Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. október 28., hétfő

17.958 - Tegnap (2013. október 27.) a temetőben való koszorúzás és az 56-os megemlékezés után az Ökumenikus Templom és a Punchbowly Magyar Házban való ebéd, és a megemlékezés következett.


Feladó: Dr Alex Sandor Kolozsy C.D.V.A
Dátum: 2013. október 27. 12:31
Tárgy: 2-/-Tegnap a temetőben való koszorúzás és az 56-os megemlékezés után az ííííííííííí Okemenikus Templom és a Punchbowly Magyar Házban való ebéd, és a megemlékezés következett.
Címzett:  Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>
.

          Ökumenikus Istenrisztelet az 56-os Forradalom, és Szabadságharc 57.évfordulóján.
 
Sydneyi Magyar Evangélikus Egyház, Sydneyi Katolikus Közösség, Sydneyi Magyar Református Egyház.
                                              Bregler Árpád Evagélikus,-Lédeczi Dénes - Katolikus, -Kovács Lőrinc .Református,
                                                                                                   lelkipásztorok szolgáltatásával,   
                                                                                                            12, és 1-óra között,           
 
    
1kép                                                                                                                 .2-kép.
1-Kép.  A Roockwoodi Temető 56-os Szabadságharcunk megemlékezése után a  Straithfield régi Református Templom épületében
 Én voltam az első, Dr. Kolozsy Sándor.C.D.V.A. 56-os Szabadságharcos, aki a Győr-Ménfőcsanaki 56-os Mártir, Halász Ődőn
 iskolatársam,vérével foltos eredeti otthoni zászlóvalmegjelentem.
                             2-kép. Később a különböző szervezetek zászló tartóival leűltűnk az Oltár előtti padra.Az Isten tisztelet-Szent Mise megkezdődött
 
 
                             A három különböző keresztény vallású lelkész, egyenként szépen mdegemléékedzett az Istenről, emberről,
                             és az 56-os szabadságharcunkról, majd a mártirjainkfról, és rollunk az 56-os Szabadságharcosokról.
                             Végezetűl az otthoniakról a Világ Magyarságával egyűtesenmegemlékezve!
.                                                               És a Magyar, és a Székely Himnusszal befejeződött a szép szertartás.
                             szeretnék gratulálni mint a három különböző keresztény vallású de Magyar származású Papjainknak, mert nagyom is szép,
                             Nemzeti Magyar szellemben, Isten tiszteletével, levezették az 56-os Szabadságharcunk megemlékezési szertartást.
                                                                                                              Aleluja.! Hitemiszáesz!
 
                                                                      --------------------------------------000000000000000000000-----------------------------------------
 
                                     
                                1-kép)                                                                            -Kép)
                               1-Kép Vitéz Bene Ferenc, Szabadságharcos elnökünk  a megnyitó beszéde után, Vítéz Mécs János
                                56-os bajtársunk a saját versét," Véres Napok" adta elő.Virág Szilia világhírű Opera énekest a Gellért Miklós zongorán követte.
                                Majd  Kardos Béla  NSW-.Magyar Szővetség tiszteletbeli elnöke  üdvözölte Magyar Al-Miniszterelnőkőt,
                               2-kép)Dr. Semjén Zsolt, Magyaroszág  Al-Miniszterelnőke aki  ünnepi beszédet  mondta el.  
                              Majd Kardos Béla üdvözölt a Sikó Anna Főkonzult, és a jelenlévőket. 
                               
                                      
 
                              1-kép Kardos Béla Tiszteletbeli Elnök, Kovács József kaposvári  Képviselő, átadtta  a kaposvári
                              Polgármester, és a Püspöke üzenetét, és az 56-os festményt,melyet a Vitéz Benne Ferenc József.
                               56-os bajtársunk, elnökünk megköszönte, és egyben a záró szavaival,és a Himnusszal a Stopic Hannelore
                             zongora kíséretével a műsoros délután befejeződött.
 
                             Kedves Bajtársak, főleg otthon Pesten az "56-os " szervezet  tisztikarában aki megpróbálta szégyenliteri az utóbbi
                             válaszában az aíz úgynevezett 56-os Szabadságharcos bajtárs, hogy néha egyszer egy évben, mint a műt héten is a  
                              tűzveszélyben megtettem,mert gondoltam, hogy otthol is érdeklik, hogy itt mitőrténik velünk?!
                             " Subject: Kb 300-kilométeres hosszú sávban erdőtűz töllünk felfelé északra, NSW-ben"
 
                              De ez a gőgős  "Vitéz  Úr..........56-os Szabadságharcos" bajtárs Úr . válaszában  sértegetve lekezelt,, soraiból idézet,hogy
                               "a kissékezdetleges nyelvtudás " írásaimmal ne háborgassam őt!
                              Csak egyet nem tudok megérteni, hogy állítólagos Vitéz titulussal rendelkező
                                56- Szabadságharcos létére  hogy lehet valakiben akkora jóindulat lenni, hogy egy másik 56-os Szabadságharcos
                             bajtársát megszólja,s sértegesse, lekezelje az embert "kezdetleges nyelvtudás"-ért az a  szerencsétlen beképzelt 
                             bajtárs?  Elfelejti azt a szerencsétlen beképzelt ember, ,hogy a politikai felfogásom miatt,és az 56-os Szabadságharcban való 
                             Oroszok és a Kommunisták elleni harcban való fegyveres részvételem miatt 1956.október 24.-től a győri Vagonygári
                            Teherautók tetején Győr-Mosonmagyaróvár-Budatesten való fegyversen részvételem miatt már 57-éve NEM élek
                             Magyar főldőn, a Magyar népemmel egyűtt, és nem használom a Magyar nyelvet csakis későbbi években  itt az internetten
                              De . ime csak egyik
                             fényképes bizonyíték  amit a múlt hónapban kűldttek ki Pestről, mert egy 56-os gyűjteményben felismertek engem
                             amikor 18-éves fejjel Orosz géppisztollyal a vállamon, lefényképeztek engem itt a győri teherautó végén létező fiatalok
                             között közepén bekarikázott, és kinagyított képen vagyok látható.  De hol vannak az Ő Vitéz 56-os fényképes bizonyítékai  ,
                             hogy 56-b an egyáltalán is részt vett fegyveresesen a népünk oldalán a Kommunizmus, és az oroszok ellen? 
                             Mert szeretném látni.!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Itt a közönség előtt!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      
                                                              
 
 
 
 
 

Itt a teherautó sarkán, és középen, a bekarikázott és kinagyított képen én vagyok, 18-éves fiatal

Kolozsy Sándor, Szabadságharcos a pesten, Október 25-én, délután a győri vagongyári teherautó tetején.

http://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20130616-az-1956-os-forradalom-korabban-nem-latott-kepeken.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                         Maradok 56-os Magyar Bajtársi, tisztelettel és szeretettel űdvölők mindenkit: Sándor.
Dr. Kolozsy Sándor.C.D.V.A.
Szobrászművész.
56-os Szabadságharcos.
Erdélyi Világszővetség egyik Társelnöke, az EVSZ-Sydneyi Csoport elnöke
1981-2005..
néhai Dr. Wass Albert, Zolcsák István, EVSZ-egyik társelnökök személyes ismeretségű hosszú évtízedes Nemzetközi munkatársa,
a népünk, az erdélyi magyarság érdekében.
 
Sydney-Blacktown
Ausztrália.