Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. augusztus 4., kedd

3.161 - A Magyarok Szövetsége Egyesület létrehozása egyfelől technikai okokból - pénzügyi műveletek -, másrészt azért volt szükséges, mert a név ilyenformán le van védve, nem veheti el senki, akinek más céljai vannak.

*** www.nemzetihirhalo.hu *************


Beszámoló a Magyarok Országos Gyűlése helyszíni bejárásáról és munkaértekezletéről (videóval)
SzLenke, 2009, július 27 - 14:56 MSZ

Tegnap jó hangulatban, mintegy 250 fő részvételével megtartottuk a Magyarok Országos Gyűlése országos szervezői munkaértekezletét és a helyszín bejárását.
Vukics Ferenc rövid elnökségi beszámolóval nyitotta meg a megbeszélést és eloszlatott egy-két félreértést, amelyek kósza hírek alapján kezdtek terjedni körünkben.
Felhívta a figyelmet, hogy az elvégzett munka arányában, ahogyan egyre-másra születnek az eredmények, úgy kaphatunk egyre több támadást is. A magyar ember a cselekedetein keresztül mérhető meg, hallgassunk hát józan eszünkre és szívünkre! Az mutatja meg az igaz embert, ahogyan cselekszik, és nem az, ahogyan beszél.
Megismételte, hogy a Magyarok Szövetsége nem alakul párttá, ahogyan a magyar nemzet, amelynek összefogása a legfőbb célunk, nem tud párt lenni.
A Magyarok Szövetsége Egyesület létrehozása egyfelől technikai okokból - pénzügyi műveletek -, másrészt azért volt szükséges, mert a név ilyenformán le van védve, nem veheti el senki, akinek más céljai vannak.
Már nem is meglepő, hogy a július 16-i sajtótájékoztatót követően - a sajtó képviselőinek részvétele ellenére - semmilyen hír nem jelent meg a médiában a Magyarok Szövetségéről.

Vukics Ferenc további kitartó munkára buzdította a megjelenteket. Kifejtette, hogy a szervezés egyben mindannyiunk számára egy tanulási folyamat, lelki-szellemi-emberi fejlődés, amely nem működik alázat nélkül. És mivel csak az nem hibázik, aki nem dolgozik, nagy-nagy türelemre és egymás iránti meg-megújuló szeretetre is szükségünk van.
A szakmai részletek tárgyalását megelőzően elénekeltük a Himnuszt.
Benis Miklós ezt követően a költségvetés bemutatásával kezdte. A Magyarok Országos Gyűlése szervezése önkéntes munkával valósul meg, mégis vannak olyan tételek, amelyeket pénzben kell ellentételezni (mobil wc-k, rendőrség, tűzoltóság, mentő ügyelet és tábori kórház, vízellátás, áramellátás kiépítése, stb.), ezért van szükség például helypénz és parkolási díj szedésére.
A feladatlebontás ismertetése során bemutatásra kerültek az egyes feladatcsoportok felelősei. Őket kell keresni az egyes témákban, nevük és elérhetőség megtalálható a honlapon. Kérjük, hogy ha ebben változás történik, vagy valamely adat nem pontos, azt a szervezők jelezzék az msz.szer@gmail.com címen, hogy az elérhetőségek mindig naprakészen állhassanak az érdeklődők rendelkezésére!
A rendezvény területének bejárása előtt lehetőség nyílt kérdések feltevésére. A bejárás során megtekintettük a térképen is bemutatott programhelyszíneket.
A munkaértekezlet "hivatalos" részét a Hétboldogasszony Kápolna körül közösen elénekelt Himnusszal zártuk.

Ezt követően - a személyes találkozás előnyeit kihasználva - kisebb csoportokban estig folytatódott a szakmai munka. Megbeszélést tartottak feladat-, szakmai és megyei munkacsoportok. Munkaértekezletet tartottak az étkeztetésre bejelentkezett vállalkozók is Tóth Tibor vezetésével. Tibor továbbra is várja e-mailben (tibor.taltos@freemail.hu) a bejelentkezőket az áramigény, helyigény és értékesíteni kívánt étel- és italneműk megadásával.
A Pusztafeszt résztvevői egyeztettek a főszervezőkkel a helyszín előkészítési munkálatairól. Augusztus elejétől kezdve a csapat áttelepül a rendezvény helyszínére. Ha valaki már ekkortól lemenne segíteni, előzetesen egyeztessen Sárközy Ádámmal a 70/5597-955-ös számon.
A nap során (mint ahogy tavaly is oly sok alkalommal) Szűcs Sándor gondoskodott éhünk csillapításáról saját készítésű, ízletes kenyérlángosával, kukoricájával. A sütésben, kínálásban a Pusztafeszten a kenyérsütés és kemence használatról kiokosított fiatalok segítették. Köszönjük önkéntes munkájukat, felajánlásukat!

Végezetül egy-két szolgálati közlemény:
- A Magyarok Országos Gyűlése feladat felelősei megtalálhatók itt: (http://www.magyarokszovetsege.hu/content/kit-keressek-hova-forduljak-has...). Kérjük, hogy kérdésekkel hozzájuk forduljatok! Ha változás történik az adatokban, vagy bármely egyéb, a nagyrendezvényre vonatkozó kérdésben jelezni lehet a msz.szer@gmail.com címre.
- A plakát és szórólap terveket hamarosan közzétesszük a honlapon. Helyi hirdetmény készítésére van mód, de tartalmát tekintve azonosnak kell lennie a központi szervezés által megadottal, és minden esetben kérjük a végső változat átküldését elfogadásra!
- A programterv készítése folyamatban van, amint lehet, erről is hírt adunk.

Isten áldása kísérje munkánkat!
Benis-Jahnov Janka

-----------------------------------------------------------------