Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. október 19., szombat

17.917 - A felvidéki magyarok jogsértései ügyében hallgat az EP!


Feladó: Bagó Zoltán <bagozoltan.ep@fidesz.hu>
Dátum: 2013. október 18. 13:01
Tárgy: A felvidéki magyarok jogsértései ügyében hallgat az EP!
Címzett: jozsef@kutasi.eu

A felvidéki magyarok jogsértései ügyében hallgat az EP!

A Magyar Néppárti Képviselőcsoport sajtóközleménye

Az Európai Parlament Petíciós Bizottságának csütörtöki koordinátori ülésén történt szavazást követően a koordinátorok javasolták a felvidéki magyarok jogfosztása ügyében beadott petíció lezárását. A zárt ajtók mögött megtartott ülésen a petíció napirenden tartását csupán az Európai Néppárt helyettes koordinátora támogatta. A koordinátorok ezzel figyelmen kívül hagyták több magyar néppárti EP-képviselő, többek között Hankiss Ágnes, Bauer Edit, Bagó Zoltán, Mészáros Alajos és Tőkés László számos, a felvidéki magyarokat ért jogsértések átfogó vizsgálatára tett indítványát.

A testület májusi döntésének megfelelően a szlovák állampolgársági törvény ellen beadott petíció vizsgálata addig nem zárulhatott volna le, amíg a szlovák alkotmánybíróság állást nem foglal az ügyben, ami azonban eddig még nem történt meg. Ezzel ellentétes döntést a parlamenti eljárási szabályoknak megfelelően a koordinátorok nem, csakis a Petíciós Bizottság ülése hozhatott volna.

Bagó Zoltán fideszes EP-képviselő szerint ebben az esetben nem szakmai és nem többségi döntés született. "Jelen esetben súlyos eljárási hibának lehettünk tanúi, hiszen a petíció ellenzőinek egy olyan fórumra sikerült az ügyet becsempészniük, ahol közvetlenül már nem tudtuk érveinket ismertetni és érdekeinket érvényesíteni"- hangsúlyozta Bagó. Tekintettel arra, hogy a Petíciós Bizottság immár többszörösen megsértette az eljárási rendet az ügyben, Bagó Zoltán bejelentette, hogy az eljárási rend megsértésének kivizsgálása miatt képviselőtársaival együtt az Európai Parlament elnökéhez és a Főtitkársághoz fordul, illetve kérik a petíció újranyitását.

Bauer Edit felvidéki képviselő az ülésen hangsúlyozta, hogy a jogfosztás ügyében új petíció benyújtását fogja kezdeményezni. Mészáros Alajos felvidéki képviselő sajnálatosnak tartja, hogy egy ilyen fontos kérdésben a szakbizottság nem az európai értékeket követi, hanem helyt ad azoknak a hamis érveknek és féligazságoknak, amelyet radikális nacionalista pártok képviselői tesznek le az asztalra. A kettős állampolgárság tiltása bármelyik tagállamban tovább csorbítja az európai integrációs törekvéseket.

Hankiss Ágnes fideszes EP-képviselő az elmúlt héten írásban is tájékoztatta a Petíciós Bizottság elnökségét, hogy ragaszkodik a petíció nyitva tartásához, melyet a bizottság köteles lett volna tekintetbe venni. Bauer Edit felvidéki EP-képviselő a mai koordinátori ülés előtt is levélben fordult a bizottság néppárti elnökéhez, amelyben kérte, hogy mielőtt bármiféle határozat születik a beadvány ügyében, a testület – májusi döntéséhez híven - várja meg a szlovák alkotmánybíróság ítéletét. A felvidéki képviselő a közelmúltban írásos választ igénylő kérdéssel fordult az Európai Bizottsághoz is, amint Hankiss Ágnes Viviane Redingnek tett fel hasonló tartalmú kérdést. A kérdésekre érdemi választ a magyar képviselők nem kaptak.

A szlovák álláspont szerint az állampolgárság szabályozása tagállami hatáskörbe tartozik. Hankiss Ágnes ugyanakkor több ízben aláhúzta, hogy az az emberi méltóságot súlyosan sértő eljárás, amellyel a törvényt az érintetteken végrehajtják, alapjogokat sért, ezáltal az uniós kompetencia nem zárható ki teljes mértékben. Hankiss Ágnes korábban azt is elmondta, hogy miközben a magyar alkotmány kapcsán oly durva bírálatokra került sor, a szlovákiai magyarok jogsértései ügyében az Európai Parlament hallgat, noha ebben az esetben olyan alapvető emberi jogok sérülnek, amelyek uniós kompetenciába tartozhatnak.

Mint ismeretes, a Petíciós Bizottság május végi ülésén vitatta meg a tavaly szeptemberben beadott petíciót. Az ellentmondásoktól sem mentes vita – a koordinátorok többségének kezdeményezésére – zárt ajtók mögött zajlott. A zárt ülés elrendelése ellen a szlovák állampolgárságuktól megfosztott jelenlévő magyarok transzparensekkel tiltakoztak.

Brüsszel, 2013. október 17.

További információ:

Hankiss Ágnes irodája: +32-228-47190

Bagó Zoltán irodája: +32-228-47189

Bauer Edit irodája: +32-228-47673

Tőkés László irodája: +32-228-47801

http://fidesz-eu.hu/

http://hankissagnes.hu/

http://bago.fidesz-eu.hu/

http://www.baueredit.sk/hu/

http://tokeslaszlo.eu/