Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2015. április 9., csütörtök

20.179 - Alphabet: ​Ijesztő világossággal láthatóvá vált, hogy gondolkodásaink határait gyermekkorunk óta túl szűken szabták meg.


Feladó: Daniel Kutasi
Dátum: 2015. április 9. 18:46
Tárgy:  Alphabet: Félelem vagy szeretet? | Fear or love?
Címzett: 
​Kutasi József Antal​Megtekinthető: http://www.dailymotion.com/video/x27wlnn_alphabet-angst-oder-liebe_tech
Vásárolható: http://www.alphabet-film.com/dvd/blu-ray/vod.html

Történet
Forrás: http://www.alphabet-film.com/worum-geht-es.html
Fordította: Kutasi Dániel


[HU]
A gazdasági és társadalmi rendszerünket válsági fejlődések által növekvően megkérdőjelezzük, és válasz nincs a láthatáron. A politikailag és gazdaságilag hatalmon lévők java részét a legjobb iskolákban és egyetemekben képeztük ki. Tanácstalanságuk pontosan érezhető, és hosszú távú távlat helyébe hamar kifulladó tevékenységesketések léptek.
​​
Ijesztő világossággal láthatóvá vált, hogy gondolkodásaink határait gyermekkorunk óta túl szűken szabták meg
. Független attól, melyik iskolába jártunk: olyan gondolkodási mintákban mozgunk, melyek az iparosítás korai időszakaiból eredtek, amikor arról volt szó, hogy az embereket egy munka osztott, termelési társadalom jól működő kerekeiként képezzük ki.
A tantartalmakat azóta nagyon megváltoztattuk és az iskola sem hely már tekintélyelvű ugratásoknak. Viszont az összpontosítás szabványosított normákra több mint valaha uralkodik a tanórák felett.
Mert újonnan egy kemény szél fúj az iskolákban. "Teljesítmény" mint a versenytársadalom fétise világszerte minden dolog könyörtelen mértekévé vált. De az egyoldalú igazítás teokratikus tancélokhoz és szigetelt tudástartalmak hibátlan visszaadásához pont azt a játékos kreativitást hagyja elhervadni, mely segíthetne nekünk megbukási félelem nélkül új megoldásokat keresni.
Wagenhofer Erwin az "oktatás" témát sokkal átfogóbban és radikálisabban fogja fel, mint szokásosan történik. Majdnem minden oktatási megvitatás úgy lett megrövidítve, hogy egy versenygondolkodásba vésett környezetben olyan iskolaformát propagálunk, amelyben a diákok a legjobb teljesítményt hozzák. Wagenhofer viszont a mögötte álló gondolkodási szerkezetek kereséséhez kezd. Amit tanulunk, a tudáskészletünket alkotja, de ahogyan tanulunk, a gondolkodásunkat alkotja.

MI ETETJÜK A VILÁGOT és CSINÁLJUNK PÉNZT után ALPHABET  egy trilógia lezáró része, mely az előbbi két film témáit még egyszer körülfogja és úgy, mint egy gyűjtőlencsén keresztül kötegezi.
ALPHABET Erwin Wagenhofer eddig legradikálisabb filme.
_________________________________________________
_____________________________________

Watchable:
http://www.dailymotion.com/video/x27wlnn_alphabet-angst-oder-liebe_tech
Buyable: http://www.alphabet-film.com/dvd/blu-ray/vod.html

Story

Source: http://www.alphabet-film.com/worum-geht-es.html
Translated by: Daniel Kutasi

[EN]
Our economic and society system is being increasingly questioned by crisis developments and an answer is not in sight. The politically and economically powerful were mostly educated at the best schools and universities. Their helplessness is clearly perceptible, and a long-term perspective was replaced by short-winded actionism.
It gets unveiled with terrifying clarity that from childhood on, the borders of our thinking were set too tightly. No matter which school we visited, we move in thinking patterns that date back to the early days of industrialization when the point was to educate people to become well-functioning, small wheels of a manufacturing society based on division of labor. The contents of teaching have been highly changed since then and school is also not a place of authoritarian drill anymore. However, the obsession with normed standards is ruling classes more than ever.
Because newly a rough wind is blowing at the schools. "Performance" as fetish of the competitive society has worldwide become the relentless measure of all things. But the biased focus on technocratic educational objectives and on the faultless repetition of isolated knowledge contents wastes away the exact playful creativity that could help us to look for new solutions without fear of failure.
Erwin Wagenhofer understands the "education" topic much more comprehensively and radically than it usually happens. Almost every discussion about education is truncated to propagate that type of school in an environment coined by rival thinking, in which the students effect the best performance. In contrast, Wagenhofer launches the search for the thinking structures that are behind it. What we learn, coins our knowledge store, but how we learn, coins our thinking.
After WE FEED THE WORLD and LETS MAKE MONEY, ALPHABET is the completing part of a trilogy, which once again picks up the topics of the two previous movies and bundles them like in a burning glass.
ALPHABET is so far the most radical movie of Erwin Wagenhofer.