Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. november 30., kedd

7.159 - Tempo Párt: Közérdekű bejelentés az új Legfőbb Ügyész választással összefüggésben

** www.nemzetihirhalo.hu *************

AGRIA Ba-Mat Kft. "fa" tulajdonosai
PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI
ECOPREVENT Gazdasági Szolgáltató Kft.

Dr. Kövér László házelnök úr
Dr. Soltész István főtitkár úr
részére
Magyar Országgyűlés / Hivatala
Tárgy: Közérdekű bejelentés az új Legfőbb Ügyész választással összefüggésben, kézbesítés iránti kérelem, személyes meghallgatás / megbeszélés iránti kérelem
Budapest, 2010. november 26.

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Főtitkár Úr, Tisztelt Magyar Országgyűlés!

Hivatkozással az országgyűlés által alkotott hatályos törvények sérelmére folyó és T. Elnök úr részére is saját kezébe címzéssel a 2010.09.29-én, 10.25-én és 11.15-én benyújtott ismeretlen sorsú közérdekű bejelentéseinkből fennálló hivatalos tudomásra, az Országgyűlés által a közeljövőben választandó új legfőbb ügyész személye okán dr. Schmitt Pál köztársasági elnök úrnak és dr. Lázár János FIDESZ Frakcióvezető úrnak 2010.11.24-én írt közérdekű bejelentéseket és mellékleteit teljes terjedelemben nyújtjuk be hivatalos tudomásszerzés és a szükséges intézkedések hivatalbóli megtétele érdekében.

Kérelmet terjesztünk elő továbbá és tisztelettel indítványozzuk, hogy az új legfőbb ügyész személyéről történő szavazás előtt a mellékelt 129 lapból álló, és az elmúlt húsz év folyamatait átfogóan bemutató közérdekű bejelentést és mellékleteit T. Cím jutassa el az Országgyűlés minden T. Képviselője, minden frakciója, minden független T. Képviselője, a Házbizottságok és a T. Kormánytagok részére, az Országgyűlés belső elektronikus levelezési rendszere útján.
A logikailag zártan összeállított mellékelt - APEH nyomozószervtől eltűntként beállított - okiratmásolatok arra is rávilágítanak, hogy a Magyar Köztársaság ügyészi szervei a korábbi vezetők irányítása alatt nem tudtak érvényt szerezni a mindenkire egyformán vonatkozó hatályos törvények rendelkezéseinek. Ezek csatolt mellékletekkel feltárt súlyos következményei közé tartozik többek között az is, hogy a hazai közhiteles nyilvántartások (cég, ingatlan) egyes érintett hivatalos személyek (Btk. 137. § /1/ bek.) felróható magatartása miatt nem felelnek meg a közhitelesség törvényi tényállásának, amit az általunk részletekbe menően feltárt több száz eset is bizonyít.

Dr. Polt Péter korábbi legfőbb ügyész úrnak címezve 2001.11.13-án és 2001.12.17-én megtett és az azzal feltárt láncolatosan egymásra épülő, hatásában mai napig fennálló súlyos bűncselekmények illetékes nyomozati szervek általi jogon kívüli, a beadványok valós tartalmától eltérő kezelése, és az azzal történt elkövetők jogellenesen mentesítése azt eredményezte, hogy 2002-től a mai napig fantom (jogképesség nélküli "jogi személyek") cégek neve alatti - a törvény erejénél fogva (ipso iure) hatálytalan - eljárási cselekményekre alapulóan is elindult egy újabb bűncselekmény sorozat (), ami folyamatában okoz a teljes társadalom számára felmérhetetlen vagyoni és nem vagyoni károkat, az arról bizonyítottan tudó és eljárásra hivatalból kötelezett hivatalos személyek jogellenes belenyugvása mellett.

Tisztelettel kérünk a hivatalos tájékoztatást a korábbi közérdekű bejelentések sorsáról, egyúttal ügyféli jogon kérjük a közérdekű bejelentések alapján T. Címnél keletkezett iratokba történő betekintés biztosítását, illetve a Magyar Köztársaság hatályos törvényeit folyamatában sértő most feltárt új törvénysértésekre figyelemmel és amiatt is

személyes megbeszélés / meghallgatás

-ra lehetőség és időpont biztosítását, ezért tisztelettel kérjük annak - időpont egyeztetését követő - mielőbbi megtartását, T. Cím részéről akár témafelelős bevonása útján.

Tisztelettel:
        Tempo Párt
Borbély József ügyvezető
Minda Zoltán ügyvezető
Nagy Lajos
Keller István