporsókészítõ, ebben a magyar-cseh-szlovák-szovjet-ukrán fennhatóság alatt volt városban született 1950-ben Pákh Imre (jelenleg éppen Rippl-Rónai és Munkácsy senki által sem vitatott szakértõje).

1974-ben költözött Amerikába. Feleségével együtt jött, akivel a szentpétervári egyetemen ismerkedett meg, az ifjabb Pákh akkor arab filológiát tanult – ám az óceán túloldalán már külkereskedelmi üzletkötõként helyezkedett el. – „– Feleségem, akinek révén az Államokba jutottam, sok mindenben segített, mert õ Lincoln-leszármazott lévén kitûnõ kapcsolatokkal rendelkezett…" – Imre a befolyásos körök révén és kitûnõ üzleti érzékével azonnal a felsõbb osztályba lépett: gyárakat vett és adott el, emlékezete szerint így gyarapította vagyonát. – Azt már csak a magyarországi krónikása teszi hozzá, hogy a „gyarapodás" természetesen apjának, Pákh Sándornak volt köszönhetõ, az Öreg, a szélsõjobboldali szerveztek „Pénztárosa" nyersanyagokkal kezdett el foglalkozni – mindenekelõtt mûtrágyával – így jutott el a biotechnológiáig (a késõbbi években beszállt az olaj- és fegyverüzletekbe, Magyarországon a mezõgazdaságban és az élelmiszeriparban is érdekeltségei voltak.)

Pákh Imre, aki immár az õssejt-kutatásban látja a jövõt, és amelybe hazánkban is dollármilliókat fektetett, biztonságára dolgozószobáiban 18 kamera ügyel. Ha jelez a rendszer, a rendõrök harminc másodpercen belül (!) a helyszínre érkeznek. A falakon mindenütt festmények lógnak, ezeket egy amerikai mûvész készítette gyermekeirõl – az a mûvész, aki a Kennedy- és Reagan-családokat is megfestette.

98 éves apja, – Imre állításával ellentétben – nem betegsége, hanem a Magyarországon 2000-ben kirobbant botrány és leleplezõdés miatt vonult vissza. Rajta, állítólagos (csak az elmúlt hónapokban nyilvánosság elé tárt) rákos betegsége miatt, természetesen soha nem próbálták ki a magyarországi Nyírõ Gyula kórházban alkalmazott õssejt-beültetést, ezt a „sikeres beavatkozást" csak a vállalkozás finanszírozója Pákh Imre és az igazgató-kutatásvezetõ dr. Seffer István híreszteli. (Ismert: a kilencvenes években, az ezt megelõzõ politikai kísérlet alkalmával egy bizonyos Simon László nevû jószágigazgató képviselte az amerikai milliárdos magyarországi érdekeltségeit… abban az idõben õ nyilatkozott és õ vitte el a balhét fõnöke, Pákh Imre helyett.

A HAZAI TÁRSADALMI ELIT PLASZTIKAI SEBÉSZE
Dr. Seffer István – Pákh Imre új szerzeménye – 1985-ben a Központi Katonai Kórház Plasztikai Sebészeti Osztályán dolgozott, majd 1991-ben sebész fõorvossá nevezték ki a Kaposi Mór Megyei Kórházban, 2007-ben nyitotta meg az amerikai típusú reklám szlogenjét idézve „világszínvonalú" õssejt laboratóriumát és klinikáját, ténylegesen: az amerikai milliárdos bérelt ki számára és munkatársai számára egy néhány szobából, rendelõbõl álló helyiséget a Nyírõ Gyula Kórházban…
Ugyanebben az évben, 2007-ben társult a 62 éves „csodaorvoshoz" – a honi mûvészeti és politikai világ plasztikai sebészéhez – a 23 éves Bodri Krisztina, aki véletlenül éppen akkor lett gyõztese a Miss World Hungary szépségversenynek, mely vetélkedõnek Pákh Imre üzlettársa, Fásy Ádám volt a tulajdonosa illetve rendezõje. A legfõbb rendezõ, az amerikai milliárdos, azonban úgy tûnik nem bízott meg teljes mértékben a Seffer dr. által összeállított csapatban, így elhozta Ukrajnából dr. Yuliy Baltaytis professzort, akinek ezt követõen majd a nyomozó hatóság vizsgálja szakértelmét, hiszen eddig négy személyt vettek õrízetbe vélelmezett bûncselekmények: a Btk. 173. §. (1) bekezdésébe ütközõ és a 3) bekezdés a) illetve b) pontja szerint minõsülõ üzletszerûen, bûnszövetségben elkövetett bûntettek, az „emberi test tiltott felhasználása" miatt.

Pákh Imre, aki természetesen nem gyanúsítható tiltott beavatkozással, és az emberi test tiltott felhasználásával – hiszen a jóhiszemû adakozó csupán „csak" a pénzét adta a jól jövedelmezõ üzlethez – ahol is egy beavatkozás 5 millió forintba került, idõközben szintén feleséget cserélt. Az Ukrajnából hozott huszonéves modell, Nelly Pákh két gyermeket szült a Long Island-i klán számára és az irányított hírek szerint „boldog, elégedett házasságban él a Magyarországon sem teljesen ismeretlen amerikai üzletemberrel".

Azt, hogy az amerikai - argentin - magyar - ukrán vállalkozás tiltott úton jár, a Somogyi Hírlap már 2008-ban jelezte. A névlegesen Seffer dr. által vezetett IRM Magyarország Zrt. alapítvány õssejt-gyógyászati beadványát ugyanis a hivatalos szervek elutasították, vagyis nem kaptak engedélyt gyógyászati tevékenységre. Az igazgató-kutatásvezetõ akkor azt mondta: három év helybenjárás után sem adja fel a küzdelmet. Szerinte, ahogy azt a nem szakértõ újságíróknak magyarázta, az õssejtek kiválóan alkalmazhatók a humán gyógyászatban, a világon ezt mindenütt tudják, csak az EU-ban és Magyarországon nehézkes az elõrelépés, mert az úniós jogszabályoknak való megfelelési kényszer erõsebb az ésszerûségnél...

„Mi nem az Európai Unióra, hanem a betegek gyógyítására tettünk hippokratészi esküt" – üzente a bûnüldözõknek.
Elmondta még, hogy a biztonságos õssejt elõállításához kértek protokollt – magyarán: a kutatáshoz – amivel életeket menthetnének meg. Hatszáz regisztrált beteget említett, akik azt várják, hogy az életesélyeiket növelõ új módszerrel kezelhessék õket.

Csakhogy… dr. Seffer István csapata, nem különben a háttérben mozgó Pákh Imre, mindvégig „gyógyító" munkát végeztek: személyenként és esetenként 5, azaz ötmillió forint honorárium fejében.

Az egészségügy bûnügy legtalányosabb kérdése csak ezután következik: mit keres ebben a társaságban dr. Baja Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára?

2009.08.02.

Szemenyei-Kiss Tamás (1945, Budapest – Szeghalom – Düsseldorf – Budapest)

Forrás: PR Herald

 

 

További cikkek a szerzőtől:

    1956 DIDERGÕ LÁNGJAI  „Leszünk múzeumi tárgyak"

    A HALÁL MÉRNÖKEI  Patkányút – történelmi háttérrel (5. rész)

    A NEMZETI MORÁL UTOLSÓ ESÉLYE  Patkányút – történelmi háttérrel (4. rész)

    A NÉP NEVÉBEN  Az emberek ellenében?

    A PÁRTHALOTT  A Nyilaskeresztes Párttól a Független Kisgazdapártig

    A SAKÁL ÉS TANÍTVÁNYAI  Parancsot teljesítettek

    A VILÁG CSENDÕREI  „Megszálljuk ezt a nevetséges kis országot"

    ARGENTÍNAI „EXILIUM"  Patkányút – történelmi háttérrel (6. rész)

    AZ EGYHÁZ BELÜGYE?  „A demokrácia a Sátán mûfaja"

    AZ EP-VÁLASZTÁS HETE  Weimar felé félúton…

    AZ IRÓFEJEDELEM ÉS AZ Õ UDVARONCAI  3. rész: Megélhetési magyarok

    AZ SZDSZ VÉGÓRÁI  Akiket a hang zavar

    BARTIS FERENC, HÁLÓZATI MUNKATÁRS  A fõnix kozmikus feltámadása

    BRÁDY ZOLTÁN HITELTELENSÉGE  Ez itt a gyász és a reklám helye

    CSÁNYI SÁNDOR, AZ ARANYPOLGÁR  Elvtársak és vadásztársak

    CSIKÁGÓ  Pénz – piac – panama

    CZINEGE LAJOS  A hadseregtábornok

    DEMOKRÁCIA-VÉDELEM  Rájuk bíztuk volna?

    DIPLOMATÁK ÉS KALANDOROK  „Olcsóbb egy golyó, mint egy repülõjegy…"

    EDUARDO RÓZSA-FLORES HALÁLA  A dicstelen vég

    EKREM KEMÁL GYÖRGY  Utolsó demonstráció a nyitott koporsóban

    ELLENZÉK ÉS RESTAURÁCIÓ  Csontváz a szekrényben

    ERDÉLYI LAKOMA  Pártütõk - mindkét oldalon

    ERZSÉBETVÁROSI CSIKÁGÓ  Vörös szegfû a rácsokon

    ESETI ORVOS  A hóhérsegéd

    FALUDY GYÖRGY (1910 – 2006)  Vérebek között

    FIDESZ ÉS A SZAKSZOLGÁLATOK  Mellékszálak, fõszereplõk

    GROSICS GYULA  Legenda és valóság

    HUNGARISTA NEONÁCI ORGANIZÁCIÓK  A szabadság parazitái

    HUNVALD GYÖRGY MEGDÖBBENT  Az erzsébetvárosi árnyjáték újabb felvonása

    INFORMATIKAI APOKALIPSZIS  Szálasi Ferenc születésnapja után

    IRÓFEJEDELMI UDVARONCOK (1. rész)  Egy kurzus-kultusz nyomában

    IRÓFEJEDELMI UDVARONCOK (2. rész)  (Új)hungarista organizációk

    JEGYZET „A NYILAS EMIGRÁCIÓ..."-HOZ  Észrevételek a tanulmányhoz

    JESZENSZKY GÉZA  Rokonok demokráciája

    KÁDÁR-GYERMEKEK  Holnaptól minden másképp volt?

    KALANDTÚRÁK  „Ahol a tisztesség véget ér…"

    KÁOSZ-KÖZELI DEMOKRÁCIA-DEFICIT  A „közös ügy"

    KECSKÉSI TOLLAS TIBOR  A korbácsos költõ

    KÉPÍRÓ SÁNDOR CSENDÕR-SZÁZADOS  Patkányút – történelmi háttérrel

    KÍMÉLETLENÜL  A törvényesség határsértõi

    KIRÁLY BÉLA (1912-2009)  Perben a történelemmel

    KURUC.INFO, A BOTRÁNY-PORTÁL  Cyber-terroristák

    MAGYAR GÁRDA? – STURMABTEILUNG?  Vona Gábor: „Gárdista egyenruhában vonulok a parlamentbe!"

    MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE  „Kollektív bûnösök" és „hazaáruló gazemberek"?

    MAURICIO SOSA INTÉZKEDIK  A New York-La Paz-Cochabamba-Santa Cruz-Budapest tengely

    MORVAI KRISZTINA DR. – EP-KÉPVISELÕ  Egy házban az ellenséggel

    MÚLTHAMISÍTÓK ÉS IGAZSÁGKERESÕK  Patkányút – történelmi háttérrel (3. rész)

    NAGY IMRE PER  A mártírok igazsága

    NEMZETISZOCIALISTA KAPCSOLATOK  Virtuális ellenzék

    NEMZETSTRATÉGIA – A LA FIDESZ  Irgalmas angyalok

    ORBÁN VIKTOR  Az „agyagba-döngölõ"

    ORBÁN VIKTOR VISSZAVÁGNA  „Nem fogják megúszni a felelõsségre vonást!"

    ÕSSEJT TERJESZT ITT KÓRT  Piszkos pénzek

    PERBEN A DEMOKRÁCIÁVAL (1. rész)  Egy büntetõeljárás anatómiája

    PERBEN A DEMOKRÁCIÁVAL (2. rész)  Politikusok és bértollnokok összeesküvése

    PERBEN A DEMOKRÁCIÁVAL (3. rész)  Szemtõl szembe a Janus-arccal?

    PORUBSZKY ISTVÁN, A GÁRDISTA  Amatõr festõ – történelmi tájképpel

    POTENCIÁLIS TERRORISTÁK  A birodalmi demokrácia mûködése

    PROHÁSZKA OTTOKÁR…  … és a modern nemzetiszocializmus

    RADNÓTI MIKLÓS ÉS WASS ALBERT  „Halált virágzik most a türelem"

    TERROR-KOMMANDÓ BOLÍVIÁBAN  Árnyékhadsereg és a Santa Cruz-i hullaház

    TERRORKOMMANDÓ  Rózsa-Flores gyilkosságra készült

    TITKOSSZOLGÁLATOK ÉS AZ ÜGYNÖKLISTA  Évfordulós névsor

    ÚJVIDÉKI HALOTTAK  Patkányút – történelmi háttérrel (2. rész)

    VONA GÁBOR AZT ÜZENTE  A Hungarista Mozgalom és a Jobbik

    WASS ALBERT DOSSZIÉ  Egy irodalmi kultusz hívei