Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. augusztus 7., péntek

3.191- Bóna Mária Ilona: Kongassátok meg a harangokat és gyertek segíteni! Nagyon jó S. Andrásnak ez az írása, amit nyílt levél formájában írt a zsidóságnak címezve. Gratulálok! Helyettem írta!

Von: Bóna Mária Ilona
Gesendet: péntek, 2009. augusztus 7. 10:41
An: antal@jozsef-kutasi.de
Betreff: Kongassátok meg a vészharangot és gyertek segíteni!

 

Kongassátok meg a harangokat és gyertek segíteni! Nagyon jó S. Andrásnak ez az írása, amit nyílt levél formájában írt a zsidóságnak címezve. Gratulálok! Helyettem írta!

 

Csakhogy, nagy gondban vagyok mindattól, amit itt leírt... Ugyanis, én - vele ellentétben - nem látok arra semmilyen lehetőséget, hogy megmentsük hazánkat az izraeli telepesek országfoglaló szándékától.

 

Indoklásul felhoznám azt a törvényt, amit 2008. április 22-én területfejlesztési törvénybe csomagolva elfogadott a magyar parlament. (Csatolmányban olvasható.)

Ennek értelmében, 2010-es határidővel az ország területét 11 körzetre osztva, minden körzet 10 km-es területén logisztikai központokat kell kialakítani. Amiért a NATO Izraellel szerződést kötött logisztikai kp-ok építésére, kialakítására, ezért teljesen legálisan fognak ezrével beköltözni ezen kp-okba izraeli állampolgárok, valamint ott vannak a lakóparkok is...

Az összes párt, amelyik kormányon, ill. ellenzékben van mind megkötötte azt a paktumot, illetve betartása fölött őrködik, mint a polgári kormányzás idején is a miniszterelnöki tanácsadó tette.

Mindezt,  a magyar nép feje fölött, melyben ígéretet tettek arra, hogy Magyarország nem fogja akadályozni az x létszámú zsidóság letelepedését. Szavatolja továbbá, hogy nem lesz semmilyen elszámoltatás!

 

Hogy a PAKTUMban foglaltaknak érvényt szerezzenek MINDENRE képesek!!!

Amit az elmúlt 6 évben kiváltképpen bizonyítottak is! Éppen ezért, azt hittem, hogy az MSZ ez ellen tehet valamit. De, azt kell, hogy mondjam, mostanra minden reményem odaveszett ezzel kapcsolatban.

Ugyanis, kizárólag a kádári időben biztos egzisztenciát teremtőkre számít és esze ágában sincs elszámoltatni senkit semmiről. Vagy, azokra számít még akik fanatizálhatók és bíznak a Szent Korona-tan szerinti országlás lehetőségében... (Közéjük tartozom én is, de...?) Csakhogy, a programkészítés során minden egyes alkalommal visszautasították a sorsüldözöttekre és kárpótlásukra vonatkozó programtervezetemet.

Ebből arra a következtetésre jutottam, hogy egy egész nemzedéknyi magyarországi állampolgárt nem akarnak újra honosítani, sőt, egészen egyszerűen a hontalanságra, a földönfutóvá tételre és a hajléktalanságra akarnak kárhoztatni... mint ahogy ez most meg is történik a MSZ teljes közömbössége mellett.

 

A másik, ami szintén gondot okoz nekem, hogy a vezéralakja a szervezetnek, aki katonaember létére nem foglalkozik ezzel a logisztikai és NATO támaszpont témával. Persze, lehet, hogy igen, csakhogy ő azt velem, velünk nem akarja megosztani. Ez már megint egyfajta "a népről, annak feje fölötti" döntésre utal.

 

Amiért én ős-emdéefes voltam és ott éltem kisiskolás koromtól, ahol egy emdéefes vezéralak a délpesti vendéglátó vezérigazgatójaként személyes ismerőse volt a családomnak, és a helyi emdéef fő"patrónusa"

volt/van még most is... nagyon jól ismerem a gondolkodásmódját, a stílusát és minden jel arra utal, hogy, mint katonaember, az egész PAKTUM betartása és betartatása, valamint a nato logisztikai kp-ok kialakítása mögött is ő áll.

Sőt, az MSZ megszervezése mögött is őt kell sejtenem... Az történt, hogy még 2003-ban megjelentetett egy írást Antall József halálának évfordulójára (csatolmányban látható) és... abban azt írta a PAKTUMRÓL: "...Ezért kötötte meg az ismert paktumot és nem tette lehetővé, hogy a tudatlanság, vagy félismeretek ezt lehetetlenné tegyék."

 

Szeretném a figyelmedet felhívni arra a két nagyon fontos üzenetre, amit ez az egyetlen mondat tartalmaz! Az, pedig a "TUDATLANSÁG" és a "FÉLÉSIMERETEK" szavak mögött rejlik. Amiért én minden létező fórumon tiltakoztam ez ellen a paktum ellen, méghozzá ezen politikus - tudatlanságra és félismeretekre alapozott - politikája ellen, ez az ember, most megszervezteti a társadalmat méghozzá olymódon, hogy tömegesen a TUDÁS és az ISMERETEK birtokába jusson. Mert, a Magyarok Szövetsége, élén Vukics Ferenccel, valóságos népfőiskolai kurzussá varázsolta az egész országot egyetlen év leforgása alatt.

 

Csakhogy, van ezzel egy kis bökkenő!!! Nem is kicsi, amire én is csak mostanság jöttem rá és amire szeretném a figyelmedet felhívni. Ez, pedig a következő:

1.) Míg a magyarság számára ősi túlélési technikákat, mesterségeket oktatnak országszerte és az erkölcsös élet szentsége alapján igyekeznek programokat íratni velünk... addig óriási kaszinóvárosok létesítésére adnak lehetőséget idegen állampolgárok számára...

2.) Erről eszembe jut, amikor ez a katona-politikus indult 1996-ban a Magyarok Világszövetségének elnöki posztjáért való kampányban - akkor, amikor még élt Pongrátz Gergely is. Csakhogy, Pongrátz Gergely visszalépett ennek a katona-politikusnak a javára és hulló könnyek között, elcsukló hangon azt mondta: "Magyar testvéreim, fogjatok össze, merjetek indiánok lenni!" Akkor ez engem megrettentett, hiszen a fene sem akar magyarként rezervátumban élni a saját hazájában!!! Most kezdem érteni, hogy a MSZ egyfajta rezervátumban való túlélésre készíti föl a magyarság életrevalóbbik részét és ezért nem hajlandók foglalkozni semmilyen napi, vagy jövőbeli politikával! Azonban arra is kell gondolnunk, ha sikerül összehozni egy alkotmányozó nemzetgyűlést és a Szent Korona szerinti országlást megkezdeni, akkor bizony magunkra leszünk utalva és hagyatva itt Európában!!! Akkor szükség lesz egyfajta önellátó (autokart) gazdálkodás szerinti berendezkedésre!

3.) Eleinte még úgy gondoltam, hogy ezzel a fajta kuturális "forradalommal" öntudatra lehet ébreszteni egy népet és aktivizálni lehet a helyi magyarság színe-javát! Csakhogy, semmire nem megyünk helyi szinten, mert a pártok képviselői minden eszközt igénybe vesznek a "magyarkodók" elszigeteléséhez és elnémításához!!!

4.) Ugyanakkor, az MSZ-ből kiközösítik azokat, akik úgymond nem dolgoznak! Vagyis, akik nincsenek beavatva vagy olyan helyen élnek, mint én, azok számára kívül tágasabb!

5.) A parlamenti pártok képviselői úgy akarják megúszni és a nato katonai jelenlétét igazolni, hogy "idegen" fegyveres testületek tagjaival egyenlőre cigányokat lövetnek agyon, mondván, hogy itt etnikai villongások vannak, ami egyfajta polgárháborúba fog torkollni... Gondolkodjatok el azon, hogy Táborfalván nem azért lőtték-e le azt az apát a kicsi fiával, mert rátaláltak a föld alatti hangárokra, amint éppen felújítják azokat??? Minden esetre, valami olyasmit látnak ezek a gombászó, rőzsegyűjtő cigányok az erdeinkben, amit nem akarnak valakik, hogy lássanak!

6.) Bízom abban, hogy ez a nagyszabású rendezvény a kunszentmiklósi Bösztörpusztán, mégis vonzani fog százezreket és talán még összejöhetnénk annyian is, hogy egy alkotmányozó nemzetgyűlést megejthetnénk végre! Ezért nem ágálok a Magyarok Szövetsége ellen, mert vagy így sikerül végre a kívánt tömeget együvé összehívni, vagy sehogy! Minden marad a régiben és akkor tényleg, minden elveszett.

7.) Végezetül, a legfontosabbra szeretnék kérni minden magyarul érző és FELELŐSSÉGGEL GONDOLKODÓ TESTVÉREMET, vagyis mindenkit, hogy ha nem mozdulnánk a pusztáról dolgunk végezetlenül, akkor riadóztassatok MINDEN MAGYART, kongassátok meg a vészharangot és gyertek segíteni!!!

 

Bp.2009.08.04.

 

Reménykedő szívvel:

Bóna Mária Ilona

BMI

http://furaila.blog.xfree.hu

http://furaila.xfree.hu

http://furaila.video.xfree.hu

----------------------------------------