Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. november 23., kedd

7.081 - Magyarok Szövetsége: A magyar nemzetnek történelmi lehetősége van visszatérni ezeréves történeti alkotmányához.

From: Szép Zsuzsa
Date: 2010. november 23.
Subject: Nyomtatásra, továbbításra: Jogfolytonosság helyreállítása
To: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>

Magyarok Szövetsége állásfoglalás

A magyar nemzetnek történelmi lehetősége van visszatérni ezeréves történeti alkotmányához.

A Magyarok Szövetsége ebben látja a magyar nemzet biztonságos jövendőjének megteremtését.

Szövetségre hívunk mindenkit, aki egyetért a jogfolytonosság helyreállításával.


Magyarok Szövetsége

 Már csatlakoztak      Csatlakozás ITT 

levélben: msz.jogfolytonossag@gmail.com

 


Üzenet a nemzethez

"Történeti alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállításával hazánk legfőbb közjogi méltósága ismét a Szent Korona lesz, amely túlmutatva önmagán a közénk született Istent, Jézust idézi meg, az Ő múlhatatlan igazságát emeli trónra."
Molnár V. József

"A magyar jövőt, megmaradásunk folytonosságát őrizzük meg a Szent Korona és a Szent Korona tanra épülő magyar történelmi hagyomány és műveltség vállalásával, a jogfolytonosság helyreállításával és annak jelenkori természetes továbbéltetésével!
Hiszem és vallom Magyarország feltámadását!
Akarom."
Jelenczki István

"A Szentkorona Magyarországának történeti alkotmánya évszázadokon át volt képes arra, hogy megvédje és gyarapítsa a szakrális felelősségére bízott nemzet-testet. Az a pusztító világerő azonban, amely először jakobinusként, majd bolsevikként, végül napjainkban neoliberális globálnyikként jelent meg, brutálisan letépte a magyarságot e szakrális történelmi talapzatáról, ezért ma az egyetlen lehetséges feladatunk az alkotmányozás kapcsán csak az lehet, hogy méltó módon visszahelyezzük erre az eredeti szakrális talapzatára, hogy ennek nyomán orvosolhassuk a nemzetet ért sérelmeket, és országunkat visszafordítsuk e végzetes lepusztulási lejtőről."
Bogár László

"A magyar élet minőségében a nagy változás a második világháború után kezdődött. Megkezdődött a magyar nemzeti öntudat silányosodása, és ez az 1990. évi rendszerváltoztatás után tovább folytatódott. Miért? Mert a magyar nemzet nem hallgatott önvédelmi ösztönére, és elmulasztotta helyreállítani a jogfolytonosságot a történelmi magyar állammal. Egy hasonlat talán rávilágít a kérdés súlyosságára: a szerves fejlődéssel kialakult magyar történelmi alkotmány helyett az idegenből kölcsönzött ún. chartális alkotmány választása olyan, mint az emberi szervezet esetében az eredeti szerv önkényes és önkéntes kicserélése műszervre. A magyar nemzetnek bizony nem szabad éppen azt a megoldást választania, amelyik együtt jár mindannak a tagadásával, ami múltjában értékes. Ragaszkodnia kell a sajátosan magyar közjoghoz, a történelmi magyar alkotmányhoz, a Szent Korona tanához - semmi másra, mint önvédelmi ösztönére hallgatván, s kijelentvén, hogy ami történelme során a legveszélyesebb helyzetekben mindig megmentette, az nem megsemmisítendő, nem kicserélendő."
Kocsis István

"...Magyarország
időben különböző születésű törvények és szokások által meghatározott történeti alkotmánnyal bíró ország volt 1944. évi idegen nagyhatalmi megszállásáig. Ezen alkotmányát független, alkotmányozó hatalom soha nem helyezte hatályon kívül. Jelenkori "alkotmány"- nak nevezett alaptörvénye saját megállapítása szerint ideiglenes, továbbá nem szuverén, azaz nem legitim, alkotmányosan nem hiteles országgyűléstől származik sem 1949. évi papirosalkotmány formájában, sem 1989. évi - tartalmilag, elemi szinten jogállaminak tekinthető - szöveggel megállapított, sokszor módosított változatában...
...Mérhetetlen a jelen döntéshozóinak
felelőssége, mert megismételhetetlen lehetőséggel élhetnek. A történelem Ura adjon ehhez erőt és bölcsességet a jelen nemzedékeinek!
Dixi et salvavi animam meam, szóltam és megmentettem lelkemet, mondották a régiek. Én is ezt tettem, reménységgel, aggodalommal, jóakarattal."
Zétényi Zsolt

"A Teremtő Isten minden embert meghatározott céllal és feladattal küld a Földre. Bennünket, magyarokat a Kárpátmedencébe küldött, hogy isteni terve szerint óvjuk, vigyázzuk az Ő teremtett világát. A Szent Korona eszmeisége a szeretet és a befogadás eszméjét valósítja meg. Mi magyarok, csak a szeretet segítségével állíthatjuk helyre megrontott világunkat, megrontott magyarságunkat."
Papp Lajos