Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. november 30., kedd

7.144 - Oravecz Mihály: LOGIKÁRA ÉPÜLŐ ÚJ ALKOTMÁNYT A MAGYAR NÉPNEK !

From: Oravecz Mihály

Date: 2010. november 28.
Subject: LOGIKÁRA ÉPÜLŐ ÚJ ALKOTMÁNYT A MAGYAR NÉPNEK !
To: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>


KEDVES JÓZSINK !   ....
EZT A LEVELET KÜLDTEM A MINISZTERELNÖKÜNKNEK.
SZERINTEM  KÖZLÉSRE EZ MEGFELELNE, HA TE IS EGYETÉRTESZ EZZEL.  
Szeretettel !   - misi -.
 
 
Subject: LOGIKÁRA ÉPÜLŐ ÚJ ALKOTMÁNYT A MAGYAR NÉPNEK !

TISZTELT MINISZTERELNÖK ÚR !
 
KEDVES VIKTORUNK,
......KÉRLEK, HOGY AZ ALANTI PROJEKT TANULMÁNYT,  ... IDŐT NEM SAJNÁLVA TANULMÁNYOZD. 
 
A NEVED ÖRÖKRE FENNMARAD, HA TERVBE VESZED  A MEGVALÓSÍTÁSÁT EZEN ÚJ DEMOKRATIKUS ÉLETFORMÁNAK.
 
A JELENLEGI  PROBLÉMÁS KORMÁNYZÁS, MI SOKSZOR MEGKÖTI A KEZED, MERT A KORMÁNYODRA IS KÉNYSZERÍTETT BEL ÉS NEMZETKÖZI KÖTELEZETTSÉGEK,
 
......AMI AZ ELŐBBI BECSTELEN NEMZETELLENES KORMÁNY OKÁN KELETKEZTEK-NEK. TÉGED ÉS A KORMÁNYOD  IS KÉNYSZERÍTI ARRA,
 
HOGY EZEN ÉRDEKEKET SZOLGÁLD PAPRIKA JANCSI MÓDJÁN.
 
A MAGYARSÁG JÓÉRZÉSŰ BECSÜLETES, DE MA IS FOSZTOGATOTT POLGÁRAI ÉRTIK  ÉS TUDJÁK EZT
 
, .... EZÉRT SZAVAZTUNK  FELTÉTLEN BIZALMAT NÉKTEK, MERT TÖRETLEN HISSZÜK AZT, HOGY  TI  LESZTEK AZOK,
 
KIK LE TUDJÁK GYŐZNI, TÖRNI A KORRUMPÁLÓDÓ-TT  HAZAI ÉS KÜLFÖLDI  FEHÉRGALLÉROS  BŰNÖZÉST.
 
MI A KISZOLGÁLTATOTTAK HISSZÜK, HOGY  A KORMÁNYOD,  .... NEM  CSAK IGÉRGET     
 
......  A TÖBBSÉG MA IS EGYEMBERKÉNT ÁLL MELLÉD-TEK, HA A NÉPEDRE-ÜNKRE A TUDÁSUNKRA, SZORGALMUNKRA
TÁMASZKODVA  AKAROD-JÁTOK  A NEMZET  FELEMELKEDÉSÉT MEGOLDANI.
( MI a szorgalmas értelmiségiek, parasztok, munkások, tudósok, feltalálók, 
   most is  tettekre készen állunk, ha életre hívod a magyar virtust )
 
ADJ-ATOK ESÉLYT ÖNMAGUNKNAK !.... ADJ-ATOK ESÉLYT A KORREKT ÖNTISZTULÁSUNKNAK !  
 - oravecz a tiborcz
 
    DEMIOKRATIKUS ÚJ VILÁGREND, ... INDULJON 
                                         EL A MAGYAROKTÓL !                          
 
 AZ ÚJ MAGYAR ALKOTMÁNYT ....NEM A JOGÁSZOKNAK KELL MEGALKOTNI,
                           NÉKIK CSAKIS A NÉP KIVÁLASZTOTTJAI  ÁLTAL, ELFOGADOTT
                             TÖRVÉNYEKET KELL EGYÉRTELMŰ JOGI FORMÁBA RÖGZÍTENI.
 
 AZ ÚJ ALKOTMÁNY TÖRVÉNYEI,  POLITIKA ÉS PÁRTÉRDEKEKTŐL MENTES KELL, HOGY LEGYEN !
 
LOGIKAILAG MEGFOGALMAZOTT A NEMZET JAVÁT ÉS VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ TÖRVÉNYJAVASLATOK
A PARLAMENTBEN SZAVAZÓK 95 %-a ÁLTAL, VALAMINT A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK JÓVÁHAGYÁSÁVAL
MEGSZAVAZOTT TÖRVÉNYEK KERÜLHETNEK AZ ÚJ ALKOTMÁNYBA . 
 
AZ ÚJ TÖRVÉNYT  MEGSZAVAZÓK 95 % -a BIZTOSÍTÉK ARRA, HOGY CSAKIS A NEMZET
ÉRDEKÉT, JÓLÉTÉT, VÉDELMÉT ÉS BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLÓ TÖRVÉNYI KÓDEXEK ÉRVÉNYESÜLHETNEK.
 
A GÉNJEINK ÁLTAL ÖRÖKÖLT LOGIKAI DEMOKRATIKUS EGYÜTTÉLÉS ÉLETRECEPTJEI, MÁR HARMINC ÉVE
LÉTEZNEK, ...... AZ ELSŐ PÁRTOK ÁLTAL VÁLASZTOTT KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÜNK EGYETÉRTÉSÉVEL.
 
MOST ÚJRA IDŐSZERŰ KÖZZÉ TENNI A VILÁGHÁLÓN IS
...........AZ ÖSSZMAGYARSÁGNAK IS TUDTÁRA KELL ADNI.
 
AKI TEHETI TERJESSZE, .....NEHOGY MI AZ ILLETÉKESEK NE TUDJUNK RÓLA !!!
 
---------------------------------------------------------------
INTELEM !
.......nem az a virtuóz MAGYAR , aki a kákán is csomót keres, hanem aki kijavítja és segíti a közös jövőnket !
 

 

                                     Miért pont a Logikai Demokrácia ?

 

"  A  gondolkodó  ember  alkotó  "

 

A fogamzásunk pillanatában önálló életet kapunk, de a létezésünk  mindig  másoktól függ.

Az önmegvalósulás is csak mások segítségével jöhet létre, ami a legtöbb embertársunknál

- bizony - csírájában megfojtott idea.

Tényként elfogadván az egymásrautaltságot, ami az önálló életünk egyéniségfejlesztéséhez

és életvitelünkhöz  elengedhetetlen, tudnunk kell azt is, hogy a korrekt  életmód,

amit másoktól elvárunk, megköveteli a viszonzást.

A korrekt együttélésnek megvannak a szabályai, amit minden ember a génjeiben hordoz.

Ezt az életmódot tekintjük természetesnek, de legtöbbször csak a vágyainkban él tovább.

 

INTELEM !  " A koncepciós törvények elmúlása, csak idő kérdése, de

                               az emberek együttélésének alaptörvényeit  a génjeink hordozzák ! "  

 

 

Megjegyzem ! ........Ha megszülettünk  akkor . . . . 

 

...........  meg  kell tanulnunk, hogy  a természet törvényei, tartós és makacs   dolgoknak bizonyulnak.

...........  vágyunk ugyan a döntés és cselekvésszabadságra, de tudjuk, hogy az erőszak,

             a félelem, a szenvedély vagy a  kapzsiság ezt manipulálni tudja...........Ezért az életélménye mindenkinek más.

...........  mindannyian a sikeres  élet  receptjére vágyunk, és nem szeretjük tudni azt, hogy az előttünk lévő  élet már csak út a halálunkhoz.

..........   most  keserűen  kell tapasztalnunk, hogy a  saját életterünk jelenleg egy hiányos, tudatszegény és rosszul  szabályozott

             káoszversenyre épül,     ahol az esélyegyenlőség,  kevés kivétellel, már a  születésünkkor  reménytelen  idea.

..........  döntsük el, hogy jó irányt mutatnak-e a  F.Ö.L.D. törvényei az életünkhöz, mert  a munkánk után  

          most   kell az a  jólét, amire az utódaink is építeni tudnak.

 

Csak a becsapott ember önámító reménye, hogy Ő már a boldog utókornak épít.

Jut eszembe az apám mosolygós intelme : " Gondolkodj fiam, nem fáj az ! "

 

A minőségi élet és gondolkodásmód felismerését

 

                                                                                        ajánlom szeretettel !

                                    

 

 F.Ö.L.D: Alaptörvényei .

 

A  F.Ö.L.D.    e t i k á j a .

 

 

I.    .......Az embertársad tiszteld,  jószándékát keresd,

       kapcsolatotokat  a korrekt  elszámolás védje.

 

II.   .......Segíts  a rászorultaknak, hivalkodás és megalázás nélkül.

       Vállald az igazságos terheket  és óvd  a közjavakat!

 

III.  ..... Gyökereid a szüleid és a nemzeted. Az életfád a családod, és a rokonságod.

       Gondozd és védelmezd e kapcsolatokat  önzetlen áldozattal, és szeretettel.

 

IV.   ......Azonos jogokkal születik mindenki, de eltérő képességekkel. Elemi jogod

        van a tanuláshoz, képességfejlesztéshez. Másoknál  kötelességed azt

        támogatni, és az abból származó hasznot érdem szerint elosztani.

 

V.    ......A génnel örökölt másságot és személyiséget  tiszteld !

       Ne általánosíts ! Az embert képessége szerint  egyénenként

       mérlegeld !  Tanácsadód a gyűlölet soha ne legyen!

 

VI.  .......Vallásában és érzelmeiben másokat ne zavarj, ne téríts ! A  példás élet-

        módod, ha követik : taníts,  ha hibázol: okulj,  és okíts . Urald  szenvedélyeid,

        miattuk másban sem magadban kárt vagy bajt ne okozz.

 

VII. ...... Ha kötelezettséget  vállalsz, légy meggondolt az ígéreteidben, mert 

       a becsületed, elemi  jog . Erényed legyen a bizalom.

 

VIII. ....A humánus diktatúrát és elkülönítést csak védekezésre alkalmazd

         vallás és politikamentesen, a gyilkosok, az erőszakos garázdák,

         tolvajok, és a halálos fertőzést okozókkal szemben.

 

IX.    ......Alkoss békésen, szorgalmasan, de a megalázást ne tűrd !                                              

         Szándékkal ne ölj,  ne lopj és hamis tanúskodást ne tégy !

 

X.      ......Mások szövetségét, vállalkozásait és pártoskodásait 

         tiszteld,  ha azok nem irányulnak a kizsákmányolás,  az erőszak

         és a természetrombolás felé.

 

XI.    .......Mindég a bevált jóra építs, de légy a  hasznos, új  ötletek tanulója,

        kutatója  és támogatója, hogy jogosan  élvezhesd a sikereket.

 

XII.  ......Támogasd a kultúrát  és élvezd a művészetet. Légy szerető gondnoka a természetnek, amiből

       Te is úgy születtél, mint a legértelmesebben gondolkodó és alkotó a Sapiens homo ludens "-  a gondolkodó alkotó ember -"

 

 A Béke alapkövetelményei .

 

A  F.Ö.L.D.  BÉKÉJÉNEK  ALAPKÖVETELMÉNYEI .

     

  I.     A hadügy  nem lehet  egyetlen országnak sem a belügye.        

        Ezen  jogot át kell adni egy közösen irányított szervezetnek,

        amit  minden demokratikusan választott kormány elismer

        alkotmányosan, és azt törvényesíti.

 

II.    Belbiztonsági szervezeteket a megválasztott miniszterelnök

        nem irányíthat, vezetőt erre a posztra nem nevezhet ki .

        Ezt a jogot  az országgyűlés és a semleges államfői  testület  

        gyakorolja.

 

III.   A nemzetközi kapcsolatok vezetőjét  és a nagykövetek ki-

         választását  is a semleges államfői testület gyakorolja

         alkotmányos joggal.

 

IV.   A nemzeti médiák  vezetőit  szintén az államfői testület

        felügyelje és válassza.  Propaganda tevékenységet  személy

        vagy szerv a saját, és nem a köz  nevében végezhet.

       

 V.   Minden embernek elemi joga a  F.Ö.L.D. alaptörvényei

        szerint élni, ebben a hatalom, vagy más  embertársa nem  

        korlátozhatja. Kiváltsággal senki nem születik.

                 

VI.   Minden demokratikus rendszerű kormánynak erkölcsi

        kötelessége, hogy a népükkel a  F.Ö.L.D.  törvényeit

        megismertesse. Az ifjúságot már erre kell nevelni, és a           

        népszavazáskor azt alapprogramként kell felvállalni.  

 

 A Jóléti alapkövetelmények.

  F.Ö.L.D.  JÓLÉTÉNEK  ALAPTÖRVÉNYEI !
 
I.   A Pénz nem lehet más, csak értékmérő, vagy  értékhordozó Vele ne kereskedjünk,
      azt áruként ne alkalmazzuk. A kamat  az értékstabilitást védje.
 
II. A fentiek érdekében modernizáljuk a finánctőkén alapuló spekulációs részvénytőzsdét,
     és egészítsük ki a találmányokat megvalósító Feltalálók Házának Találmánytőzsdéjén
     államgaranciával életrehívott  lakossági részvényekkel.
 
III.  A Nemzet léte és fejlődése döntően a BIO és IPARI alapenergia hordozóktól függ.
       Ezek előállítási vagy import költségeit ellenőrizhetően nyitottá, teher és  spekuláció mentessé kell tenni.
 
IV.   Nemzetközi hitelkihelyezések, vagy kölcsönfelvételek, melyek állami garanciát igényelnek,
         a felvállalt felelősség mellett legyenek mindig nyíltak, ellenőrizhetőek a kormánycseréktől függetlenül.
         A nemzetek egymás között csak egy közösen elfogadott értékmérőt  vagy értékhordozó egységet alkalmazzanak.
 
V. A politikai vagy vallási szervezetek lekötelezettei és azok vezetői, a nemzet kül- és belkereskedelmének, állami beruházások,
      a hon- és belvédelemben, állami privatizációk és jogalkotásoknak az irányításában, még felelősség vállalással sem sajátíthatnak
       ki vezető tisztséget, az pártatlan, jól képzett, s ezekre kiírt tenderen győztes  szakemberek feladata.
       A Nemzet fejlődésében a pártok és az egyházak feladata a  lélekgondozás és az építő kritika gyakorlása.
 
VI.   A jogállamiság majdnem egyenlő a fiskális diktatúrával.
         A génjeinkkel örökölt törvények a Logikai Demokráciában az embert és családja biztonságát, fejlődését és az etikai  életmódját védik .
        A független bíróságok ítélete minden esetben a sértett erkölcsi és anyagi kárának az  államgaranciális helyreállítását biztosítsa.
        A demokráciánk jogi intézménye  ne diktáljon, hanem legyen  korrekt  szolgáltatás.  
 
VII.  A Nemzet  polgárának születési joga natúr lakóterülethez térítésmentesen hozzájutni.
        Arra vásárolhat építőanyagot adómentesen, termelői áron, ha  önálló családot alapított. 
 
VIII.  A Nemzet ( civilizációs alapszintjén ) polgárának születési  jogon  járjon gyógykezelés és az elemi létfenntartáshoz
          szükséges szociális támogatás vagy gondozás és örökös sírhely.
          A tolerált érdemszerinti  megkülönböztetés függjön az egyén által vállalt és lerótt terhek nagyságától.
 
IX,  Vezessünk be az oktatásban egy ingyenes, kötelező hatéves általános, + hároméves középiskolai rendszert .
        Korszerűsítsünk a szociális és érdem szerinti teherviselésre épülő III. gimnázium, vagy szakközépiskolákra.
       A főiskolák és egyetemek működésében a gyakorlati és az elméleti oktatás  egyenlő arányú legyen.   
        Kiemelt legyen  a tehetségkutatás támogatása. A kitanult fiataloknak az önképző gyakorlatszerzésre,
           3 évig  joguk legyen a szabad vándorláshoz.  Erre az időre nekik munkalehetőséget  biztosítani kell.  

XI.  Hívjuk életre a Tudományos Társadalomfejlődési Akadémiát. A találmány legyen államilag innovált

        nemzeti vagyon a feltalálók és a projektszerzők anyagi és erkölcsi megbecsülésük garanciájával.

 

XII.  A közpénzekből a közlekedés infrastruktúrája, az információs  adatbankok, fogyasztói reklámcenzúra 

        és a termelést lelkesítő kampányirodák kiépítése valósuljon meg  országosan és önköltségesen.

 

XIII.   A közpénzek és a közterhek elosztásánál - az adott ország népesség-viszonyai által meghatározott  - 

           ideális modellű családok kapják a legnagyobb védő támogatást. 

 

XIV.   A megalázó munkanélküliséget  rehabilitáljuk. Az átképző intézetek és a csökkentett vagy  osztott munkaidős 

           foglalkoztatás  és az ideglenes közmunkák  kapjanak létjogot. A munkahelyeken az összetartó,

           és önmegvalósulást támogató program élvezze az elsőbbséget a büntetőszankciókkal szemben.

 

XV. A nagyberuházásoknál és a sok embert foglalkoztató termelőüzemekben az időszakosan

        megújuló projekteknek legyen  elsőbbsége. A  projektszerzők kivitelezési jogvédelmet kapjanak.

 

XVI. A Nemzet polgárának a közterhei  a bruttó keresetének a 6o %-nál több nem lehet.

         Az adózás és az ellenőrzése egyszerű és közérthető legyen.

 

XVII. Extra jövedelem, csak a vele arányosan növelt értéket teremtő extra profit után  járjon.

           ( pl. találmányi és szerzői jogdíjak, eredményes kutatás, munkahelyet és hasznot teremtő  projektek, menedzselések)

 

XVIII. Minden terméken legyen feltüntetve a termelői,  a csomagolási, a szállítási és kereskedelmi árrés.

            A médiák reklámjai az egészséges piacigényeket szolgálják.

            A hasznos profitszerzés ne keveredjen a pazarló fogyasztást ösztönző és  erkölcstelen nyerészkedéssel

            A piaci versenyben az árut a garanciális minősége, esztétikuma és  korrekt  ára tegye vonzóbbá.

 


A Logikai Demokrácia előnyei a megvalósulás után.

                                          

   A  F.Ö.L.D.  törvényeinek az előnyei .

1. A génjeinkben kódolt törvények szerint fogunk élni, ha a  F.Ö.L.D. az alkotó embernek elemi joga és életmódja lesz.

2.  A népszavazás alkotmányos jog.  Az alkalmazásával a  F.Ö.L.D.-ra áttérő országokban az erőszak elkerülhető.

     A rasszizmus értelmetlenné, a nacionalizmus pedig a másság  tiszteletévé válik.

3.  Az országok irányításában fennálló esélyegyenlőtlenségek különböző formáit az elemi jogainkra épülő demokratikus logikai jogrend váltja majd fel.

4.  Gyakorlattá válik a személyiségi jogok garanciája és a spekulációs bűnözés elsorvasztása..

5. A gyermekeink jövője már védett lesz, mert az esélyegyenlőség megvalósul.

6. Az igazságtalan osztályozódás elsorvad, mert a  tehetség érvényesülése ellenőrzött  és folyamatos lesz mindenkinek az élete végéig.

7.A tudományt és találmányokat támogató, valamint a szükségleti igényeket finanszírozó profit a költségvetésben

   nem infláció gerjesztő, tehát a szükséges tőke-felhalmozódásnak is csak ez lesz majd az  alapja.