Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. november 4., kedd

1.247 - Kasza Péter - Polgármester - PILISCSABA

Kasza Péter
x
1955-ben születtem Budapesten. A Kandó Kálmán Villamosipari Mûszaki Fõiskolán szereztem villamos üzemmérnöki diplomát. 1985-ben költöztem Piliscsabára, ahol 1989 végén bekapcsolódtam a Piliscsaba-Tinnye-Jászfalu Berhuházó Víziközmû Társulat szervezésébe, amelynek 1990 tavaszán elõször, majd az esedékes tisztújításkor újra elnökévé választottak.
x
1990-ben, az elsõ, rendszerváltoztató önkormányzati választáson közvetlenül az elsõ fordulóban választottak polgármesterré, majd az Önkormányzat jelöltjeként a Megyei Közgyûlés tagjává.
x
1994-tõl újraválasztott polgármesterként a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Külügyi Bizottságában az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamat regionális kérdéseivel foglalkoztam.
x
1998-ban Piliscsaba lakói harmadszor is újra megtiszteltek bizalmukkal, de sajnálatos módon, egészségügyi és magánéleti problémáim miatt 1999. õszén, mandátumomat visszaadni kényszerültem.
x
A kilencvenes években nagy lépéseket tehettünk Piliscsaba fejlesztéséért. Lett egészséges ivóvíz, vezetékes gázellátás, csatornáztuk a település egy részét, szennyvíztisztító létesült. Már az elsõ ciklusban kiépült a kábeltévé és telefonhálózat, amelynek bázisán Magyarországon elsõk között hozhattuk létre a községi televíziót az itt élõ emberek egyenes tájékoztatása érdekében. Megújult az orvosi rendelõ, szociális központot alakítottunk ki, létrehoztuk a Zene és Társmûvészetek Iskoláját. Településünk egyetemi Campussal és ehhez kapcsolódóan több kollégiummal gazdagodott. Új Községházát építettünk, megnyitva ezzel az utat a faluközpont kiépülése felé.
x
Mindezek alapján hiszem és vallom, hogy a képviselõ-testületben csak az egész település problémáit feldolgozó, egységes községpolitikát szabad folytatni. Nem lehetséges, hogy kicsinyes viták és ellentétek miatt a település életét jelentõ fejlesztések elmaradjanak.
x
Rengeteg feladat áll önkormányzatunk elõtt. Szükséges az utak rendbetétele, a felszíni vizek elvezetése, az iskolák és az oktatás helyzetének javítása, a sportolási lehetõségek szélesítése, civil szervezetek mûködésének támogatása, a felnõtt oktatás, ismeretterjesztés bevezetése, az egészségügyi és szociális ellátás bõvítése, az idõsek támogatása, a munkahelyteremtés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------