Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. október 20., vasárnap

17.924 - Új párt alakult egy igazságos társadalmi berendezkedésért


Feladó: Endre Simó
Dátum: 2013. október 17. 17:10
Tárgy: Új párt alakult egy igazságos társadalmi berendezkedésért
Címzett:
Kutasi József Antal

Új párt alakult egy igazságos társadalmi berendezkedésért

Budapest, 2013. október 17. Csütörtök

     Közösség a Társadalmi Igazságosságért (KTI) néven csütörtökön új párt alakult azzal a céllal, hogy előmozdítsa a szükséges rendszerkorrekciót a megélhetési és a szociális biztonság megteremtése érdekében. Nagy társadalmi igény van egy új, szociálisan elkötelezett, demokratikus és nemzeti alapon szerveződő politikai alternatívára. Mi ezt az alternatívát képviseljük – mondta Szili Katalin az új politikai erőt bemutató budapesti sajtótájékoztatón.

     A Közösség a Társadalmi Igazságosságért párt célja olyan együttműködő politikai szervezet létrehozása, amelyben minden csatlakozó egyenrangú, és amely közös munkával – példaadó új politikai kultúrát teremtve és képviselve – választható alternatívát kínál hazánk gazdasági, szociális, kulturális fejlődése, közjogi rendjének biztosítása és társadalmi békéjének megteremtése érdekében. A szükséges rendszerkorrekciót közmegegyezéssel és a legszélesebb társadalmi összefogással kívánja előmozdítani. Törekvéseinek középpontjában a közösség, a család és a nemzet értékeinek megőrzése, érdekeinek következetes képviselete és átörökítése, a társadalmi, természeti és gazdasági környezet harmóniájának helyreállítása, a szociális biztonság megteremtése áll” – ismertette a KTI hitvallását Szili Katalin, az új párt elnöke.

    A bírósági bejegyzés alatt álló pártot 45 magánszemély alapította a Szociális Unió, a Centrum Összefogás Magyarországért, a Kárpát-medencei Élet Közösség Egyesületi Kör, az  Európai Konzervatív Magyarok Egyesülete, a Magyarország jövője Párt, a Magyar Autonóm Néppárt, a Magyar Szociális Fórum, a Magyarországi Régiókért Egyesület, a Peyer Károly Alapítvány, a Zuglóiak Érdekképviseleti Egyesülete, az Esély a Megújulásra Egyesület és az Emberközpontú Országért Mozgalom részéről.

     „Minden politikai erő háborúban áll a többiekkel, a leszakadó tömegek problémáira eddig csak látszatintézkedések születtek. Új stílus, új emberek, hitelesség, igazságosság és szolidaritás kell” –adott hangot meggyőződésének Szili Katalin. Majd emlékeztetve a szegények világnapjára tudatta, hogy a párt programja szerint azonnali törvénymódosítás kell, hogy a tél közeledtével családok ne kerüljenek az utcára egy hibás banki termék miatt. Átfogó bérreformot tartott szükségesesnek, és közölte, hogy felül kell vizsgálni a privatizációs szerződések betartását.
     A volt házelnök szerint a kétkamarás parlament második kamarájában képviselnék magukat a civilek, a szakszervezetek, a nemzetiségek és a határon túli magyarok.  "Kettéhasadt haza és haladás" – folytatta. A magukat baloldalinak nevező pártok demokratikusak, de nem eléggé nemzetiek, míg a jobboldali pártok nemzetiek ugyan, de nem eléggé demokratikusak. Nincs éhező, gyűlölködő, nemzetietlen demokrácia, de van más politikai alternatíva - mondta.

    A KTI írásba fektetett stratégiai céljai: demokratikus, tiszta és átlátható döntéshozatali mechanizmus; a társadalom integrációját elősegítő politika; a méltó élethez való hozzáférés mindenki számára, elidegeníthetetlen szükségletként és jogként; a demokratikus államiság megszilárdítása; a képviseleti és a részvételi demokrácia intézményes, alkotmányos összhangjának kialakítása, a természetes alapon létrejött civil szervezetek ellensúlyának megteremtése a pártcélokkal szemben; nemzeti és alkotmányos hagyományaink büszke felvállalása, a társadalmi viszonyokat jobban leképező kétkamarás közjogi modell visszaállítása; színvonalas képzés, egzisztenciális biztonság, vonzó nemzeti jövőkép a felnövekvő nemzedéknek; a képzett és képzetlen állástalanok, a saját családi vállalkozásukból élők, az életük munkája és több évtizedes járulékfizetésük eredményeként nyugdíjban részesülők érdekeinek megalkuvásoktól mentes képviselete; a kultúra, az erkölcsi normák, a hitvallás értékhordozó szerepének elismerése; fellépés minden szélsőséggel szemben; a meghaladottá vált, jórészt mesterségesen fenntartott ideológiai és politikai alapú társadalmi törésvonalak és a gyűlöletstruktúra feloldása párbeszéd útján.

     A Közösség a Társadalmi Igazságosságért indul a következő választásokon. Eddig országosan 160 képviselőjelölttel rendelkezik, de szeretné gazdagítani a jelöltek táborát olyanokkal, akik egyetértenek politikai céljaival, és felkészülten készek tenni is a megvalósításukért.

      A Magyar Szociális Fórum arra kéri a társadalmi szervezeteket, és tagjaikat, hogy – egyetértés esetén – jelezzék készségüket a Közösségbe történő bekapcsolódásukra, továbbá nevezzék meg azokat a személyeket, akiket országgyűlési képviselőjelöltnek szeretnének állítani a választásokra! (Mellékelten csatoltjuk a jelölt által kitöltendő űrlapot, melyet mielőbb a szocialisforum@gmail.com címre kérünk visszajuttatni szkennelten!) Az MSZF személyes találkozóra hívja a jelölteket és a csatlakozni kívánó szervezetek képviselőit október 26-ra.+++

Kiadta: MSZF SZK

+36 30 5927371

www.mszfszk.hu