Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. október 25., péntek

17.941 - Bóna Mária Ilona: Az 1956-os forradalom emlékére gyászmenetet szerveznék


Feladó:
Bóna Mária Ilona
Dátum: 2013. október 22. 15:23
Tárgy: Az 1956-os forradalom emlékére gyászmenetet szerveznék
Címzett:
Kutasi József Antal


AZ 1956-os FORRADALOM EMLÉKÉRE GYÁSZMENETET SZERVEZNÉK

Gyászmenetünkkel felhívhatnánk a politikusok figyelmét halálba kergetett, illetve az országból száműzött, vagy a társadalom peremére kontraszelektált – ezzel belső száműzetésre kényszerített NEHÉZSORSÚ honfitársainkra!
Másfelől üzenet és figyelmeztetés lenne az előző választási ciklusokban a hatalommal visszaélőknek és figyelmeztetés a mostani kétharmados többség dölyfösen fennhéjázóinak is.
Szeretném, ha látnák mennyien kiállunk nehézsorsú honfitársaink mellett!
Szeretném, ha egy picit is elgondolkodnának a felelősségen! Mert mindannyian felelősök vagyunk hazánk és a benne élők sorsáért. Erről a felelősségről feledkeztek meg az 1989 utáni un. rendszerváltó pártok politikusai.
Megfeledkeztek a „KISEMBERRŐL”, azokról, akiket szinte lenullázott állapotban ért a rendszerváltozás nevezetű felfordulás.

Ők azok, akik még javában azt hitték, hogy építik a szocializmust, miközben már a bért is a rothadónak hazudott Nyugattól fölvett kölcsönökből fizették számukra.

Ők azok, akiket egyszerűen kiöntöttek - mint a gyereket a fürdővízzel - magukra hagyva őket... Mert eladósították nem csak az országot, hanem a benne élőket is. Holott, nem a szerencsétlen lenullázott gyári szakmunkások tehettek arról, hogy nem lehetett a bérből és fizetésből lakást venni, csak hitelre!
De még megélni is csak nehezen lehetett... Mostanra meg már sehogyan...

A kétharmados többség is - pedig mindezzel nem törődve - rajtuk üli halotti torát!
Gyurcsány volt az egyetlen igazmondó, aki bevallotta, hogy mindenben HAZUDTAK. Mert tudván-tudva azt, hogy az osztálytársadalom megszűntével, megszűnt a baloldali politizálás létjogosultsága is. Ezért mondta az őszödi beszédében, hogy majd belegebedett abba a látszattevékenységbe négy évig, amit folytattak országépítés és a benne élők sorsának jobbítása helyett!!!! Gyurcsány mellett 2006-ban hűségesküt tett az akkori szoc.lib. képviselők többsége, átruházva rá minden további felelősséget... Ezért, Gyurcsány Ferenc nagyon is keményen hozzátette HALÁLOSZTÓ tevékenységét és még ma is sokan követik "értelmiségi" körökből is. Nem csak a fagyoskodó mamájának gyűjteni akarók, kiknek meg sem fordul a fejükben, hogy a milliárdossá váló kisfia miért hagyja fagyoskodni az édesanyját?  Még mindig sokan tapsikolnak neki és oda is szavaznak majd, ha oda kerülnek a szavazófülkébe! Éppen ezért, felelőtlenség úgy beszélni egy volt miniszterelnökről, mint egy félkegyelműről! Főleg, akkor, amikor szabadlábon itt mozoghat közöttünk, mint KÖZSZEREPLŐ és nyomatja a médiában a világrengető, gyűlölettől fröcsögő hazugságait!!!
Most, pedig arra kérem a tisztelt Olvasót, hogy próbálja meg beleélni magát azoknak a kisembereknek a helyzetébe, kiknek évtizedekig az volt az egyetlen érdemük, hogy mertek "kicsik lenni"!!! (Kovács László emeszpés és EU-s képviselő tanácsa szerint.)

Ők azok, akiket belehajszoltak 1968-ban az új gazdasági mechanizmusba, amit meg lehetett csinálni „gebinben”... Vagyis, lehetett melózni a kötelező nyóóócóra mellett még másik nyolcat másodállásban a vállalatnál...
Ők azok, akiket már nem vettek föl a főiskolákra, egyetemekre alanyi jogon... Nekik már nem jutott a tanácsi bérlakásokból... Nekik már meg kellett vásárolni a panelt (ha a párt, a kisz, meg a szakszervezeti titkár is javasolta) OTP-hitelre, 30 évre eladósodva... Mire kifizették, belehaltak a napi 16 órás robotba!!!!
Ők azok, akik mindezt túlélve, de teljesen lepukkanva (anyagi- ismereti- és kapcsolati tőke nélkül) ért a rendszerváltozás...
Ők azok, akik pillanatok alatt elveszítették a gyári munkájukat, mert kiprivatizálták alóluk a gyárat...
Ők azok, akik aztán állás nélkül maradva, nem tudván fizetni a lakás rezsijét, törlesztő részleteit, az utcára kerülve, mint hajléktalanok megtöltötték a nagyvárosok tereit, aluljáróit...
Ők azok, kiknek gyerekei apa nélkül és az unokák, pedig nagyszülők nélkül nőnek majd föl... Minderről semmit nem tudva... Szégyenkezve szüleik miatt, hogy nem vitték semmire!!!
Ők azok, akik még mindig fizetik a II. világháborús holokauszt miatt a jóvátételt ...
Ők azok, akik előtt ott a nagy „lehetőség”, a meddővé tétel - már 18 éves kortól ingyen!!!

Vagy, gondoljon mindenki bele abba az élethelyzetbe, amelyikben az 1980-as évek (punk) zenészei és más, a diktatúra ellen LÁZADÓ és az ÁVH által száműzött művészeink kényszerültek! Akik valójában előkészítették a rendszerváltozást, aminek UGYANAZOK lettek a kárvallottjai és haszonélvezői is, mint akik  1990 előtt is azok voltak! „Köszönhető” ez annak a bizonyos PAKTUMNAK, melyre itt látható a bizonyíték több, mint tíz éve: 
És, amiről még a mai napig nem lehet sem írni, sem beszélni!
Nem sorolom…
Elegem van minden - a szocializmusban biztos egzisztenciát teremtő- majd a rendszerváltozásban azt tőkésítő és ettől a mai napig dölyfösen MAGABIZTOS - engem lehurrogóból!
Én csak leírom, hogy mit produkált az élet, a RENDSZERVÁLTOZÁS (a szocializmus) VESZTESEI SZÁMÁRA! Merthogy, ez az ELADÓSÍTÁS már nem most kezdődött! 1990 után, pedig bevált gyakorlattá válva „intézményesült”.

Hogyan?

Például úgy, ahogy azt a Díjbeszedőnél tették…
1991-ben ott dolgoztam, mint adminisztrátor-könyvelő a jogi osztályon, ahol a hátralékosok ügyeit intézték. Ott szereztem tapasztalatot arról, hogyan lehet hátralékot MESTERSÉGESEN GERJESZTENI azoknál a bérlőknél, kiknek kinézték a pénzeszsákok a lakásaikat!!!!! MEGTAPASZTALTAM, hogy a gyanútlan kisembernek még esélye sem volt a védekezésre és se-perc alatt kipakolták minden holmiját a bérház udvarára. Százával vitették velem a Közjegyzői Hivatalba az ilyen szerencsétlenek kilakoltatásához és végrehajtásához szükséges engedélyért az iratokat!!! Ha még megvannak, akkor még most is ott olvasható a monogramom ezeken az ügyiratokon!!!!

Értük már senki nem emelheti föl a szavát - rajtam kívül!!!!

Naná, hogy megírtam 1996-ban, abban a szociográfiában, amelyikkel 1998-ban díjat nyertem http://furaila.xfree.hu/55534 És, amelyiknek a megjelenését még most is akadályozzák minden létező módon!
Naná, hogy felkerestem mindezzel 2005-ben a Nemzeti Konzultációs Irodát! Csakhogy, ott sem érdekelt senkit...
Most ott tartok, hogy álnéven megjelentettem http://furaila.xfree.hu/252531    azonban,  minden hiába, mert most meg az értékesítését akadályozzák minden létező módon..
Gyurcsány Ferencnek, Bajnai Gordonnak és minden PAKTUMOZÓ volt miniszterelnöknek, miniszternek, milliárdossá váló közszereplőnek NAGY A FELELŐSSÉGE HAZÁNK – és a benne élők – ELADÓSÍTÁSSAL és más módszerekkel való TÖNKRETÉTELÉBEN!!!

Bizonyíték erre, hogy még most is érvényben van az „1982. évi 6-os számú Törvényrendelet (Tvr.) 9. cikkelyének 2. szakasza alapján az IMF Magyarországon 1982. óta napjainkig korlátozás nélkül vásárolhat ingatlanokat, lakásokat, házakat, cégeket, üzemeket, vállalatokat (egyszóval mindent, ami megvehető és privatizálható adósság fejében.
A Tvr. 3. szakasza mentesíti az IMF-et hazánkban mindenféle bírói és hatósági eljárás alól Magyarország területén, magyar bíróság, az IMF semmiféle ügyletébe nem avatkozhat bele. Az IMF megvásárolt tulajdonait bérlőkkel szemben is teljes ez a jogvédelem, az IMF viszont bárkivel szemben kezdeményezhet bírósági eljárást Magyarországon.
A Tvr. 5. szakasza alapján az IMF irattárai teljes mértékben sérthetetlenek az IMF semmiféle adatszolgáltatásra nem kötelezhető, semmiféle hivatal által Magyarországon.
A Tvr. 6. szakasza alapján az IMF minden vagyona és követelése mentes bármily nemű korlátozástól, rendszabályok, ellenőrzések és bármilyen természetű moratórium alól hazánkban.
A Tvr. 8. szakasza alapján az IMF valamennyi kormányzója, ügyvezetője, helyettesei, bizottsági tagjai, képviselői, tanácsadói, tisztségviselői és valamennyi alkalmazottja is mentesül mindenféle jogi eljárás alól Magyarországon;
A Tvr. 9. szakasza alapján az IMF valamennyi vagyona, jövedelmei, követelései és ügyletei teljes mértékben adómentességet, vámmentességet és illetékmentességet élveznek Magyarországon."
Bővebben:

Bűn nagyvonalúan ejteni őket és főleg bűn lepaktálni velük, vagy egyáltalán bárminemű együttműködést elvárni tőlük!
Elég volt!
Az 1956-os pesti srácokat azért akasztották föl forradalmi tevékenységükért, mert „elárulták a munkásosztályt”. Az emeszempé utódpártjainak politikusai 1989 előtt és után is, szintén elárulták a munkásosztályt. Ennek következtében egy egész nemzedéket küldtek – módszeresen elvéve tőlük minden lehetőséget - a HALÁLBA! Ide másolom azt az oldalt bizonyságul, abból a könyvből – Kósa Csaba: ALHATTÁL-E KISFIAM? Mansfeld Péterről és forradalmár barátairól szóló könyvéből. Ezen az oldalon olvasható az akkor már második éve börtönben tartott kiskorú Mansfeld Péter HALÁLRAÍTÉLÉSNEK indoklása!!! Két évre volt szüksége a magát szocialistának hazudóknak arra, hogy ez a „pesti srác” - nagykorúvá válva – halálra legyen ítélve!

Nem maradhat el a GYILKOSOK és jogutódainak SZÁMONKÉRÉSE, és a FELELŐSSÉGREVONÁSA!

És ez NEM BOSSZÚ, hanem JOGOS ÖNVÉDELEM!
Ugyanis, ha valaki önmaga, vagy mások számára ártó szándékkal cselekszik és ezért őt soha nem vonja senki felelősségre, akkor mindaddig fennáll a VESZÉLYEZTETETTSÉG helyzete, míg a LELEPLEZÉS és FELELŐSSÉGREVONÁS meg nem történik!
Ha erre a LELEPLEZÉSRE és ELSZÁMOLTATÁSRA egy társadalmi berendezkedésben - ha csak egyetlen-egy személynek, akinek ÁRTANAK – nincs lehetősége, akkor az NEM DEMOKRÁCIA, hanem az ÁRTÓ SZÁNDÉKÚAK DIKTATÚRÁJA!
A legkevesebb, hogy kellő tisztelettel emlékezzünk az ÁLDOZATOKRA és TILTSUK MEG végre a GYILKOSOKNAK és JOGUTÓDAIKNAK az ünneplést október 23-án!
      
Bp. 2013.10.22.
Bóna Mária Ilona