Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. november 28., vasárnap

7.130 - A segítségemet megadtam, de a NAGY RENDSZERVÁLTÁS fordulatában, elfelejtettek köszönetet mondani.

Kedves Honfitársaim!

Ez az ismétlés azoknak szol, akik még mindig kételkednek, éveken keresztül a háttérben végzett munkámon. A segítségemet megadtam, de a NAGYRENDSZER VÁLTÁS  fordulatában, elfelejtettek köszönetet mondani. Köszönet nélkül is, a Jó Isten segítségével, tudok élni, úgy mind a többi harcos barátaim. 

Akik most csöndbe vannak, azok talán a beépített ügynökök voltak, és maradtak is?

Magyaros tisztelettel és szeretettel,

Kutasi József

Szerző:
Kutasi József
Elküldve: 2007.márc.08. - 14:11
Tárgy: Szívósan dolgoznunk kell a teljes hazánkban azon, hogy egy új, tiszta reformszellem szülessen
Nem mosta el a jégeső sem!
Stuttgarti tüntetés a magyar Főkonzulátus előtt

2007. február 3.

2007. március 3-án újabb -immáron a negyedik- tüntetés volt Münchenben a magyarországi antidemokratikus politika hatására.
A demonstrációt hivatalosan "stuttgarti magyarok egy csoportja" szervezte, de rajtuk kívül megjelentek müncheni magyarok, voltak Mainzból, Ulmból, Salzburgból, Bécsből, Budapestről, sőt egy kisbusszal még Pécsről is érkeztek tüntetők.

Az időjárás nem kecsegtette el a hatvanfős csoportot. A tüntetés ideje allatt kellemetlen szélben, később esőben folyt a műsor, amelyet Alida Hahn-Seidl stuttgarti festőművész, a tüntetés főszervezője nyitott meg. Egymást követték a beszédek, szónoklatok. Felszólalt többek között Kucsera János a müncheni Széchenyi kör vezetője, Horkovics János, a Magyarok Világszövetségének németországi elnőke, Barka Zsuzsanna és Boldvai Levente, az októberi tüntetés szervezői, Mészáros Zoltán a helyi RISS!, emberjogi szervezet elnöke. Többen is szót kértek a magyarországi és németországi vendégek közül. Aláírásgyüjtésre is sor került, mely ívek a tüntetés petícióához mellékelve a főkonzulátus munkatársának lett átadva.
A demonstráció végeztével megérkezett dörgések és villámlások közepette egy kemény jégeső, mely Petőfi, A nemzetgyűléshez című műve alatt csapott le a hallgatóságra. A felolvasó szerint Petőfi üzenete volt ez a jelenlegi magyarországi parlamenthez.
Ezután a Magyar Katolikus Misszió épületébe húzódott vissza a megcsappant hallgatóság, ahol ebéddel és további beszédekkel folytatódott a program.

(L.E.)

Petíció
A Magyar Köztársaság Müncheni Főkonzulátusa
81927 München, Vollmannstr. 2.
Tisztelt Dr. Janzsó Krisztián úr!
2006. szeptember 17-e óta

úgy a Magyar Köztársaság fővárosában, mint számos vidéki településén
- élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt jogaikkal –
a Magyar Köztársaság Állampolgárai véleményt nyilvánítanak.

Ezen vélemény-nyilvánításokhoz kapcsolódva 2007 március 3-án a nagykövetség előtt tiltakozunk a magyarországi belpolitikai válság ellen, ezen formában adunk hangot az alábbiakban is megfogalmazott véleményünknek és követeléseinknek.

2006. év végére a Magyar Köztársaság működőképességének végső határára jutott.
A társadalom mély erkölcsi válságba került, a gazdaság katasztrófális helyzetben van.
A Nemzet érdekeitől, a Választók akaratától végleg elszakadt az ország vezetése. A hatalmat gyakorlók nem képesek a mai Magyarország morális és gazdasági állapotának felmérésére.
A nagytőke mérhetetlen mohóságának kiszolgáltatott lakosság már régóta saját teljesítőképességének határain túl próbálja viselni azokat a terheket, amelyeket a felelőtlen, csupán saját érdekköreinek gyarapodását szem előtt tartó kozmopolita kormány és az őt kiszolgáló kalandor „újgazdag” csoport reá rótt.
A tömegek megtévesztésén alapuló, a hazugságra épülő kormányzat, az ország javait elkótyavetyélő gazdaságpolitika, a felelősség alóli kibúvás idegen a demokrácia alapelveitől, tehát nem lehet alkotó eleme a Magyar Köztársaság - mint demokratikus európai állam - működési rendjének.
A nemzet egységét tagadó, az együvé tartozás erkölcsi lehetőségét is gátló, idegen hatalmak érdekeit kiszolgáló politikával nem tesz eleget a kormány az egyetemes emberi jogok normájának sem. Működése során folyamatosan sérti, sőt felszámolással fenyegeti a demokratikus intézményrendszert. Ijesztően körvonalazódik a rendőrállam, a diktatúra képe.

Napjainkra már a magyar társadalom széles rétegei nem tudnak hinni, nem tudnak bízni a Magyar Köztársaság vezetőiben, vezető politikusaiban, az őket elvtelenül kiszolgáló médiumokban.
Mindezeket előre bocsátva - Mi, a nemzet sorsáért felelősséget érző állampolgárok:
Követeljük, hogy a hitelét vesztett, illegitim kormány azonnal mondjon le!
Követeljük, hogy az Országgyűlés oszlassa fel önmagát, minden magát hitelesnek érző országgyűlési képviselő vállalja az újabb, személyes megmérettetést!
Követeljük, hogy alakuljon - korlátozott jogkörrel - független szakértőkből átmeneti kormány!
Követeljük, hogy a társadalom teljes vertikumát reprezentáló Alkotmányozó Nemzetgyűlés alkossa meg a Magyar Köztársaság hiteles, a Szent Korona eszmeiségén alapuló Alkotmányát!
Követeljük, hogy a Köztársasági Elnök tagadja meg a szeptember óta hozott törvények kihirdetését, az állampolgárok indokolatlan sarcolását célzó intézkedések életbe léptetését!
Követeljük, hogy vonják felelősségre mindazokat a vezetőket, akik minden szakértelmet nélkülöző, felelőtlen döntéseikkel, egyes érdekkörök aránytalan előnyökhöz juttatásával, vagy súlyos mulasztásaik okán a jelenlegi állapotba sodorták országunkat!

Követeljük, hogy a szeptember 17-a óta zajló békés vélemény-nyilvánítások során - a rendőrség állományában használatos gyakorlóruhát viselő „ismeretlen” személyek, és „ismeretlen” civil ruhás provokátorok által gerjesztett „erőszakos cselekmények” okán - őrizetbe vett és koncepciós pereket idéző, statáriális módon elítéltek - a már börtönbüntetésüket töltő POLITIKAI foglyok - kapjanak amnesztiát, ítéleteiket semmisítsék meg.

Követeljük, hogy a szeptember 17-a óta zajló békés vélemény-nyilvánításokat tudatosan megzavaró, a megzavarások előkészítésében, a diktatúrákat idéző brutális végrehajtásban, a megtorlásban közreműködőket, legyenek azok bármely politikai-, állami-, magánszervezet/cég tagjai/alkalmazottai, legyenek azok bármely fegyveres, vagy nem fegyveres testület tagjai/alkalmazottai, vonják felelősségre, állami/közfunkciót soha ne tölthessenek be!
Követeléseink foganatosítása érdekében minden törvényes eszközt igénybe veszünk. Ezért Magyarország működőképességének fenntartása érdekében azt tanácsoljuk a jelenleg még döntési pozícióban lévő vezetőknek, hogy petíciónk tartalmát megfontolás után mielőbb igyekezzenek megvalósítani.
Kérjük Önt, hogy ezen petícióban foglaltak megfontolása után munkájával segítse Magyarország megújulásának lehetőségét!

München, 2007. 03. 03.