Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. október 27., vasárnap

17.953 - Szalay Róbert. Történelemtanár: A történelemhamisítás diadala.


Feladó: "id. Szalay Róbert"
Dátum: 2013. október 27. 5:14
Tárgy:

A történelemhamisítás diadala.

Címzett: Kutasi J
ó
zsef Antal <jozsef@kutasi.eu>

                             A történelemhamisítás diadala.
Az elmúlt 20 évben tanúi és szenvedő alanyai voltunk annak a sunyi történelemhamisításnak, amit az un Történelmi Igazságtétel Bizottság és az un 56-os Dokumentációs és Kutatóintézet történészei /?/ és bértollnokai a forradalom és szabadságharc igaz történetének meghamisításával műveltek.
Az igazság egyik felének elhallgatásával, a másik felének ügyes csoportosításával és manipulálásával, Soros György  pénzével és a kommunista kormányok, / Horn, Medgyessy, Gyurcsány, Bajnai / sok száz  milliós állami támogatásával sikerült elérniük, hogy az emberek többsége, amikor 1956 szóba kerül, csak Nagy Imre, Maléter Pál, az öt kivégzett és a néhány tucat bebörtönzött un. reformkommunista  neve forog a köztudatban és alig esik szó a forradalom  valódi hőseiről akik az ellenségtől elvett fegyverekkel akarták a kommunista rendszert megdönteni és nem reformokkal akarták a rogyadozó kommunista rendszert életben tartani.
Nem véletlen, hogy az utóbbi 20 év  kormányai mindegyike magáénak vallotta a kommunista Nagy Imrét, Maléter Pált és társaikat.
Azonban az elmúlt 20 év elhallgatott dokumentumaiból és a cáfolhatatlan történelmi eseményekből egyértelműen bizonyítható tényként derül ki, hogy az un. reform kommunisták a forradalom esküdt ellenségei, a forradalom kibontakozódásának legfőbb akadályozói és végső fokon árulói voltak.
Az áprilisi választások, a választófülkék forradalma után joggal remélték az igazságszerető emberek, hogy 1956 kapcsán megszűnik a történelemhamisítás és a forradalom árulói helyett a forradalom valódi, eddig elhallgatott és ismeretlen hőseit fogják ünnepelni és tanítani az iskolákban.
Nem ez történt! Október 23-án ugyanazokat a kommunistákat ünnepelték, akiket az előző kommunista kormányok is zászlaikra tűztek.
Ennek legkirívóbb példája az volt amikor kormányszinten ünnepelték a Jutadombnál és a Tököli Laktanya előtt Maléter Pált aki a legsúlyosabb katonai és nemzetárulást követte el, amikor letartóztatása után néhány órával felajánlotta, hogy ha beviszik a Honvédelmi Minisztériumba onnan a „K” vonalakon leteteti a fegyvert a Honvédséggel. Ezt az árulásra induló szovjet katonai oszlopot lőtték szét a jutadombnál a légvédelmi tüzérek és a nemzetőrök
Pont e két helyszínen ünnepelni az áruló Malétert, olyan szarvashiba, amit egy forradalmi kormány nem engedhet meg magának!
Büszkék lehetnek a történelemhamisítók!  Beérett a gyümölcs! Az új kormány is az áruló kommunistákból, nemzeti hősökké, forradalmárokká  kozmetikázott reform kommunistákat ünnepli.
Pedig ezeknek a forradalomhoz semmi, de semmi közük nem volt. Kivégzésük és bebörtönzésük a kommunisták hagyományos, egymás közötti marakodásának eredménye volt. Sorsuk semmiben nem különbözik, Trockíj, Beríja, Kun Béla, Rajk László és a többi sok ezer kommunisták által kivégzett kommunista sorsától.
Tehát nem a forradalom mártírjai, hanem koncepciós perek szánalomra méltó áldozatai
Ezeket ünnepelni nem más, mint  a történelemhamisítók diadala! 

2010. november
                                                                    
Szalay Róbert. Történelemtanár

Ui. Hasonló volt a helyzet 2011-ben is. Kíváncsian vártam 2012 október 23-át!
Sajnos a helyzet 2012-ben és 2013-ban sem változott. Ugyanazok a magukat történésznek nevező, történelemhamisító, liberális és kozmopolita bértollnokok méltatták, dicsőítették és a forradalom hőse ként  méltatták Nagy Imrét, Maléter Pált és reform kommunista társaikat, mint az előző években.
A legnagyobb tragédia az, hogy ehhez a hazugsághoz nyíltan senkinek nincs ellenvéleménye és a választófülkék forradalmárai is hallgatnak.
Az lenne a kívánatos, hogy legalább a magukat nemzetinek mondott honlapok rendszeresen közölnék azokat az írásokat, melyek a forradalom elárulását és az un. rendszerváltás elszabotálását mutatnák be.
Ezen a téren eddig, csak a Kurucinfó az amelyik fel merte vállalni a történelemhamisítók hazugságainak a leleplezését. Mert amit az elmúlt évtizedekben a „hivatalos történészek” akarnak az emberekkel elhitetni, az csak az igazságnak az egyik fele. A másik felét gondosan elhallgatják, vagy sunyi módon meghamisítják.  Pedig minden egészséges gondolkozású, értelmes ember tudja, hogy a féligazság nem az igazság fele, hanem hazugság!
Ezt Tessék jól megjegyezni  és a nemzeti honlapok vezetői e szerint tájékoztassanak!
                                                                                     Szalay Róbert
                                                                        1956-os Antibolsevista Szövetség.